Taşıma Sözleşmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Taşıma Sözleşmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

17 Temmuz 2022 Arac taşıma SÖZLEŞMESİ Demiryolu taşıma sözleşmesi Yük taşıma SÖZLEŞMESİ örneği word 0
Alabora Olma – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Nihai Hedef Değişikliği

Teminatın zamanından önce sona erdirilmesine ilişkin belirli bir duruma bir örnektir. Uygulanabilmesi için deniz yolculuğunun nihai tahliye limanında sona ermiş olması gerekir; denizaşırı gemiden denize boşaltılan kargo; ve “buna göre sigortalı oldukları yerden başka bir yere gönderilen” mallardır.

Kesin konuşmak gerekirse, karayolu taşımacılığının kapsamı nedeniyle gerekli olan bu hüküm için ‘kargonun nihai varış yerinin değiştirilmesi’ daha uygun bir isim olacaktır. Böyle bir varış noktası değişikliğinin düşünülüp tasarlanmadığı (ki bu bir yolculuk değişikliği ile ilgilidir) tamamen başka bir sorudur. Gözlenir, yükün değil geminin varış yeri anlamına gelir.

Görüldüğü gibi, cl 8.2 kapsam olarak sınırlıdır; ve taşıma sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin cl 9 ve sigortalı tarafından sipariş edilen bir sefer değişikliğine ilişkin cl 10’dan farklı olarak, böyle bir varış yeri değişikliği için kapsanan herhangi bir hüküm yoktur. Madde, malların yeni varış yerine transit geçişe başladığı andan itibaren orijinal sigortanın sona ermesini sağlar.

Maddenin, varış yerinin değiştirilmesi talimatını veren taraf hakkında sessiz olduğunu belirtmek ilginçtir. Sadece, ‘Mallar, burada sigortalı oldukları yerden başka bir varış noktasına gönderilecekse, bu sigorta, bu diğer varış noktasına transitin başlamasının ötesine geçmeyecektir’. Sigortalı tarafından sipariş edilen bir varış yeri (ve yolculuk) değişikliğine uygulanamaz, çünkü bu özellikle cl 10 kapsamındadır.

Madde 8.2’nin, ‘sigortalının bir müşterisine yeniden satış durumuyla ilgilenmek ve hangi sigortanın (ilk sigortalının veya müşterisininki) yürürlükte olacağını açıkça belirtmek için tasarlanmıştır. kloz, asıl sigortanın feshedilmesini sağlar. Maddenin amacı buysa, bunu daha açık hale getirmek için daha olumlu bir dil kullanılmalıydı. Haliyle, hiç de mutlu bir şekilde ifade edilmiş değil.

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Şartı

cl 9’un sigortalı (yük sahibi) tarafından değil, armatör (veya taşıyıcı) tarafından sipariş edilen bir varış yeri değişikliği için geçerli olup olmadığı, özellikle şu anda mevcut olduğu gerçeği ışığında, dikkate alınması gereken sorudur. daha önce ICC’nin 1963 versiyonunda mevcut olduğu gibi, artık doğrudan bir sefer değişikliği ile ilgili, kapsam dahilindeki bir madde değildir.78 cl 9’un ilgili kısımları aşağıdaki gibidir:

‘Sigortalının kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle taşıma sözleşmesi burada belirtilen varış yeri dışında bir liman veya yerde feshedilirse, Sigortacılara derhal bildirimde bulunulmadığı ve teminatın devamı sağlanmadığı takdirde bu sigorta da sona erer. sigortanın ne zaman yürürlükte kalacağı talep edilir.

Sigortanın sona erdirilebilmesi için iki unsurun yerine getirilmesi gerekir:

• ‘taşıma sözleşmesi, burada belirtilen varış yeri dışında bir liman veya yerde feshedilir’; ve
• koşullar sigortalının kontrolü dışındaysa.

cl 9’da öngörülen tipik bir senaryo, muhtemelen, ağır hasar aldığı için yolculuğuna devam edemeyen bir geminin, yükünü bir ara limanda boşaltarak taşıma sözleşmesinin feshine neden olduğu durumdur.


Yük taşıma SÖZLEŞMESİ örneği word
Taşıma SÖZLEŞMESİ örnek
Arac taşıma SÖZLEŞMESİ
YOLCU taşıma sözleşmesi
Eşya taşıma sözleşmesi
Demiryolu taşıma sözleşmesi
Taşıma sözleşmesi nedir
Yük taşıma sözleşmesi


Bir taşıma sözleşmesi uyarınca, yük sahibinin (sigortalı) söz konusu yolculuk için kendilerini sigorta ettirdiği, A noktasından B noktasına kargo taşımayı kabul eden bir taşıyıcı (gemi sahibi veya kiracı), yolculuğun başlamasından sonra, A’dan, söz konusu taşıma sözleşmesinde belirtilen varış yeri dışında bir liman olan C’ye gönüllü olarak sefer yaparak taşıma sözleşmesini feshedebilir.

Taşıyıcı tarafından emredilen böyle bir varış yeri değişikliği, ‘Sigortalının kontrolü dışında’ olsa da, ‘Sigortacılara derhal bildirimde bulunulmadıkça ve sigortalının devam etmesi durumunda, sadece taşıma sözleşmesinin değil, aynı zamanda sigortanın da feshedilmesiyle sonuçlanacaktır. kapak istenmektedir. İfade edildiği gibi, cl 9, iyi bir sebep olsun veya olmasın, taşıyıcı tarafından sipariş edilen bir sefer değişikliğini kucaklayacak kadar geniş görünmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus, sigortacıların talep etmesi halinde, teminatın devamı ve ek bir prim ödenmesi talebi ile derhal bildirimde bulunulmadığı takdirde poliçenin feshedileceğidir. Kabul etmek gerekir ki, poliçe sigorta kapsamında değildir, ancak sigortalı, teminatın devamı için bir talep ile derhal bildirimde bulunarak sigortanın sona ermesini önleyebilir.

Burada tutulan teminatlı bir klozdan farklı olarak, sigortalı, sigortanın sona ermesini önlemek için adımlar atmak zorundadır. Ayrıca, kl 9’un sadece taşıma sözleşmesinin feshini değil, aynı zamanda cl 8’de belirtildiği gibi malların tesliminden önce transitin herhangi bir şekilde sona erdirilmesini de kapsadığına dikkat edilmelidir. Sigortalının kontrolü dışındaki durumlar verilen kapsamın devamı sınırlıdır ve kll 9.1 veya 9.2 tarafından sağlandığı şekilde sona erecektir.

Sefer Maddesinin Değiştirilmesi

10. Kloz, sigortacının değişiklik anından itibaren sorumluluktan kurtulduğu 45’inci maddede beyan edilen sefer değişikliğine ilişkin genel kuraldan bir sapmadır. 10. madde şöyle diyor:

‘Bu sigortanın eklenmesinden sonra, varış yeri Sigortalı tarafından değiştirilirse, sigortacılara derhal bildirilmek kaydıyla bir primle ve düzenlenecek koşullarla teminat altına alınır. ‘Seyahat değişikliği’ maddesi olarak adlandırılsa da, yine de 45(1)’deki gibi ‘geminin varış yeri’ değil, ‘varış yeri’ kelimesini kullanır.

‘Varış noktası’ niteliksiz olduğundan, geminin belirtilen limandaki varış noktasını ve ayrıca ‘nihai antrepo veya depolama yerinde’ teslim edilecek yükün varış noktasını ifade edebilir. Bu hükmün, ancak “varış yeri”nin sigortalı tarafından değiştirilmesi halinde geçerli olduğu vurgulanmalıdır. Açıkça, sigortalının kontrolü dışında olan bir sefer ve/veya varış yeri değişikliğine uygulanamaz; bu tür olaylar cll 9 ve muhtemelen 8.2 kapsamındadır.

Politikanın, derhal bildirimde bulunulması engellenmediği sürece otomatik olarak sona ereceği cl 9’dan farklı olarak, kapalı bir madde tam tersi bir etkiye sahiptir. Sigortalı, ‘kapsamlı tutulduğu’ olayın farkına varana kadar ve olaydan haberdar olduğunda sigortacılara derhal bildirimde bulununcaya kadar poliçe kapsamında kalır.

Tamlık için, sigortalı malların bir gafla Kartaca’ya sevk edildiğinde Madrid’e gönderilmesinin amaçlandığı Simon Israel Co v Sedgwick davasına atıfta bulunmak gerekir. Söz konusu poliçe, teminat altına alınan bir madde içermesine rağmen, risk eklenmediğinden sigortalıya yardımcı olmamıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir