Üçüncü Taraflar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Üçüncü Taraflar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

30 Haziran 2021 Bağlı hesaplar Gmail bağlı cihazları kaldırma Gmail bağlı hesapları kaldırma Hotmail hesabıma bağlı uygulamalar 0
İnsan Gücü Planlaması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Ortakların İlişkisi

Ortakların birbirlerine karşı güvene dayalı bir yükümlülüğü vardır. Güven ilişkisi, taraflar arasında belirli bir güvenin olduğu bir ilişkidir. Bir ortaklıkta, her ortağa, ortaklığın çıkarlarını kişisel çıkarların üzerinde tutma konusunda güvenilir. Bu nedenle, ortaklığın normalde dahil olacağı türden bir ticari girişimde kar elde eden herhangi bir ortak, bu karı ortaklığa borçludur.

Ortaklık, bir ortağa ortaklıkta yapılan iş için tazminat ödenip ödenmeyeceğine önceden karar vermelidir. Bir ortak, bir çalışan olarak verilen hizmetler için ödeme alma hakkına sahip değildir, ancak diğer ortaklar gibi yalnızca kâr veya zararlardan pay alma hakkına sahiptir.

İstisna, bir ortağın veya ortakların başka bir ortağın ölümünden sonra ortaklık işini sona erdirmesidir. Bu durumda, ortaklık hesaplarının kapatılmasında sağ kalanlara hizmetleri için makul bir tazminat ödenmesi uygundur.

Ortaklar, ortaklığın olağan işlerinde harcadıkları paralar için ödeme alma hakkına sahiptir.

Bu nedenle her masrafın ödenmesi için ortaklık onayı alınmasına gerek yoktur. Masraf, işin yürütülmesi sırasında makul olarak karşılanabilecekse, o zaman bir ortak genellikle, ortaklığı ödeme yükümlülüğü altına sokma veya ortaklık adına şahsen ödeme yaparsa, geri ödeme alma hakkına sahiptir.

Bir ortaklığın tarafları arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, bazı yasal işlemlere izin verilir. Spesifik olarak, bir ortak, aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlası meydana geldiğinde, ortaklık varlıklarının ve borçlarının muhasebeleştirilmesi için ortaklığa dava açabilir:

1. Ortaklık işi sona erdiriyor,
2. bir ortak, ortaklıktaki faaliyetten uygunsuz bir şekilde dışlanmışsa veya
3. Bir ortağın, ortaklık pahasına kişisel kazanç elde ettiğinden şüphelenmek için makul bir neden varsa.

Bu durumlar dışında, bir ortağın bir ortaklığa dava açmasına genellikle izin verilmez, çünkü bir birey olarak ortak davacı olacaktır; ancak ortaklığın bir üyesi olarak davalı olacaktır. Kanun, kişilerin farklı kapasitelerde dahi olsa kendilerini dava etmelerine izin vermemektedir.

Bağlı hesaplar
Hesaplarım
Bağlı hesaplar Instagram
Google Hesabıma bağlı uygulamalar
İndir, Kaydol Google bağlı uygulamalar
Gmail bağlı cihazları kaldırma
Hotmail hesabıma bağlı uygulamalar
Gmail bağlı hesapları kaldırma

Ortaklık Mülkü

Ortaklıkların genellikle ortaklık adına kişisel mülk veya gayrimenkul sahibi olmalarına izin verilir. Bununla birlikte, bu tür satın alımlar için finansmanın yine de bazen ortakların adına olması gerekir, çünkü ortakları geri ödeme için dava etmek gerekirse, orijinal kredi belgelerinde ortakların kim olduğu açıkça belirtilir.

Ortaklar, ortaklığın geliri üzerinde bireysel haklara sahip olsalar da, aksi kararlaştırılmadıkça, ortaklığın varlıklarında (araçlar veya ofis malzemeleri gibi) bireysel bir menfaat talep edemezler.

Bazen, mülkün ortaklığa mı yoksa bireysel olarak belirli bir ortağa mı ait olduğu konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Böyle bir durumda, mahkeme gerçek mülkiyete ilişkin bir tespit yapmadan önce aşağıdaki soruların cevaplarını arayacaktır:

1. Mülk, ortaklık fonlarıyla mı satın alındı?
2. Ortaklık mülkiyeti kullandı mı?
3. Ortaklığın mülkiyet üzerinde yasal hakkı var mı?
4. Mülkiyet, ortaklığın işinde kullanılacak türden midir?
5. Ortaklık, mülkün durumunu korumak veya iyileştirmek için herhangi bir adım attı mı?
6. Mülk, ortaklığın defterlerine malvarlığı olarak kaydedilir mi?

Bu soruların cevapları, ortaklığın mülkün hak sahibi olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyorsa, mülkle ilgili tüm yükümlülüklerden tüm ortaklar sorumlu tutulacaktır. Aynı şekilde, malın birdenbire değerinin artması halinde, ortaklar bu amaçla da malın müşterek maliki olacaktır.

Bir Ortaklığın Hayatı

Bir ortaklık, varlığından sorumlu olacakların anlaşmasıyla oluşturulması gereken bir varlıktır. Sözleşme, sözleşmeler hukuku kapsamındadır. Bir örnek, kapasitenin sözleşmeye dayalı gerekliliğidir. Eğer ehliyeti olmayan bir kişi ortaklık sözleşmesi yapmaya çalışırsa, yasa bu kişinin ortak rolünü tanımaz ve kişinin ortaklık borçlarından sorumluluğu olmaz. Bu nedenle, potansiyel ortakların birbirlerinin yasal kapasitelerini önceden tespit etmeleri en yüksek yararınadır.

Bazı eyaletlerde, dolandırıcılık tüzüğü, bir ortaklık sözleşmesinin yazılı olmasını gerektirmez. Sözlü anlaşmalara, tarafların davranışları, anlaşmadan çıkarsamaya izin verecek kadar açık olduğu sürece izin verilir.

Tanıma. Bir ortaklığın gerçekten var olup olmadığını ve yasal olarak bu şekilde tanınması gerektiğini belirlemek için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıdaki sorular çoğunlukla dikkate alınır:

1. İddia edilen ortakların bir tür gerçek veya kişisel mülkiyet müşterek mülkiyeti var mı?
2. İddia edilen ortaklar tek bir isim altında mı faaliyet gösteriyor?
3. İddia edilen ortakların tümü işletmenin kâr ve zararlarından pay alıyor mu?
4. Her sözde ortak işletmeye ne kadar para ve zaman yatırıyor?

Bu faktörlerin hiçbiri bağımsız olarak bir ortaklık kurmadığından, hepsi birlikte değerlendirilir. Çoğunun, taraflar arasında bir ortaklık olarak hareket etmek için bir anlaşmaya işaret ettiği belirlenirse, muhtemel sonuç, yasanın bir ortaklığı tanımasıdır.

Estoppel ile ortaklık esasına göre de ortaklık kurulabilir. Bu, bir taraf ikinci bir tarafın kendisini yabancılara ortaklık olarak temsil etmesine izin verdiğinde ortaya çıkar. Yabancı, temsile güvenirse, asıl taraf ikinci tarafın eylemlerinden sorumlu tutulabilir. Birinci taraf, bir başkasının böyle bir ilişkinin gerçekten var olduğunu dışarıdakilere beyan etmesine izin verdikten sonra, bir ortaklığın varlığını inkar etmekten men edilir.

Üçüncü Taraflarla Ortaklık Anlaşmaları

Genel olarak, bir ortaklıktaki her ortak, ortaklığın temsilcisi olarak hareket etme yetkisine sahiptir. Ortaklık kuruluşu asıl olarak hareket eder. Ortaklığın genel bir ilkesi, bir ortağın görünürde yetkiye sahip olmasıdır. Bir ortak, ortaklık adına sahip olunan mülkün mülkiyetini devredebilir veya ortaklığın işiyle ilgili ticari anlaşmalar veya satın almalarda ortaklığı zorunlu kılabilir.

Bununla birlikte, işlem, ortaklığın işinde olağan olarak karşılaşılmayan bir işlemse, bir ortağın üçüncü kişilerle bağlayıcı bir anlaşma yapmadan önce ortaklıktan fiili yetkiye sahip olması gerekir.

Bir ortaklık, sözleşme yükümlülükleri için müşterek ve müteselsil sorumluluğa sahip olmanın yanı sıra, ortakların veya ortaklık çalışanlarının haksız fiillerinden dolayı üçüncü kişilere karşı da sorumlu tutulabilir. Örneğin, bir ortak veya ortaklık çalışanı, ortaklığın işiyle uğraşırken bir başkasını ihmali ile yaralarsa, zararlardan ortaklık sorumlu tutulabilir.

Böyle bir durumda ortakların sorumluluğu iki şekilde ileri sürülebilir. Bazı yargı bölgeleri, sorumluluğun ortak olduğu ve her ortağa yaralanmalar için dava açılması gerektiği görüşünü benimser. Diğer birçok yargı yetkisi, sorumluluğu müşterek ve birkaç hale getirmiştir; bu, tüm ortaklara veya bireysel bir ortağa dava açılabileceği anlamına gelir.

Bununla birlikte, sözleşme durumlarında olduğu gibi, eğer bir ortak, ortaklığın tüm borcunu karşılaması gerekiyorsa, bu ortak, diğer ortaklardan kararın ödenmesi için geri ödemeye katkıda bulunmalarını isteyebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir