Ürün Pazar Stratejileri– Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ürün Pazar Stratejileri– Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

21 Ekim 2022 Güncel pazarlama Markaların PAZARLAMA stratejileri 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Ürün Pazar Stratejileri

İş ürünlerinin yönetimi, bir organizasyonun iş stratejisi ile yakından bağlantılıdır. İş stratejisi iki ana unsurla ilgilidir. İlk unsur, rekabet etmeyi seçtiği pazarları belirlemeyi, bu pazarlarda üstün değer sağlamak için gerekli ürün ve/veya hizmetleri belirlemeyi ve başarı için gerekli kaynaklara ve yeterliliklere karar vermeyi içerir.

İş stratejisinin ikinci unsuru, bu politikaların ve kararların uygulanmasıyla ilgilidir. Kaynakları serbest bırakmak ve yönetmek, yetkinlikler oluşturmak, değişimi yönlendirmek ve kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmak için organizasyonu genişletmekle ilgilidir.

Temel yeterlilikler, farklı pazarlarda rekabet etmek için gerekli görülen beceriler, yetenekler ve bilgilerdir. Ana hedeflerden biri, her pazarda üstün değer geliştirmek ve sürdürmektir. Bunu başarmak için şu anda değil gelecekte gerekli olacak temel yetkinlikleri geliştirmek gerekir. Sunulan ürün portföyü, bir kuruluşun temel yetkinliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, bunun analizi, uygun becerilerin gelişiminin belirlenmesine yardımcı olur.

Portföy Modelleri

Kuruluşlar, ürünlerinin çeşitliliğini ve karmaşıklıklarını analiz etmeye ve anlamaya yardımcı olmak için bir dizi portföy yönetimi modeli kullanmıştır. Boston Consulting Group (BCG) Büyüme-Pay, General Electric ve Çekicilik-Güç Matrisleri daha iyi bilinen modellerden bazılarıdır. Bunlar birkaç yıldır kullanılmaktadır, her birinin güçlü ve zayıf yönleri vardır ve hiçbiri tam bir çözüm sağlamaz.

Bu modellerin kuruluş ilkesi, işin/ürünlerin yaşamları boyunca ve rekabetin doğasına göre bir organizasyona farklı şekillerde katkı sağlamasıdır. Sağlıklı bir portföy, tümü evrimlerinin farklı aşamalarında olan farklı ürünlerin dengesini içeren bir portföydür.

Bu belirli portföyler ve diğer yönetim modelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyuculara başvurulur. Bu orijinal şebekeler faydalı bilgiler sunar ve rekabetçi bir ürün yelpazesini sürdürmek için gerekli stratejik kararları bilgilendirmeye yardımcı olabilir. Ancak bunlar, satışlar gibi önceki sonuçları yansıttıkları için esasen tarihsel yapılardır.

Hedeflenen, gelecekteki müşteriler için gösterge niteliğinde bir ürün değeri içermiyorlar. Nispi pazar payının gerçekte ne anlama geldiğinin öznel bir yorumunu temsil ederler ve pazar payı ile kârlılık arasında doğru veya bir kuruluşun kendi başarı ölçüsüyle uyumlu olmayabilecek doğrudan bir ilişki olduğu varsayımı vardır.

Diğer büyük eksiklik, bunun belirli bir andaki pozisyonun bir anlık görüntüsü olmasıdır. Gerçekten gerekli olan, bu tür bir analizin geleceğe yansıtılabileceği ve ardından temel yetkinlikler sorununun yeniden değerlendirilebileceği bir zaman kayması biçimidir.

Tüketici pazarında strateji formülasyonuna yardımcı olmak için tasarlanan bu matris, özellikle markaların gücünü ve onları desteklemek için kullanılan stratejileri analiz etmek için bir araç olarak geliştirildi. Bir markanın göreceli liderlik konumunun bir göstergesi olarak pazar payını ve göreceli pazar sağlığının bir göstergesi olarak pazar payının büyümesini kullanan dört marka türü ayırt edilir.

Zayıf olarak nitelendirilen markalar, düşük pazar görünürlüğüne ve düşük müşteri farkındalığı seviyelerine sahiptir. Başarılı bir şekilde rekabet etmelerini sağlamak için gerekli yatırımdan yoksundurlar. Mağdurlar için en alakalı iki strateji, pazardan çıkmak veya net pazar bölümlendirmesi ve güçlü bir farklılaşma stratejisi yoluyla rakip bir marka olmaktır.

Challenger markaları, açıkça tanımlanmış pazar segmentlerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları için büyümekte ve esnektir. Bu markalar genellikle güçlü bir Ar-Ge ve ürün geliştirme stratejisine güvenirler ve kendilerini açıkça farklılaştırırlar.


Markaların PAZARLAMA stratejileri
Etkili pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri Çeşitleri
Pazarlama stratejileri Örnekleri
Güncel pazarlama stratejileri
Satış stratejisi
PAZARLAMA stratejileri PDF
Satış stratejileri Örnekleri


Lider markalar, pazar sektörlerine bir dizi değişken üzerinde hakimdir. Özellikle, baskın olmak için gerekli olan belirleyici niteliklerin veya kritik başarı faktörlerinin çoğuna sahip oldukları algılanmaktadır. Bu markalar yüksek düzeyde görünürlüğe sahiptir ve mevcut ve potansiyel müşterilerin çoğu bunlardan haberdardır. Bu markalara sürekli yatırım, yalnızca agresif rakip markalara karşı bir savunma olarak gereklidir.

Eski şampiyon markalar yüksek pazar paylarına sahiptir, ancak olumsuz veya yavaşlayan pazar büyümesi yaşarlar. Bu markalar bir zamanlar lider markalardı ve güçlü sadakat seviyeleriyle yerleşik müşterilerini elinde tutabiliyorlar. Bununla birlikte, eski şampiyon markalar, düşük alaka düzeyi ve değer nedeniyle yeni müşteriler çekmekte zorlanıyor.

Takip edilebilecek iki ana pazarlama stratejisi vardır. İlki, orijinal BCG yaklaşımına göre nakit ineği sağmaya ve getiriyi portföydeki diğer markalara yatırım yapmak için kullanmaya dayanır. İkinci strateji, trendi tersine çevirmeye ve markayı liderlik statüsüne döndürmeye dayanmaktadır. Bu, ağır finansal yatırım ve uygun pazar fırsatları gerektirebilir.

Tüketici pazarı için geliştirilmiş olmasına rağmen, Marka Liderliği MatrisiRM, B2B ürün portföylerini yorumlamak ve analiz etmek için kullanılabilir. Pazarlama stratejilerinin ayrıntıları farklılık gösterse de, örneğin bir ürünün konumlandırmasını iletmek için kullanılan promosyon karmasının araçlarına farklı bir vurgu olabilir, BCG ızgara yaklaşımının bu uyarlaması doğası gereği ilgi çekicidir ve daha eksiksiz bir B2B yorumunu hak eder. Bu yaklaşım hakkında daha fazla bilgi Roolvink’in makalesinde bulunabilir.

Ürün Yaşam Döngüsü

Ürün yaşam döngüsü (PLC) modeli, ürünlerin gelişimini BCG’nin önerdiği şekilde takip eder. Ürün yaşam döngüsü terimini kullanmamasına rağmen PLC modelinin öncüsü olarak akredite edilmiştir.

O zamandan beri PLC kavramı pazarlama literatüründe yerleşmiştir. Gerçekten de, çoğu okuyucu, bir pazarın geliştiği düşünülen yolun bu basit yorumuyla ilişkili temel dinamiklerin muhtemelen farkındadır. Ürün yaşam döngüsü, insanlar gibi ürünlerin de bir ömrü olduğunu öne sürer.

Doğarlar, büyürler, olgunlaşırlar ve sonunda düşer ve ölürler. Teori, ürünlerin zaman içinde satış hacmi açısından ilerlemesini açıklar. Başka bir deyişle, bağımlı değişken olan satışlar ile bağımsız değişken olan zaman arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösterir.

PLC’nin neyi temsil ettiği konusunda bazı karışıklıklar olmuştur ve bu, kavramın gerçekte ne kadar yararlı olduğu konusunda bir tartışmaya yol açmıştır. Bunun sonucunda üç ana PLC formatı ortaya çıkmıştır. Bunlar endüstri veya sınıf yorumlaması (örneğin telefon iletişimi), ürün tabanlı yorumlama (örneğin kablosuz veya cep telefonları) ve marka tabanlı bakış açısıdır (Motorola V50).

Bunların her birinin kendine has özellikleri, farklı şekilli eğrileri ve farklı yönetimsel sonuçları vardır. Bu çalışma, ürün yaşam döngüsünün ürün kategorisi düzeyine atıfta bulunmaktadır.

Birçok yazar ve yorumcu, PLC’ye atıfta bulunurken modeli dört ana aşama veya aşama açısından tartışır. Ancak bu görüş, kuruluşların piyasaya yeni ürün ve hizmetler getirmek için ihtiyaç duyduğu geliştirme faaliyetlerini, yatırımlarını ve çabalarını göz ardı etmektedir. Bu önemli aşamanın ışığında beş aşamalı bir model daha uygun görülmektedir.

Gelişim

Başarılı ürünleri pazara sunmak için, yapım yöntemlerini, farklı malzemelerin etkinliğini karşılaştırmaya, prototipleri geliştirmeye ve saha testlerine ve numune ürünlerine ve bunların müşteri değeri sağlama potansiyellerini değerlendirmeye önemli miktarda zaman ve yatırım ayrılmıştır.

Ürünün karmaşıklığına ve teknik yönlerine bağlı olarak, ortak kuruluşlarla çalışmak için zaman harcanabilir. Bunlar, bir pazar fırsatından yararlanmak için işbirlikçi tedarikçiler veya bir alıcı-satıcı ortaklığı olabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir