Turizm ve Teknoloji İlişkisi

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Turizm ve Teknoloji İlişkisi

3 Haziran 2023 Teknolojinin turizme olumsuz etkiler Turizmde teknoloji kullanma 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Turizm ve Teknoloji İlişkisi

Seyahat planlama sürecinde, özellikle gezi sırasında artan teknoloji kullanımı ve turistin giderek daha birbirine bağlı hale gelmesi, deneyimin yaratılma şeklini etkilemektedir.

Birlikte yaratma artık şirketi, müşteriyi ve varış noktasındaki diğer tüketicileri içeren bir süreçle ilgili değil, aynı zamanda evdeki veya başka bir yerde bulunan insanları da ciddi şekilde hesaba katmalı. Aslında, UGC’yi paylaşma fırsatı, turistlerin yanıtlarından ve yorumlarından etkilenerek, arkadaşlarının sosyal ağları ve aileleriyle bağlantı kurmalarına olanak tanır.

Turistler, deneyimlerini teknoloji aracılığıyla farklı düzeylerde birlikte yaratabilirler. Katılım derecesini ve bağlantının sosyal yoğunluğunu göz önünde bulundurarak birlikte yaratmanın altı boyutunun belirlendiği bir çalışma: sosyal bağlantılılık, sosyal karşılıklı iletişim, sosyal karşılıklı iletişim, sosyal etkileşim, birlikte katılım ve birlikte yaşama.

Seyahat deneyimlerini teknoloji aracılığıyla birlikte yaratmanın temel ön koşullarından biri, bağlantı kurma fırsatıdır (sosyal bağlantılılık). Turistler fiziksel olarak başka bir yerde olsalar bile ağ (aile, arkadaşlar) ile olan sosyal ilişkilerini çeşitli mobil cihazları kullanarak sürdürürler.

Aslında bu durum turizm deneyimine müdahale olarak da yorumlanabilir. Hatta bazı gezginler günlük hayattan farklı otantik bir deneyim yaşamak için turizm faaliyeti sırasında sosyal olarak kopuk olmayı tercih etmektedirler.

Her halükarda, sosyal bağlılık söz konusu olduğunda, turistler evlerindeki veya başka bir yerdeki insanlarla farklı şekillerde bağlantı kurabilir: mesajlaşmaya dayalı daha hafif bir temastan (sosyal karşılıklı iletişim), her iki tarafın da anlam yarattığı ve değiş tokuş ettiği daha yoğun bir diyaloğa (sosyal iletişim) vb.

Yazarlar ayrıca, turizm deneyiminin birlikte yaratılmasının yoğunluğunu artıran, turistler ve çevrimiçi sosyal ağlar arasında daha derin bir bağlantı düzeyi belirlediler. Bu durumda teknoloji, gezginlerin seyahat deneyimine ortak katılanlar (ortak katılım) haline gelen çevrimiçi sosyal ağdaki insanlarla gerçek zamanlı olarak neler olup bittiğini paylaşmalarına izin veren kolaylaştırıcı medyayı temsil eder.

Bazen, paylaşım etkinliği o kadar yoğundur ki, evdeki veya başka bir yerde bulunan insanlar yalnızca katılımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda deneyimi turistin gözünden yaşarlar. Bu son duruma bir örnek, bir konser sırasında evdeki insanların gösterinin bir bölümünü görmelerine olanak tanıyan ve fiziksel olarak orada bulunan arkadaşın duygularının aynısını gerçek zamanlı olarak yaşayan bir görüntülü görüşme olabilir.


Turizm ve teknoloji
Teknolojinin turizme olumsuz etkileri
Turizmde teknoloji kullanımı
Turizm Teknolojileri
Akıllı turizmde kullanılan teknolojiler
Teknoloji Turu
Turizm Teknolojileri TEKNOFEST


Seyahat Deneyimini Paylaşma Motivasyonları

Sanal topluluklardaki ekonomik ve sosyal faaliyetleri birleştirerek müşterileri çevrimiçi ortamda ağızdan ağza yayılmaya iten güdülere dikkat çeken bir çalışma. Beş ana motivasyon kategorisi belirlediler: odaklanmayla ilgili fayda, tüketim faydası, onay faydası, moderatörle ilgili fayda ve homeostaz faydası.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, turizm deneyimini paylaşma motivasyonları ile ilgili konuyla ilgili literatürü gözden geçirmiş ve üç ana neden belirlemiştir: bireysel eylem ve kişisel biliş, ben merkezli motivasyonlar ve toplumla ilgili motivasyonlar.

Bu nedenle, önceki çalışmalara dayanarak, seyahat deneyimini çevrimiçi yaymak için iki ana motivasyon grubu belirleyebiliriz: toplumla ilgili ve ben merkezli motivasyonlar.

İlk grup, topluma değer katma amacı ile ilgilidir. Başkaları için endişeyi, yani gezginlerin diğer müşterilere olumlu deneyimlerini anlatmalarına yardım etme niyetini (özgecilik) ve iyi deneyim için şirkete “karşılığında bir şey verme” niyetini kavrar.

Tüketicilerin eWOM’a dahil olmasının bir başka nedeni de sosyal entegrasyon ve bir topluluğa ait olma ihtiyacıdır. Aslında, insanların çevrimiçi etkileşim ve katılım düzeyi, kendilerini diğer üyelerle ilişkilerinde nasıl algıladıklarına göre de değişir.

Belirtildiği gibi, karşılıklı bağımlı benlik kurgusuna sahip bireyler, kendilerini başkalarıyla bağlantılı ve daha büyük bir topluluğun parçası olarak algılarlar. Bu nedenle, topluluk üyeleriyle ilişki kurma ve etkileşimde bulunma olasılıkları daha yüksektir, ancak marka topluluğunun türüne farklı uygunluk gösterirler: tüketici-marka topluluklarında amaç, markanın beğenilebilirliği ve kişilerarası ilişkilerle ilgiliyken, pazarlamacı-marka topluluklarında ana hedefler marka sorumluluğu, rahatlık arayışı ve teşvik arayışıdır (kuponlar).

Bir seyahat topluluğuna aktif katılım yoluyla oluşturulan aidiyet duygusu, bilgi paylaşma eylemini artırabilir. Ayrıca, çevrimiçi ağızdan ağza iletişim, insanlara şirketler üzerinde toplu bir güç kullanma (yani eleştiri ve şikayetler) fırsatı verir.

Bu durumda, olumsuz geri bildirimler, olumsuz deneyimlere atıfta bulunur ve diğer insanları o ürünü satın almaktan caydırmayı amaçlar. Müşteriler, diğer tüketicileri o ürünün riskine karşı uyarmaya çalışan agresif bir şikayet tutumuna veya daha ılımlı bir davranışa sahip olabilir.

Seyahat deneyimlerini paylaşma nedenlerinin ikinci grubu, bireysel, benmerkezci motivasyonlarla ilgilidir. Çevrimiçi paylaşım, saygı ve takdir kazanma amacına sahip olabilir (onay faydası). Bu durumda, yorum gönderen müşteriler, geri bildirimlerinin yararlılığı konusunda gayri resmi veya resmi bir onay almak isterler.

Gayri resmi onay, özel veya halka açık çevrimiçi konuşmalardan kaynaklanırken, resmi onay, geri bildirimin yararlılığına göre her gözden geçirene (yani, en çok katkıda bulunan veya en çok katkıda bulunan) bir puan veya durum atayan bir sıralama sistemi tarafından verilir. Bu davranışın nedenleri, bir tüketici görüş platformunda itibar kazanma ihtiyacına dayalı bir kendini geliştirme motivasyonu veya platformu yöneten operatörden genellikle ekonomik bir fayda olan bir ödül alma niyeti olabilir.

Bazen gezginler, şirketlerle etkileşimlerine aracılık edecek bir üçüncü taraf aktöre (yani, şikayet yönetimi personeli) sahip olmayı arzu eder veya başkalarını belirli bir konuda tavsiye vermeye teşvik etmek ister. Bu son durumda, asıl amaç, tatil planlamasının zaman ve maliyetlerinden tasarruf etmektir (fonksiyonel faydalar).

Müşteriler ayrıca son derece tatmin edici bir deneyime (olumlu yorum) veya tersine, son derece tatmin edici olmayan deneyimlere (olumsuz geri bildirim) dengeyi geri getirme niyetinde olabilirler. Bu nedenle, eWOM iletişimlerinin amacı, diğer insanlarla neşeyi paylaşmak veya hayal kırıklığını azaltmak (sosyal faydalar) olabilir.

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, aidiyet duygusunun, başkalarına yardım etmekten zevk almanın ve itibarın, müşterilerin çevrimiçi ağızdan ağıza pazarlamayı yayma niyeti üzerinde yüksek etkiye sahip nedenler olduğunu ortaya koydu.

Son olarak, UGC yaratmanın güçlü bir nedeni de hedonizmdir: diğer insanlarla etkileşime girerek zevk almak ve eğlenmek. Bununla birlikte, çeşitli araştırmalara göre, gezginlerin gelir düzeyi, milliyeti, kültürü, yaşı, katılımı ve kişiliği, gezginlerin sosyal medya kullanımını ve katılımını etkileyen temel faktörlerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir