Tedarik Zinciri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tedarik Zinciri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Ekim 2022 Tedarik zinciri problemler Tedarik zinciri problemleri Uçtan uca tedarik zinciri nedir 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Tedarik Zinciri

Şimdiye kadar değer zinciri bir iç bağlam içinde değerlendirildi. Bununla birlikte, kuruluşlar tek başına var olmazlar, tutarlı bir kaynak akışı sağlamak için başkalarıyla birleşirler. Bu nedenle kuruluşlar, değer zincirlerini bir araya getirerek tedarik zincirlerini oluştururlar.

Genel tedarik zincirinin işleyişi, her işletme için sürdürülebilir değer üretilmesine yardımcı olur. Tedarik zincirleri ve pazarlama ile ilgili konular araştırılır.

Değer ve değer zinciri kavramları, temel ilkeleri hatırlattıkları için önemlidir. Birincisi, müşteriler üstün değer satın alırlar, bu da kârın yaratılmasının ancak müşterilerin istediği değerin sağlanması yoluyla olabileceği anlamına gelir. Paradan tasarruf etmek ve kârlılığı iyileştirmek için maliyetleri kısmak, müşterilerin gerçekten arzu ettiği ve satın alma nedenlerini temsil eden değerin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanabilir.

Birçok kuruluş, durgunluk veya ekonomik zorluk zamanlarında tekliflerinin bazı yönlerini keser. Amaç, maliyetlerden tasarruf etmek ve karı artırmaktır, ancak bu kısa vadeli yaklaşım, müşterilerin önemli olarak algıladığı değerin önemli bir kısmından vazgeçerse, uzun vadeli beklentilere zarar verebilir.

İkincisi, değer birçok şekilde algılanabilir, örneğin prestij (münhasırlık veya üyelik), güvenilirlik, modüler formatlar, hizmet kolaylığı ve hızı, stok ve teslimat esnekliği, özelleştirme kolaylığı ve yeni pazarlara erişim ile ilişkiler sağlayarak, birkaç isim.

Bu nedenle, bir kuruluşun faaliyetlerinin tamamı dikkate alınmalı ve üstün değer üretimine katkıları değerlendirilmelidir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, satın alma öncesi ve sonrası müşteri desteği, fiyatlandırma, iletişim, dağıtım ve lojistik ve konumlandırmaya bakmak anlamına gelir.

Yeni teknolojinin gelişimi ve iş uygulamalarının artan genişliği ve derinliği, kuruluşlar için yeni değer yaratma fırsatları sağlamıştır. Bilgi, Sistem ve Teknolojideki (IST) ilerlemeler, yeni değer biçimlerinin yaratılmasına yol açabilir.

Kuruluşlar arasında bilgi transferinin hızı ve doğruluğu üzerindeki bariz etkinin yanı sıra, ürün geliştirme ve kişiselleştirme, üretim ve imalat, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama iletişimi ve tabii ki daha yakın organizasyonlar arası anlayış ve ilişkiler yoluyla değer artırılabilir.

Bu çalışma için benimsenen yaklaşımın bir kısmı, B2B Pazarlama bağlamında üstün değer ve organizasyonel ilişkiler yaratma ve sürdürmede IST’nin oynayabileceği rolü keşfetmek ve anlamaktır.

B2B İlişkilerinin Önemi

Değer ve değer zincirlerine girişten sonra, tedarik zinciri kavramı, tedarikçi ve alıcı organizasyonları arasında var olan ilişkilerin doğası ve kapsamı hakkında ilginç noktalar ortaya çıkarmaktadır. Kuruluşlar, müşterileri için üstün değer sağlamak amacıyla diğer kuruluşlarla etkileşime girer.

Bununla birlikte, tedarik zincirindeki kuruluşlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın kalitesinin, süresinin ve seviyesinin önemli ölçüde değişebileceğini ve değiştiğini okumak şaşırtıcı olmamalıdır. Bu farklılığın nedenleri çoktur ve geniş kapsamlıdır, ancak özünde her iki tarafça paylaşılan değer algıları vardır. Kuruluşların birbirlerine sundukları değer, bir süreklilik olarak görselleştirilebilir.

Sürekliliğin bir ucunda, alıcılar ve satıcılar arasındaki kısa vadeli, emtia veya fiyat odaklı değiş tokuşlarla karakterize edilen işlem veya piyasa borsaları, diğer veya sonraki takaslardan bağımsız olarak tek seferlik takaslar için bir araya gelir. Her iki taraf da esas olarak kendi çıkarları tarafından motive edilir.

Süreklilik boyunca hareket, giderek daha fazla değer verilen ilişkileri temsil eder. Taraflar arasındaki etkileşimler daha yakın ve daha güçlüdür. Odak, başlangıçtaki çekicilikten, birbirlerinin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak anlaşılmasına ve elde tutulmasına doğru hareket eder.


Tedarik zinciri Örnekleri
Tedarik zinciri Nedir
Tedarik zinciri Yönetimi
Coca-Cola tedarik zinciri
Lojistik ve tedarik zinciri Nedir
Tedarik zinciri problemleri
Uçtan uca tedarik zinciri nedir
Tedarik Zinciri is İlanları


Sürekliliğin diğer ucunda ilişkisel değiş tokuşlar veya Day’in ortaklaşa değiş tokuşlar olarak adlandırdığı şey var. Bunlar, sistemlerin ve süreçlerin tam entegrasyonunun olduğu ve ilişkinin ortaklık ve karşılıklı destek tarafından motive edildiği uzun vadeli bir yönelim ile karakterize edilir. Güven ve bağlılık, bu ilişkilerin temelini oluşturur ve bu değişkenler, ilişkisel değiş tokuşlar kuruldukça giderek daha önemli hale gelir.

B2B pazarlama, hepsinin yönetilmesi gereken çeşitli ilişkilerle karakterize edilir. Bazı ilişkiler fiyat odaklıdır ve bazıları tamamen işbirlikçidir, büyük çoğunluğu ise ikisi arasında bir yerdedir.

Kuruluşlar bir ilişkiler portföyünü yönetir. Bu kitap, kuruluşlar arasında meydana gelen zengin çeşitlilikteki birbirine bağlı faaliyetleri dikkate alarak B2B pazarlamasını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yeni teknolojinin B2B pazarlamasını ve ilişkilerini nasıl etkilediğine de dikkat edilir.

Bu yazımızın bu amacı, öncelikle iş piyasalarının bazı ayırt edici özelliklerini keşfederek B2B pazarlamayı tanıtmaktı. İş piyasasını oluşturan bir dizi organizasyon vardır ve bunlar ticari, devlet ve kurumsal olarak sınıflandırılmıştır.

Bu kuruluşlar, müşterilerine yeniden satılmak üzere mal yapmak için ürün ve hizmetler satın alırlar, ancak aynı zamanda ofislerini ve üretim birimlerini çalışır durumda tutmak için gerekli olan maddeleri de tüketirler. İş piyasalarında satılan ürünler girdi, ekipman ve tedarik malları olarak sınıflandırılmıştır.

B2B sektöründeki kuruluşlar tarafından mal ve hizmet satın almak için kullanılan yöntemler, ticari faaliyetlerinde var olan risk düzeyini ve satın alınan belirli kalemlerin önemini yansıtır. Grup satın alma faaliyetleri dışında, kuruluşların faaliyetlerinin bu yönünü yönetmenin diğer yollarından biri de tedarikçilerle daha yakın, uzun vadeli ilişkiler geliştirmektir.

B2B pazarlama, iş müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tatmin edilmesi ile ilgilenir. Bu ihtiyaçların öngörülmesi ve karşılanması, tüm paydaşların iş ilişkisinden ve ilgili işlemlerden faydalanmasını gerektirir.

Müşteriler, kendilerine ve/veya kuruluşlarına belirli bir değer sağladığı algılanan mal ve hizmetleri satın alarak tatmin olurlar. B2B pazarlama yöneticileri bu ihtiyaçları anlamalı ve müşteriler için benzersiz çözümler ve dolayısıyla değer sağlayan bir dizi mal ve hizmeti içeren pazarlama programları geliştirmelidir.

Birçok tedarikçi, daha fazla değer sağlamak için alıcılarla uzun vadeli ilişkiler geliştirmenin, işbirliği içinde ve ortaklık içinde hareket etmenin faydasını kabul etmiştir.

Bu yazı dizimizin, sonraki bölümlerde bu konuların birçoğunu tekrar gözden geçirecektir. Bununla birlikte, B2B pazarlamanın kalbinde, işletmelerin dolaylı veya kasıtlı olarak geliştirdikleri organizasyonlar arası ilişkiler vardır. Bunlar, B2B pazarlamasını incelemek için temel platformu oluşturur.

Tartışma soruları

1 B2B pazarlarıyla ilişkili temel özellikleri belirleyin ve B2B pazarlama faaliyetlerini nasıl etkileyebileceklerini önerin.
2 B2B ve B2C pazarlama arasındaki temel farkları tartışın. Benzerlikler nelerdir?
3 İş piyasasını oluşturan farklı organizasyon türlerini tanımlayın.
4 Porter (1985) tarafından tasvir edildiği gibi değer zincirini çizin ve dokuz kurucu unsuru ekleyin.
5 Seçtiğiniz bir endüstride tedarik zincirinin bir parçasını oluşturan organizasyonları kullanarak, endüstri değer zincirine katkılarını eleştirel bir şekilde değerlendirin.
6 Geleneksel pazarlama karması (4P) kavramının artık gereksiz olduğu ve pazarlama faaliyetlerine ilişki merkezli bir yaklaşımla değiştirilmesi gerektiği iddiasını inceleyin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir