Tutuklama Emri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tutuklama Emri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

10 Temmuz 2021 TUTUKLAMA kararı verilemeyecek Halleri TUTUKLAMAYA yönelik yakalama Tutuklunun mahkemeye çıkma süresi 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Zalim ve Olağandışı Ceza

Sekizinci Değişikliğin bu garantisi, tüm vatandaşları, toplumsal standartlara göre işlenen suç için aşırı veya uygunsuz olarak kabul edilen cezalardan korur. Acımasız ve olağandışı olarak tanımlanan şey, ulusumuzun tarihinde toplumumuzdaki değişikliklerle uyumlu olan dramatik bir değişim geçirdi.

Esasen Yüksek Mahkeme, cezanın uygulanmasına ilişkin olarak Sekizinci Değişikliğin korunmasını içerecek şekilde yasal süreç tanımlamıştır. Ancak Mahkeme, bu tür bir cezayı neyin oluşturduğuna ilişkin ayrıntıları belirtmek konusunda biraz isteksiz olmuştur.

Mahkeme, “barbarca” cezayı veya suç için aşırı cezayı yasaklayacak kadar ileri gitti. Ayrıca, ölüm cezasını gaddar ve olağandışı olarak kategorize etmeyi reddederek onayladı. Mahkemenin ölüm cezası konusundaki tutumunun gerekçesinin bir kısmı, cezanın devletlerin önemli bir çoğunluğu tarafından onaylanmasıdır.

Bu da, sözde, insanların çoğunluğunun ölüm cezasının kabul edilebilir ve uygun olduğuna dair inancını yansıtıyor. Ölüm cezası, devlet düzeyinde bir tartışma konusu olmaya ve birçok protestoya konu olmaya devam etse de, bu yasalar değişen bir toplumu yansıtacak şekilde değiştirilinceye kadar, Mahkeme’nin tutumunu değiştirmesi olası değildir.

Haklar Bildirgesi’ndeki anayasal garantileri listeler ve yasal süreç tanımına dahil edilen garantileri vurgular.

CEZA PROSEDÜRÜNÜN AŞAMALARI

Suçlama sürecinde sanıkların haklarının anlaşılması, sanığın geçmesi gereken çeşitli aşamaların nedenlerinin daha net anlaşılmasını sağlar. Bu aşamaların tümü, her vatandaşın, aşırı etki veya haksız eleştiri olmaksızın davranışlarını adil bir şekilde yargılamak için her türlü fırsata sahip olması niyetiyle tasarlanmıştır.

Aşağıdaki ceza yargılamasının gerçek aşamalarına ilişkin tartışma, bu hakların cezai süreçte oynadığı rolü göstermek için sanığın haklarıyla ilgili tartışmada halihazırda kullanılan örneklerin birçoğunu kullanmaktadır.

Tutuklama Öncesi

Genel olarak, bir tutuklama yapılmadan ve bir sanık bir suçla itham edilmeden önce, kolluk kuvvetleri, tutuklama ve mahkumiyet için yeterli kanıt elde etmeye çalışacaklardır. Aslında, tüm tutuklamaların bir standardı, tutuklama görevlisinin şüphelinin bir suç işlediğine inanmak için olası bir nedeninin olmasıdır.30 Olası neden, genellikle, sanığı suçla ilişkilendiren delillerin sunulmasıyla belirlenir.

TUTUKLAMA kararı verilemeyecek Haller
Yakalama emri olanlar
İdari yakalama
Tutuklama kararını Kim verir
Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi
Tutuklunun mahkemeye çıkma süresi
TUTUKLAMAYA yönelik yakalama
CMK yakalama

Gizlilik Hakkı

Çoğu zaman, bir suçun işlenmesinden sonra veya işlenirken polis, kendisini suçu işleyen kişi veya kişilere götürecek delilleri arar. Ancak, Dördüncü Değişikliğin güvence altına aldığı anayasal haklar, polisin halk ve onların eşyalarını aşırı derecede aramasını engellemektedir.

Böyle bir arama, tüm mahremiyet haklarını ve adalet kavramlarını ihlal eder. Polis, kamuya açık olarak mevcut olan her türlü kanıtı elde etme hakkına sahiptir, ancak özel mülk ve konutlara girmeden önce, orada bir suç kanıtı olduğuna inanmak için olası bir neden olduğunu kanıtlamalıdır.

Bu bölümde daha önce belirtildiği gibi, kamuya açık nesneler veya olaylar, bir kişinin bu tür şeyleri özel olarak görmesi mantıksız olacağından, olası bir neden gerektirmez. Bu tür öğeler, özel mülkte bulunan ancak mülkün dışından görülebilen şeyleri içerir. Dürbün gibi eşyaların yardımını kullanmak da caizdir. Öğe yalnızca doğal yeteneği arttırıyorsa, kabul edilebilir.

Ayrıca kişilerin aradıkları telefon numaraları gibi hususlarda mahremiyet hakları bulunmamaktadır. Hiç kimse, telefon şirketinin özel bir telefondan hangi numaraların arandığını bilmesine izin verilmemesini bekleyemez. Gerçekten de, bu kayıtlar telefon şirketinin işi için gereklidir.

Bu nedenle, bu, telefon şirketi gibi bir üçüncü taraf için yaygın bir bilgi olduğundan, kişiler başka hiçbir üçüncü tarafın bu bilgileri elde edemeyeceğini beklememelidir. Bu nedenle, özel bir telefondan aranan numaraların kaydedildiği telefon kayıtları, herhangi bir olası neden gösterilmesini gerektirmez. Ankesörlü telefonlarda yapılan konuşmalar da yok. Kamu tesislerinin kullanımında makul bir mahremiyet beklentisi olamaz.

Polis, bir bireyin özel mülküne girmeden önce, mülk ile işlenen suç arasında bir bağlantı olduğundan şüphelenmek için olası nedenleri olmalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, polisin salt şüpheden fazlası olmalıdır. Suç faaliyeti olasılığını gösterecek başka kanıtlara veya ifadelere erişimleri olmalıdır.

Örneğin, polis, suç faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen kişi veya kişilerle temas halinde olan muhbirlerden bilgi alabilir ve davranışları (suçlarla ilgili telefon görüşmeleri gibi) veya suç delillerinin tam yeri hakkında özel bilgiler sağlayabilir. Polis, kişileri veya mülkü gözetlediyse ve son derece şüpheli faaliyetlerin gerçekleştiğini tespit ettiyse, mahkeme olası bir sebep bulabilir.

Arama Emri

Bir mahkeme, özel mülkte veya üzerinde bir suç kanıtının bulunduğundan şüphelenmek için olası bir neden olduğunu tespit ederse, uygun bir arama emri çıkaracaktır. Arama izinleri, aramanın amacı, yeri ve kapsamı ile ilgili olarak spesifik olmalıdır. Örneğin, şüphelilerin telefonda suç tartışıp konuşmadıklarının tespiti için tutuklama kararı çıkarsa, sadece telefon dinlemeleri yapılabilir.

Suç delili aranması için izin verilirse, sadece bina aranabilir ve telefon dinlemelerine izin verilmez. İzinlerin özel olması gerekliliği, bazı aşırı hevesli kanun uygulayıcı memurlar tarafından mahremiyetin makul olmayan şekilde ihlal edilmesini önler.

Düz Görünüm Kuralı

Belirli kanıtlar için bir arama yapılırsa ve diğer suç faaliyetlerine ilişkin kanıtlar bulunursa ne olur? Bu, düz görüş kuralına girer. Polis yasal olarak mülk üzerindeyse (kamuya açık, rıza ile veya arama emriyle) ve herhangi bir suçla ilgili kanıtları açık bir şekilde bulursa, bu kanıtlar cezai kovuşturmada sahiplerine karşı kullanılabilir.

Tutuklama Emri

Polis, mahkûmiyeti desteklemek için yeterli cezai delil olduğunu mahkemeye gösterebilirse, mahkeme tutuklama emri çıkaracaktır. Arama emri çıkarıldığında, polisin sanığı gözaltına alma ve ilk suçlamaları yapma yetkisi vardır. Bu noktada, davalının yasal süreç olmaksızın yaşamdan veya özgürlükten yoksun bırakılmasına karşı anayasal koruma, kolluk görevlilerinin endişesi haline gelir.

Bazı durumlarda, arama veya tutuklama emri gerekli değildir. Bu tür özel durumlarda polisin durdurma, arama ve gerektiğinde tutuklama yetkisi vardır. Bireylerin bir suç işlediklerine veya yakın geçmişte işlediklerine inanmak için olası bir neden varsa, o zaman polisin bu kişileri durdurma yetkisi vardır.

Bireyler durdurulduğunda, polis, bireylerin memurlara zarar vermek için kullanabileceği herhangi bir şey olup olmadığını belirlemek için onları patlatma ve ulaşabilecekleri alanları arama yetkisine sahiptir. Polis daha sonra kişileri sorgulama ve serbest bırakma seçeneğine sahiptir veya olası bir neden varsa, kişiler tutuklanabilir ve hemen ulaşabilecekleri mülk aranabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir