Tutuklamak – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tutuklamak – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

6 Temmuz 2021 Hükümle birlikte TUTUKLAMAYA itiraz Dilekçesi Örneği Tutuklama kararını Kim verir Tutuklamak İngilizce TUTUKLULUK süresi 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Tutuklamak

Mülkün aranması ve el konulması için geçerli olan aynı temel emir gereklilikleri tutuklama için de geçerlidir. Özünde, bir tutuklama, bir kişinin aranması ve ele geçirilmesidir. Bu nedenle, kişi, mülkünün karşılanacağı aynı adil muameleye hak kazanır. Bu nedenle mahkemeler, tutuklama yapılmadan önce muhtemel nedenin gösterilmesi üzerine yakalama kararı alınmasını tercih etmektedirler.

Suç faaliyeti genellikle meydana gelirken veya meydana geldikten hemen sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, bir tutuklama emri çıkana kadar suçlunun kalmasını beklemek genellikle mantıksızdır. Bu nedenle, çoğu tutuklama, kolluk kuvvetleri tarafından olası bir neden tespiti temelinde yapılır. Bu tespit, izinsiz yapılan aramada olduğu gibi yargı denetimine tabidir.

Muhtemel sebebe dayalı bir tutuklama yapıldığında, memur, tutuklanan kişiyi ve ulaşabileceği her yeri arayabilir. Bunun nedeni, tutuklunun memura zarar verebilecek bir silah taşımasıdır. Memur, arama sırasında diğer suç faaliyeti kanıtlarını ele geçirirse, bu kanıtlara da el konulabilir.

Memurun aradığı şey olmasa da, suçun meyvesi olarak kabul edilir. Üzerinde suç faaliyeti olduğuna dair kanıtlar taşıyan ve daha sonra hukuka uygun olarak tutuklanan bir şüphelinin, o mülkle ilgili makul bir mahremiyet beklentisi yoktur.

Tutuklamak İngilizce
Hükümle birlikte TUTUKLAMAYA itiraz Dilekçesi Örneği
Tutukluluk değerlendirme duruşması
Tutuklama Nedir
TUTUKLAMA kararı Örneği
TUTUKLAMA kararı verilemeyecek Haller
TUTUKLULUK süresi
Tutuklama kararını Kim verir

Tam teşekküllü bir tutuklama yapılmasa bile, memurlar kendi güvenliklerini korumak için asgari önlemleri alma hakkına sahiptir. Bazen bir memur, bazı suç faaliyetlerinden, hatta belki de trafik ihlali gibi küçük bir ihlalden şüphelenildiğinde bir kişiyi durdurabilir.

Böyle bir kişiyi durdururken bile, polis memuru, şüphelinin silahlı veya başka bir şekilde tehlikeli olduğuna dair makul bir şüpheye sahipse, gizli bir silah için kişinin üstünü arama hakkına sahiptir.18 Buna, meydana gelen ve hala meydana gelen feci durumlardan kaçınmak için izin verilir. küçük bir ihlal için durdurulan bir kişi bir silah çıkardığında ve bir kanun görevlisini öldürdüğünde.

Kapsamlı bir tartışmanın gösterdiği gibi, arama ve el koyma yasası oldukça karmaşıktır. Ayrıca, Yüksek Mahkeme, bireylerin kendileri ve mülkleri için mahremiyet beklentisine ilişkin belirli kurallar oluşturmaya çalıştığından, bu hukuk alanı sürekli olarak değişmektedir. Mahkeme, bu beklentileri, yasaların uygulanmasını ve bir bütün olarak halkın güvenliğini teşvik etmek için gerekli olan şeylerle dengelemelidir. Bu dengeleme devam ettiği sürece ceza muhakemesinin bu alanı büyüyecektir.

GÖREV 16.1

Aşağıdaki durumları göz önünde bulundurun ve kanıtların neden dışlama kuralı altında gizlenmesi gerektiğini veya olmaması gerektiğini düşündüğünüzü açıklayın.

1. Mike, Tara ile çıkmak için kız arkadaşı Kimberly’den ayrıldı. Bir internet sohbet odasında Kimberly, “Mike’ı çaldığı için Tara’nın kanını akıtmak” niyetinde olduğunu belirtti. Yaklaşık iki gün sonra, Tara bıçakla yaralandıktan sonra bir kan gölü içinde ölü olarak bulundu. Mike, birkaç gün önce Kimberly’nin internet gönderisini polise anlattı. Soruşturma memuru Kimberly’nin evine gitti ve ona uyuşturucu faaliyetinden şüphelenilen bir komşu hakkında birkaç soru sorabilir mi diye sordu. Kimberly kabul etti ve memurun evine girmesine izin verdi.

İçeri girdikten sonra memur, Kimberly’nin itirazları üzerine derhal konutu tam olarak aramaya başladı. Kimberly’nin yatağının yanındaki bir komodinin altında, Tara’ya yapılan saldırıda kullanıldığından şüphelenilene benzer bir bıçak buldu. Kimberly, yalnız yaşadığı için bıçağı her zaman koruma için komodinde tuttuğunu iddia etti. Memur Kimberly’yi tutukladı. Suçlamaları destekleyecek başka bir kanıt yoktu.

2. Sam bir gece kulübünde erkekler tuvaletine girdi. Gayet normal davranarak bir reçeteli ilaç şişesi çıkardı ve lavabonun kenarına koydu. Daha sonra kulüpteki dumanın alerjilerinin alevlenmesine neden olduğunu söylerken haplardan birini aldı. Ardından şişeyi cebine geri koydu. Sam’in bilmediği, yanındaki adam izinli bir çaylak polis memuruydu. Kulüpte daha önce Sam’in “Bazı X, akşamı çok daha eğlenceli hale getirir” yorumunu duymuştu. Memur Sam’e duvara yaslanmasını emretti ve şişeyi cebinden çıkardı. Şişeye baktı ve sadece reçeteli ilacı değil, aynı zamanda yasadışı uyuşturucu ecstasy’yi de buldu. Sam tutuklandı ve yasadışı uyuşturucu bulundurmakla suçlandı.

3. Sam tutuklandıktan sonra yerel bir hastaneye götürüldü ve kan örneği vermeye zorlandı. Sisteminde ecstasy kanıtı bulunmamasına rağmen, oldukça fazla miktarda kokain olduğuna dair kanıt vardı. Memur kulübe döndü ve Sam’in arabasını park yerinde aradı. Orada polis, satışa uygun küçük miktarlarda önceden paketlenmiş gibi görünen çok büyük miktarda kokain buldu. Sam, kokain bulundurmak ve dağıtma niyetiyle suçlandı.

Beşinci Değişiklik: Çifte Tehlike ve Kendini Suçlama

Pratik olarak konuşursak, Beşinci Değişikliğin ceza yargılamasındaki rolü, esas olarak, tamamen ayrı haklar oldukları için ayrı ayrı ele alınan çifte tehlike ve kendi aleyhine tanıklık konularıyla sınırlandırılmıştır.

Çift Tehlike

Her vatandaşın isnat edilen belirli bir suçtan dolayı birden fazla kez yargılanmama hakkı vardır. Çifte tehlike teorisi, hükümetin yargılamada makul bir şüphenin ötesinde suçluluğu kanıtlaması gerektiğidir. Bu gerçekleştirilemezse, masumiyet karinesi sürdürülür ve suçluluk soruları reddedilir. Hükümet, yeni kanıtlar üretebileceğine veya daha eleştirel bir jüri seçebileceğine inandığı her seferde vatandaşlar aynı suç için birden fazla davaya tabi tutulamaz.

Çifte tehlike kuralı kolaylıkla Ondördüncü Değişikliğe dahil edildi ve eyaletlere uygulandı. Ondördüncü Değişiklik, yasal süreç olmaksızın yaşamdan veya özgürlükten yoksun bırakmanın olamayacağını açıkça belirtir.

Birini aynı suçtan defalarca yargılanmaya zorlamanın hukuka uygun bir uygulama olmayacağı çok mantıklı görünüyor. Tüm vatandaşlara adil muamele kavramının kendisi, bir vatandaşın kovuşturma başarılı olana kadar aynı suçla tekrar tekrar suçlanabileceği ve suçlanabileceği düşüncesine aykırıdır.

Mahkemeler, çifte tehlikenin bir sorun haline geldiği noktayı açıkça tanımlamıştır. Bir kişi, böyle bir sonucun ortaya çıkması gerçek bir olasılık olana kadar (modern anlamda, ceza, özgürlük veya yaşam) yaşam veya uzuv kaybı tehlikesi içinde kabul edilmez. Kişiye bir suç isnat edildikten sonra ve yargılanma zamanına kadar suçlamaların düşme ihtimali vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir