Tedarik Zinciri Yönetimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tedarik Zinciri Yönetimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Kasım 2022 Tedarik zinciri Departmanı Ne iş Yapar Tedarik zinciri Nedir ? Tedarik zinciri yönetiminin işletmelere sağladığı Yararlar 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Tedarik Zinciri Yönetiminin İlkeleri

Lojistik yönetimiyle ilgili temel taşlar göz önüne alındığında, tedarik zincirindeki birincil hedefin, ürünleri mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde son kullanıcı müşterilere ulaştırmak olduğu açıkça görülmelidir.

Pazarlama kanallarında yeterli ürün tedariki, kabul edilebilir hizmet çıktı düzeylerinin sağlanmasının temelidir. Bir tedarik zinciri malzemeleri ve ürünleri ne kadar hızlı ve maliyet etkin bir şekilde hareket ettirebilirse, potansiyel rekabet avantajı o kadar büyük olur.

Sürekli kısalan yaşam döngüleri, çok daha düşük üretim maliyetleri, rekabetin artması ve daha iyi eğitimli, daha bilinçli ve talepkar müşteriler ile birçok kuruluş, fiziksel lojistik yönetiminden tedarik zinciri yönetiminin sunduğu daha entegre ve yazılım tabanlı çözümlere geçmek zorunda kaldı.

Veritabanları, iletişim sistemleri ve gelişmiş bilgisayar yazılımları gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla maliyet etkin tedarik zinciri yönetimi geliştirmek mümkündür.

Elektronik veri değişimi (EDI), ortak kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı için önemli bir kolaylık sağlar. EDI, bir kuruluşun bilgisayarlarından diğerine yapılandırılmış verilerin kabul edilmiş standartları kullanarak elektronik aktarımıdır.

EDI aracılığıyla, kuruluşlar lojistiklerinin çoğunu entegre edebilir ve verimliliği ve müşteri hizmetlerini iyileştirebilir. Ancak, EDI sistemlerinin yüksek maliyetlerinin ve katılığının, onları hızla değişen rekabet ortamına uygunsuz hale getirdiğini öne sürüyorlar.

Daha önce belirtildiği gibi, SCM, son kullanıcı müşterilere ihtiyaç duydukları ürünleri sağlamada daha hızlı ve daha verimli olmakla ilgilidir. Bu hedeflere ulaşmanın birçok yolu vardır ancak ikisi çok önemlidir: hızlı yanıt ve verimli müşteri yanıt sistemleri.

Bu yaklaşımların her ikisi de aynı çekme temelli, yani müşteri odaklı ilkeler üzerine kuruludur. Müşteriler, tedarik zincirini hangi çeşitlemenin yapılacağı, neyin sevk edileceği ve nereye ve ne zaman ulaşacağı konusunda bilgilendirir.

Hızlı yanıt (QR) sistemleri, üreticilerin moda giyim endüstrisinde yaşananlar gibi öngörülemeyen ve değişken talebe uyum sağlamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüketiciler kıyafet alışverişi yaptıklarında ne istediklerini, neyi seveceklerini, beden ve kesimin uygun olup olmayacağını önceden bilemezler.

Kararları genellikle satın alma noktasında yani mağazada verilir. QR sistemlerinin ilk öncülerinden biri olan Benetton, genellikle satılmayan (ve dolayısıyla modası geçmeyen) büyük stoklarla karşı karşıya kaldı. Perakendecilerin sınırlı miktarda tanıtım stoğuna dayalı olarak erken müşteri tercihlerini geri beslemelerini sağlayan bir sistem geliştirdiler.


Tedarik zinciri Yönetimi PDF
Tedarik zinciri Nedir
Tedarik zinciri Örnekleri
Tedarik zinciri Departmanı Ne iş Yapar
Tedarik Zinciri Yönetimi – ppt
Tedarik yönetimi
Tedarik zinciri yönetiminin işletmelere sağladığı Yararlar
E tedarik zinciri yönetimi nedir


Ancak bu geri bildirim alındıktan sonra Benetton yününü boyadı ve daha sonra, genellikle dış kaynaklı bir üretim ekibi aracılığıyla, perakendecilerin ve müşterilerin tercih ettiği büyük miktarlardaki giyim çeşitlerini üretti.

Bu süreç çok kısa bir sürede tamamlandı ve stoklar dünyanın herhangi bir yerindeki perakende ortaklarına birkaç hafta içinde teslim edildi. Benetton artık tercih edilen renkler ve boyutlar hakkında bilgi vermek için POS (Satış Noktası) teknolojisini kullanıyor ancak esnek ve duyarlı üretim tesisleri geliştirme ilkesi, QR yaklaşımlarının ayırt edici özelliğidir.

Verimli tüketici yanıtı (ECR) sistemleri aynı fikirlere dayanmaktadır. Konsept, hızlı tüketim ürünleri sektöründe ortaya çıktı ve tüketicilerin satın alma fırsatından önce ne satın almak istediklerini bildikleri öncülüne dayanarak talebi doğru bir şekilde tahmin ederek israfı azaltmayı amaçlıyor.

Bu nedenle, karar ne yapılacağı ile ilgili değil, ne kadarının yapılacağı ve ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgilidir. Moda ürünlerinden farklı olarak, sınırlı bir ömre veya çok kısa moda döngülerine sahip olmadıklarından, bu ürünlerin depolanması, bozulabilirlik sorunlarına bağlı olarak mümkündür.

Bu nedenle ECR ile vurgu, üretim değil, dağıtım ve pazarlama iletişimi, özellikle kısa vadede talebi canlandırmak için satış promosyonları üzerindedir.

ECR’nin özel bir biçimi, sürekli yenileme programlarıdır (CRP). Bunlar, bir tüketiciye satış yapıldığında stokun otomatik olarak değiştirilmesi temelinde çalışır. POS ekipmanı ve tarayıcıların kullanımı sayesinde perakende stokları önceden belirlenmiş optimum seviyelerde tutulur.

İlke, CRP’nin uzun bekleme sürelerine, hizmet çıktı seviyelerinde düşüşe ve tüketici rahatsızlığına yol açabilecek stok tükenmesi fırsatını azaltmasıdır. Gerçekten de bu, hem üreticilerin hem de perakendecilerin CRP ile bilgi paylaşımı yoluyla fayda sağlayabileceğini buldu.

CRP sistemleri diğer aracılar tarafından çalıştırıldığından ve sürdürüldüğünden perakendeciler de yararlanır. CRP işleten üreticilerin sistemden normalden daha fazla kazandıklarını önerecek çok az şey var. Bununla birlikte, CRP’nin perakendecileri belirli üreticilere kilitleyebileceğini ve bunu yaparken bir çıkış engeli olarak hareket edebileceğini öne sürüyoruz.

B2B pazarlarında, tam zamanında sistemler, CRP ile aynı tür hedeflere ulaşmaya çalışır. Burada tedarikçiler, teslimatlarını üreticinin üretim programına göre düzenler ve bunu yaparken israfı ortadan kaldırır ve depolama maliyetlerini düşürür.

Sonuç olarak, teslimat sayısı artar, teslim edilen birim sayısı azalır ve döngüyü sürdürmek için lojistik üzerindeki baskı artar. Güven, bağlılık ve yazılım sistemlerinin veya EDI’nin entegrasyonu, sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli hale gelir.

Hem ECR hem de QR, avantajlar ve dezavantajlar sunar. İlişkileri ve kanal yapılarını etkilerler. Örneğin, QR durumlarında üyeler üzerindeki baskı yoğun olabilir ve güvenin gelişmesini engellerken, talepteki değişkenlik bağlılığa yansıyabilir.

Bu durumlarda, bazı üreticiler, QR’nin baskın olduğu pazarlarda perakende işlevini kontrol etme aracı olarak dikey entegrasyonu kullanmayı tercih ediyor. Operasyonun perakende kısmına sahip olarak, değişen talep hakkında hızlı geri bildirim almak mümkündür. Ayrıca, tasarım işlevini kontrol etmek için dikey entegrasyon, üretim ve ilgili faaliyetler için kritik öneme sahiptir.

Benetton, tasarım süreci üzerindeki kontrolünü hiçbir zaman kaybetmedi ve uzun bir süre boyunca doğrudan Benetton ailesinden biri tarafından yönetildi. Perakende operasyonu büyük ölçüde bir franchise anlaşması olmasına rağmen, Benetton çoğu ülkede sadece pazara yakın olmak ve tüketici tercihlerindeki herhangi bir değişikliği hızlı bir şekilde geri beslemek için birkaç satış noktasına sahiptir.

Buna karşılık, ECR yaklaşımları, tüm kanal katılımcılarının çalışması ve birbirlerine güvenmeleri ihtiyacına odaklanır. Üyeler arasında bilgi paylaşımı için yüksek bir eğilim olmalı ve lojistik sıkı bir şekilde işletildiği sürece kanal yapısı daha esnek ve açık olabilir.

Lojistik, pazarlama kararlarını etkileyebilir ve kanal maliyetlerini azaltabilir. Tedarik zinciri yöneticilerinin önündeki zorluk, maliyetleri düşürmek yerine, esas olarak son kullanıcı talebine dayanan kararlar almaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir