Süreç Teorileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Süreç Teorileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Mart 2023 Kapsam ve süreç teorileri Motivasyon süreç teoriler 0
Ticaret Disiplini

Süreç Teorileri

Motivasyona yönelik daha yeni yaklaşımlar konuyu bir süreç olarak ele alır. Örgütlerdeki insanlar ne bekleyebileceklerini öğrenirler ve bu beklentilere göre davranırlar. Ayrıca başkalarına bakarak ve kendilerine kıyasla ne elde ettiklerini görerek algıladıkları bir eşitlik duygusuna ihtiyaçları vardır.

Örneğin genç bir kadın sadece erkeklerin terfi ettiğini görse ya performansı bırakır ya da şirketten ayrılır. Benzer şekilde, bir aile şirketinde yönetici, aile üyelerinin yetkinliklerinin ve çabalarının gösterdiğinden daha fazla ödüllendirildiğini görürse, tatminsiz olacaktır.

Yani herkes iyi gitmeye hazır, en azından gitmeye hazır. Liderler ve yöneticiler, herkes motive olursa hedeflerine ulaşma olasılığı daha yüksektir, ancak başarılı olmak için zaman içinde çabayı yönetmek için çok çalışmaları gerekecektir. Bir sonraki bölüm, yönetime ve bunun gerektirdiği faaliyetlere ve süreçlere bakar.

YÖNETİMİ TANIMLAMAK

Yöneticiler ne yapar? Belirtildiği gibi, yönetim teorileri farklı sorular sorar ve farklı çözümler üretir. Bununla birlikte, liderlik tartışmasının bu bölümünde daha önce ele alınan bazı fikirlerle tutarlıdırlar. Yönetimle ilgili ilk yazılardan bazıları, bugün hala ön planda olan işlevleri ortaya koyar: planlama, örgütleme, liderlik etme, koordinasyon ve kontrol etme vb.

Diğer yazarlar da yönetmenlik, kaynak sağlama ve izlemeye işaret ettiler. Yönetimin ortak tanımları, bu işlevlerin neden yöneticilerin yaptıklarına ilişkin açıklamalarda önemli yerleri işgal ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yönetimin bazı tanımları:

■ Planlamayı, amaçları ve hedefleri belirlemeyi, kaynakları (insanlar, finans, teknoloji, ham maddeler) yönetmeyi, varlıkları dağıtmayı ve sonuçları ölçmeyi içeren organizasyonel süreç
■ Planları yürütmek, faaliyetleri ve kaynakları koordine etmek, organizasyon birimleri arasında işbirliğini teşvik etmek ve operasyonları denetlemek
■ Başkaları aracılığıyla kuruluşlardaki hedeflere ulaşmak
■ İnsanları bir araya getirerek kuruluşların amaç ve hedeflerine ulaşma süreci,
faaliyet ortamı dikkate alınarak fiziksel ve finansal kaynaklar
■ İş hedeflerini gerçekleştirmek için kıt kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesi

Klasik Yönetim Teorileri

Belirli bağlamlarla ilgilenen birçok yönetim teorisi vardır. İnsanların yönetimi, bireylerin, ekiplerin ve kurumsal kültürlerin yönetilmesini içerir. Örgütsel uygulamaları yönetmek, karar vermeyi, yöneylem araştırmasını, güç ve politikayı dikkate almayı, teknolojilerin kullanımını, bilgi ve öğrenme yönetimini, yenilik ve değişimi ve iş etiğini içerir.

Örgüt yapılarını yönetmek, mevcut yönetim ve bürokrasileri hesaba katmalı ve düzenleme, teknoloji, ekonomik döngüler ve küreselleşme dahil olmak üzere iş ortamının kritik unsurlarını ele alacak yapıları tasarlamalıdır.

Görünüşte bitmeyen yönetim teorileri arzına rağmen, iki kapsayıcı düşünce okulu vardır. Tıpkı liderlik araştırmalarının, bir bakış açısının daha görev merkezli ve diğerinin daha insan merkezli olan Teori X ve Teori Y’ye işaret etmesi gibi, yönetim teorileri de benzer bir bakış açısı ikililiği sergiler.

Bu iki görüş, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında bilimsel yönetim teorilerine karşı insan ilişkileri teorileriyle ortaya çıktı. Bilimsel teoriler önce geldi.


Kapsam ve süreç teorileri
Motivasyon süreç teorileri
Motivasyon teorileri
Kapsam teorileri
Eğitimde motivasyon kuramları
Motivasyon kuramları pdf
Motivasyon kapsam teorileri
maslow’un motivasyon teorisi


Bilimsel Yönetim Teorileri

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında, yüzyılın çok erken dönemlerinden beri uygulanmakta olan fikirleri resmen sentezledi. Bir mühendis olan Taylor, teorisini bilimsel yönetim olarak adlandırdı, ancak tam anlamıyla bilimin ilkelerinden çok gözlem ve ölçümü içeriyordu.

Çalışanları görevlerini yerine getirirken gözlemledi ve zamanladı, iş etüdü adı verilen bir süreç ve ardından daha fazla verimlilik elde etmek için onları gerçekleştirme şeklini yeniden tasarladı. Bilimsel yönetim, işçileri, özellikle de el işçileri olmak üzere, sorunsuz çalışan bir makinenin parçaları gibi çalışacak şekilde yeniden tasarlamayı tasavvur etti.

Bilimsel yönetimin dört ilkesini ortaya koydu:

1. Bir iş bilimi oluşturun: İşin sonucunu gözlemleyin ve zamanlayın (kaldırılan ton sayısı, biten parça sayısı, vb.) ve sonuçları işyerini ve iş araçlarını yeniden tasarlamak için kullanın. İş verimliliği arttığında, işçilerin ücreti artacaktır.
2. Çalışanları seçin ve eğitin: Yöneticiler, çalışanlara yetenekler için nesnel testler vererek, belirli bir iş türüne en uygun kişileri belirleyebilir – çalışanları görevlerle eşleştirmenin bilimsel bir yöntemi. Tespit edildikten sonra, işçiler en yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmak için eğitilebilir.
3. İş bilimleri ile çalışan seçimi ve eğitimini birleştirin: Eğitimli çalışanları bilimsel olarak tasarlanmış görevlerle eşleştirerek ek verimlilik elde edin.
4. Yöneticiler ve çalışanlar arasında yakın işbirliği kurun: Yöneticiler zihinsel işleri yürütür; işçiler manuel görevleri yerine getirir. Her bir çalışan türü, kendisine atanan göreve dikkat çekerse, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için işbirliği yapabilirler.

Taylor, teorisiyle o kadar özdeşleşmişti ki, teori Taylorizm olarak da bilinmeye başlandı. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, özellikle montaj hattı üretimi gibi istikrarlı ortamlarda yaygın olarak benimsenen bir yönetim tarzıydı. Açık yetki çizgileri boyunca uygulanan yukarıdan aşağıya iletişim ve kontrolü vurgulayan hiyerarşik, merkezi organizasyonel yapıları teşvik etti.

Ayrıca bir mühendis, otorite yapılarının ilkelerini geliştirdi. Formülasyonlar, yönetim işinin tanımlanması kadar görevlerin tasarımıyla da ilgili değildi. Merkezileşme, net bir yetki çizgisi, bir çalışan için bir gözetmen, adalet, hakkaniyet, iş güvenliği, düzen ve diğerleri gibi 14 ilke geliştirdi.

Yönetimin planlama, örgütleme, komuta etme, koordine etme ve kontrol etme işlevlerini vurgulamış ve fikirlerinin merkezine yönetim eğitimini koymuştur. Çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmadı ve bu nedenle Avrupa’da Amerika Birleşik Devletleri’ndekinden daha erken, daha güçlü bir etkiye sahipti.

Avustralyalı kuramcının işyeri yönetimi algısını şekillendiren psikoloji ve psikiyatri geçmişi vardı; bu nedenle, çatışmaya tedavi gerektiren bir psikososyal işlev bozukluğu biçimi olarak baktı ve taraflar arasındaki çatışmaları çözmek için terapötik görüşmenin kullanılmasını destekledi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, mühendislik bakış açısını insanları yönetmek için uygunsuz buluyordu. Yöneticilerin teknik uzmanlığa sahip olması gerektiğini kabul etti, ancak yöneticilerin astlarının motivasyonunu ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için sosyal becerilere de ihtiyaçları olduğunu savundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir