Temyiz Mahkemesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Temyiz Mahkemesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

1 Temmuz 2022 İstinaftan sonra temyiz ne kadar sürer İstinaftan sonra temyizi Temyiz mahkemesi ne kadar Sürer 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Temyiz Mahkemesi

Temyiz Mahkemesi, prensipte Birleşik Krallık’ta 1976 Sınırlama Sözleşmesi kapsamında bir P&I Club LOU aracılığıyla bir sınırlama fonu oluşturulmasını engelleyen hiçbir şey olmadığı sonucuna varmıştır ve bu sonuca vardıktan sonra, “ayrıntılı olarak değerlendirilmesi” konusunda hemfikirdir. The Standard Club Europe Ltd tarafından sunulan LOU’nun yeterliliği, Admiralty Court tarafından ele alınacaktır”.

Bu nedenle, mahkeme normalde, belirli duruma bağlı olarak sunulan garantinin şartlarını onaylama veya reddetme takdir yetkisine sahip olacaktır. Ancak, Uluslararası P&I Kulüpleri Grubunun bir üyesi olan bir P&I Kulübü tarafından sağlanan bir garantinin, koşullarının onaylanmasına tabi olarak normal olarak “yeterli” olarak kabul edilmesi beklenebilir.

İlgili şartların 1976 Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmek için yeterli olması ve aynı zamanda garantörün sorumluluğunu sınırlamaya başvurulabilecek taleplere karşı sınırlaması gerekir. Bu konuyla ilgili daha fazla yorum bir sonraki bölümde yer almaktadır.

Kurulması için sağlanan bir garantiye ne olur? Bir sınırlama kararı sonradan reddedilirse bir sınırlama fonu? 1976 Sözleşmesinin 10.1. Maddesi açıkça “Madde 11’de belirtilen bir sınırlama fonu oluşturulmamış olmasına rağmen sorumluluğun imtiyazına başvurulabileceğini” belirtir.12 Ayrıca, 1976 Sınırlama Sözleşmesinin 1.7. Maddesi, sınırlamaya başvurma eylemi, bir sorumluluğun kabulü anlamına gelmez”.

Bu nedenle, aleyhine dava açılabileceğine inanan bir kişi, böyle bir sorumluluk kabul etmeyeceğini bilerek, bir sınırlama fonu oluşturmadan zamanaşımı işlemlerine başlayabilir.

Gerçekten de, İngiliz mahkemesi, Sözleşme’nin veya 1981 tarihli Yüksek Mahkemeler Yasası’nın (İngiliz mahkemesinin yargı yetkisini düzenleyen) veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kurallarının dilinde herhangi bir şey bulunmadığına karar vermiştir. Bir davacının sınırlama hakkını kullanmadan önce İngiltere’de yargılamaya başlamasını bekleme yükümlülüğü, yani bu kişi, “sorumlu olmadıklarına dair bir beyan ve alternatif olarak, bir beyan (veya kararname) yerine, eğer sorumlularsa, sorumluluklarını sınırlama hakkına sahiplerdi”.

Ancak, sınırlama fonu oluşturmaksızın bu şekilde sınırlama işlemlerine başlamaya karar veren kişi aşağıdaki risklerle karşı karşıyadır:

• 1976 Sözleşmesi Madde 8.1’e göre SDR’nin değeri “sınırlama fonunun oluşturulduğu, ödemenin yapıldığı veya teminatın verildiği tarihte” sabittir. Bu nedenle, potansiyel olarak sorumlu kişi, gerekli sınırlama fonunun miktarının, fonu oluşturmadan önce geçen süre ile artma riskini üstlenir.
• Kısıtlama talebinde bulunan kişinin diğer varlıklarını korumak için tasarlanan 13. Maddedeki çeşitli haklar ancak “sınırlama fonu oluşturulduktan” sonra geçerlidir.

Bu nedenle, özellikle böyle bir fonun bir P&I Club LOU veya benzeri bir garanti yoluyla oluşturulabilmesi durumunda, sorumluluğu sınırlamak isteyen bir kişinin mümkün olan en kısa sürede bir sınırlama fonu oluşturmak isteyebilmesi için güçlü ticari nedenler vardır. 


Temyiz mahkemesi Nedir
Temyiz mahkemesi ne kadar Sürer
İstinaftan sonra temyiz ne kadar sürer
İstinaftan sonra temyiz
Temyizde karar değişir mi
Temyize giden dava bozulursa ne olur
Temyize gitmek Ne Demek
Temyiz Nedir ne kadar sürer


Ancak, ilgili P&I Kulübünün böyle bir LOU sunmaya hazır olacağı otomatik olarak takip edilmez. P&I teminatı “ödenecek ödeme” esasına göre sağlanır, yani üye önce talebi ödemekle yükümlüdür ve Kulüp daha sonra ilgili P&I Kurallarının hükümlerine göre onu tazmin edecektir. Örneğin, Gard Kuralları 2018’in 87. Kuralı şunları sağlar:

1. Birlik kendi mutlak takdirinde aksini belirlemedikçe, bir Üyenin önce ibra edeceği veya ödeyeceği herhangi bir yükümlülük, kayıp, maliyet veya masrafla ilgili olarak Birlik’ten geri alma hakkı için emsal bir koşuldur.

Bu nedenle, bir P&I Club LOU’sunun sağlanması, garantör olarak Kulübün Üye aleyhine ilgili mahkeme veya tahkim tarafından oluşturulabilecek herhangi bir yükümlülüğü doğrudan yerine getirmesini zorunlu kılacağından, böyle bir LOU’nun sağlanması “ödenecek ödeme”yi baltalayacaktır. ödenir” ilkesidir.

Sonuç olarak, Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu üyesi olan Kulüplerin Kuralları, üyeleri adına bu tür LOU’yu sağlamak zorunda olmadıklarını, sadece bunu yapma takdirine sahip olduklarını vurgulamaktadır. Örneğin, Gard Kuralları 2018’in 88. Kuralı şunları sağlar:

1. Dernek, bir Üye adına herhangi bir garanti, sertifika, kefalet veya başka bir teminat veya taahhüt (“teminat”) sağlamak veya bu hükmün masraflarını ödemekle yükümlü değildir.
2. Birlik, kendi takdirine bağlı olarak, bir Üyenin teminatı kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak teminat sağlayabilir veya bu hükmün maliyetini ödeyebilir ve bu nedenle yapılan masrafları Üyeden geri alabilir.

Bu nedenle, böyle bir LOU’nun sağlanıp sağlanmama kararı, ilgili P&I Club’ın biraz düşünmesini gerektirebilir. Kulüp, normalde, Üyenin sorumluluğunu sınırlamak istediği ilgili taleplerin, Üyenin Kulüp Kuralları uyarınca sigortalı olduğu talepler olup olmadığına karar vermelidir.

Bu bağlamda, Uluslararası Grup Kulüpleri Kuralları, diğerlerinin yanı sıra, şu veya bu şekilde, Üyenin 1976 Sınırlama Sözleşmesi kapsamında sorumluluğunu sınırlamasını engelleyecek bir davranışta bulunması halinde, Kulübün Üyeyi tazmin etmekle yükümlü olmadığını öngörmektedir. bu tür iddialarla ilgili olarak. Örneğin, Gard Kuralları 2018’in 72. Kuralı şunları sağlar:

Birlik, Üyenin kasıtlı olarak suistimal ettiği durumlarda, bu tür bir suistimalin kasten yapılmış bir fiil olduğu veya Üye tarafından bilerek ihmal edildiği durumlarda ortaya çıkan veya ortaya çıkan hiçbir yükümlülüğü, zararı, masraf veya harcamayı karşılamaz. performans veya ihmal muhtemelen yaralanmaya veya olası sonuçların pervasız bir şekilde göz ardı edilmesine izin verecek şekilde yapılan veya ihmal edilen bir eylemle sonuçlanacaktır.

Bununla birlikte, birçok durumda, Kulübün, tüm gerçekler bilinmeden önce bir LOU sağlayarak Üyenin bir sınırlama fonu oluşturmasına yardımcı olmayı kabul edip etmemeye karar vermesi gerekecektir ve bu nedenle, bir mahkemenin Üyenin yukarıda açıklanan türden davranış nedeniyle sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olmadığına dair böyle bir LOU sağlandıktan sonra zamanı gelince karar verir.

Çoğu durumda, 1976 Sınırlama Sözleşmesinin 1. Maddesi uyarınca sorumluluğu sınırlama hakkının genişletildiği bir kişinin sınırlama hakkına sahip olduğu varsayımı bulunduğundan, Kulüp tarafından yürütülecek risk muhtemelen düşük olacaktır. sınırlama hakkına itiraz eden taraf, “zararın, kişisel eylem veya ihmalinden kaynaklandığını, bu tür bir kayba neden olma kastıyla veya pervasızca ve böyle bir kaybın muhtemelen meydana geleceğini bilerek işlediğini” ispat etmedikçe, sorumluluğundan sorumludur.

Bu ispat külfeti defalarca “çok ağır bir yük”18 olarak tanımlanmıştır ve sınırlama hakkının ihlal edilmesi için ispat edilmesi gereken davranışın doğası gereği, “muhtemelen sadece gerçekten istisnai durumlarda ortaya çıkacaktır. bir sahibinin sınırlama hakkını yenmeye yönelik herhangi bir gerçek beklentiye” ve sınırı aşmanın “atlamak için yüksek bir engel olduğunu ve çok nadiren başarı ile atlandığını” belirtir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir