Vaka İncelemesi Nedir? (1) – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka  İncelemesi Örnekleri – Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (1) – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka  İncelemesi Örnekleri – Vaka İncelemesi Yaptırma

3 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik Örnek olay incelemelerinin faydaları ve sınırlamaları Örnek olay örnekleri Sonuç Vaka İncelemesi Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? Vaka İncelemesi Nasıldır Vaka İncelemesi Nedir? Vaka İncelemesi Nedir? (1) - Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? - Vaka İncelemesi Örnekleri - Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka İncelemesi Örnekleri Yöntem 0
Vaka İncelemesi Nedir 1 - Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır - Vaka İncelemesi Örnekleri - Vaka İncelemesi Y

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesi Nedir?

Vaka incelemesi, tipik olarak sosyal ve yaşam bilimlerinde görülen bir araştırma yöntemidir. Vaka incelemesi araştırmasının tek bir tanımı yoktur. Ancak, çok basit bir şekilde ‘bir vaka incelemesi, bir kişi, bir grup insan veya birimler hakkında yoğun bir çalışma olarak tanımlanabilir; Bir vaka çalışması, araştırmacının çeşitli değişkenlerle ilgili derinlemesine verileri incelediği tek bir bireyin, grubun, topluluğun veya başka bir birimin yoğun, sistematik bir araştırması olarak da tanımlanmıştır.

Araştırmacılar, vaka incelemesinin, onları daha iyi anlamak için doğal ortamda karmaşık fenomenleri nasıl incelediklerini açıklamaktadır. Sandelowski, araştırmalarda vaka çalışmalarının kullanılmasının hemşirelik bakımının bütünsel doğasının ele alınabileceği anlamına geldiğini önermektedir. Ayrıca, bir vaka incelemesi yaklaşımı kullanılırken atılan adımları açıklarken, bu araştırma yöntemi araştırmacının karmaşık ve geniş bir konu veya fenomen almasına ve yönetilebilir bir araştırma sorusuna / sorularına daralmasına izin verir. Araştırmacı, fenomen hakkında nitel veya nicel veri kümeleri toplayarak, fenomen hakkında sadece bir tür veri kullanılarak elde edileceğinden daha derinlemesine bir kavrayış kazanır. Bu, bu çalışmanın sonunda verilen örneklerde gösterilmiştir.

Çoğu zaman, çeşitli konumlardan sunulan eğitim veya sosyal hizmet programları gibi dikkate alınması gereken birkaç benzer durum vardır. Benzer olsalar da karmaşıktırlar ve benzersiz özelliklere sahiptirler. Bu durumlarda, birkaç benzer vakanın değerlendirilmesi, bir araştırma sorusuna yalnızca bir vakanın incelenmesinden, dolayısıyla çok vakalı incelemeden daha iyi bir cevap sağlayacaktır. Pay, vakaların quintain olarak adlandırılan tek bir varlık olarak gruplandığını ve görüntülendiğini ileri sürmektedir.6 ‘Quintain’i daha iyi anlamak için vakalar hakkında neyin benzer ve farklı olduğunu inceliyoruz.

Yöntem

Vaka çalışması metodolojisini kullanma adımları diğer araştırma türleriyle aynıdır. İlk adım, tek vakayı tanımlamak veya daha sonra çok-vaka çalışmasına dahil edilebilecek benzer bir vaka grubunu tanımlamaktır. Vakalar hakkında bilineni belirlemek için bir araştırma yapılır. Bu, vakaların temel bir anlayışını oluşturmaya ve araştırma sorularının gelişimini bilgilendirmeye yarayan literatür, gri literatür, medya, raporlar ve daha fazlasını gözden geçirmeyi içerebilir. Vaka çalışmalarındaki veriler genellikle, ancak sadece değil, niteliksel niteliktedir. Çok-vakalı çalışmalarda, vakalar içinde ve vakalar arasında analiz yapılır. Temalar, bir bütün olarak vakalarla ilgili analizler ve iddialardan ortaya çıkar veya quintain ortaya çıkar.

Örnek olay incelemelerinin faydaları ve sınırlamaları

Bir araştırmacı belirli bir varlıktan kaynaklanan belirli bir fenomeni incelemek istiyorsa, tek bir vaka çalışması gereklidir ve tek bir fenomenin derinlemesine anlaşılmasına izin verir ve yukarıda tartışıldığı gibi birkaç farklı veri türünün toplanmasını içerir.  Bu, aşağıdaki örnek l’de gösterilmektedir.

Çok vakalı bir araştırma çalışması kullanmak, ayin içine yerleştirilmiş münferit vakaların benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırarak vakaların bir birim olarak daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Çok-vaka çalışmalarından elde edilen kanıtlar, tek-vaka araştırmalarından daha güçlü ve daha güvenilirdir. Çok-vaka çalışmaları, araştırma sorularının ve teori gelişiminin daha kapsamlı bir şekilde araştırılmasını sağlar.

Vaka çalışmalarının avantajlarına rağmen, sınırlamalar vardır. Veri hacminin düzenlenmesi zordur ve veri analizi ve entegrasyon stratejilerinin dikkatlice düşünülmesi gerekir. Bazen araştırma odağından uzaklaşmak da cazip gelebilir.2 Çok-vakalı araştırma çalışmalarından elde edilen bulguların raporlanması, özellikle bazı dergi makalelerinin kelime sınırları ile ilgili olarak zaman zaman da zordur.

Örnek olay örnekleri

Örnek 1: Hemşirelerin pediyatrik ağrı yönetimi uygulamaları
Bu makalenin yazarlarından biri (AT) hemşirelerin pediyatrik ağrı yönetimi uygulamalarını araştırmak için bir vaka çalışması yaklaşımı kullanmıştır. Bu, birkaç veri kümesinin toplanmasını içeriyordu:

  • Gerçek ağrı yönetimi uygulamaları hakkında resim elde etmek için gözlemsel verilerdir.
  • Hemşirelerin pediyatrik ağrı yönetimi uygulamaları hakkındaki bilgileri ve çocuklarda ağrıyı ne kadar iyi yönettiklerini hissettikleri hakkında anket verileri.
  • Kritik hemşirelerin ağrı yönetimi görevlerini nasıl algıladıklarına ilişkin anket verileri.

Bu veri setleri ayrı ayrı analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır ve hemşirelerin teorik seviyesinin ağrı yönetimi uygulamalarının kalitesini etkilemediğini göstermiştir. Bireysel hemşirenin bir görevin ne kadar kritik olduğuna dair algıları, bunu gerçekleştirme olasılığını etkilememiştir. Kendinden rapor edilen ve gözlemlenen uygulamalarda da bir fark vardı; gerçek (gözlemlenen) uygulamalar en iyi uygulama yönergelerini doğrulamamış, oysa kendi kendini bildiren uygulamalar eğilim göstermiştir.

Örnek 2: Hemşire Pratisyen Hekimliği Klinikleri’ndeki (NPLC’ler) karmaşık hastalar için bakım kalitesi
Bu makalenin diğer yazarı (RH), Ontario, Kanada’daki NPLC’lerde karmaşık klinik tabloları olan hastaların bakım kalitesini belirlemek için çok-vaka çalışması yürütmüştür.10 Beş NPLC, birlikte, kuatreni temsil eden bireysel vakalar olarak hizmet etmiştir. Üç tür veri toplanmıştır:

  • NPLC modeliyle ilgili belgelerin gözden geçirilmesi (medya, faaliyet raporları, araştırma makaleleri, gri literatür ve düzenleyici mevzuat).
  • NPLC modelinin multimorbiditesi olan hastalara sunulan bakım kalitesi üzerindeki etkisine ilişkin algılarını belirlemek için beş NPLC’de çalışan hemşire pratisyenleriyle (NP) görüşmeler.

Diyabetli hastalar ve en az bir başka kronik durum için kanıta dayalı kılavuzların ne ölçüde takip edildiğini belirlemek için beş NPLC’de grafik denetimleri gerçekleştirildi.

Beş NPLC’den toplanan üç veri kaynağı analiz edildi ve NPLC’lerde karmaşık hastalar için bakım kalitesi ile ilgili temalar ortaya çıktı. Çoklu vaka çalışması, hemşirelerin pratisyen hekimlerin NPLC’lerde birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları olduğunu ve bu durumun multimorbiditesi olan hastaların bakım kalitesini olumlu yönde etkilediğini doğrulamıştır. NP’lere 10 yıl boyunca maaş artışının olmaması gibi sağlık politikası, NP’lerin NPLC’lerde işe alınması ve alıkonulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu, NPLC’lerin bulunduğu topluluklardaki yetersiz kaynakların ve NPLC’lerde yüksek hasta savunmasızlığının bakım kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Sonuç

Bu örnekler, tek bir vaka veya birden çok vaka hakkında veri toplamanın, söz konusu olguyu daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. Vaka çalışması metodolojisi karmaşık konuların değerlendirilmesi ve analizi için bir çerçeve sağlamaya hizmet eder. Hemşirelik uygulamasının bütünsel doğasına ışık tutar ve gelişmiş hasta bakımını bilgilendiren bir bakış açısı sunar.


On yılı aşkın süredir ödev yapımı desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir