Ürün Çeşitliliği – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ürün Çeşitliliği – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

29 Temmuz 2022 Hizmet farklılaştırması Pazar farklılaştırması nedir Ürün farklılaştırma Örnekleri 0
Üretim Organizasyonları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Pazar Özgüllüğü

Belli sayıda pazarlama yöneticisi ayrıca, ileri teknoloji ürünü bir ürünle uğraşırken, özellikle bir ürünü satın alırken performansın en önemli kriter olduğunu düşünen pazarlara, öncelikle belirli pazarlara yaklaşılması gerektiğini de belirtmektedir.

Bu, havacılıktan savunmaya kadar birçok sektör için geçerli; performansı artırmak veya yeni özelliklerin geliştirilmesini teşvik etmek için her zaman yenilikler ararlar. Ayrıca, bu devasa teknoloji transferi, değeri 2003 yılında 170 milyar dolar olarak tahmin edilen patentlerin lisanslanması için özel bir pazarı körükledi.

Son zamanlarda bu endüstriler, çoğunlukla teknolojiyi lisanslayarak Ar-Ge’ye verdikleri değeri artırdı. IBM’in lisans programı yılda 1 milyar dolardan fazla gelir sağlıyor ve diğer şirketler Ar-Ge çabalarından daha fazla değer elde etmeye çalışıyor. Bu pazardaki kilit başarı faktörü, daha sonra göreceğimiz gibi, fikri mülkiyet ve patentlerinden yararlanmak için pazarlama stratejisini aktif olarak kullanmaktır.

İş pazarlarında doğru olan, tüketici pazarlarında da geçerlidir. Bazı müşteri kategorileri, bedeli ne olursa olsun, yalnızca yenilikle ve hesaplamalar, iletişim veya ses için artan performansla ilgilenir. Ancak daha sonra göreceğimiz gibi, bu belirli pazarlar potansiyel hedef pazarın yalnızca bir bölümünü de temsil eder.

Yüksek Teknolojide Ürün Çeşitliliği

Son olarak, görüştüğümüz yöneticilerden bazıları, tüm yüksek teknoloji ürünlerinin doğası gereği aynı olmadığının altını çizdi. İlk olarak, bileşenler sistemlerden ayırt edilmelidir. Bileşenler, yalnızca diğer ürünlerin oluşturulmasına da katkıda bulunan hammaddelerdir.

Bu, çamaşır makinelerine, otomobil motorlarına ve çocuk oyuncaklarına entegre edilen bileşenler için geçerlidir. Sistemler, teknolojinin açıkça belli olduğu ve doğrudan son kullanıcıya satılan bitmiş ürünlerdir. Örnekler, robotları ve AI programlarını içerir.

İkinci olarak, standart ürünler, müşterinin isteklerine göre uyarlanmış farklılaştırılmış ürünlerden ayırt edilmelidir. Standart ürünler, sınırlı sayıda kesin özelliklerle tanımlanır ve bu nedenle seri üretime izin verir. Örnekler arasında bilgisayar bellekleri, mikro bilgisayarlar, standart uygulama yazılımı (elektronik tablolar, kelime işlemci) ve lazer disk okuyucular yer alır.

Farklılaştırılmış ürünler, değişen talepleri karşılamak için esneklik sağlar. Bu talepler, gazlar için ayırma membranları, yangına dayanıklı malzemeler, özel robotlar (her müşteri için özel olarak monte edilmiş ve programlanmış) veya bir müşterinin özel ihtiyaçları için geliştirilmiş özel yazılımlar üreten karmaşık reçineler için olabilir.

Farklı yüksek teknoloji ürünleri türleri arasındaki bu ayrım, açıklanacak olan bir şirketin pazarlama yöntemi için önemlidir.

Yüksek Teknoloji Sektörüne Devlet Müdahalesi

Yüksek teknolojinin fark edilmesi gereken son bir özelliği de kamu sektörünün güçlü etkisidir. Aslında teknoloji, ülkeler arasındaki rekabette tehlikeli bir silah haline gelebileceğinden, ülkeler teknolojiyle ilgilenmemeyi göze alamazlar. Japonya’daki MITI’nin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Savunma Bakanlığı’nın, AET’deki XIII Yönergesi’nin ve Fransa’daki Sanayi Bakanlığı’nın sanayi politikaları, belirli teknolojik tercihleri ​​etkilemeye ve ulusal sanayilerini de ilerletmeye çalışıyor.

Sonuç olarak, hükümet katılımı, 31 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’nden (AB) oluşan bir endüstriyel Ar-Ge işbirliği programı olan Eureka gibi hükümet araştırma programları aracılığıyla doğrudan devletin ihtiyaçlarına cevap veren belirli yüksek teknoloji ürünlerinin bir başka özelliğidir.

Bu programlar çeşitli devlet kurumları tarafından finanse edilmekte ve yönetilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bunlar ARPA, Enerji Bakanlığı, EPA, NASA, NIH, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ve NSF’dir. HPCCI için toplam bütçe, FY 1995’te 1,1 milyar dolar olarak da hesaplandı.

Bu hükümet etkisinden yöneticiler tarafından çok fazla bahsedilmez, çünkü onların düşündükleri tek başına kahraman girişimci tipiyle uyumlu değildir. Ancak Savunma Bakanlığı (DOD) olmadan birçok İnternet şirketinin asla var olmayacağı bir gerçektir. ABD hükümeti, araştırma laboratuvarları ve üniversite kampüsleri arasında bilgi ve veri dağıtmak için rafine edilmemiş bir ağ oluşturarak bilgiyi nükleer bir saldırıdan veya terörizmden korumanın bir yolu olarak interneti de finanse etti.

Ayrıca, ilk İnternet şirketlerinin çoğunu, ya teknolojileri ve personeli sağlayarak, yeni pazarlar yaratmak için gerekli teknoloji becerilerine sahip insanları eğiterek ya da devlet kurumlarının doğrudan yan ürünleri olarak ya da hükümet aracılığıyla yeni girişimleri de finanse ederek yarattı. 


Pazar farklılaştırması nedir
Diversifikasyon nedir
Hizmet farklılaştırması
Karma farklılaşma Nedir
Ürün farklılaştırma Örnekleri
Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisinin araçları arasında yer alır
Kanal farklılaştırması nedir


Örneğin, 1995’te Ulusal Bilim Vakfı, süper bilgi işlem merkezlerini birbirine bağlamak için yeni nesil bir IP ağı oluşturmak için çok yüksek hızlı Omurga Ağ Hizmetini (İnternet II olarak adlandırılır) geliştirmek için MCI’ye 5 yıllık, 50 milyon dolarlık bir sözleşme verdi. ilk omurga. Bu, MCI’ın hükümet bütçesine ilişkin temel yetkinlikleri geliştirmesine olanak da sağladı.

Daha yakın zamanlarda ABD hükümetinin katılımı, bilgi teknolojisine yeni bir şekilde dahil oldu. 11 Eylül saldırılarının ardından, federal hükümetin çeşitli kurumlarının bilgi paylaşma ve analiz etme konusundaki artan yetersizliğini de gösterdi.

Asıl mesele, her bir kurumun farklı bilgi sistemlerine yayılmış tüm çeşitli verileri anlamlandırmak için mevcut tüm veritabanlarını birbirine bağlamaktır. Sonuç olarak, 2003’te BT’ye kurumsal yatırımlar neredeyse hiçbir şeyken, ABD hükümeti bilgi teknolojisine 2002’ye göre %8 artarak 53 milyar dolar harcıyordu.

Hükümetler ayrıca askeri bütçeleri aracılığıyla dolaylı olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, 1991’de Amerika Birleşik Devletleri’nde savunma Ar-Ge’si, toplam devlet Ar-Ge harcamalarının neredeyse %60’ını oluşturuyordu.

2003 yılında, ABD hükümetinin Ar-Ge bütçesinin yarısından fazlası, 380 milyar dolarlık küresel askeri harcamanın toplam 36,5 milyar dolarlık değeri için hala savunmaya (%54) gitti. Savunma Ar-Ge harcamaları artıyor; 2003’te %11 arttı ve göstergeler, 2004–2009 Savunma Planı sırasında araştırma bütçelerinin 40 milyar dolara kadar da artacağı yönündedir.

Bu eğilim, Ar-Ge harcamalarının on yıl boyunca değişmeden kaldığı veya 2002’de toplam 159 milyar Euro’luk askeri bütçeden 8.9 milyar Euro’ya ulaştığı Avrupa Birliği’nin tersidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir