İhtiyatlı Sigortacı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

TEKNE VE MAKİNE SİGORTASI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

TEKNE VE MAKİNE SİGORTASI Tyco kararının sonucu şudur: (1) Yalnızca bileşik sigortanın varlığının sigortacıyı, kayba neden olan başka bir ortak sigortalıya karşı halefiyet davası açmasını engelleyeceğine ilişkin herhangi bir devre veya zımni terim ilkesi yoktur; (2) Sigorta poliçesi, açıkça rücudan feragat maddesi içeriyorsa, sigortacının açık feragat nedeniyle sigortalı aleyhine halefiyet davası açamaması için yürürlüğe girmesi…
Devamı


16 Mayıs 2022 0