Ulaşım Süresi ve Maliyeti – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ulaşım Süresi ve Maliyeti – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 Fiyatlandırmaya etki eden faktörlere göre maliyet hesaplaması nedir? Hangisi pazarlama faaliyetlerinden değildir Müşterinin gerçekte ne satın aldığı açık biçimde tespit edildiği ürün düzeyi 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Ulaşım Süresi ve Maliyeti

Çok amaçlı geziler kavramını merkezi yerler teorisine entegre etti. Hatta ulaşım süresini ve maliyetini azaltmak için tüketiciler en yakın mağazaya değil, daha uzaktaki alışveriş merkezlerine giderek, tek bir yolculukla birçok farklı şeyi tek bir yerden satın alabilirler.

Bu seyahat türü, tüketiciler tarafından yapılan seyahatlerin %30 ila %50’sini temsil eder. Christaller ve Lösch daha önce bu davranışların olası etkisinden bahsetmiş, ancak bunları modellerine dahil etmemişti. Daha yakın zamanlarda, birkaç yazar, çok kısıtlayıcı bir şekilde de olsa bu kavramı ortaya koydu.

Çok amaçlı gezilerin oranı ve sıklığının yerlerin topografyasından bağımsız olduğunu varsayıyorlar. Ghosh, çok amaçlı seyahatlerin tüketici karar verme sürecinin merkezinde yer aldığı daha eksiksiz bir yaklaşım önerdi. Bireylerin satın alma yerlerini toplam alışveriş maliyetini en aza indirecek şekilde seçtiklerini varsayar.

Christaller, tüketicilerin her zaman en yakın mağazaya uğradıklarını ve yalnızca bir ürün (veya her seyahatte benzer bir ürün grubu) satın aldıklarını varsayarken, Ghosh modeli, tüketicilerin çeşitli satın alma türlerini bir araya getirebilmek için en yakın mağazayı terk ettiğini varsayar. Ortak önlemlerin analizi, son zamanlarda çoklu alışveriş amaçlı gezileri anlamak amacıyla kullanıldı.

Çoklu alışveriş amaçlı seyahatlerin optimal sayısını belirlemek için ürünlerin stoklanmasını dikkate almak gerekir. Bir yandan, bu tür seyahat, ürünlerin stoklanma maliyetlerinin katlanmasına yol açar.

Öte yandan, daha sık ve grupsuz alımlar, stoklama maliyetlerini sınırlamakta ve nakliye maliyetlerini artırmaktadır. Sonuç olarak tüketiciler, optimum sefer sayısını belirlemek için stoklama maliyetleri ile nakliye maliyetleri arasında ayarlamalar yaparlar.

Ulaşım maliyetleri, olası alışveriş alanları ile ilgili olarak bireylerin konumuna göre değişiklik gösterdiğinden, yolculukların sıklığı bireylerin bulunduğu yere ve yolculuklarına bağlıdır. Ayrıca, çok amaçlı seyahatlerin sıklığı, satın almaların uyumluluk derecesine bağlıdır.

Bu nedenle Ghosh, seyahat maliyetleri, ürün fiyatları ve stoklama maliyetlerine dayalı olarak hem mekansal hem de zamansal olarak tüketici seyahatini belirleyen bir model önermektedir. Bu üç maliyet türü, yolculukların sıklığının ve doğasının belirlenmesine olanak tanır.

Bu model, çok sayıda ampirik doğrulamanın ve çeşitli uzantıların nesnesi olmuştur. Örneğin, Keane, iki tür malı ayırt ederek bu modelin genişletilmesini önerdi: düşük dereceli mallar ve yüksek dereceli mallar. Claycombe, nakliye maliyetleri kavramını daha da geliştirdi.

Merkezi yerler teorisinden geliştirilen tüketici mekansal davranış modelleri önemli ölçüde gelişmiştir. Tüketicinin çabalarını en aza indirmeye çalıştığı ve bu nedenle en yakın mağazaya uğradığı fikrinden, tüketici seyahatinin mekansal ve zamansal faktörlerin optimizasyonuna göre belirlendiği daha karmaşık modellere geçtik.

Bu modellerde, tüketicilerin belirli bir fayda fonksiyonuna göre bir mağazaya ilgi duydukları ve yalnızca en çok ilgilerini çeken mağazaya gittikleri varsayılır. Olasılık modelleri olarak bilinen diğer modeller, tüketicilerin bir mağazaya, bir tüketicinin bu mağazayı sık sık ziyaret etme olasılığını belirten bir fonksiyona göre çekildiğini iddia eder.


PAZARLAMA İlkeleri PDF
PAZARLAMA İlkeleri Ders Notları
Fiyatlandırmaya etki eden faktörlere göre maliyet hesaplaması nedir
Müşterinin gerçekte ne satın aldığı açık biçimde tespit edildiği ürün düzeyi
Hangisi pazarlama faaliyetlerinden değildir
Hedef kitlede yer alan müşterilerin ödemeyi
PAZARLAMA İlkeleri ve Yönetimi Pdf
PAZARLAMA PLANLAMASI


Olasılık Kavramı

Tüketicilerin mekansal davranışlarını daha kesin bir şekilde modellemek için, mekansal olmayan unsurlara değil, mekansal temelli bir fayda fonksiyonu tanımlamak önemlidir. Mekansal seçim modelleri olarak adlandırılan bu modeller aşağıdaki gibidir.

– Uij, bir j mağazasının i tüketicisi için faydasını temsil eder,
– Aj, j mağazasının çekiciliğinin bir ölçüsüdür,
– Dij, j deposunu i tüketicisinden ayıran mesafeyi ölçer
– α ve β sırasıyla tüketicinin mağazanın çekiciliğine ve mesafeye olan duyarlılığını yansıtan parametrelerdir.

Merkezi yerler teorisinden gelen modeller deterministtir ve küresel düzeyde belirlenirken, mekansal seçim modelleri olasılıksaldır ve bireyler tarafından gösterilen tercihlerden bireysel düzeyde tanımlanır. Tüketici mekansal davranışı bundan böyle, kesin olarak tahsis açısından değil, konum tercihleri ​​açısından değerlendirilmektedir.

Tüketiciler tarafından gösterilen tercihlere dayalı ilk mekansal seçim modeli Huff tarafından geliştirilmiştir. Ardından, Çoklu Rekabetçi Etkileşim modelleri veya MCI modelleri olarak bilinen çok sayıda uzantı izledi.

Huff, Reilly’nin [REI 31] çalışmalarını kullanarak mağaza çekiciliğini taban alanıyla tanımladı. Mağazanın büyüklüğü, en iyi mağaza çekiciliği göstergesi olarak kabul edilir. Aslında, daha geniş ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunan daha büyük mağazalarla karşılaştığında, tüketicinin aranan ürünleri bulma olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle alışveriş yapmak için daha uzun mesafeler kat etmeye isteklidir.

Bu, merkezi yerler teorisinin bir ilkesini yansıtır. Bu nedenle tüketici, mağazanın büyüklüğüne bağlı avantajları ve kat edilecek mesafenin yarattığı dezavantajları dengeler. Mesafe, hedefe ulaşmak için harcanan süre, mesafe ve nakliye maliyetleri ile ölçülür.

Bu nedenle, bir mağazanın tüketici için faydası mağazanın büyüklüğüne (S) ve ev ile mağaza arasındaki mesafeye (D) bağlıdır. Bir tüketici birden fazla mağazaya uğramaya duyarlı olduğunda, belirli bir mağazaya gitme olasılığı, bu mağazadan alınan fayda ile tüketici tarafından düşünülen diğer mağazaların hizmetlerinin toplamı arasındaki ilişkiye eşittir.

Huff modeli çok sayıda ampirik çalışmanın konusu olmuştur. Bunu test etmek için kullanılan prosedür, çoğunlukla, bir coğrafi alanı, sakinlerin özelliklerine ve ulaşım biçimlerine göre birkaç bölgeye bölmekten ibarettir.

Bu bölgelerin her birinde, insanlar rasgele seçilir ve ziyaret edilen mağazaların (her mağazaya ziyaret sayısı ve sıklığı) belirlenmesi için sorgulanır. Mağazanın büyüklüğü ve uzaklığı ile ilgili bilgiler, gözlem yoluyla veya ikincil kaynakların önyargısıyla elde edilir.

Bu verilerden, göz önünde bulundurulan iki özelliğe, mağazanın büyüklüğüne ve mesafeye göre tüketici duyarlılığını tahmin etmek mümkündür. Böylece, seçim olanaklarına yönelik tercihler, geçmiş tüketici davranışlarından veya alternatiflerin her biri için gösterilen tercihlerinden elde edilir.

Çoğu model Huff formülüne dayanmaktadır. Bununla birlikte, bir mağazanın tüketici için kullanışlılığı çok sayıda faktöre bağlıdır: çevresel, durumsal ve bireysel değişkenler. Yine de Huff modeli sadece iki değişken içerir: mesafe ve mağazanın çekiciliği.

Bu değişkenler belirli durumlarda (süpermarketler, bakkallar vb.) en belirleyici olarak kabul edilse bile, muhtemelen tamamlayıcı değişkenlerin dahil edilmesi sorusu gündeme gelebilir.

Modelin doğrusal olmayan formülasyonu, parametrelerin yalnızca olağan ekonometrik tekniklerle tahmin edilmesine neden olur. Bu zorluktan kaçınmak için Nakanishi ve Cooper, modelin parametrelerini tahmin etmek için en küçük kareler yaklaşımını kullandılar ve böylece ek değişkenleri tanıtabildiler. Bu uzantı MCI modeli olarak bilinir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir