Suçlu Değişkenler – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Suçlu Değişkenler – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Temmuz 2021 İşe sahip olanların işsizlere göre daha az suç işlemelerinin nedenle Mağdur psikolojisine ilişkin çalışmalar hangi başlık Sosyo-ekonomik değişkenler nelerdir Sosyoekonomik durum nedir Suçlu profili çıkarılırken özel olarak araştırılması gereken hususlar 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Stephenson ve ark. bulgularını, polisin grubun uyaranlarına daha fazla tepki verdiğini gösterdiği şeklinde yorumladı. Bu bağlamda Stephenson ve ark. (1989), grup büyüklüğüyle (yanlış nedenlerle) güvenin arttığını bulmuşken, daha önceki bir çalışmada, bireyler arasında anlaşmazlık olduğunda, bir ikilinin daha kendine güvenen üyesinin normal olarak üstün geldiği bildirilmişti. Stephenson, bu nedenle, tartışma ve karar vermeden önce görevleri hatırlamaya çalışan bireylerde bazı yararlar olabileceği öne sürülmüştür.

Bulgularının ışığında Stephenson ve ark. işbirlikçi kanıtları kabul etme uygulaması hakkında aşağıdaki sonuca varmıştır: (a) potansiyel olarak yararlı bilgiler gruplar tarafından dışlanır; (b) grup hatırlama seçici hatırlamadır; ve (c) bir polis memurunun bir grubu temsil etmesine izin verilmesi uygulaması şüphelidir.

Aynı şekilde Stephenson ve ark. (1991) ayrıca hatırladıklarıyla ilgili çıkarları olan bir grup kişinin (örneğin, kendilerinin de kurbanı oldukları bir saldırının ayrıntılarını hatırlayan iki polis memuru) hatırlamalarındaki boşlukları doldurmak için motive olabilecekleri konusunda uyarmaktadır. bazı ayrıntıları çıkarsamak ve ayrıca olayla ilgili yalan beyanda bulunmak, mahkemede kendinden çok emin görünmek gerekir.

Bu endişeler, bir grubun çapraz sorgusu için bir emsal olmadığını hatırladığımızda daha büyük bir önem kazanır. Bununla birlikte, diğer çalışmalar Stephenson ve çalışma arkadaşları tarafından bildirilenlerden farklı sonuçlar vermiştir.

‘İki kafanın bir kafadan daha iyi olup olmadığı’ sorusuyla ilgilenen mevcut literatüre ilişkin değerlendirmelerine dayanarak (yani, hafızanın sosyal kolaylaştırılması hipotezi), Meudel ve diğerleri. bilgi havuzunu hesaba katan bu çalışmaların, grup hatırlamanın, bu havuzlamanın tahmin edeceği düzeyde ya da altında olduğunu bulduğunu iddia etmek; başka bir deyişle, gruplar, kurucu üyelerinin birleştirilmiş katkılarından daha iyi performans göstermezler.

Sosyo-ekonomik değişkenler nelerdir
Suçlu profili çıkarılırken özel olarak araştırılması gereken hususlar
Sanık psikolojisi
Suç ve ekonomi ilişkisi
Mağdur psikolojisine ilişkin çalışmalar hangi başlık
Suçun psikolojik nedenleri
Sosyoekonomik durum nedir
İşe sahip olanların işsizlere göre daha az suç işlemelerinin nedenle

Meudel et al. denek ikililerinin, çiftin her iki üyesi için de mevcut olmayan yeni bilgiler ürettiğine dair hiçbir kanıt bulamadılar, yani hafıza hipotezinin sosyal kolaylaştırılmasına hiçbir destek bulamadılar.

Underwood ve Milton (1993), öğrencilere bir kavşakta iki arabanın çarpışmasını gösteren bir video gösterdi. 1 saat sonra deneklerin bireysel olarak veya üçlü gruplar halinde hatırlamalarını test etmek için bir anket kullandılar. Denek grupları, filmin gösterimi sırasında ve kazadan hemen sonraki dönemde sorgulanmadan önce birbirleriyle konuşmaya teşvik edildi.

Bireysel ve grup tanıklarının hatırlama doğruluğu arasında genel bir fark bulamadılar. Ancak, bir çarpışma görmeyi beklerken, grup tanıkları bireylerden daha doğruydu.

Bu nedenle, Underwood ve Milton’ın çalışması, belleğin sosyal olarak kolaylaştırılması için kısmi destek sağlar. Ancak Meudel ve ark. , Underwood ve Milton, bilgi havuzunu hesaba katan bireylerin ve grupların geri çağrılmasını karşılaştırmadı, bu, bulgularından uzaklaşan bir ihmal olduğu düşünüldü.

Stephenson ve ark. (1989), Underwood ve Milton (1993) ve Meudel ve ark. (1992) çalışmalarında, görgü tanığı ifadesinde iki kafanın bir kafadan daha iyi olup olmadığı konusunda jüri hala kararsız. İşbirlikçi tanıklık, elbette, psiko-hukuki araştırmacıların gördüğünden daha fazla dikkat gerektirir.

Polis tarafından sorgulanırken, bir tanığa (aptalca) başka bir tanığın daha önce kendisine söylediklerini anlatabilir. Ayrıca, bir polis memuru, dünyanın her yerindeki polis akademilerinde polis memurlarına verilen tavsiyenin aksine, iki tanığı birlikte sorgulayabilir.

Shaw ve ark. (1999), bir tanık tarafından sağlanan yanlış bilgilerin etkisini incelemiş ve özellikle yönlendirici bir soruyla birleştiğinde, bunun tanığın doğruluğu üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu bulmuştur. Tanık bilgilerinin, görgü tanığının doğruluğunu saptırmasını önlemek için, polis memurları, bir suça ilişkin görgü tanıklarıyla ayrı ayrı görüşme yapmalıdır.

Suçlu Değişkenler

Diğer insanlar hakkındaki yargılarımızın yüz görünümleri dışındaki faktörlerden etkilenmesine rağmen (Lerner ve Korn, 1972), ‘vücut şekli, boyutu ve hareketi gibi yüz dışı bilgilerin rolüne çok sınırlı bir ilgi gösterilmiştir. 

Tüm vücut bilgisinin görgü tanıklarına uygunluğunu gösterirken MacLeod ve ark. Barclay ve ark. (1978), deneklerin her bir ayak bileğinde hareket eden bir ışık aracılığıyla hedeflerin cinsiyetini doğru bir şekilde tanımlayabildiğini bulmuştur. MacLeod ve ark. deneklere bir filmdeki iki kişinin benzer veya farklı vücut ölçülerine sahip olup olmadığını sorduklarında, failin büyük ve kurbanın küçük olduğu algılanırsa, deneklerin failin belirsiz bir itişini saldırgan veya şiddetli olarak algılama olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirdiler. 

Bu bağlamda, tanıkların bir suçlunun büyüklüğüne ilişkin tahminlerinin olay sonrası bilgilerden etkilenebileceğini belirtmekte fayda var. Christiansen et al. (1983)18 deneklere daha önce karşılaştıkları bir erkek kişinin bir kamyon şoförü olduğunu söylemenin, dansçı olarak tanımlandığından daha ağır ağırlık tahminleri verdiğini göstermiştir.

Faillerin boylarıyla ilgili olarak, Flin ve Shepherd (1986), halkın daha önce yoğun bir şehir merkezinde yol tarifini isteyen bir erkeğin boyunu küçümseme eğilimini belirledi. Ayrıca, deneklerin boy tahminindeki yanlışlık derecesinin kendi boylarıyla ilişkili olduğu ve daha kısa olanların daha az tahmin edilmesinin daha olası olduğu da bulundu.

Hem tanığın hem de failin etnik kökeninin, birinin boyunu tahmin etmede önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir. Chen ve Geiselman (1993), Kafkasyalı ve Asyalı deneklerin, her ikisi de aynı boyda olmalarına rağmen, Asyalı bir faili Kafkasyalıdan daha kısa olarak hatırladıklarını bildirmiştir.

Lee ve Geiselman’ın (1994) çalışmasındaki Kafkas, Hispanik ve Asyalı denekler önce Hispanik, Kafkas veya Asyalı bir erkeğin fotoğrafını gördüler (hepsi aynı boyda, 1.71 m) ve sonra aynı soygunun 40 saniyelik bir video kasetini izlediler. fail olarak erkek. Denekler, video kaseti izledikten hemen sonra bir ila beş kişilik gruplar halinde test edildi.

Kafkasyalılar için normatif boydan (1.73 m) daha kısa olan Kafkasyalının, gerçek boyundan daha uzun olduğu hatırlatıldı. Chen ve Geiselman (1993) ve Lee ve Geiselman’ın (1994) sonuçlarını bir araya getirdiğimizde, kendi etnik boylarından farklı olan farklı etnik gruplardan faillerin tanıklar tarafından normatif etnik boylarına göre daha tutarlı olarak hatırlanmalarının muhtemel olduğu ortaya çıktı. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir