Ürün Yaşam Döngüsü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ürün Yaşam Döngüsü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

2 Ocak 2023 Ürün yaşam döngüsü aşama Ürün yaşam döngüsü teorisi 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Ürün Yaşam Döngüsü

Ürün yaşam döngüsü teorisi, ürün ve hizmetlerin sınırlı bir ömre sahip olduklarının ve bu ömür içinde çeşitli aşamalardan geçtiklerinin kabul edilmesidir. Ürünün yaşam döngüsünde bulunduğu aşama, en uygun strateji türlerini etkiler. Belirlenen dört aşama “giriş”, “büyüme”, “olgunluk” ve “düşüş”tür ve zaman içinde sektör veya ürün grubu satışlarının (bireysel marka satışları değil) grafiği çizilerek belirlenir.

Bir ürünün yaşam döngüsünün uzunluğu, çok kısa bir yaşam döngüsüne sahip modaya uygun moda ürünler ve çok uzun bir yaşam döngüsüne sahip diğer temel, temel ürünlere göre değişebilir. Döngünün uzunluğunu tahmin etmek genellikle çok zordur ve kısmen pazarlama faaliyetleri tarafından belirlense de sosyal, ekonomik ve teknolojik trendlerden de büyük ölçüde etkilenir.

Örneğin, farklı müzik türleri için yaşam döngüleri büyük farklılıklar gösterir. Rock müzik kırk yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürürken, punk on yıldan daha az bir süredir büyük bir güçtü. Yaşam döngüsü teorisine yönelik pek çok eleştiri vardır; bunlardan biri, standart eğriyi takip etmeyen ve hatta dört aşamadan da geçen çok sayıda ürün olmasıdır.

Satışların planlanması büyük ölçüde endüstri veya ürün grubu tanımlarına ve yeni ürün ile değiştirilmiş veya genişletilmiş ürün tanımlarına bağlıdır. Ürün yaşam döngüsünün stratejik faydası, ürünün bir aşamadan diğerine ne zaman geçtiğinin farkına varılmasına bağlıdır.

Bunu geriye dönük olarak görmek, değişiklik zamanında olduğundan çok daha kolaydır. Bu eleştirilere rağmen, ürün yaşam döngüsü teorisinin stratejik pazarlama iletişiminde kullanım alanları vardır. Genel aşamalar, iletişim vurgusunu pazarın mevcut ihtiyaçları ile ilişkilendirmeye yardımcı olur ve ürünlerin gerilemesinin kabulü, pazarlama karmasının tüm alanlarında yenilikçi olma ihtiyacını gösterir.

Örneğin, son yıllarda Birleşik Krallık’ta kriket etkinliklerine katılımda bir düşüş görüldü ve buna yanıt vermek için, ürün yaşam döngüsünü uzatmak için ürün varyasyonları tanıtıldı. Bunlar, bir günlük etkinliklerin tanıtılmasını ve son zamanlarda bir akşam oyununda tamamlanan kriket maçlarını içerir.

Bu yenilik, mevcut ürünlerin yaşam döngüsünü uzatmak ve düşüşte olanların yerini alacak yeni ürünler geliştirmek için gereklidir. Ürün yaşam döngüsünün iletişim stratejisi uygulamalarından bazıları özetlenmiştir.

Portföy Analizi

Ürün yaşam döngüsü teorisi ile yakından ilgili ürün portföyü analizidir. Bu teknikler, çeşitli kriterler kullanarak kuruluşun ürün gruplarını veya stratejik iş birimlerini çizer. Sonuç, işin tüm yönleriyle ilgili konumların bir genel görünümüdür ve zaman içinde çizildiğinde, bu, her bir ürün için, sırayla gerçekleştirilecek stratejik eylemleri öneren eğilimlerin bir göstergesini verir.

Ürünleri dört gruba ayırmak için göreli pazar payı ve pazar büyüme oranları kriterlerini kullanır. ‘Nakit inekler’, pazar payı yüksek ancak pazar büyümesi düşük olan, olgun ve başarılı ürünler, ‘yıldızlar’ pazar payı yüksek ve yüksek büyüme gösteren ürünler, ‘sorunlu çocuklar’ ise pazar payı düşük ancak içinde olanlardır. hızlı büyüyen pazar ve son olarak ‘köpekler’, şirketin pazar payının düşük olduğu ve pazarın çok az büyüme gösterdiği ürünlerdir.

Bundan bu yana çeşitli başka portföy matrisleri geliştirilmiştir, örneğin iş gücü ve endüstri çekiciliği kriterlerini kullanan GE/McKinsey matrisi. Bu portföy modellerinin amacı, ürün yelpazesinde etkin olan dinamikleri göstermektir.

Ürünlerin finansman ve tamamlayıcılık açısından birbirini nasıl desteklediğinin anlaşılması, tüm ürün yelpazesi açısından karar vermeye yardımcı olur.

Aşırı kuralcı olmakla eleştirilse de, bu matrisler ürün yaşam döngüsüyle birlikte ele alındığında, portföy kategorileri boyunca her bir ürünün hareketinin anlaşılmasını ve tahmin edilmesini sağlayarak, basit marka yönetiminden ziyade portföy yönetimi ihtiyacını vurgular ve ihtiyacı vurgular. 

Daha az ürün grubuna sahip daha küçük bir kuruluş için portföy analizi daha az pratik olabilir. Bununla birlikte, teknik, pazar bölümlerinin veya aslında bireysel müşterilerin ürün geliştirmeden çok pazar geliştirmeye odaklanması için uyarlanabilir.

Matris ekseni kriterlerini daha fazla uyarlayarak, belirli endüstrilerle daha fazla ilgili olan modeller geliştirilebilir. Örneğin, bir tiyatronun yıllık sanat programını planlarken dört kadranlı bir kullanım matrisi oluşturmak için “muhtemel izleyici çekiciliği” ve “prodüksiyon maliyeti”ni kullanmayı önerin.

Pazarlama iletişimine odaklanmak için ürünler, bireysel ve kitle çekiciliği ve mevcut pazar farkındalığı düzeyi kullanılarak çizilebilir. Pazar segmentleri, iletişim tercihleri kullanılarak çizilebilir, örneğin, rasyonel ve duygusal çekicilik ve ürün katılım düzeyi vb.


Ürün yaşam döngüsü örneği
Ürün yaşam döngüsü Yönetimi
Ürün yaşam döngüsü Nedir
Ürün yaşam döngüsü aşamaları
Coca-Cola ürün yaşam eğrisi
Ürün yaşam döngüsü teorisi
Ürün yaşam döngüsü kısalıyor mu
Nokia ürün yaşam eğrisi


Yeniliklerin Benimsenmesi

Genellikle iletişim hedefleri, yeni müşteri grupları arasında farkındalık oluşturmaya ve yeni ürünlerin denemelerini teşvik etmeye odaklanacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirirken, yeni fikirlerin, fikirlerin, piyasada ve genel olarak toplumda yayılan tutum ve davranışlar söz konusudur.

Yapılan araştırmalar, pazarların yeni ürün veya fikirleri benimseme eğilimlerine göre beş farklı gruba ayrılabileceği ve her grubun benimsemesinin, inovasyon sürecinin yayılmasına yol açmada sıralı olduğu sonucuna varmıştır.

Grupların zaman içindeki dağılımı, normal dağılım z puanlarından hesaplanan her gruptaki yüzde ile normal bir eğri izler (verilerdeki dağılım ölçüleriyle ilgili olasılık teorisi). Yeni bir ürün veya fikri benimseyen ilk grup “yenilikçiler” olarak bilinir ve benimseyecek toplam pazarın yaklaşık yüzde iki buçuk kısmını oluşturur.

Bu grup daha genç, iyi eğitimli ve kendine güvenen olma eğilimindedir. Alışılmadık şeyler tarafından heyecanlanırlar ve daha fazla risk almaya isteklidirler, ancak aynı zamanda güçlü fikirlere sahip imaj bilincine sahiptirler. Herhangi bir yeni etkinlik veya yeni bir pazara giren mevcut etkinlik için, ilk pazarlama iletişiminde yenilikçileri belirlemek ve bunlara odaklanmak önemlidir.

Bir yenilikçi için olumlu bir deneyim, ağızdan ağza iletişimin oluşmasına yol açacak ve üzerine inşa edilecek bir platform sağlayacaktır. Bu ilk itici güç, “erken benimseyenler” olarak bilinen bir sonraki grubu getirmeye başlayacak. Erken benimseyenler, toplam kitlenin yüzde on üç buçukunu oluşturuyor ve kampanyaya ivme kazandırmak için çok önemli.

Alışıldık bir alanda olsalar da yeni fikirlere açıktırlar, iyi eğitimlidirler ve ürün kategorisine yüksek düzeyde ilgi gösterirler. Bu, tüm önemli fikir liderlerini içeren ve ağızdan ağza yönlendirmelere en büyük desteği verecek olan gruptur.

“Erken çoğunluk” (yüzde otuz dört) ve “geç çoğunluk” (yüzde otuz dört) risk almaya daha az isteklidir ve erken benimseyenlerin deneyimleriyle güvence altına alınmayı bekleyecektir. Değerlerinde genellikle daha eski ve daha geleneksel olan bu kişiler, başlangıçta yeni olandan şüphelenirler, ancak başkalarının bunu yaptığını görünce yenik düşerler.

Halkla ilişkiler, medyada olumlu yer bulma ve uzman olmayan yayınlardaki incelemeler açısından, bu gruplara, ürünün artık benimseyebilecekleri kadar ana akım olduğuna dair güvence vermeye yardımcı olur. Yeni bir ürünü benimseyen son grup, “geri kalanlar” olarak bilinir ve toplam pazarın yüzde on altısını oluşturur.

Bunlar, benzer bir ürünü daha önce hiç denememiş kişiler olabilir, bu nedenle deneyim onlara tamamen yabancıdır ve bu nedenle algılanan en yüksek düzeyde risk taşır. Çekilmeleri zor olsa da, genellikle yeni bir pazar segmentine ilk giriş noktasıdırlar ve bu nedenle başka türlü doymuş pazarlarda büyüme sağlayabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir