Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

1 Haziran 2023 Teknolojinin turizme olumsuz etkileri Turizmde teknoloji kullanımı 0
Piyasalarda Ustalaşmak

Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Özet Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler, turizm sektöründe tedarikçileri olduğu kadar müşterileri de etkileyen derin değişiklikler yaratmıştır. Gezginler daha talepkar ve farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş hizmetler arıyor.

BİT’ler ve özellikle Web 2.0, turizm organizasyonlarını ve destinasyonlarını, rekabet edebilirliği ve kârlılığı geliştirmek için yeni fırsatlar ve kaynaklar sunar. İlk bölüm, konuyla ilgili temel kavramların ve tanımların analizi yoluyla Web 1.0’dan Web 3.0’a evrimi tartışıyor.

Ayrıca, literatür taramasına dayalı olarak, sosyal medyanın bir sınıflandırması önerilmiştir. Her bir medya türünün temel özellikleri, turizm endüstrisindeki belirli uygulama örnekleri sunularak incelenmektedir. Son olarak, turizmde sosyal medya ile ilgili ana eğilimler ve araştırma akışları tartışılmaktadır.

Turizmde BİT Gelişmeleri

1970’li yıllardan itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) gelişimi, turizm sektörünü endüstri yapısı, iş stratejileri ve uygulamaları açısından dönüştürmüştür.

1970’lerde Bilgisayar Rezervasyon Sistemlerinin (CRS) ve 1980’lerde Küresel Dağıtım Sistemlerinin (GDS) gelişmesi, turizm dağıtım yapısının yanı sıra Web 2.0’daki son gelişmelerle birlikte turizm dağıtımını da etkileyen İnternet’i değiştirmiştir. 

Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, TV’ler, oyun platformları ve gelişmekte olan cihazlar gibi birden çok dijital medya biçimi aracılığıyla giderek daha fazla insan daha uzun süre İnternet’e bağlanıyor.

BİT’lerin gelişimi birçok farklı sektörü etkilemektedir. Bununla birlikte, son araştırmalar hizmet endüstrileri, özellikle turizm ve BİT’ler arasında sıkı bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır. Gerçekten de, seyahat ve eğlence, müşterilerin karar verme süreçlerinin özellikle sosyal medyadan etkilendiği çevrimiçi alışverişin ana iş alanlarını temsil eder.

BİT’ler, gelecekte turizm organizasyonlarını ve destinasyonların rekabet gücünü ve karlılığını geliştirmek için yeni fırsatlar ve kaynaklar sunmaktadır. E-turizmde ortaya çıkan trendler, şirketlerin müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemeleri için artan fırsatlara ve sağlanan hizmetlerle ilgili olarak diğer turizm organizasyonları ile bir ortaklık ağı oluşturmanın sunduğu faydalara odaklanmaktadır.

Önceki trendlerin ve fırsatların analizi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve özellikle Web 2.0’ın tüketici alışkanlıklarında ve beklentilerinde derin bir değişim yarattığını göstermektedir. Gezginler daha talepkar ve farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş hizmetler arıyor.


Teknolojinin turizme etkileri
Turizmde teknoloji kullanımı
Teknolojinin turizme olumsuz etkileri
Turizm ve teknoloji
Turizm Teknolojileri
Teknoloji Turu
Turizm Teknolojileri TEKNOFEST


Bu nedenle turizm işletmeleri, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve online olarak yayınlanan kullanıcı kaynaklı içerikler sayesinde turizm hizmeti deneyiminin her aşamasında (seyahat öncesi, sırası ve sonrasında) müşteri bilgilerini toplamalıdır. 

Gelişmekte olan BİT araçları, turizm organizasyonlarının karlılığını artırmasına da yardımcı olabilir. İlk olarak, müşterilerle doğrudan bir ilişki geliştirme fırsatı, satışları artırabilir ve çevrimiçi seyahat acentelerine (OTA) ve diğer dağıtım kanallarına ödenecek komisyon miktarını azaltabilir.

İkincisi, web itibarını yönetme yeteneği, kuruluşlara kurumsal imajlarını geliştirme ve turizm hizmetlerinde gelir yönetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırma olanağı verebilir. Bu, özellikle gelir yönetimi sürecinin tüm adımları için geçerlidir: pazar bölümlendirme ve fiyatlandırma yönergeleri, talep tahmini, envanter tahsisi ve fiyat optimizasyonu, rezervasyon ve satış.

Ortaklıklar oluşturmanın yararları ile ilgili olarak, turizm ürünlerinin doğası gereği heterojen olduğunu biliyoruz. Müşteriler tarafından yapılan kalite değerlendirmesi, genellikle farklı şirketler tarafından sunulan hizmetlerin bir karışımıyla ilgili genel bir yargının sonucudur.

Bu nedenle, bir işbirliği yaklaşımını izleyerek çeşitli işletmecilerden oluşan bir ağ oluşturma yeteneği, müşterilere daha yüksek değer elde etmek ve sunmak amacıyla turizm şirketleri arasındaki işbirliğini teşvik edebilir (yani, oteller arasında veya otel işletmecileri ile diğer turizm hizmetleri arasındaki işbirliği). bir konumdaki sağlayıcılar).

Web 1.0’dan Web 3.0’a

BİT geliştirme yolunun herhangi bir tanımı, zorunlu olarak Web 1.0, Web 2.0 kavramlarının analizinden ve şu anda Web 3.0 ifadesi altında gruplanan gelecekteki iyileştirme olasılıklarından başlamalıdır.

Web 1.0, World Wide Web’in (WWW) “salt okunur” ve çoğunlukla tek yönlü bir ortamla karakterize edilen ilk aşamasını ifade eder. Statik ve pasif bir yaklaşıma dayanmaktadır: şirketler bilgi yayınlamak için web siteleri oluşturur (bir broşürde olduğu gibi) ve kullanıcılar bunu yalnızca okuyabilir.

Sonraki aşama Web 2.0 olmuştur: WWW’nin teknik bir güncellemesi1 değil, bu platformu ve iyi geliştirilmiş ve popüler araçlarını kullanmanın yeni bir yolu, yaklaşımı statik ve pasif bir moddan aktif ve dinamik bir moda kaydırıyor.

Bu nedenle, statik platform dinamik hale gelir ve insanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanır. Çevrimiçi toplulukların hızlı bir şekilde oluşturulmasını ve yayılmasını sağlayan kullanıcılar arasındaki etkileşime dayanmaktadır. Bazı akademisyenler, Web 2.0’ı teknoloji, bilgi ve bilginin demokratikleşmesine yol açan bir “sosyal hareket” olarak görüyor.

Bu görüşe göre Web 2.0, içerik üreten kullanıcılar arasında günlük yaşamın çeşitli sosyal etkileşim biçimlerinin gerçekleştiği bir ortamdır. Aslında, bu konum, turizm sisteminde yeni sosyal ayrışma biçimleri (dahil etme ve dışlama) kurarak, kullanıcıların BİT erişimini ve teknolojik beceri kazanmasını sorgusuz sualsiz kabul eder.

Web 2.0’ın turizm işine uygulanması Seyahat 2.0 olarak adlandırılır ve esas olarak çevrimdışı rezervasyonlardan çevrimiçi rezervasyonlara geçişe dayanan Seyahat 1.0’dan bir değişikliği temsil eder.

Web 2.0’ın tanımlarını incelediğimizde, konuyla ilgili literatürde hala devam eden bir tartışma buluyoruz. Pazarlama, psikolojik ve bilgi teknolojisi unsurlarının bir arada bulunmasıyla birlikte kavramın çok boyutluluğu ve karmaşıklığı, ortak bir tanımın formüle edilmesinde bazı zorluklar yaratmaktadır.

Ayrıca, bazen Web 2.0, sosyal medya ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) terimleri eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Listelenen Web 2.0 tanımları, bu üç kavram arasındaki ayrımın her zaman net olmadığını göstermektedir.

Web 2.0’ı “bağlı tüm cihazları kapsayan bir platform olarak ağ; Web 2.0 uygulamaları, bu platformun içsel avantajlarından en iyi şekilde yararlanan uygulamalardır: yazılımı, daha fazla insan kullandıkça daha iyi hale gelen, sürekli güncellenen bir hizmet olarak sunmak, bireysel kullanıcılar da dahil olmak üzere birden çok kaynaktan verileri tüketip yeniden karıştırmak ve kendi verilerini sağlamak gerekir.

Verileri ve hizmetleri başkaları tarafından yeniden karıştırılmasına, bir ‘katılım mimarisi’ aracılığıyla ağ etkileri yaratılmasına ve zengin kullanıcı deneyimleri sunmak için Web 1.0’ın sayfa mecazının ötesine geçilmesine olanak tanıyan bir biçimdedir.

2006’da Musser ve O’Reilly, Web 2.0 terimini “kullanıcı katılımı, açıklık, açıklık ve kullanıcı katılımı ile karakterize edilen daha olgun, ayırt edici bir ortam olan yeni nesil İnternet için topluca temel oluşturan bir dizi ekonomik, sosyal ve teknolojik eğilim” olarak yeniden tanımladılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir