Turizmde Tüketici Davranışı

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Turizmde Tüketici Davranışı

3 Haziran 2023 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Örnek Turizmde tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktörler 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Sosyal Medyanın Gezginler Üzerindeki Etkileri

Özet Bu bölüm, karar verme çalışmaları ve seyahat planlama teorilerinin entegrasyonu yoluyla sosyal medyanın gezginlerin davranışları üzerindeki etkisini incelemektedir. Sosyal medyanın etkileri, seyahat planlama sürecinin her adımı için analiz edilir: ayrılmadan önce (seyahat öncesi), konaklama sırasında (seyahat sırasında) ve eve döndükten sonra (seyahat sonrası).

Bölümün ikinci kısmı, seyahat deneyimi paylaşım etkinliğine odaklanmaktadır. Özellikle paylaşma nedenleri, birlikte yaratmanın boyutları ve seyahat deneyiminin ana aracıları incelenmektedir. Son olarak, sosyal medya kullanıcılarının demografik özellikleri ve çeşitli rolleri (izleyiciler, posterler ve alışveriş yapanlar) tartışılmaktadır.

Turizmde Tüketici Davranışı

Seyahat hizmetleri çoğunlukla, kalitesinin tüketimden önce değerlendirilmesi zor olan, çoğunlukla somut olmayan deneyim ürünleri olarak kabul edilir. Bu özellikler, müşterilerin satın alma kararı uygulamalarına yüksek katılımını ve bunun sonucunda genellikle daha uzun ve daha karmaşık bir tüketici davranış süreci oluşturan yüksek risk algısını belirler.

Ayrıca seyahat hizmeti satın alımları, tüketicilerin davranışlarının belirli özelliklere sahip olduğu çevrimiçi ortamda giderek daha fazla gerçekleşmektedir.

Tüketicilerin turizm hizmetlerini nasıl satın aldıklarını analiz etmek için satın alma sürecine ilişkin teorilerin kısa bir incelemesi sunulmaktadır. Karar verme çalışmalarına göre, gezgin satın alma süreci beş aşamadan oluşmaktadır: ihtiyaçların tanınması, bilgi arama, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası davranış.

Turistlerin planlama sürecine ilişkin başka bir bakış açısı (seyahat planlama teorisi), genellikle üç aşamadan oluşan bir sürece dayanan zamansal bir perspektif önerir: yolculuk öncesi, yolculuk sırasında ve yolculuk sonrası; beklenti aşaması, deneyim aşaması ve yansıtma aşaması.

İlk yaklaşımın (karar verme çalışmaları) daha çok insanların tek bir satın alma kararı vermesiyle ilgili olduğu varsayılırken, ikinci yaklaşım (seyahat planlama teorisi), birçok yaklaşımın bir kombinasyonu hakkında birbiriyle ilişkili eylemleri ima ettiğinden, seyahat planlamasını doğası gereği daha karmaşık olarak kabul eder. birden fazla hedefe ulaşmak için aynı anda hizmetler.

Bundan sonra, seyahat öncesi aşamanın (öngörüsel) bir parçası olarak tanıma, bilgi arama, alternatiflerin değerlendirilmesi ve rezervasyon/satın alma ihtiyaç aşamalarını göz önünde bulundurarak yukarıda belirtilen iki yaklaşımı (karar verme çalışmaları ve seyahat planlama teorisi) entegre etmeye çalışacağız.

Seyahat planlaması, iç ve dış uyaranlar tarafından üretilebilecek bir ihtiyacın tanınmasıyla başlar. Bu nedenle, önceki deneyim, müşteriyi bu özel ihtiyacı karşılayabileceğini bildiği belirli bir ürüne yönlendirir. Ayrıca, diğer kişilerin önerileri, reklamlar veya diğer pazarlama uyaranları, müşterinin hangi etkinliğin bu ihtiyacı karşılayabileceğini belirlemesini etkileyebilir.


Turizmde tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktörler
Tüketici psikolojisi Yüksek Lisans
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI PDF
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Örnek Olay
TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
Tüketici DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN kültürel faktörler
Müşteri davranışları Analizi
Turizmde SATIN ALMA SÜRECİ


İnsanlar ihtiyaçlarını fark ettikten sonra, tatmin sağlayabilecek mal ve hizmetler hakkında bilgi bulmaya çalışırlar. Tüketiciler, kapsamlı bilgi elde etmek için genellikle hem kişisel hem de kişisel olmayan kaynakları kullanır.

Kişisel bilgiler aile, arkadaşlar, komşular, meslektaşlar vb. tarafından yayılan ağızdan ağza yayılırken, kişisel olmayan bilgiler hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ticari kaynaklar (kurumsal web sitesi, reklam, satış görevlileri vb.) ve halka açık/üçüncü taraflar tarafından temsil edilir. (resmi sınıflandırmalar, müşteri incelemeleri, derecelendirmeler, sıralamalar, ödüller vb.)

Önceki bölümde, tüketici davranışlarını yönlendirmede kurumsal iletişime kıyasla ağızdan ağza (çevrimdışı ve çevrimiçi) iletişimin daha yüksek güvenilirliğini tartışmıştık. Diğer müşterilerin (hem arkadaşlar hem de yabancılar) deneyimleri ve kalite göstergeleri (derecelendirme, sıralama vb.) anlamına gelen kişisel ve halka açık bilgi kaynakları, müşterilerin risk algısını azaltmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, bilgi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla, kişisel ve kamusal bilgi kaynakları kavramları arasında bir örtüşme tespit edebiliriz. Aslında, diğer müşterilerin çevrimiçi yorumları, çevrimiçi halka açık platformlardaki arkadaşlardan ve/veya yabancılardan gelen kişisel bilgilerdir.

Ana çevrimiçi bilgi kaynaklarının sınıflandırmasını iki boyuta göre gösterir: bilgi üreticisi (tüketici/firma/üçüncü taraflar) ve bilgilerin görüntülendiği web sitesinin özelliği.

Çevrimiçi bilgiler, sosyal medya profillerinde, diğer kişilerin profillerinde (arkadaşlar veya blog yazarları), kurumsal web sitesinde, blogda veya sosyal medya sayfasında içerik yayınlayan müşteriler (gerçek müşteriler ve potansiyel müşteriler) tarafından üretilebilir. (yani, OTA’lar, meta arama web siteleri, seyahat inceleme web siteleri ve seyahat blogları).

İlginç bir örnek, genellikle tüketici tarafından oluşturulan iletişim akışlarına dayalı olarak farklı türden bilgiler sunan OTA’lar ve meta arama web siteleridir. İlk tür, müşterilerin kendileri tarafından yayınlanan orijinal içeriktir: incelemeler, puanlar, fotoğraflar, videolar vb. 

Çevrim içi bilgiler ayrıca firmalar tarafından kurumsal web sitelerinde, bloglarda, sosyal medya sayfalarında (sosyal ağlar ve içerik toplulukları) ve üçüncü taraf web sitelerinde üretilebilir.

Örneğin, TripAdvisor’da yayınlanan çevrimiçi reklamlar, yanıtlar ve içerikler, seyahat bloglarındaki gönderiler veya şirketler tarafından çevrimiçi dağıtım kanallarında yayınlanan farklı türdeki içerikler (metin, görsel). Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte firmalar, sosyal medya kişisel profilleri üzerinden kullanıcılarla iletişim kurma olanağına da sahip olabilmektedir.

Örneğin, bir marka sayfasını “beğenen” Facebook kullanıcıları, doğrudan arkadaş ağlarıyla paylaşılabilecek belirli bilgileri içeren gönderiler alacaklardır (tavsiye edilen gönderiler). Bu durumda, bir firma tarafından üretilen bilgiler, paylaşmaya istekli müşteriler oluşturarak, arkadaşların kişisel bilgilerine dönüşebilir.

Ayrıca, sosyal medya reklamlarını farklı hedef pazarlara göre özelleştirme fırsatları, şirketlerin müşterilerin kişisel profillerinde artan bir varlık elde etmelerini sağlar.

Son olarak, çevrimiçi bilgiler, resmi derecelendirmeler, otel bilgileri, destinasyon ve ilgi çekici yer açıklamaları vb. Otomobil Derneği-AAA, Lonely Planet, vb.).

Bilgi arama adımının sonunda, müşteriler bir dizi alternatif belirlediler: belirli bir ürün kategorisinde kabul edilebilir seçenekler olarak kabul edilen bir ürün grubu. Ürün, müşterinin ihtiyaç ve isteklerine göre her bir özelliğe verilen öneme bağlı olarak sübjektif faktörler temelinde değerlendirilen farklı özelliklerden oluşur.

Müşteri farklı alternatifleri değerlendirdikten sonra alıp almamaya karar verir. Bazen satın alma niyetleri, neredeyse şirketin kontrolü altında olmayan diğer faktörlerden etkilenebilir: başkalarının tutumları ve beklenmedik durumsal faktörler, müşterilerin nihai satın alma kararını etkileyebilir.

Örneğin, ailenin diğer üyelerinin davranışları tatil kararını etkileyebilir veya beklenmedik bir harcama o yıl tatil yapıp yapmama kararını veya sadece gidilecek yerin seçimini etkileyebilir.

Ayrıca fiili satın alma kararı durumunda, müşteri genellikle fiili tatil süresine göre hizmeti önceden rezerve ettiği veya satın aldığı için risk algısı devam edebilir. Bu durumda, özellikle rezervasyon/satın alma eylemi ile gerçek tüketim arasında önemli bir süre olduğunda, satın alma sonrası davranış kilit bir rol oynar çünkü müşteriler alınan karar konusunda kendilerini rahatlatabilecek unsurlar bulmaya çalışabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir