Tüzüklerin Yorumlanması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tüzüklerin Yorumlanması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Mart 2021 Anayasa Normlar hiyerarşisi Anayasa Normlar Hiyerarşisi 2020 Meclis iç tüzükleri özellikleri Normlar hiyerarşisi 0
Uluslararası Tahkim ve Sınır Ötesi İflas – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Tüzüklerin Yorumlanması

Roscoe Pound, Gustav Radbruch, Hans Kelsen, HLA Hart, Torstein Eckhoff, Karl N Llewellyn, Lon L. Fuller, Alf Ross, Norberto Bobbio ve diğerleri. Buradaki önceki düşünürleri motive etmekte neyin başarısız olduğuna dair spesifik kanıtların mevcut olmaması göz önüne alındığında, şimdi formun göreli ihmaline ilişkin sunduğum açıklamalar rasyonel spekülasyonda bir egzersiz olmalıdır.

İngiliz ve Alman hukuku gibi bazı Batı hukuk sistemlerinde, biçimin önemi, çoğu zaman, teorisyenlerin ve diğerlerinin konuyu bir cephede ele almak için harekete geçmediklerini düşündükleri için, büyük ölçüde hafife alınmış olabilir. , sistematik ve nispeten kapsamlı bir moda. Öte yandan, bazı sistemlerde, bazı çevrelerde, esas olarak adli ve diğer hukuki analizlerdeki biçimciliğe düşmanlıktan kaynaklanan bir biçimin küçümsemesiyle karşılaşıldığına inanıyorum.

Bu, bu sistemlerin hukukunda biçimsel olarak algılanan şeyin neden bazı çevrelerde incelenmeye değer bir konu olmaktan çok alay konusu olarak görüldüğünü açıklamak için çok ileri gidebilir. Modern çağda, en derinden normal dışı hareket, erken dönem Karl N. Llewellyn önderliğindeki Amerikan hukuk realistlerinin hareketiydi.

İlk Llewellyn’in birçok antiformal bildirisi, bazı ondokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarındaki Amerikan yargıçlarının biçimsel yorumlama ve diğer uygulama metodolojilerine büyük ölçüde faydalı tepkilerdi. Ancak Llewellyn bazen bunun ötesine geçti. Erken dönem Llewellyn, bir kuralın işlevsel birimini, ona “güzel bir oyuncak” olarak atıfta bulunarak biçimini de içerecek şekilde alay etti.

Erken dönem Llewellyn (ve diğerleri), kurumsal ve ilkesel biçimlere düşmanca davranışçı bir eğilim sergiledi. Bu görüşe göre, hukuk, resmi görevlilerin davranış kalıplarından biraz daha fazlasına indirgenebilir, ki bunlar elbette kurallardaki biçimle aynı değildir ve ondan farklı olabilir.

Tüzük nedir
Normlar Hiyerarşisi 2020
Meclis iç tüzüğü
Normlar hiyerarşisi
Aym İç tüzük
Anayasa Normlar Hiyerarşisi 2020
Anayasa Normlar hiyerarşisi
Meclis iç tüzükleri özellikleri

Richard Posner gibi sağdaki ve soldaki, Duncan Kennedy gibi yasal realistlerin modern Amerikan halefleri ve onların çeşitli taraftarları, bazı yazılarında, en azından belirli biçim çeşitlerine ve resmidir.

Bunlar ve diğer neo-realistler, yazılarının bazılarında, biçimsel olanı, katı kurallara mekanik bağlılık ve yorumlamada ahşap literalizm dahil olmak üzere biçimsel olanın bazı versiyonlarıyla özdeşleştirme eğilimindeydiler. Bu tür herhangi bir genel tanımlama, “biçim” ve “biçimsel” ifadelerini aşağılayıcı ifadelere dönüştürür.

Biçimi biçimsel olanla eşitlerken, bu tür kuramcılar bazen işlevsel yasal birimlerdeki biçimden tamamen vazgeçebileceğimizi ve hala uygulanabilir bir yasal sisteme sahip olduğumuzu varsayıyor gibi görünüyorlar! Bu kuramcıların bazılarının yazılarının tonundan yargılamak için, ciddi biçim incelemesinin kapsamını kabul etmekten uzak, bazıları genel bir yasal biçim kuramı fikrini ayaklar üzerindeki saçmalıktan biraz daha fazlası olarak görmezden gelebilir.

Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bazı sistemlerde, yasama organları ve mahkemeler bazen gerçek farklılıkları olmayan farklılıkları barındıran içerikler veya gerçek farklılıkları birleştiren içerikler gibi biçimsel hukuk kuralları oluşturur. Bazı yargıçların bazen mekanik olarak kuralları uyguladıkları veya kurallara katı gibi davrandıkları da doğrudur. Bazı yargıçların bazen tüzükleri tahtaya uygun, yani biçimsel bir şekilde yorumladıkları da doğrudur. Bazı yargıçların, sözleşmelerin ve iradelerin geçerli bir şekilde uygulanması için gerekli olanlar gibi bazen bir formaliteler fetişi yaptıkları da doğrudur.

“Biçimsel” terimi, yukarıda belirtilen ve belirli ilgili ahlaksızlıkların her birini kınamak için kullanılabilir, ancak işlevsel yasal birimlerin genel biçimlerinin doğası gereği biçimsel olduğu hemen hemen hemen sonuçlanmaz. Örneğin, bir kuralın genel biçimindeki hiçbir şey, doğası gereği farklılıklar olmaksızın ayrımları birleştirmez veya gerçek farklılıkları doğası gereği bir araya getirmez.

Ortak hukuk kurallarının veya bunların uygulanmasına yönelik biçimsel metodolojinin doğasında bulunan hiçbir şey “mekanik” veya kavramsal akıl yürütmeyi gerektirmez. Tüzüklerin yorumlanması için biçimsel bir metodoloji, doğası gereği ahşap yorumlamalar gerektirmez. Yine de, yukarıdakiler gibi bu tür yanıltıcı sıçramalar, formu olumlu terimlerle ele almadaki başarısızlıkları açıklamaya yardımcı olabilir.

Kuralların genel biçiminin ve kurucu özelliklerinin ihmal edilmesi, kısmen, bir kuralın yalnızca politika veya diğer “esaslı” içeriğinin gerçekten amaçlara hizmet edebileceği varsayımına kadar izlenebilir. Böyle bir varsayımda, bir kuraldaki biçimsel olan, örneğin, onun kesinliği, gerçek bir amaca hizmet eden anlam taşıyamaz.

Yine de bu açıkça yanlıştır. Bir kuralın biçimsel bir özelliği bu şekilde iyi tasarlanmışsa ve ayrıca tamamlayıcı içeriğinin ışığında, bu biçimsel özellik de ilgili ilkeye veya kuralın diğer içeriğine hizmet etmeye yardımcı olacaktır. Örneğin, belirsiz bir standart içeren bir kural yerine oldukça kesin bir kuralın ilk seçimi, belirli bir politikanın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olabilir.

Bu nedenle, oy kullanmaya uygunluğa ilişkin tamamlayıcı içeriğe sahip resmi olarak kesin bir kural, örneğin belirsiz bir kural yerine on sekiz yaş, örneğin “olgun yargılama yaşı”, genç seçmenin çok genç olmaması politikasına yeterince hizmet edebilir ve aynı zamanda seçmen tarafından “olgun karar” standart seçmenini yönetmenin aşırı maliyeti. Bu ve diğer birçok örnekte, kesinliğin biçimsel özelliği hakkında biçimsel hiçbir şeyin olmadığını görebiliriz.

Aslında, bütünlük, genellik ve ifade tarzı gibi genel kural biçiminin diğer tüm kurucu özellikleri, tamamlayıcı içeriklerle birlikte, politikaların ve değerlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Bir kuraldaki iyi tasarlanmış biçim, etkisi açısından genellikle iyi tasarlanmış politika içeriğinden daha az “esaslı” değildir. Bu aynı zamanda kurumsal, metodolojik, yaptırımcı ve diğer işlevsel hukuk birimlerinin biçimiyle ilgili olarak da doğrudur.

Biçimi ihmal edenler, bir hukuk kuralındaki biçim ile onun politikası veya diğer içeriği arasında derin, yaygın ve uzlaşmaz bir karşıtlığın olduğunu varsayabilirler. Yine de, iyi tasarlanmış kurallardaki biçim ve iyi politika içeriği birlikte çalışır. Zıt olmak yerine birbirini tamamlarlar. Örneğin, oldukça kesin bir hız sınırı kuralı yalnızca bu biçimsel özelliğe ve diğer biçimsel özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda tamamlayıcı politika içeriğine de belirli bir hız oranına sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir