Tüketiciyle İlgili Faktörler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tüketiciyle İlgili Faktörler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Kasım 2022 Tüketici davranışları makale Tüketici davranışlarında kültürün etkisi 0
Ticari Düşünceler

Tüketiciyle İlgili Faktörler

Çok sayıda literatür, çevrimiçi satın alma eğilimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bireysel tutumlar, özellikler ve tüketiciyle ilgili diğer faktörlerle ilgilenir. Bu faktörlerin anlaşılması, yöneticilerin tekliflerini ve e-pazarlama çabalarını farklı tüketici segmentlerine göre daha etkili bir şekilde uyarlamalarını sağlayacaktır.

Tüketiciler arasında önemli farklılaştırıcı faktörler şunları içerir: (1) tüketici uzmanlığı; (2) tüketicilerin İnternet kullanımına yönelik tutumları; (3) risk algıları; (4) ürünleri satın almadan önce işlemeniz gerekir; ve (5) alışveriş yönü.

Bunlar, geniş bir önem sırasına göre aşağıdaki bölümlerde sırayla ele alınmaktadır. Bununla birlikte, İnternet’ten satın alma olasılığını belirlemede (veya engellemede) her bir faktörün ne ölçüde baskın olduğu, genellikle diğer faktörlerle etkileşime, özellikle de satın alınan ürünün türüne bağlıdır.

Yaygın inanışın aksine, fiyat duyarlılığı veya fiyatın öneminin, internetten alışveriş yapanlar ile alışveriş yapmayanlar arasında güçlü bir ayrımcı olmadığı tespit edilmiştir ve bu nedenle burada tartışılmayacaktır.

Tüketici Uzmanlığı

Hem bir bilgi toplama hem de bir alışveriş aracı olarak İnternet ortamının kendisiyle ilgili uzmanlık düzeyi, birçok araştırmacı tarafından çevrimiçi satın almanın ana belirleyicisi olarak kabul edilmektedir.

Araştırmacılar, ürün ne olursa olsun, uzmanlığın çevrimiçi satın alma sıklığı ve sayısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirdir. İnternetin yoğun kullanıcıları, onu hafif kullanıcılara göre daha olumlu değerlendiriyor.

Uzman çevrimiçi alıcılar, genel olarak İnternet’e karşı daha olumlu tutumlara sahiptir ve acemilere göre İnternet’e karşı daha az endişelidir. Tüketicilerin İnternet kullanımına yönelik tutumları bundan sonra tartışılacaktır.

Tüketicilerin İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları

Özellikle teknoloji ve internet teknolojisini kullanmaya yönelik tutumlar, çevrimiçi alışveriş yapma eğilimini ve çevrimiçi alışverişin algılanan faydasını etkiler. Teknolojiye yönelik tutumları, çevrimiçi satın alma davranışıyla ilgili üç katmanlı tutum yapısının (ürüne ve şirkete yönelik tutumlar da dahil) en üst katmanında sınıflandırın.

Gerçekten de, tüketicilerin teknolojiye yönelik tutumlarını, kişisel bilgisayar satın alma ve İnternet alışverişinin en önemli belirleyicisi olarak tanımlar. Ayrıca, düşük düzeyde teknoloji kaygısının, internet gibi self servis teknolojileri kullanmanın demografik değişkenlerden daha iyi bir yordayıcısı olabileceği öne sürülmüştür.

Teknoloji kaygısı düzeyinin ayrıca genel memnuniyet düzeyini, teknolojiyi tekrar kullanma niyetini ve olumlu ağızdan ağza iletişim kurma olasılığını etkilediği bulundu.

Sosyal etkinin, İnternet kullanıcılarının çevrimiçi satın alma niyetlerinin bir başka önemli belirleyicisi olduğu, yalnızca Web satın almaya yönelik tutumdan sonra ikinci olduğu bulunmuştur.

Teknolojiye yönelik tutumlar, tüketicilerin çevrimiçi satın almayla ilişkili risklere ilişkin algılarını da etkiler. Belirtildiği gibi, “algılanan ürün ve hizmet başarısızlık oranları, çevrimiçi alışverişte mağaza içi alışverişe göre daha yüksek olacaktır”.


Tüketici Psikolojisi PDF
Tüketici davranışları makale
Tüketici davranışlarında kültürün etkisi
Tüketici Davranışları
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI PDF
Tüketici davranışlarını ETKİLEYEN faktörler
Psikolojik faktörler nelerdir
Tüketici davranışı Nedir


Risk Algıları

Risk algıları birçok araştırmacı tarafından çevrimiçi alışverişin önünde güçlü bir engel olarak kabul edilmektedir. Spesifik olarak, algılanan dört tür risk tarayıcıların alışveriş yapmasını engelleyebilir: (1) finansal risk; (2) zaman/kolaylık riski; (3) ürün performans riski; ve (4) mahremiyet endişeleridir.

İnternet ile ilgili diğer riskler arasında kredi kartı dolandırıcılığı, bir şeyi satın almadan önce dokunamama ve hissedememe ve beklentileri karşılamayan malları iade etme sorunları sayılabilir.

Ek olarak, çevrimiçi bir sitede güven oluşturmadaki zorluklar, müşterilerin satın alma ve siteye geri dönme isteklerini etkileyebilir. Para iade garantisi bu nedenle en önemli risk giderici olacaktır, ardından iyi bilinen bir marka ve fiyat indirimi sunulur.

Kadın tüketicilerin çevrimiçi alışverişi erkek meslektaşlarına göre daha riskli olarak algıladıkları bildirilmektedir. Daha da önemlisi, risk algıları satın alınan ürünün bağlamıyla da ilişkilidir; örneğin, finansal hizmetler için güvenlik riski algıları en yüksektir.

Gerçekten de ürün tipi, satın almadan önce ürünü işleme ihtiyacı gibi tüketiciyle ilgili diğer faktörler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ürünlerin duyusal nitelikleri, İnternet’in bir perakende kanalı olarak uygunluğu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilirken, pek çok araştırmacı, bireysel tüketicinin bir özelliği olarak dokunsal bir girdiye olan ihtiyacı inceledi. E-ticaretin ilk gelişmelerinden bu yana, araştırmacılar, tüketicilerin satın almadan önce malları hissetme ve kullanma ihtiyacı hissetmelerinin ne kadar önemli olduğu ile çevrimiçi alışveriş arasında negatif bir ilişki tespit ettiler.

Uygulayıcılar için özellikle ilgi çekici olan nokta, tüketicilerin ürünleri satın almadan önce ele alma ihtiyacının, ürünleri çevrimiçi satın alma olasılıkları açısından Web perakendeciliğini benimseyen ve benimsemeyenler arasında ayrım yapabileceği fikridir.

Spesifik olarak, tüketicilerin malları elden çıkarma isteği, mağaza dışı perakendeciliğin benimsenmesinde kritik bir konudur ve birçok ürün türü için, bir ürünü satın almadan önce elden geçirmeyi isteyenler, çevrimiçi alışverişe karşı daha olumsuz tutumlara sahiptir. Ek olarak, dokunsal girdiye duyulan ihtiyaç, özellikle kadınlarla karşılaştırıldığında, çevrimiçi satın alma üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Bu nedenle, hem tuğla ve harç hem de tıklama ve harç olarak faaliyet gösteren perakendeciler, tüketiciye alternatifleri değerlendirmek için arzu edilebilecek doğrudan çoklu duyusal deneyimlere sahip olma yeteneği sunmalıdır. Ürünü ele alma ihtiyacı ile ilgili kavramlar, tüketicilerin alışverişe yönelimi ve bu tür faaliyetlerden kazanmayı bekledikleri değerdir.

Perakende Faktörleri

Yukarıda özetlendiği ve tartışıldığı gibi, ürünle ilgili faktörler, çevrimiçi satın alma sürecini belirlemede tüketiciyle ilgili faktörlerle etkileşime girer. Ürün ve tüketici faktörleri, e-pazarlama strateji ve taktiklerinin hem kısıtlamaları hem de belirleyicileri olarak hareket eder.

Aynı zamanda perakendeci faktörleri, ürün özelliklerinden kaynaklanan zorlukların hafifletilmesinde, risk algılarının azaltılmasında, satın almayı kolaylaştırmanın yanı sıra keyif ve tatmin sağlayan bir alışveriş ortamı sağlanmasında önemli rol oynayabilir.

Sonraki bölümlerde bu perspektifte, ana çıkarımları tartışacağız ve e-pazarlama yöneticileri için eyleme geçirilebilir bazı öneriler sunacağız.

İlk olarak, çevrim dışı ve çevrim içi tedarik arasındaki ilişkinin stratejik kaygısını ele alıyoruz, ardından (1) Web sitesi içeriği ve düzeni; (2) teknoloji; (3) risk gidericilerin sağlanması; ve (4) teşviklerin sağlanmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir