Ürün Geliştirme ve Pazar Testi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ürün Geliştirme ve Pazar Testi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

21 Aralık 2022 Pazar ARAŞTIRMASI Raporu örneği Pazar araştırması nasıl yapılır ? 0
Ticari Düşünceler

Fikir Taraması

Çok sayıda yeni ürün fikri ürettiğinizi varsayarsak, bunlar bir eleme prosedürüne tabi tutulmalıdır. Bu adım, taviz vermeyen fikirleri zaman, çaba ve para açısından maliyetli hale gelmeden ayıklamayı amaçlar. mümkün olduğu kadar çok fikri daha fazla değerlendirin. Orijinal fikirlerin üçte ikisi ila dörtte üçü bu noktada kaybolur.

Şimdi odak, fizibilite ve karlılık sorularını incelemektir. Ne de olsa ikisi de diğeri olmadan var olamaz: Kârlı olmayan uygulanabilir ürünler sadece eşantiyonlardır; mümkün olmayan karlı ürünler kurgudur.

Fizibilite konusu genel (uygun teknolojinin olup olmadığı) veya özel (Ar-Ge ve üretim departmanlarınızın işi halledip kaldıramayacağı) olabilir. Kârlılık ise, bir anlaşmada dikkatinizi çekecek kadar para olup olmadığına karar vermek için beklenen fiyat seviyelerinin ve birim maliyetlerin projeksiyonlarını içerir.

İş analizi

Tarama testini geçen birkaç fikir iş analizi aşamasına girer. Artık derinlemesine incelemeye tabi tutulurlar. Bu adımın amacı, üst yönetime belirli teklifleri geliştirme projeleri olarak yetkilendirmesi gerekip gerekmediği konusunda tavsiyede bulunmaktır. Bu nedenle, benimsenip gerçek bir projeye dönüştürülürse ne olacağına dair kapsamlı projeksiyonlarla birlikte her kavram için dikkatli bir etki beyanı geliştirilmelidir. 

Yönetim, gerekli teknolojik bilgi birikimi, üretim ve satış gücü kullanımı, imaj, moral ve en önemlisi mali açıdan firmanız için sonuçları bilmelidir. 

Mali analizinizin de bu adımda, başabaş analizi (maliyetleri karşılamak için gereken satış hacmini belirlemek için) ve diferansiyel muhasebe (yatırım getirisini hesaplamak için) gibi araçlara dayanarak tarama sırasında olduğundan çok daha kapsamlı olması gerekir.

Ürün Geliştirme ve Pazar Testi

Belirli bir fikir iyi bir şekilde test edildikten ve üst yönetimin onayını aldıktan sonra, somut bir ürüne dönüştürülmek üzere personele atanır. Burada teknik ve üretim personeli, net spesifikasyonlarla çalışmaya başlar. ürün tamamen hata ayıklanana ve tam ölçekli üretime hazır olana kadar test edilmeli ve rafine edilmelidir.

Tabii ki, tam ölçekli üretime başlamadan önce, kullanıcılar arasında numune miktarını test edin, masrafları size ait olmak üzere ürününüzü denemelerini isteyin ve ardından performansını veya çekiciliğini artırmak için değişiklikler önermelerini isteyin. Bu prosedür ürün testi, ürün tasarımını değiştirmenize ve tamamlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ürün testine yönelik en popüler yaklaşım, kitlenizin hangi ürünü ve neden tercih ettiğini bulmak için ürününüzü büyük bir rakibinkiyle eşleştirmeyi içerir. Sonuçlar kesin olarak alınamaz.

Bu nedenle, inovasyonunuzun tam pazar potansiyelinin gerçek göstergesi yalnızca test pazarlaması yoluyla keşfedilebilir. Bu faaliyet, gerçek pazar koşullarında ne kadar iyi satacağını görmek için ürününüzü birkaç test şehrinde (veya pazar segmentinde) tanıtmayı içerir. 

Bu test pazarlarının genel pazarınızı temsil etmesi ve yeniden satın alma modellerini oluşturmak için testi yeterince uzun süre çalıştırmanız önemlidir. Sonuçta birine bir şeyi ilk kez satmak görece kolaydır. Asıl test müşterinin onu tekrar alıp almadığıdır. Bu ölçüm sadece satış denetimleriyle yapılamaz, müşteri görüşmelerini de gerektirir.

Mülakatlar maliyetlidir, bu nedenle test pazarlamasını pahalı ve tehdit edici hale getirir. Tehdit, rakibinizin istihbarat sisteminin bulgularınızı tespit edebileceği ve tam pazar kapsamına sahip bir sunum yapmaya karar verirseniz çabalarınızı köreltmeye çalışabileceği anlamına gelir.


Pazar Testi Nedir
Pazar araştırması nasıl yapılır
Pazar araştırması nasıl yapılır pdf
Pazar ARAŞTIRMASI Raporu örneği
Var olan bir ürünü geliştirmek örnekleri
Pazar araştırması örnek
Pazar araştırması nedir
Neden ürün geliştirmeye ihtiyaç duyulur


Nihai pazarlama Programı ve Pilot Üretim

Pazar testinin tamamlanması, maksimum etkinlik için pazarlama karmanızın belirli öğelerini ayarlayarak pazarlama programınıza son rötuşları yapmanızı sağlar.

Bu ayar, tam ölçekli bir sunum için hazırlanmanıza izin verir. Tabii ki, önce pilot üretimden geçmelisiniz, yani ilk talebi karşılayacak kadar mal üretmelisiniz. Bu adım, yeni ürün evriminin karar verme aşamasını tamamlar.

Yürütme ve kontrol

Yeni ürününüzün dahili geliştirme ve harici testlerini tamamladıktan sonra, onun tam ölçekli pazar tanıtımını başlatmaya hazırsınız. Gözden geçirilmiş tanıtım programınız artık ürününüzün girişten büyümeye ve büyümeye devam eden yaşam döngüsünün başlangıcını harekete geçirmelidir. olgunluğa ve ardından doygunluğa ve düşüşe.

En iyi planlama bile olası tüm olayları öngöremez. Bu nedenle, ürün stratejinizin etkinliğini izlemek için sürekli geri bildirim gereklidir. Bu geri bildirim, planlanan ve gerçekleşen rakamlar arasında periyodik karşılaştırmalar yapmanızı sağlar. Buna karşılık, programınızı rotasında tutmak için düzeltici önlemler alabilirsiniz. Nihayetinde bu eylem, mevcut ürünün yerini alabilecek başka bir evrimsel sürecin başlatılmasıyla sonuçlanabilir.

Son olarak, dikkate alınması gereken başka bir bakış açısı daha vardır: özellikle fiyata duyarlı pazarlarda, yeni ürün stratejinizin bir parçası olarak hizmet taahhüdü gerekir.

Hizmet Taahhüdü

Tüm yeni ürün sürecini kapsamak, stratejinizin bir parçası olarak üstün hizmet sunmaya yönelik bir tutum ve kararlılıktır. Aralarında McDonalds, Marriott ve Disney’in de bulunduğu bazı tanınmış şirketler olağanüstü hizmet sunma saplantılarıyla ün kazanmıştır.

Bir hizmet stratejisine kendini adamış bu şirketlerden ortaya çıkanlar, yeni ürün geliştirme çabanızın bir parçası olarak bir hizmet stratejisini yürütmek için aşağıdaki yönergelerdir:

• Müşteri saplantısı: Her düzeydeki çalışan (müşteriyle doğrudan teması olan ve olmayanlar) müşterilerinizi neyin harekete geçirdiğini anlamalıdır. Hangi somut ve soyut hizmetlerin müşterileri tatmin edeceğini ve uzun vadeli sadakatle sonuçlanacağını sezmelidirler.

• Yüksek standartlara bağlılık: Hizmet odaklı bir şirket olarak davranmak için yüksek standartlar belirlemeli ve sonuçları ölçebilmelisiniz. Örneğin, 3M’in bir bölümü şikayetleri ele alma süresini 49 günden 5 güne indirdi. Yöneticiler daha sonra yalnızca kendi operasyonlarında devam eden performansı izlemekle kalmadı, aynı zamanda yeni standardı rakiplere karşı bir performans ölçütü olarak kullandı.

• Hizmet performansını izlemeye yönelik prosedürler: Hizmet performansınızı izlemek için bazı kullanımı kolay yöntemlerle başlayın, örneğin: müşteriler arasında resmi anketler, pazarlama ve teknik personel tarafından müşterilere gayri resmi ziyaretler ve çözülmemiş sorunlar için postaları izlemek veya yeni hizmetlere yol açabilecek ipuçları vardır.

Ancak kilit nokta, tüm kaynaklardan düzenli bir programla geri bildirim toplamaktır. Ardından, verileri, gerçek performansı müşterilerin beklentileriyle ölçen işlevsel bir raporda birleştirin. Aynı raporda, sağladığınız hizmet düzeyini birincil rakiplerinizinkiyle karşılaştırın. Son olarak, raporu, hizmet performansını iyileştirmek için olumlu adımlar atabilecek kişilerle paylaşın.

• Müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilirlik: Hız, doğruluk ve etkili iletişim, birinci sınıf hizmet performansının temellerini oluşturur. İzleme sistemlerinin yapabileceği tek şey, hangi düzeltici eylemin gerekli olduğunu işaretlemektir.

Nihayetinde, müşteri memnuniyetini sürdürme ve rekabet avantajını sürdürme konusundaki belirleyici fark, firmanızın ürün sorunlarını nasıl çözdüğü, kalite sorunlarını ele aldığı, teslimat tarihlerini karşıladığı ve sayısız diğer anlamlı hizmetleri nasıl sunduğudur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir