Teknoloji – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Teknoloji – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

13 Aralık 2022 Gelişen Teknolojiyle birlikte Değişen PAZARLAMA Yöntemler Pazarlama teknolojisinin ortaya çıkardığı yeni taktikler vardır 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Teknoloji

Şimdiye kadar yaşamış tüm bilim adamlarının %90’ının bugün hayatta olduğuna dair sık sık alıntılanan istatistik, teknolojik değişimin hızlanan hızını özetliyor. Yalnızca son birkaç yıl içinde teknoloji, İnternet gibi muazzam sayıda yeni yüksek teknoloji ürünü ve işyerinden eve ve diğer uzak yerlere çok sayıda ses ve video bağlantısıyla sonuçlandı. Yeni teknolojik gelişmeler, çalışanların çalışma şeklini değiştiriyor. işlerini ve tüketicilerin ürünleri satın alma biçimlerini ele alıyor.

Mevzuat

İşletmeler çeşitli düzenleme ve kuralsızlaştırma aşamalarındadır ve siyasi ve yasal ortam içinde, kamu çıkar gruplarının sayısı artmaktadır. Bu gruplar hükümet yetkililerine lobi yapmakta ve yöneticilere azınlık haklarına, yaşlı vatandaş haklarına, kadın haklarına daha fazla dikkat etmeleri için baskı yapmaktadır. ve genel olarak tüketici hakları. Ayrıca çevrenin temizlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarla da ilgilenirler.

Kültürel değerler

Kültürel değerler gelir ve gider. Kültürel şeylerin, fikirlerin ve davranış kalıplarının üç temel bileşeni eklemeler, silmeler veya değişikliklere uğrar. Bazı bileşenler ölür, yenileri kabul edilir ve mevcut olanlar gözlemlenebilir bir şekilde değiştirilebilir. Bu nedenle, bugünün herhangi bir kültürel ortamı geçen yılkiyle veya bir yıl sonra olacağıyla tam olarak aynı değildir.

Bu nedenle kültürel çevre, yeni fırsatlardan yararlanmak için sürekli izlemeye ihtiyaç duyar. Aşağıdaki vaka, çok yönlü bir pazarlama stratejisinin iki bölümüyle ilgili birçok kavramı ve yönergeyi göstermektedir: pazarlama karması ve dış güçler.

Marconi PLC

Bir finansal hizmetler merkezi olan Marconi PLC (eski adıyla GE Capital Services), bir zamanlar uysal olan bir şirketin dış pazarların dinamik değişimlerine uyum sağlamak için içeride kendisini nasıl yeniden keşfettiğini gösteriyor. hizmetler, Avrupa endüstrilerini ve ekonomilerini etkileyecek kadar yaygındır ve Avrupa’nın en büyük banka dışı operasyonlarından biri olarak faaliyet göstermektedir.

Marconi, Harrods’un Londra’daki mağaza kartlarını onaylayabilir, Fransa’da bir Peugeot otomobilinin satın alınmasını finanse edebilir, otomobil filoları ve uçak kiralama için finansman sağlayabilir, ofis alanı satın alınmasına yardımcı olabilir ve tüketici finansmanının tüm yönleriyle ilgilenebilir.

Marconi’nin yönetimi, iyimser bir Avrupa’nın yankı uyandıran potansiyelini ve sermaye finansmanı ihtiyacını kavrayacak kadar zekiydi.

Avrupalı şirketler sofistike elektroniği kucaklamak ve üretim altyapılarını yenilemek için agresif bir şekilde hareket ederken ve tüketiciler, maddi varlıkların ‘iyi yaşam’ için doyumsuz taleplerini karşılamaya çalışırken, Marconi her sektöre özgü ve tatmin edici finansal ürün ve hizmetler sağlamak için oradaydı. tüketici ihtiyacı.

Eylem Stratejisi

Marconi’nin başarıları, şu ana kadar tartışılan iki yönlü stratejiyi göstermektedir:

1. Aşağıdaki 4 parçalı yapıyı kullanarak uygun stratejiler geliştirmek için pazarlama karmasının bir teknik olarak kullanılması:

• Finansal ürünler, uzmanlaşmış endüstrilerin, şirketlerin ve bireysel ihtiyaçların benzersiz gereksinimlerini karşılar.
• Geleneksel bankacılık uygulamalarına ve rakip türlerine uygun finansal ürün ve hizmetler sunmak için ülke bazında ve sektör bazında rekabetçi fiyatlama kullanılmaktadır.
• Yerel ekonomilerle iletişim halinde olmak ve gelişen pazar trendlerine ayak uydurmak için belirli Avrupa ülkeleri içinde dağıtım ağları oluşturulmuştur.
• Promosyon, tele pazarlamacıları, interneti, kişiselleştirilmiş satışı ve kişiye özel yazılı ve görsel medyayı kullanan bir çoklu ortam yaklaşımını benimser.

2. Marconi yönetimi, müşterilerin, rakiplerin, endüstrinin ve çevrenin dış güçlerine bir format olarak baktı:

• Mevcut finansman, kiralama ve satın alma hizmetlerini yeni tekliflere açılmak için bir platform olarak kullanarak endüstriyel müşteri tabanını genişletmek. Ayrıca, büyüyen tüketici pazarına hizmet etmek için ev kredisi, kredi kartı, ve hatta sigorta. Buna karşılık, tüm bu ürünler ve pazarlar, mevcut pazarlara ek penetrasyona öncülük etmek ve gelişmekte olan segmentlerde yeni büyüme sağlamak için kullanılıyor.
• Geleneksel bankalar, finans şirketleri, kredi şirketleri veya sigorta şirketleri gibi iş kategorilerinin her birinde rakipleri inceleyin. Bir rakip profiliyle donanmış olan Marconi yöneticileri, her bir rakibe saldırmak için pazarlama karması etrafında inşa edilmiş özel rekabet stratejileri tasarlar.
• Avrupa ekonomisindeki hızlı değişimlere uyum sağlayın. Marconi, Avrupa’nın genişleyen sınırsız pazarlarında yeniden örgütlenmeye ve rekabetçi bir şekilde yanıt vermeye çalışan şirketlerin olası etkileri konusunda tetikte.
• Finansal işlemlerde avro kullanmanın yasallıklarına özel dikkat göstererek, her pazarın çevresel çıkarlarına uyum sağlayın. Avro kullanımı aynı zamanda Marconi’nin geniş operasyonlarını konsolide etmek ve arkasında maliyet verimliliği elde etmek için geniş kapsamlı bir potansiyele sahiptir. Buna karşılık, bu ekonomiler şirketin karlılığını etkiler ve Marconi’nin pazar payını artırmak için fiyatlandırma esnekliği sağlar.


Pazarlama Teknolojisi Nedir
Pazarlama teknolojisinin ortaya çıkardığı yeni taktikler
Teknolojinin pazarlama Üzerindeki etkileri
Teknolojide pazarlama
Dijital pazarlama konu başlıkları
Gelişen Teknolojiyle birlikte Değişen PAZARLAMA Yöntemleri ve Dijital PAZARLAMA
Dijital PAZARLAMA PDF
Viral pazarlama Nedir


Legend ve Marconi vakalarında gösterilen strateji uygulamalarını aklımızda tutarak, artık iş gereksinimlerinize hizmet etmesi gereken uygulanabilir bir strateji tanımına ulaşabiliriz.

Strateji, şirket politikası ve hedefleri tarafından tanımlanan amaçlara (kar, müşteri memnuniyeti ve şirketin büyümesi) ulaşmak için araçları (para, insan kaynakları ve materyaller) koordine etme sanatıdır.

Buna karşılık, bu birincil tanımın, pazarlama çabalarınızı nasıl organize ettiğiniz üzerinde etkileri vardır ve kuruluşunuzun hemen hemen her işlevini içerir. Tanım, stratejik pazarlamayı ne şekilde düşünmeniz gerektiğine de paraleldir.

Talepleri karşılayan ürün ve hizmetleri rekabetçi bir ortamda karlı bir şekilde işletmeler arası ve tüketici pazarlarına fiyatlandırmak, teşvik etmek ve dağıtmak için tasarlanmış etkileşimli ticari faaliyetlerin toplam sistemi vardır.

Bu stratejinin kuruluşunuzun her bölümüne nüfuz etmesi ve tüm şirket personelini kapsaması için, strateji ayrıca üç düzeyde tanımlanır ve uygulanır:

1. Üst düzey kurumsal strateji. Bu seviyede, şirketinizin toplam kaynaklarını, kaynaklarını tüketmeden şirket politikasını gerçekleştirmeye yönlendirin. Spesifik olarak bu, şirket kaynaklarının minimum harcamasıyla pazarın uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik bir bakış açısıyla kurumsal stratejiyi uyguladığınız anlamına gelir.

2. Orta düzey strateji. Burada strateji, bölüm, iş birimi, departman veya ürün hattı düzeyinde çalışır. Genel şirket politikanıza katkıda bulunurken, kurumsal stratejiden daha kesindir. Üç ila beş yıllık bir dönemi kapsar ve nicel ve nicel olmayan hedeflere ulaşmaya odaklanır.

Spesifik olarak amacınız, dört modda sürekli büyüme sağlamaktır:

• Mevcut ürünlerle mevcut pazarlara girmek
• Mevcut ürünlerle yeni pazarlara açılmak
• Mevcut pazarlar için yeni ürünler geliştirmek
• Yeni pazarlara yeni ürünler sunmak.

3. Alt düzey strateji veya taktikler.

Bu düzey, iki üst düzeyden daha kısa bir zaman çerçevesi (genellikle bir yıl) gerektirir ve çoğunlukla yıllık pazarlama planıyla ilişkilidir. Taktikleri, kısa vadeli başarıya ulaşmak için tasarlanmış eylemler olarak düşünün. hedefler, aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizi ve stratejilerinizi tamamlar.

Bunlar, fiyatlandırma ve indirimler, reklam medyası ve kopyalama yaklaşımları, satış gücü dağıtımı ve satış yardımcıları, distribütör seçimi ve eğitimi, ürün paketleme ve servisi ve ürün lansmanı için pazar segmentlerinin seçimi gibi alanlarda kesin eylemlerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir