Metodolojik Sorunlar – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Metodolojik Sorunlar – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Vaka Kontrol Verileri için Oran Yöntemleri ODDS ORANI YAKLAŞIMININ GEREKÇESİ Kohort çalışmaları, sezgisel olarak çekici bir tasarıma sahiptir, zira öznelerin maruziyetten hastalığın başlangıcına kadar takip edilmesi, nedensel mekanizmalarla paralel olan zamansal bir ilişki. Vaka kontrol çalışmalarında, hastalığı olan denekler (vakalar) ve hastalığı olmayanlar (kontroller) örneklenir ve bir maruziyet geçmişi geriye dönük olarak belirlenir. Bazen bir…
Devamı


4 Ocak 2021 0