Tüketici Değerleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tüketici Değerleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 Tüketici DAVRANIŞLARI dersi Tüketici davranışları özellikleri Tüketici eğilimleri nedir 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Tüketici Değerleri, Yaşam Biçimleri ve Coğrafi Bilgiler

Avrupa’da yeni bir ürünün lansmanı için bir şirket, ülkeden ülkeye farklılık gösteren görsel reklamları kullanmakla aynı reklamları kullanmak ve basitçe tercüme etmek arasında tereddüt ediyor.

Örneğin Polaroid, ticari karakterler, sloganlar, bağlam ve tonla Almanya ve İspanya’ya özgü olarak sunulan özdeş bir kameranın lansmanı için, Lufthansa ise İngiltere ve İspanya’daki Avrupalı ​​işadamlarına aynı şekilde hitap etti. gerekli çeviri.

İlk durumda, bir ülkeden diğerine farklı kültürler ve değerler dikkate alınırken, ikinci durumda, bir grup bireyin uyruğundan bağımsız olarak benzer yaşam tarzları dikkate alındı.

Bu nedenle kültür, sosyal ve bireysel değerler ve yaşam tarzları, şirketlerin ürün pazarlama stratejilerinde önemli pazarlama endişeleridir. Bu önem Fransız ve Almanları karşılaştıran bir çalışmada ele alınmaktadır.

Yazarın ele aldığı gruptan (güvenlik, doğayla ilişki, ulusal kimlik, aile, din, zamanın tanımı, hiyerarşik mesafe) alınan iki boyut (aile ve güvenlik) için kültürel nüansları ve bunların pazarlama etkilerini gösterir. Bu nedenle, Almanlar riskleri ve korumayı önemli olarak değerlendirdikleri için, reklamlar nihai tehlikeleri sadık bir şekilde temsil etmelidir ve yeni ürünler ancak kendilerini kanıtlamışlarsa kabul edilir.

Bu bölümün amacı, yayınların sunumunun kapsamlı olması değil, tematik olması anlamında literatürün gözden geçirilmesi değildir.

Ticari veya akademik araştırmalar çerçevesinde pazarlamada uygulanan ölçüm araçları, kültürel tüketim olgusunun farklı coğrafi bakış açılarından anlaşılmasını teşvik etmek için tartışılacaktır. Bu farklı temaların kapsadığı geniş bir çalışma alanı olduğundan, ne bu farklı disiplinlerdeki yayınların yakınsaması ne de bu tür bir çalışmada kullanılan istatistiksel teknikler tam olarak tanımlanmayacaktır.

Değerler ve İlgili Kavramlar

Kültürün tüketici davranışı üzerindeki etkisi, sadece konuyla ilgili çok sayıda araştırma makalesinde değil, aynı zamanda CCA, COFREMCA ve RISC gibi pazarlama şirketlerinin ürettiği çalışmalarda Fransa’da elde edilen ticari başarıların gösterdiği gibi, uzun zamandır bilinmektedir.

Değerler ve kültür

Farklı kültürlerden iki birey, nasıl ve ne yedikleri, nasıl giyindikleri, nasıl bir konutta yaşadıkları, nasıl konuştukları, duygularını nasıl ifade ettikleri vb. ile karakterize edilir.

Davranışlar “aslında, amacı idealler (örneğin bireysel özgürlük ve eşitlik) biçiminde ifade eden bir değerler sisteminden gelen ve toplumdaki yaşamı yöneten bir grup normun veya reçetelerin somut tezahüründen başka bir şey değildir. 

Bu olguyu örnekleyen de toplumsal değerler, kişisel değerler ve yaşam tarzları kavramları ortaya çıkar. Sosyal değerler, belirli bir anda bir grup tarafından paylaşılan olarak karakterize edilirken, bireysel değerler, adından da anlaşılacağı gibi, sosyal değerlerden etkilenmiş olsalar bile bir bireye özgüdür.

Değerler ve yaşam tarzları

Yaşam tarzı kavramı, multidisipliner yönü (psikoloji, sosyoloji) ve araştırmacılar ve araştırma şirketleri tarafından benimsenen metodolojik yaklaşımların çeşitliliği nedeniyle oldukça karmaşıktır. Yaşam tarzı kavramının iş uygulamalarının önemi, bu kavramı çevreleyen tartışmaların şiddetini açıklayabilecek bir başka özelliktir.


Tüketici satın alma davranışları nelerdir
Tüketici DAVRANIŞLARI dersi
Tüketici Davranışları
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI PDF
Tüketici davranışları makale
Tüketici eğilimleri nedir
Tüketici davranışları özellikleri
Kültürel faktörler nelerdir


Uluslararası literatür, altı yaşam tarzı analizi eğilimini ortaya koymaktadır:

1) kişilik özellikleri incelenir. Ancak, tüketim davranışlarını anlamada kişilik testlerinin yetersizliği, uygulayıcıların artık bu tür ölçüleri kullanmamasına neden olmuştur;

2) istikrarlı ve kalıcı bir davranış düzeyinde olan kişisel değerler araştırmacıları da ilgilendirmektedir. İkincisi, böylece uzun vadeli pazarlama kararlarının temelini sağlar;

3) Artık bir ürün sınıfına odaklanan tutum ve faaliyetler, şimdi faaliyetler, ilgi alanları ve görüşlerin (AIO) toplanması üzerine kurulu daha genel bir çerçevede analiz edilmektedir. Önceki yaklaşımdan daha az kararlı olan bu yöntem, ancak satın alma eylemine değerleri incelemekten daha yakındır ve bu nedenle bir şirketin yöneticisi için daha somuttur;

4) CCA, COFREMCA ve RISC gibi şirketler tarafından geliştirilen daha spesifik bir Fransız eğilimi, AIO tipi soruları bütünleştirirken sosyal değerleri ve daha spesifik olarak genel olarak yaşam tarzlarını inceler;

5) Bir tüketicinin yaşam tarzının temel dayanağı, satın alınan ve kullanılan mal ve hizmetler tarafından yansıtılmasıdır. Bu yaklaşım, anket veya panel verilerine dayalı olarak, ya büyük bir ürün grubu ya da örneğin içki pazarı gibi belirli bir ürün türü üzerinde yapılan satın almaların ve gerçekleştirilen tüketimlerin sonradan incelenmesinden oluşur.

Doğrudan ürün evrenine bağlı olduğu gerçeğine dayanan bu yaklaşım, çok işlevseldir ve pazarların segmentasyonunda hemen uygulama bulur, ancak zaman içinde çok istikrarlı değildir. Ayrıca, oluşturulan profiller genellikle tek bir evrenle sınırlıdır ve bu nedenle genelleştirilemez.

6) İncelenebilecek ürünler arasında, sosyal ve finansal kısıtlamalarla koşullandırılan ve belirli kullanım ve satın alma davranışlarına yol açan, dolayısıyla jeososyal segmentasyonlara yol açan makul bir tüketim eylemi olarak konut seçimi ilginçtir.

Bu bölüm yalnızca kişisel veya toplumsal değerlerle ilgilidir ve tıpkı bu konudaki akademik veya profesyonel araştırmalarda olduğu gibi üç ana temaya dayanmaktadır:

– yeterince kapsamlı ve evrensel bir ölçeğin geliştirilmesi;
– bu kavramlar ve tüketim davranışları arasındaki bağlantıların analizi;
– konunun coğrafi açıdan incelenmesi (ülkelere veya bölgelere göre).

Akademik çalışmalar bu şekilde tanımlanan üç temaya göre yeterince sınıflandırılabilirse, pazarlama şirketlerinin yürüttüğü araştırma çalışmaları aynı yaklaşımla geliştirilemez. Gizlilik sorunları nedeniyle, değer kavramının anlaşılmasını sağlayan anketler kamuya açıklanmamakta ve yalnızca yüzeysel sonuçlar sunulmaktadır. Son olarak, coğrafi bilginin ölçüm aracının geliştirilmesinin başlangıcında entegre edildiği jeososyal bölümleme durumunu ele alacağız.

Pazarlamadaki Değerler

Felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji ve psiko-sosyolojinin tümü, değerler kavramının tanımlanmasına katkıda bulunmuştur. Bu kavramı anlamak için yaklaşık 20 civarında ölçüm aracı önerilmiştir.

Biri Rokeach, diğeri Kahle tarafından geliştirilen iki ölçek pazarlamada sıklıkla kullanılmaktadır. İlki 36 bireysel ve toplumsal değeri tanımlarken, ikincisi esas olarak kişiye yönelik olan sadece dokuzu sayar.

Bununla birlikte, yaklaşımlar, özellikle veri toplama için genel olarak aynıdır. Uluslararası çalışmaların maliyeti nedeniyle ve genellikle bütçesel nedenlerden dolayı, kısa olması durumunda bir ölçüm aracı tercih edilir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir