Tutuklama ve Sorgulama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tutuklama ve Sorgulama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

10 Temmuz 2021 18 yaş altı adli sicil kaydı SORGULAMA e-devlet savcılık dosya sorgulama Hakkımda yakalama kararı var mı nasıl öğrenirim Polis GBT sorgulama t.c. ile gbt sorgulama 0

Büyük Jüri

Federal cezai kovuşturmalarda ve bazı eyaletlerde ciddi suçların kovuşturulması için kullanılan bir başka yöntem de, yaklaşık altı aylık bir süre boyunca, mahkeme tarafından sunulan çeşitli davalarda suç faaliyeti kanıtlarını dinleyen yirmi veya daha fazla vatandaştan oluşan büyük jüridir. Soruşturma. Büyük jürinin görevi, birini bir suçtan kovuşturmak için yeterli delil olup olmadığını belirlemektir. Büyük jüri yargılaması genellikle ilk tutuklama yapılmadan önce gerçekleşir.

Büyük jürinin dinlediği kanıtların çoğu, hükümet soruşturması, çeşitli arama emirlerinin kullanılması ve muhbirlerin veya ilgili bilgilere sahip diğer kişilerin ifadeleri yoluyla elde edilmiştir. Şüphelilerin büyük jüri yargılamasına katılma veya delil sunma konusunda mutlak hakları yoktur.

Bu tür yargılamaların amacı, yalnızca bir jürinin bir kişiyi suç davranışından suçlu bulabileceğine dair yeterli kanıtın mevcut olup olmadığını belirlemektir.

Büyük jüri, bir kişiyi resmi olarak bir suçla suçlamak için yeterli kanıtın mevcut olduğunu tespit ederse, o zaman bir iddianame yayınlar (“mahkeme” olarak telaffuz edilir) ve bu da kolluk kuvvetlerine kişiyi tutuklama ve suçlama yetkisi verir.

Bir iddianame, bir yargıç tarafından verilen tutuklama emriyle hemen hemen aynı şekilde işler. Yakalandıktan sonra kişi gözaltına alınır ve hakları hakkında bilgi verilir. Bu noktada, fiili kovuşturma aşamaları başlar.

Tutuklama ve Sorgulama

Tutuklunun Hakları

İlk tutuklanan kişilere, tutuklama sırasında temel hakları konusunda bilgi verilmelidir. Susma hakkına sahip oldukları, söyleyeceklerinin mahkemede aleyhine kullanılabilecekleri ve kullanılabilecekleri, avukat tutma hakları olduğu ve avukat tutamıyorlarsa, bir avukat tutabilecekleri söylenmelidir. onlar için ücretsiz olarak atanacaktır.

Kolluk kuvvetleri, tüm tutukluların kendilerine bilgi verildiğini ve haklarını anladığını gösteren bir ifade imzalamalarını zorunlu hale getirmeyi yaygın bir uygulama haline getiriyor. Bu yazılı açıklamalar, hakları konusunda kendilerine hiçbir zaman bilgi verilmediğini veya bu tavsiyenin kendilerini suçladıktan sonra geldiğini iddia eden tutukluların sayısını büyük ölçüde azaltmıştır.

t.c. ile gbt sorgulama
Hakkımda yakalama kararı var mı nasıl öğrenirim
Velayet Belgesi sorgulama
e-devlet savcılık dosya sorgulama
t.c. ile sicil sorgulama
18 yaş altı adli sicil kaydı SORGULAMA
t.c. ile sicil no sorgulama
Polis GBT sorgulama

Sorgulama

Tutuklamadan sonra, kolluk kuvvetleri ve savcılar, sanığı kendisine isnat edilen suç hakkında sorgulayabilir (sorgulayabilir). Suçun mağdurlarından veya tanıklarından bir grup insandan suçlu olduğu iddia edilen kişiyi belirlemelerinin istendiği sıralar gibi kimlik belirleme işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Tutuklunun, kimlik belirleme işlemlerinin mağdurları veya tanıkları sanığı isimlendirme konusunda gereksiz yere etkilemeyecek şekilde yürütmesini sağlamak için bir avukat bulundurma hakkı vardır.

Örneğin, polis bir tanıktan şüphelinin belirli bir ırktan olduğuna dair bilgi alırsa ve gerçek şüpheli dışındaki diğer ırklardan bir dizi insan sunarsa, tanığın gerçek şüpheliyi şu şekilde belirtmekten başka seçeneği olmayacaktır. suçlu. Böyle bir kimlik tespiti işlemi haksızdır. Sıralamalar, tanığın suçluyu teşhis etme yeteneğini gerçekten test edecek şekilde yapılmalıdır.

Birçok kolluk kuvveti, suç faaliyetinden şüphelenilen herkes için avukat sağlama zorunluluğundan kaçınır. Bunun yerine polis, tutuklanmadan önce kişiden soruları gönüllü olarak yanıtlamasını veya bir kimlik tespit işlemine katılmasını ister. Kişi gönüllü olarak uyarsa, polisin tam rızası vardır ve kişiye hakları konusunda tavsiyede bulunmak veya tavsiye vermek zorunda değildir.

Bununla birlikte, bireyin kendi danışmanını alma veya işbirliği yapmayı reddetme hakkı vardır. Bir büyük jüri bireye bir mahkeme celbi verdiğinde bir istisna oluşur. Bu durumda, kişinin sorgulanmış gibi görünmesi gerekir, ancak Beşinci Değişikliğin kendi aleyhine tanıklık etme garantisi temelinde cevap vermekten kaçınabilir.

İtiraf

Bir tutuklu bir suçu itiraf ettiğinde özel bir endişe ortaya çıkar. Bu noktada, kolluk kuvvetlerinin özel bir görevi, bireyin herhangi bir şekilde zorlanmadığını veya istem dışı bir itirafa yönlendirilmediğini tespit etmekle yükümlüdür. İtirafın serbestçe ve aşırı etki olmaksızın verildiği tespit edilmelidir. Ayrıca, bireyin bir itirafın olası sonuçlarını anladığı gösterilmelidir.

Giderek artan bir şekilde, kolluk kuvvetleri bir itirafın adil koşullarda videoya kaydederek yapıldığını tespit ediyor. Bu, mahkemede bir itiraf meselesini denemenin maliyetine kıyasla nispeten ucuzdur. Ayrıca, bir itiraf videoya kaydedildiğinde ve mahkeme bunun yapıldığı koşulları gerçekten gözlemleyebildiğinde, davalının, bu tür koşullar gerçekten var olmadıkça haksız bir şekilde elde edildiğini iddia etmesi çok daha az olasıdır.

Kefalet

Tutuklandıktan kısa bir süre sonra sanık, kefalet karşılığında yargılanmadan önce gözaltından salıverilmeyi talep etme hakkına sahiptir. Kefalet ya da bazen adlandırıldığı gibi tahvil, şüphelinin yargılanmadan önce yargı alanından kaçmayacağına veya ek suçlar işlemeyeceğine dair bir güvence olarak mahkemeye ödenen miktardır. Sanığın bu tür davranışlarına karşı bir sigorta poliçesi işlevi görür.

Birçok kişi kefalet bonosu hizmetlerinden yararlanır. Bir ücret karşılığında, kefil, sanık yargıdan kaçarsa veya kovuşturma devam ederken bir suç işlerse, kefalet tutarının tamamından sorumlu olacağını belirten bir teminat verir.

Tahvil, sanık için poliçeyi düzenleyen bir tür sigorta şirketi olarak hareket eder. Sanık, kefaletle serbest bırakma şartlarını ihlal eder ve kaçar veya bir suç işlerse, kefil, sanık tarafından tazmin edilme hakkına sahiptir.

Daha büyük miktarlarda kefalet verildiğinde kullanılan bir yöntem, kefalet tutarının yüzde 10’unun ödenmesidir. Birçok yargı yetkisi sanığın bu yüzde 10’luk ödemeyi yapmasına izin veriyor. Sanık daha sonra kefaletle serbest bırakma şartlarını ihlal ederse, tam ödeme yapılması gerekir ve sanık tekrar gözaltına alınır.

Ne kadar kefalet isteneceğine veya kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin karar genellikle yargıcın takdirine bırakılmıştır. Hâkim, (1) sanığın iyi halini ve gelecekteki duruşmalarda hazır bulunacağını mahkemeye temin etmek için makul bir miktarın ne olacağını ve (2) sanığın ödeme imkânı dahilinde ne olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Bu iki faktör birbirine karşı dengeli olsa da, daha önemli olan faktör elbette ilkidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir