Tüketici Farklılığı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tüketici Farklılığı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Ekim 2022 e-tüketicilerin özellikleri Tüketici davranışlarını ETKİLEYEN faktörler 0
Ticari Düşünceler

Tüketici Farklılığı

Her coğrafi bölgenin tüketicilerinin bu bilgisine dayanarak, firma teklifini yerel özelliklere göre ayarlayabilecektir. Bu ayarlama, önerilen ürün veya hizmetin seçimi, satış yöntemi, ödeme aracı ve promosyon unsurlarının yanı sıra iletişim araçlarının seçimi (seçilen destekler, kişiselleştirme derecesi, vb.) önemlidir.

Doğrudan pazarlama teklifinin başarısı, davranışsal katalizörün uygunluğuna oldukça yakından bağlı olduğundan, promosyon teklifi genellikle yerel bağlama göre ayarlanması gereken ilk unsurlardan biridir.

Yerel olarak başarılı bir tanıtımın niteliklerini belirlemek için, ekonomik ve yasal faktörler, ticari ve medya altyapısı ve kültürel veriler dahil olmak üzere seçilen alanın çeşitli özellikleri dikkate alınmalıdır.

Foxman ve Desmet’in açıklamalarını uyarlayarak ve bunlara ekleyerek, bir coğrafi dağılım alanında bir promosyon tekniğinin uygunluğunu yargılamak için incelenmesi gereken yerel özelliklere ilişkin birkaç örnek sunar.

İletişimin kişiselleştirilmesi, doğrudan pazarlama tekliflerinin bölgelerin özelliklerine göre ikinci bir uyarlama yöntemini temsil eder. Doğru ortamı seçmenin yanı sıra, hedef bölgede seçilen her bireye gönderilen mesajın kişiselleştirilmesini artırmak da söz konusudur.

Potansiyel müşteriye veya müşteriye yabancı olmadığını ve kişinin yaşadığı çevreyi ve yerel geleneklerini bildiğini göstermek ilginçtir. Böylece doğrudan pazarlama mesajını yerel çevreye demirleyerek, ciddiye alınmasına ve okuyucunun dahil olduğunu hissetmesine neden olan bir anlam ve gerçeklik verilir.

Yaratıcı içeriğin bu şekilde kişiselleştirilmesi birçok şekilde ifade edilebilir. En belirgin kişiselleştirme, bölgesel düzeyde kullanılan dili seçmektir. Örneğin ABD’de hedef İspanyolca konuşan topluluğa aitse mesajı İspanyolca yazmak yanıt oranını yükseltmeye katkı sağlayacaktır.

Dil seçiminin ötesinde, kişiselleştirme daha karmaşık olabilir. Metin, hedefin bulunduğu bölge bilgisine dayanarak, birçok durumda yerel ortama atıfta bulunabilir. Olasılıkları hakkında bir fikir vermek için, her bir müşteri adayının çevresi hakkında optimize edilmiş bilgiye sahip bir doğrudan posta reklamcılığı örneği sunar.

Promosyon teklifinde ve mesajın kişiselleştirilmesinde bu optimizasyon yaklaşımlarına ek olarak, yerel bilgi bilgisi, firmanın temas kurduğu tüketicilerin ihtiyaçları konusunda gerçek bir anlayışa sahip olmadığını kanıtlayacak küçük hataların ortaya çıkabileceği anlamına gelir. kaçınılmalıdır.


Tüketici davranışlarını ETKİLEYEN faktörler
Tüketici Davranışları
Tüketici satın alma davranışları nelerdir
e-tüketicilerin özellikleri
Tüketici eğilimleri nedir
Enflasyon farkı
Tüketici davranışları makale
Tüketici davranışlarını ETKİLEYEN psikolojik


Örneğin, bir çalışma setini satmak için, iletişimin içeriğinde, ele alınan alanınkilere karşılık gelmeyen çalışma uygulamalarına atıfta bulunulması tavsiye edilmez. Benzer şekilde, ofis faaliyetlerinin öğleden sonra bitmesi adet olan bir coğrafi bölgede yaşayan bireylerle iletişim kurarken, profesyonel bir faaliyetin akşamın başında bittiğine atıfta bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Sınırlı bir ticari alana uyum sağlamak için coğrafi bilgiyi sunan firmalara baktıktan sonra, şimdi bir bölgeye uygulanan ikinci doğrudan pazarlama yöntemini ele alalım. Bu, coğrafi bölgeden bağımsız olan ve ticari ortamı dikkate alan firmaları ilgilendirmektedir.

Bu tür bir yaklaşım, stratejileri yaygın bir ticari ufku hesaba katmayı gerektirdiğinden, esas olarak ulusal veya uluslararası bir yelpazeye sahip işletmeler için uygundur. Bununla birlikte, ürünleri coğrafi bir niş içindeki (fiziksel veya iklimsel kısıtlamalar) pazarlarla ilgilenenler gibi diğer işletmelerin de ilgisini çekebilir.

Örneğin, ürünleri yalnızca belirli coğrafi alanları (ada, kıyı, bataklık vb.) ziyaret edenlere hitap eden bir avcılık ve balıkçılık malzemeleri işletmesi, yalnızca iletişim kurmak ve teklif göndermek için bu fiziksel özelliklere sahip tüm bölgeleri belirleyecektir. Bu bölgelerde yaşayan bireyler. Ayrıca, yeni yenilikler varsa, bu yaklaşım, talebin doyma eğiliminde olduğu pazarlarda bulunan firmalara yardımcı olabilir.

Bu hedef alanları belirleme süreci, tedarik pazarlamasına benzer. Bu, teklifi yerel talebe uyarlama meselesi değil, daha çok, sakinlerin önceden tanımlanmış bir teklifin hedefinin kalbi olduğu coğrafi olarak yayılmış bölgeleri belirlemek meselesidir.

Firma, potansiyel olarak verimli alt bölgeleri belirlemek için coğrafi ölçeği değiştirmelidir. Sakinlerin hedefin kalbine en yakın olduğu alanları hedefleyerek, firma çabalarını ticari tekliflerine göre artış oranının daha yüksek olması gereken coğrafi alanlara yönlendirebilir.

Teklifin özü, dahili faktörlere dayalı olarak önceden tanımlandığından, görev artık kişiselleştirilmiş bir teklif sunmak için yerel pazarı analiz etmek değil, belirli bir teklife karşılık gelen pazarları bulmaktır.

Bu müşteri sosyo-demografik, ekonomik ve davranışsal kriterlere göre tanımlanır. Tipik bir müşterinin profilini bilerek, ürünün özelliklerine en uygun ve satış yöntemine en açık olmaları gerektiğinden, bu müşteriye benzeyen bireyler aranmalıdır.

Bu nedenle coğrafyanın tanıtılması, bu tipik müşterinin en çok temsil edildiği coğrafi bölgelerin belirlenmesi aşamasına karşılık gelir. Bu aşama, coğrafi bölgelerin, sakinlerinden belirli ve doğrudan ticari tekliflere olumlu yanıt alma olasılığına göre nitelikli olmasını gerektirir.

t yerel nüfus içinde hedef pazarın penetrasyon oranını hesaplamaktan ve bunu normatif bir ortalama ile karşılaştırmaktan ibarettir. Bu ortalama, üç tür bilgiye atıfta bulunabilir.

İlk olarak, bir sonraki üst düzeyde elde edilen puan (bölgeler için ulusal, bölümler/ilçeler için bölgesel, mahalleler için ortak, ortalama blok seti). Bu nedenle, bir bölgenin potansiyelini, onu çevreleyen daha geniş alanla ilişkili olarak değerlendirme sorunudur. İkincisi, bu ortalama firmanınkine karşılık gelebilir.

Genellikle coğrafi çerçevenin rasyonelleştirilmesine yol açan kapsam tutarsızlığının değerlendirilmesine ek olarak, amaç, dikkate alınan bölgenin potansiyeli ile yerel satış noktalarının performansını değerlendirmektir. Üçüncüsü, firma kararlarını rekabete ilişkin bilgilerle netleştirebilir.

Rakipler aynı bölgede mi bulunuyor? Pazar payları ve ticaret alanına girme oranları nedir? Rekabetçi bir mücadeleye girmek gerçekten uygun mu? Nihai seçim, firmanın stratejik yönelimleri dikkate alınarak yapılacaktır.

Firmanın mekansal kapsamına ilişkin bu kararlar daha küresel düzeyde alınırsa, doğrudan pazarlama eylemleri giderek artan bir şekilde yerel satış noktalarından gelecektir. Buradaki nokta, bu farklı eylemleri, hitap edilmiş olsun veya olmasın, iletişimin karakterine göre ayırt ederek tanıtmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir