Turizmde Sosyal Medyanın Gelişimi

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Turizmde Sosyal Medyanın Gelişimi

1 Haziran 2023 Sosyal medya ve turizm Turizmde sosyal medya Pazarlaması 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Turizmde Sosyal Medyanın Gelişimi

Sosyal medya, insanların birbirleriyle ve şirketlerle iletişim kurma biçimlerini değiştiriyor. Bu, özellikle müşterilerin seyahat planlamalarının farklı aşamalarında, özellikle bilgi arama sırasında diğer insanlarla sosyal medyada giderek daha fazla etkileşime girdiği turizm sektörü için geçerlidir.

Aslında tüketici davranışı sürecinin bu adımında paylaşım, görüş ve arkadaşlardan gelen tavsiyeler gibi sosyal yönler merkezi bir rol oynamaktadır. Avrupalı gezginler üzerinde yapılan bir araştırma, görüşülen bireylerin %50’sinden fazlasının, yeni bir markanın denenip denenmeyeceğine ilişkin karar sürecinde arkadaşlarından ve ailelerinden gelen tavsiyelerin etkili ve son derece etkili olduğunu düşündüklerini ortaya çıkardı.

Aslında, seyahat planlama süreci çoğunlukla seyahat inceleme web sitelerinden (%69), ardından çevrimiçi seyahat acentelerinden (%57), seyahat sağlayıcı sitelerden (%56) ve arkadaşlar ve akrabalardan (%43) etkilenmektedir.

Google Think Insight (2013) tarafından yapılan bir araştırma, hem eğlence hem de iş amaçlı seyahat edenlerin diğer turistlerin yorumlarını internette giderek daha fazla aradıklarını (%42 eğlence; %55 iş), ilham aldıklarını (%42 eğlence; %48 iş) ve seyahate baktıklarını doğrulamaktadır. arkadaşlar veya aile tarafından içerik veya incelemeler (%27 eğlence; %39 iş).

Burada ve önceki bölümlerde sunulan istatistikler, karar verme sürecinde gezginler tarafından artan sosyal medya kullanımını göstermektedir. Sonuç olarak, özellikle sosyal medyanın hem tüketiciler hem de şirketler üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan konuyla ilgili akademik araştırmalar son yıllarda artmıştır.

Bir araştırma akışı, özellikle sosyal medyanın gezginler üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Çeşitli araştırmalarda akademisyenler, seyahat planlama sürecinin farklı aşamalarında sosyal medya ile etkileşime giren gezginlerin davranışlarını gözlemliyor: ayrılmadan önce (seyahat öncesi), kaldıkları süre boyunca (seyahat sırasında) ve geri döndükten sonra (seyahat sonrası) vb.

Bu adımlarla ilgili olarak, araştırmacıların çoğunluğu, sosyal medyanın özellikle bilgi toplama, alternatifleri değerlendirme, hoş olmayan yerlerden kaçınma ve satın alma öncesi fikir verme gibi artan rolü konusunda hemfikirdir.

Aslında, müşteri yorumları, seyahat günlükleri vb. gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, gezginler için önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Elektronik ağızdan ağza iletişim (eWOM), şirket tarafından yönetilmedikleri için genellikle giderek daha güvenilir kabul edilen destinasyonlar ve operatörler hakkında ticari olmayan, özgün ve deneyime dayalı ayrıntılı bilgiler sunar.

Bu nedenle, gezginler bir destinasyon, otel vb. seçmeden önce geri bildirimleri kontrol eder ve diğer insanların deneyimlerini okur ve ardından yolculuk sırasında ve sonrasında eve döndüklerinde deneyimlerini paylaşırlar.

Özellikle, gezginlerin Facebook’ta yaptıkları şeylerin görüntülerini ve videolarını yayınlamalarına, hakkında arkadaşlarıyla gerçek zamanlı sohbet etmelerine olanak tanıyan mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde, “seyahat sırasında” deneyimde gezginler arasındaki etkileşimler artıyor.


Sosyal medya ve turizm
Turizmde sosyal medya Pazarlaması
Sosyal medyanın turizme etkisi
Turizm Sektöründe sosyal medya Kullanımı Üzerine


Gezginlerin alışkanlıklarındaki değişim, seyahat şirketleriyle olan ilişkileri de ilgilendiriyor. Aslında, son istatistiklere göre tüketiciler, markalar ve hizmet sağlayıcılarla (ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek, markaları övmek, bir ürün/marka hakkında şikayette bulunmak) etkileşimde bulunmak için sosyal medyayı tercih ediyor.

Tüm bu trendler, seyahat şirketlerinin çeşitli hedef pazarlara yönelik pazarlama stratejileri geliştirmeleri için fırsatlar haline gelebilir. Ayrıca, Net’te yayınlanan olumsuz müşteri geri bildirimlerinin satın alma üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, şirketler bazen bazı tehditlerle karşı karşıya kalabilir. Bunun ışığında, bir dizi akademik araştırma, tedarikçi bakış açısıyla sosyal medya uygulamasına odaklanmaktadır.

Özellikle tanıtım faaliyetleri, ürün dağıtımı, iletişim, yönetim ve araştırma için sosyal medya kilit rol oynamaktadır. Şimdiye kadar uygulayıcılar, sosyal medyayı bağımsız dağıtım kanalları olarak değil, özellikle tanıtım ve iletişim için değerlendirmiş olsalar bile, sosyal medya pazarlamasının gelecekteki eğilimi, mevcut marka pazarlamasından dönüşümlere ve satışa geçebilir.

Bununla birlikte, sosyal medyanın bir iletişim aracı olarak kullanımı, uygun şekilde yönetilirse, müşteri sadakati, elektronik ağızdan ağza iletişim ve sonuç olarak kurumsal satışlar ve gelirler üzerinde olası bir etkiyle müşterileri meşgul edebilir.

Konuyla ilgili uygulayıcıların ve akademik araştırmacıların artan ilgisine rağmen, turizm sektöründeki birkaç çalışma, sosyal medyanın seyahat operatörleri tarafından yavaş bir şekilde benimsenme sürecini göstermektedir. “İnternette” var olmaya can atan bazı şirketler, bunun belirli kurallara ihtiyaç duyan özel bir ortam olduğunu ve diğer daha geleneksel pazarlama stratejileriyle bariz bir şekilde bütünleştiğini unutuyorlar.

Bu ilk yansımalar ışığında, ilerleyen bölümlerde sosyal medyanın seyahat sektörü üzerindeki etkileri müşteri ve tedarikçi perspektifinden detaylı olarak incelenecektir. Turizmde ICT’lerin gelişimi (yani, sosyal mobil pazarlama) ve devam eden tartışmaların belirli yönleri (yani, sosyal medya ölçümleri, SNS’lerin gizlilik politikaları, sosyal istihbarat etik ve yasal çıkarımları, vb.) ile ilgili gelecekteki olası eğilimler de dikkate alınacaktır.

Elektronik ağızdan ağza iletişim (eWOM) konusunda yayınlanan ilk makaleden bu yana, bu olgunun çeşitli iş bağlamlarındaki öneminin altını çizerek hızla arttı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte müşterilerin satın alma davranışları giderek daha fazla değişti.

Bu nedenle, geleneksel olarak ağızdan ağza iletişim (WOM) olarak tanımlanan şeyin, son trendler ışığında yeniden değerlendirilmesi ve çalışılması gerekmektedir. Bu bölüm, WOM’dan eWOM’a kavramın gelişimini ve WOM analizi için ana boyutları analiz edecektir. Güvenilirliğe ve olası taraflı bilgilere özel dikkat gösterilecektir.

Yeni teknolojilerin gelişimi ve özellikle önceki bölümde açıklanan gezginler tarafından artan sosyal medya kullanımı, son değişikliklerin ışığında, kabul edilen ağızdan ağıza iletişim kavramının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Ağızdan ağıza iletişim, bir marka, ürün veya hizmetle ilgili olarak bir alıcı ile alıcının ticari olmadığını düşündüğü bir iletişimci arasındaki sözlü, kişiden kişiye iletişim olarak tanımlanır. “WOM, bitişik bir kaynak ile gerçek hayatta doğrudan iletişim kuran bir alıcı arasındaki kısa süreli sözlü veya sözlü mesajların değiş tokuşunu içerir.

Ayrıca WOM, bağımsız olduğu ve şirket tarafından ödenmediği için reklamcılıktan farklı olarak algılanmaktadır. Bu nedenle müşteriler tarafından gerçek ve daha güvenilir olarak kabul edilir. Aslında, üzerinde yapılan bir araştırma, hem zayıf bağlar hem de güçlü bağlar söz konusu olduğunda1 ağızdan ağıza iletişimin bilgi yayma konusunda reklamdan daha derin bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, ağızdan ağıza pazarlamanın algılar, beklentiler, tutum ve müşteri davranışları üzerindeki güçlü etkisini doğrulamıştır. Yönlendirme WOM, müşteriler tarafından önemli bir satın alma öncesi bilgi kaynağı (giriş WOM) olarak veya deneyimden sonra diğer müşterilere bilgi ve tavsiye sunmanın bir yolu olarak kullanılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir