ÜREME HUKUKU – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÜREME HUKUKU – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

13 Haziran 2021 Cinsel haklar Bildirgesi Kadın üreme sağlığı Üreme HAKLARI ÜREME hakları ve cinsel haklar Bildirgesi Üreme sağlığı hakları nelerdir 0
Riskin Başlamasına İlişkin Zımni Koşul – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

EVLİLİKSİZ İLİŞKİLER

Daha önce belirtildiği gibi, çoğu eyalet ortak hukuk evliliğinin yaratılmasını tanımıyor. Bununla birlikte, birçok çift, evliliğin resmi gereklilikleri olmadan birlikte yaşıyor. Mülk ve borç ediniminde pay sahibi olmalarına rağmen, ilişkilerini sona erdirmeye karar verdiklerinde, yasal evliliği sona erdiren kişilerin özel yasal haklarına sahip değillerdir.

Önceki mahkemeler bu özel durumun çeşitli yönlerini ele alan kararlar vermiş olsa da, dönüm noktası niteliğindeki görüş Marvin v. Marvin davasında yayınlandı.

Bu durumda, mahkeme evlilik dışı birlikte yaşamanın sona ermesiyle ilgili sorunları tam olarak ele almıştır. Diğer bazı eyaletlerdeki mahkemeler, kararı onaylayarak alıntıladılar ve Marvin kararında mahkemenin aldığı pozisyonu benimsemek için ikna edici bir otorite olarak kullandılar.

Bazı mahkemeler, Marvin kararını, örf ve adet hukuku evliliğinin tanınmasına çok benzediği gerekçesiyle reddetmiştir ve buna çok benzer bir pozisyonu benimsemeye istekli değildirler. Ancak birlikte yaşamanın sık yaşandığı bir dönemde, ilgili tarafların yasal haklarının belirlenmesi için yöntemlerin geliştirilmesi gerekebilir.

Son yıllarda ortaya çıkan önemli bir sorun, eşcinsel evlilikler ve evli olmayan eşcinsel eşlerin haklarıdır. Eyalet ve federal yasama organları ve mahkeme sistemleri, çoğu kişinin geleneksel olmayan bir taahhüt ilişkisi olarak kabul edeceği şeyde bireylerin hakları konusunda bir fikir birliğine varmaya çalışırken, bu konu bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri dışında sadece üç ülke ve üç Kanada eyaleti yasal olarak eşcinsel evliliklere izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, yaygın olarak tartışılan bir konudur. Bazı eyaletler ve hatta yerel yargı mercileri, yasal bir evlilik ilişkisi veya medeni birliktelik ve aile ortaklığı gibi benzer haklara sahip bir şey yaratmak için bir araç sağlamaya çalışmıştır.

Üreme HAKLARI
Cinsel sağlık Nedir
Üreme hakkı Nedir
Üreme sağlığı hakları nelerdir
Üreme HAKLARI pdf
ÜREME hakları ve cinsel haklar Bildirgesi
Cinsel haklar Bildirgesi
Kadın üreme sağlığı

Bu yasalar, ana eyalet yasama organlarında, eyalet mahkemelerinde ve federal mahkemelerde sürekli olarak sorgulanmıştır. Ayrıca, bir eyalette yasal birlik oluşturan ve daha sonra başka bir eyalete taşınan ortaklar, bu eyaletin kardeş eyaletlerin yasalarını onurlandırma geçmişine sahip olsa bile, ikinci eyaletin birliği tanımamasının anayasaya uygunluğuna sık sık meydan okumak zorunda kalmışlardır.

Ancak, evlenme yeteneği tek düşünce değildir. Aksine, eşcinsel evliliklerin çoğu savunucusu, eşcinsel topluluğun en çok endişe duyduğu şeyin evliliğin yasal sonuçları olduğu konusunda hemfikir olacaktır.

Uzun süreli bir ilişki içinde olan bireyler, heteroseksüel çiftlerinkine benzer bir yemin alışverişi yoluyla bu ilişkiyi resmileştirmeyi arzu etseler de, tek amaç bu değildir. Tarafların kan bağı, evlilik veya evlat edinme ilişkisi yoksa, hakları ciddi şekilde sınırlanabilir.

Akraba olmayan bir kişiyi sağlamak için emlak planlaması yapılabilse de, vasiyetler her durumda itiraza tabi olabilir ve aynı cinsiyetten ortakları içeren davalar istisna değildir.

Aynı derecede önemli olarak, eşcinsel evlilikler federal hükümet tarafından yasal olarak tanınmadığı sürece, taraflar ortak vergi beyannamesi veremez, ölen veya engelli partnerlerinin eşi olarak devletten maluliyet ve emeklilik ödenekleri alamaz veya başka pek çok şey alamazlar. hükümet faydaları. Evlat edinme, boşanma durumunda çiftin birlikte olduğu çocukların velayeti vb. konularda sorunlar ortaya çıkabilir.

Çoğu zaman, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası, bir çalışanın, çalışanın akraba olmadığı veya evli olmadığı bir kişiyi sağlık sigortası planına dahil etmesine izin vermez. Evli olmayan ortakların beyannameye dahil edilmesine izin veren planlar bile, bağımlı kişinin çalışanın vergi beyannamesine dahil edilmesi şeklinde bağımlılık kanıtı gerektirebilir.

Bu genellikle aynı cinsiyetten çiftler için bir seçenek değildir. Buna ek olarak, şirket tarafından finanse edilen birçok emeklilik planı, çalışanın ölümü halinde, eşi olmayan bir kişinin, bir eşle aynı şekilde yardım toplamasına izin vermeyecektir. Birçok yargı alanında, yaşam desteğinin devamı gibi aşırı konular da dahil olmak üzere, önemli sağlık bakımı kararları alırken, iş göremez durumdaki bir bireyin çok az temasta bulunduğu veya hiç temas etmediği bir yaşam partneri, kan akrabasından daha az hakka sahip olabilir.

Bu endişeyi gidermek için, azınlık bir devlet, kişilerin sivil birlikler oluşturmasına veya yerel ortaklar olarak kaydolmasına izin veren yasalar çıkarmıştır. Federal gelir vergisi kanunları, emlak vergileri vb. açısından hiçbir federal hak sağlamasa da, bu tür bir kayıt, herhangi bir nedenle evlenemeyen ancak taahhütlü ilişki içinde olan kişilere sınırlı faydalar sağlayabilir.

Buna ek olarak, bu sorunlar çözülene kadar, taahhütlü bir ilişki içinde olan ancak herhangi bir nedenle evli olmayan herkesin bu sorunlardan mümkün olduğunca çoğunu tereke planlaması, vasiyetler, tröstler, avans gibi uygun belgelerle çözmesi zorunludur sağlık hizmetleri için direktifler, kalıcı vekaletname vb.

Bu, çok değişken bir hukuk alanı olduğundan, bu mekanda gerçekleştirilen herhangi bir yasal çalışma, ilgili yargı alanındaki en güncel yasal standartlar için kapsamlı bir şekilde araştırılmalıdır.

ÜREME HUKUKU

Teknoloji ilerledikçe, teknoloji yasal sorunları çözmek veya hiçbir kanunun bulunmadığı yeni durumlar yaratmak için yeni fırsatlar yarattığında her zaman ortaya çıkan sorunlar için yasal standartlara duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Üreme tıbbı, her iki durumdan da etkilenen teknolojik ilerlemenin başlıca örneğidir.

Babalık

ABD hukuk sisteminde yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve gelişmeye devam eden tamamen yeni bir hukuk alanı, muazzam bilimsel ilerlemelerin ve kültürel standartların gevşemesinin sonucudur.

Başlangıçta bu alan, tarihsel olarak evlilik dışı doğan çocuklarla ilişkilendirilen utancın, erkeklerin babaları olan çocuklardan sorumlu olduklarına dair artan bir toplumsal görüşün gölgesinde kalmasıyla gelişti. Bu, babalık için bilimsel test araçlarının geliştirilmesiyle de ilerlemiştir.

Sonuncusu, DNA testi yoluyla son yıllarda o kadar önemli bir şekilde gelişti ki, Sally Hemmings ve ABD Başkanı Thomas Jefferson’ın torunları arasındaki bağlantılarda duyurulduğu gibi, atalara ait soyları yüzlerce yıl geriye götürmek mümkün.

Günümüzde babalık testi, bir çocuğun gerçek babası dışındaki herkesi neredeyse ortadan kaldırabilir ve sonuç olarak ebeveyn sorumlulukları hem anneye hem de babaya yüklenebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir