Saldırganlık Sonucu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Saldırganlık Sonucu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

9 Ekim 2021 0

Saldırganlık Sonucu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Nüfusun işgal altındaki topraklara transferi

İşgalci bir gücün kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği topraklara aktarması bir savaş suçudur. Bu hüküm, bir partinin egemenliğine giren düşman sivilleri korumayı amaçlamadığı için diğer ‘transfer’ suçlarından farklı bir menfaati veya değeri korur; bir tarafın kendi vatandaşlarının transferini ifade eder ve transferin zorunlu olmasını gerektirmez.

Bu hükmün amacı, işgalin geçici niteliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve işgali kalıcı kılmak için işgalci bir gücün bir bölgenin demografik yapısını değiştirmesini engellemektir.

Bu hükmün dahil edilmesi, İsrail’in güçlü muhalefetini dile getirmesiyle Roma Konferansı sırasında tartışmalıydı. Hükmün dahil edilmesinde ısrar eden bazı Arap delegasyonlarının, İsrail’in işgal altındaki topraklarındaki faaliyetlerini vurgulamaya çalıştıkları kuşkusuz doğrudur. Bununla birlikte, delegasyonların çoğunluğu, hükmün yasal temeli iyi kurulmuş olduğu için dahil edilmesini kabul etti: hüküm, AP I’nin 85(4)(a) maddesine dayanıyordu, bu da sırayla GC IV’ün 49. maddesine dayanıyordu. 

8. Maddeye ‘doğrudan veya dolaylı olarak’ ibaresinin eklenmesiyle Cenevre Sözleşmesi hükmünün ifadesinden ayrılmayla ilgili belirli bir ihtilaf noktası, bazıları bunun tanımın doğasında olduğunu ve diğerleri tanımı genişlettiğini iddia ediyor.

Bu tartışma, Suçun Unsurları’na bir dipnot eklendiğinde, ‘devir’ teriminin mevcut UHL’ye göre yorumlanması gerektiğine açıklık getirerek, ICC Unsurlarının oybirliği ile kabul edilmesini sağladı.

Çocuk Askerler

Savaş suçları kanunu külliyatına (nispeten) yakın zamanda yapılan bir ekleme, çocuk askerlerin kullanılmasıdır, yani ‘on beş yaşın altındaki çocukları silahlı kuvvetlere veya gruplara askere almak veya askere almak veya onları düşmanlıklarda aktif olarak kullanmak için kullanmak’.

Çocukların taşıyabileceği ve kullanabileceği ucuz ve hafif silahların yaygınlaşması, ucuz, dövülebilir ve harcanabilir olarak görülen çocuk askerlerin kullanımının büyük ölçüde artmasına neden olmuştur. Devam eden veya yakın zamanda sona eren çatışmaların yüzde 80’i on beş yaşın altındaki savaşçıları içeriyor. Çocuk askerler genellikle en tehlikeli görevlerde ve kara mayınlarını tespit etme gibi görevlerde kullanılır.

Çocuk asker kullanımı, SCSL’nin ilk iddianamelerinde ve UCM’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki duruma ilişkin ilk tutuklama emrinde yer aldı.

Bu hüküm ayrı bir çıkar ve değere hizmet eder, çünkü yalnızca bir partinin egemenliğine giren düşman sivilleri korumayı amaçlamaz; birincil amacı tüm çocukları korumaktır. Çocuk askerlerin kullanılmasının yasaklanması hem IHL hem de insan hakları hukukunun bir normudur.

Psikolojide saldırganlık
Psikiyatride saldırganlık
Sözel saldırganlık
Yetişkinlerde saldırganlık nedenleri
Araçsal saldırganlık
Yetişkinlerde saldırganlık nasıl önlenir
Sevimli saldırganlık
Özgeci saldırganlık nedir

Bu suçun tanınması, ICC Statüsü müzakereleri sırasında başlangıçta biraz tartışmalıydı, çünkü daha önce açıkça suç sayılan bir yasak olarak tanınmamıştı. Ancak, köklü bir yasak olduğu için (AP I Madde 77(2), AP II Madde 4(3)(c) ve Madde 38(3)’te görülen) ICC Tüzüğü’ne dahil edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme) ve önemli değerleri koruyan ve kriminalize edilmesini gerektiren ciddi bir ihlaldi.

Suç, SCSL Statüsü’nün 4(c) Maddesinde de tanınmıştır ve Sierra Leone Özel Mahkemesi (oybirliğiyle olmasa da) hükmün 1998’de ICC Statüsü’nün kabul edilmesinden önce zaten uluslararası teamül hukuku olduğuna karar vermiştir; yani ICC Statüsü, yeni bir tane oluşturmaktan ziyade mevcut bir alışılmış normu kodlamıştır.

2000 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol kabul edilerek askerlik ve çatışmalara katılım için asgari yaş 18.293’e çıkarılmıştır. yeni sınırlar geleneksel hukuktur ve geleneksel ceza hukuku şöyle dursun, örf ve adet hukuku haline gelmemiştir.

ICC Unsurları, bu suç için, failin, kişilerin 15 yaşın altında olduğunu ‘bilmesi veya bilmesi gerektiği’ şeklinde değiştirilmiş bir zihinsel unsur uygular. ‘Bilmesi gereken’ terimi ihmali ifade etmek için yaygın olarak kullanıldığından, bu hüküm anlaşılır bir şekilde bir ihmal standardını ceza hukuku hükmüne dahil ettiği için eleştirilmiştir.

Bununla birlikte, ICC Unsurlarının bazı yerlerde ‘bilmesi gerekirdi’ terimini, ICTR içtihatlarında kullanıldığı anlamda, pervasızlık veya kasıtlı körlük gibi kavramlara atıfta bulunmak üzere kullandığı görülmektedir.

Terim, çatışan tarafların çocukların yaşını doğrulamak için pozitif bir görevi olduğu fikrini yansıtıyor gibi görünüyor; bu nedenle kişi kasten gerçeklere gözlerini kapatarak cezai sorumluluktan kaçamaz.

Saldırganlık

Saldırganlık, uluslararası teamül hukuku kapsamında yaygın olarak bir suç olarak kabul edilmektedir, ancak şu anda evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım ve suçluları yargılayabilecek hiçbir uluslararası mahkeme veya mahkeme mevcut değildir. Resmi olarak ICC’nin yargı yetkisi içindedir, ancak Mahkeme, ICC Statüsü’nün tarafları hem suçun bir tanımını hem de mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği koşulları kabul etmedikçe yargı yetkisini kullanamaz.

Bu, bir Devletin yasa dışı bir eylemiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olması bakımından bu kitabın kapsamındaki diğer suçlardan farklı bir suçtur: saldırı suçu, bir Devletin liderlerinin ve politika yapıcılarının bir devlet tarafından belirli saldırgan eylemlere katılmasını içerir. Durum. Bu nedenle, suçu anlamak için, Devletlerin yasa dışı güç kullanımından sorumlu olduklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarını anlamak gerekir.

Tarihsel gelişim

Tarihsel merakları bir kenara bırakırsak,2 ‘barışa karşı suçlar’ adı altında ilk uluslararası saldırı davası, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi’ndeydi.3 Bu yargılamaya en yakın, kusurlu olsa da emsal, hükümdü. 1919 Versay Antlaşması’nda Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kaiser Wilhelm’i yargılamak için özel bir mahkeme kurulması içindir.

Amaç, onu saldırganlıktan değil, ‘uluslararası ahlaka ve anlaşmaların kutsallığına karşı büyük bir suçtan’4 yargılamaktı; bu hüküm, ‘özü bakımından değil, sadece şekli itibariyle hukuki bir niteliğe sahip olduğu’ şeklinde açıklanmıştır. Eski imparator, yüksek bir uluslararası politika meselesi olarak yargılanıyor. Kayzer Hollanda’ya sığındı ve asla yargılanmadı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Birleşmiş Milletler Savaş Komisyonu’nda ve Londra Şartı’nın hazırlanmasından önce başka yerlerde yapılan tartışmalar, o zamanki haliyle uluslararası hukukta bir saldırı suçunun var olduğuna dair hiçbir şekilde yaygın bir görüş olmadığını açıkça ortaya koydu.

Bununla birlikte, Şart’ın 6(a) Maddesi, Nürnberg IMT’ye, “saldırı savaşını planlamak, hazırlamak, başlatmak veya yürütmek veya uluslararası anlaşmaları, anlaşmaları veya güvenceler veya yukarıdakilerden herhangi birinin yerine getirilmesi için ortak bir plana veya komploya katılım’. Tokyo IMT Şartı’ndaki ve 10 Sayılı Kontrol Konseyi Yasasındaki eşdeğer hükümler çok benzerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir