Ürün Yelpazesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ürün Yelpazesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

14 Ekim 2022 Geniş ürün yelpazesi nedir Tedarikçi bulma sitesi Ürün yelpazesi Nedir 0
Üretim Organizasyonları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Ürün Yelpazesi

Onlarca yıldır müşteriler, ulaşım ve bilgi arama maliyetlerini azaltmak için tek bir ziyarette (tek noktadan alışveriş olgusu) aynı çatı altında çok sayıda ürün satın almaya alıştı. Buna yanıt verebilmek için, dağıtımın rolü, sabit bir alanın kısıtlaması içinde, çok sayıda referanstan oluşan tutarlı ve çekici bir dizi oluşturmaktan ibarettir.

Bununla birlikte, gerçekte genel durumu birden fazla satın alma oluştursa bile, ekonomik mekansal modellerin çoğu tek bir ürünün satın alınmasını veya daha karmaşık modellerde aynı anda iki ürünün satın alınmasını dikkate alır.

Yerçekimi modelleri ile çok sayıda mağazanın çekim kapasitesi basit bir gösterge ile ölçülür: sunulan referansların büyüklüğü veya sayısı. Bununla birlikte, bu yaklaşım, ürün çeşitliliğinin tutarlılığının değerlendirilmesine izin vermez. Gerçekte, potansiyel müşterilerin taleplerini karşılamak için, referanslar sadece çok sayıda olmamalı, aynı zamanda tamamlayıcı veya ikame edilebilir ve sonunda tutarlı bir parti oluşturacak şekilde seçilmelidir.

Bu nedenle, şu anda mevcut olan jeo-ekonomik modellerin gerçeklikle yalnızca çok uzak bir bağlantısı vardır: ya yalnızca bir ürün (veya en fazla iki ürün) satan bir perakendeci düşünülür ya da referans sayısının kendisinin bir çekicilik faktörü oluşturduğu düşünülür. , referanslar ne olursa olsun (tercih edilen veya edilmeyen, benzersiz veya değil vb.).

Yerçekimi modeli metodolojik ve kavramsal bir ilerleme oluştursa da, ürünler arasındaki tamamlayıcılık ve ikame bağlantıları hala göz ardı edilmektedir.

Çeşitlilik ve Esneklik Arayışı

Belirli bir ürünün tüketimi, başlangıçta ürettiği memnuniyet derecesine bakılmaksızın, genellikle marjinal olarak azalan bir yararlılık üretir. Tüketici her zaman aynı ürünleri tüketmemekten içsel bir haz duyduğu için çeşitlilik arayışına girer.

Ancak çeşitliliğin bilgi maliyeti yüksektir (alternatifleri belirleme, kendini bilgilendirme ve karşılaştırma vb.). Bu nedenle müşteri, kısmen itibarını da içeren en iyi seçim olanaklarını seçtikten sonra, teklifi bir araya getirmekten ibaret olan perakendecinin işlevlerinden birini güçlü bir şekilde değerlendirir.

Tüketicilerin teklifleri kabul edilebilir bir zaman ve yer aralığında kolayca karşılaştırmasını sağlayan perakendecinin bu “bilgisel” etkinliği, bilginin dağınık ve yeniliklerin sık olduğu (dolayısıyla yüksek bir risk) olduğu bir toplumda özellikle önemlidir.

Sonuç olarak, tüketici yenilikçi bir ürün kategorisi için çeşitliliğe değer veriyorsa, yüksek bilgi maliyetine maruz kalıyorsa ve risklerden korkuyorsa, perakendeciye bilgi değeri getirmek için ürün yelpazesini genişletmesi tavsiye edilecektir. müşteri. Bununla birlikte, çekici bir ürün yelpazesi oluşturma stratejisi, her tür müşteri için mutlaka geçerli değildir ve bu da alan bazında değerlendirmeyi gerekli kılar.

Bazı yazarlar, tüketicinin özellikle “esnek” ürün çeşitlerini değerlendirdiğini de göstermiştir. Uygulamada, müşteri genellikle kendi tercihleri ​​ve gelecekteki seçimleriyle ilgili bir belirsizlik durumundadır. Sonuç olarak, hem tercih ettiği ürünleri içeren çeşitleri hem de birbirine benzemeyen ürünleri içeren çeşitleri değerlendirir.

Örnek olarak, n ürün içeren bir ürün gamı ​​düşünülürse, tüm tüketici değerlendirmelerinin bir parçasıysa (satın alınma olasılığı sıfır değil) ve ürün farklıysa, n + 1 ürünü güçlü bir şekilde değerlenecektir. n ürün zaten teklif edildi. Ürün n + 1’in ürün yelpazesinin bir parçası olan i ürünü için mükemmel bir şekilde ikame edilebilir olması, bu ürün yelpazesinin toplam cazibe kapasitesini artırmadığı açıktır.


Geniş ürün yelpazesi nedir
Ürün yelpazesi Nedir
Ürün yelpazesi İngilizce
Tedarikçi bulma sitesi
Dropshipping tedarikçi bulma
Shopify Türkiye Dropshipping
Stoksuz e-ticaret tedarikçileri
Shopify tedarikçileri


Bu tamamlayıcılık ve ikame bağlantılarının ürünün nesnel özelliklerine çok az bağlı olduğu bilinmektedir; Çok benzer olmayan ürünler, belirli bir durumda, bir bardak Coca Cola ve kişinin susuzluğunu gidermek için bir bardak Evian suyu gibi, iki ürün birbirine gerçekten benzemese bile, nihayetinde aynı işlevleri yerine getirebilir (benzerlik olmadan ikame). 

Bu nedenle, ürünler arasındaki çapraz esnekliği incelemeden ilişkileri anlamak zordur. Perakendeci ürün yelpazesini optimize etmek istiyorsa, çeşitlilik ve esneklik taleplerine cevap vermelidir.

Bunu yapmak için, ürün gamını oluşturan ürünler arasındaki (büyük kategoriler arasında ve belirli bir kategori için referanslar arasındaki) çapraz esnekliği daha spesifik olarak bilmelidir, böylece tutarlı ve dolayısıyla çekici bir ürün gamı ​​oluşturabilir.

Yine de, bu çapraz esneklik bir alandan diğerine önemli ölçüde değişir. Örneğin, P1 ürünü, Z1 alanında P2 ürünü için ikame edilebilir, ancak Z2 alanında kullanılamaz. Sonuç olarak, Z1 alanından ziyade Z2 alanında P1 ve P2’yi birlikte önermek daha uygun olacaktır.

Mekansal Farklılaşma ve Malların İlerlemesi

Klasik iktisat teorisinde mübadeleler, mekana herhangi bir atıfta bulunulmadan gerçekleştirilir. Bu eksikliği gidermek için, ekonomistler, özellikle Debreu, tüm malları, bu malın mevcut olduğu tarih ve yer de dahil olmak üzere bir dizi farklı özellik temelinde tanımlamayı önerdiler.

Ponsard, “İki farklı yerden erişilebilen aynı ürün, bu nedenle iki farklı ürünü tanımlar” diye yazıyor. Bununla birlikte, aynı yazar için, zamansal bir ölçekte bir gerçekleştirme mümkünse (yani, gelecekte mevcut olan ticari ürünün değerinin, bir indirim faktörü uygulanarak hemen mevcut olan ticari ürünün değerinden belirlenebileceği anlamına gelir), bu gerçekleştirme, belirli bir tarihte mümkün değildir. 

Başka bir deyişle, “iskonto oranının zamana göre ne anlama geldiğini uzayda olacak bir döviz kuru kullanarak uzak malların yerel değerini ifade etmek imkansızdır.” Aslında, bir kişinin uzaktaki ürünleri sistematik olarak değersizleştirdiği söylenemez.

Zamanı ve mekanı benzer bir şekilde ele almanın bu imkansızlığıyla karşı karşıya kalan coğrafyacı ekonomistlerin amacı, Eaton ve Lipsey tarafından geliştirilen gibi, mekansal ekonomiye özgü bir analiz çerçevesi önermekten ibarettir.

Burada, tüketici tercihleri, her bir ürünün doğasını tanımlayan sürekli bir parametreler alanında dağıtılır. Tüketiciler belirli konumlara değişen derecelerde bir tercih bağlarlar ve bu nedenle bu alandaki koordinatları (veya “adresleri”) ile tanımlanabilirler. Orijinal çerçeve belirlendikten sonra, yazarlar, merkezi yerler teorisi gibi coğrafi ekonominin kavramsal araçlarını yeniden gözden geçirirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir