Toplam Zararın Ödenmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Toplam Zararın Ödenmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 Ceza davasında maddi zararın karşılanması Hırsızlık suçunda zararın giderilmesi Kamu zararının tahsili nasıl yapılır 0
Haklı Mazeret Savunması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Toplam Zararın Ödenmesi

Toplam zararın ödenmesi durumunda, sigortacı uyarınca:

• Ödenen konudan geriye kalan her ne olursa olsun sigortalının menfaatini devralma hakkına sahiptir; ve
• “Kayba neden olan kaza anından itibaren sigortalının bu konudaki tüm hak ve çözüm yollarına tabidir.

Bu kuralın iki ayrı yönü vardır: sigorta konusu eşyanın kalıntıları üzerindeki faizi devralma hakkı (terk ve mülkiyet hakları dahil) ve halefiyet hakkı. Farklı olmakla birlikte, her iki hak da tazminat ilkesine yakındır.

Başsavcı davasında Lord Atkin, terk etme hakları ile halefiyet hakları arasındaki ayrımı çizerek, “terk ile ilgili olarak, geçerli bir terk üzerinde haklar mevcuttur,” dedi. oysa halefiyet açısından bunlar sadece ödeme üzerine ortaya çıkar.

‘Sadece sigortacı tarafından toplam zararın ödenmesi üzerine yürürlüğe giren atıfta bulunan alt bölümün iki ayrı konuyu ele aldığı belirtilmelidir: (1) sigortalının bu konudaki menfaati sigorta edilen konu ve (2) sigortalının bu konudaki hakları ve hukuk yolları. Bunların farklı olduğunun kabul edilmemesi, kanunda bazı karışıklıklara neden olmuştur.

Mülkiyet Hakları

Madde 79(1)’de geçen ‘hak sahibi’ kelimesi, sigortacının sigortalı konudan geriye kalan her şeyi devralmak zorunda olmadığını açıklığa kavuşturur. Bu kuralın etkisi, terkedilmiş mülk üzerindeki mülkiyet haklarıyla ilgili ilginç soruları gündeme getirdi. Bu hüküm s 63 (terkedilmenin etkilerine ilişkin) ile birlikte okunarak şu ifadelere yer verilmelidir:

“Geçerli bir cayma söz konusu olduğunda, sigortacı, sigortalının sigorta konusu hakkında kalan her ne kadar varsa üzerindeki menfaatini ve buna bağlı tüm mülkiyet haklarını devralma hakkına sahiptir. Yapıcı bir tam kayıp ile terk bildirimi arasındaki bağlantı Lord Justice Brett tarafından Castellain v Preston’da şu şekilde vurgulanmıştır:

Yapıcı tam ziyan doktrini ve üzerine aşılanmış terk etme ihbarı doktrini, bir deniz sigortası poliçesini kelimenin tam anlamıyla bir tazminat sözleşmesi yapmak amacıyla icat edilmiş veya ilan edilmiştir. Aynı ‘devralma hakkı’ ifadesini kullanan sigortacının vazgeçme durumunda ‘buna bağlı tüm mülkiyet haklarını’ devralma seçeneğine sahip olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.


Ceza davasında maddi zararın karşılanması
Hırsızlık suçunda zararın giderilmesi
Hırsızlık suçunda soruşturma aşamasında zararın giderilmesi
Kamu zararının tahsili nasıl yapılır
Sanığın zararı karşılaması
Kamu zararı tazmin raporu örneği
Kamu zararı faiz oranı
Kamu zararı yönetmeliği


Terkedilmenin Kabulü

Uygulamada, sigortacılar terki nadiren kabul ederler, çünkü bu terkedilmiş mülkle ilgili sadece hakları değil aynı zamanda yükümlülükleri de beraberinde getirir. Bununla birlikte, açık veya zımni olarak, sigorta edilen şeyin kalıntıları üzerinde mülkiyeti üstlenmeyi kabul etmeleri halinde, satışından elde edilen herhangi bir karı alıkoyabileceklerdir.

Bu kural ilk olarak Başsavcı v Glen Line Ltd davasında, sigortacının sonuçta kâr etse bile satıştan elde edilen gelirin tamamını elinde tutmasına izin verildiği yerde oluşturulmuştur. Davasında Yargıç, terk etme durumunda, ‘sigortacının devralmaya bağlı olmasa da hakkı olduğunu; eğer yaparsa, sigortalının sigorta konusuna ilişkin tüm menfaati kendisine intikal eder.

Bu bağlamda, bazıları tazminat ilkesinin tam potansiyelini gerçekleştiremediğini, sözleşmenin tam bir tazminat sözleşmesi olmadığını söyleyebilir. Vazgeçmeyi kabul etmekle sigortacı, sigorta edilen şeyin kalıntılarına ilişkin sadece hakları değil, yükümlülükleri de devralır.

Bu nedenle, sigortalı konu ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendiği için, sigortalının, sigortalıyı kabul etmenin bedeli (veya ‘fiyatı’) olarak görülebilecek, bundan kaynaklanan herhangi bir ödülü almasına izin verilmesi gerektiği geçerli bir şekilde ileri sürülebilir.

Sigortacı ayrıca, 63(2) maddesi uyarınca, terki kabul ettikten sonra kazanılan her türlü navlun üzerinde hak sahibidir. Lord Blackburn’e göre Simpson v Thomson’da, ‘afet anında tahakkuk eden ancak kazanılmamış navlun ödemesini alma hakkı, gemideki mülke ilişkin bu haklardan biridir ve bu nedenle sigortacılara geçer çünkü gemi onların mülkü oldu.

Terk kabulü 

Bununla birlikte, sigortacının ‘sigortalının sigortalının ödediği konudan arta kalan her ne olursa olsun üzerindeki menfaatini devralma hakkını kullanmadığı durumlarda sorunlu sorunlar ortaya çıkar. Şimdi, sigortalıya zararı ödeyen sigortacının terkedilmiş malı açıkça veya zımnen kabul etmeyi reddettiği özel durumu dikkate almak gerekir.

İlgili soru şudur: Terk edilmiş mülkün sahibi kimdir?

Tam hasara bağlı olarak vazgeçme durumunda mülkiyet konusuna ilişkin olarak üç olasılık vardır: Zararın ödenmesi üzerine mülkiyet otomatik olarak sigortacıya devredilebilir; terkedilmiş mülk res nullius hiç kimseye ait olabilir; veya tüm mülkiyet hakları da armatörde kalır.

Mülkiyetin Sigortacıya Otomatik Transferi

Kanundan önce karar verilen Simpson v Thomson davasında, Lordlar Kamarası’ndan Lord Blackburn otomatik transfer kavramını savundu. Bundan hiç şüphesi de yoktu:

Sigortalı bir geminin maliklerinin tam zıya olarak talep etmeleri veya ödeme yapmaları durumunda, gemiden geriye kalan mallar ve mala ilişkin tüm haklar, afet anından itibaren sigortacılara da geçer.

Sigortacının navlun hakkıyla ilgili kuralın geçerliliğinin (şu anda s 63(2)’de yer almaktadır) ancak durum buysa desteklenebileceğini savundu. Bu konudaki yorumları zaten alıntılanmıştır. Kuzey İngiltere Steamship Insurance Association v Armstrong’daki Baş Yargıç Cockburn’un da bu kuralı desteklediği de belirtilmelidir.

Enkazın  olması gerektiği görüşünü dile getirdi, yani, sıradan terimlerle, bunun kimseye değil, genel olarak dünyaya ait olduğu anlamına geliyor. Sözleri şöyleydi: ‘Yalnızca böyle durumlarda enkazın res nullius haline gelmesi lehine söylenecek çok şey olduğunu da söyleyeceğiz. Bu görüş için ezici bir destek görünmüyor.

Hem mülkiyetin otomatik transferi hem de res nullius kuralının her ikisi de birçokları tarafından desteklenmesi zor olarak kabul edilir, sadece ifadeler nedeniyle değil, aynı zamanda  ifadeler, sigortalının, yapıcı bir toplam kayıp, kaybı kısmi bir kayıp olarak ele alın. Sigortalının kalıntıların mülkiyetinden mahrum bırakıldığı kabul edilirse, kaybı kısmi bir kayıp olarak ele alması imkansız olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir