Vaka İncelemesi Nedir? (14) – Örnek Olay Araştırmasının Ortak Özellikleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (14) – Örnek Olay Araştırmasının Ortak Özellikleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

9 Ağustos 2020 Bağlamda okuma Çoklu kanıt kaynakları Geniş kapsamlı çalışma Ödevcim Akademik Örnek Olay Araştırmasının Ortak Özellikleri Örnek olay incelemesi öğeleri ve tanımlayıcıları Sınırlı bir sistem Vaka İncelemesi Nedir 14 – Örnek Olay Araştırmasının Ortak Özellikleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vakayı seçme 0
Vaka İncelemesi Nedir 14 – Örnek Olay Araştırmasının Ortak Özellikleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Örnek Olay Araştırmasının Ortak Özellikleri

Örnek olay incelemesinin farklı üslerinin yaklaşımlarındaki çeşitliliğe rağmen, hepsinde ortak olan özellikler vardır. Vaka çalışması araştırması tutarlı bir şekilde, sınırın bulunduğu bağlamda karmaşık bir konunun (fenomen, olay, durum, organizasyon, program bireyi veya grup) kapsamlı, bütünsel ve derinlemesine araştırılması için en uygun olan çok yönlü bir nitel araştırma biçimi olarak tanımlanır. bağlam ve konu arasındaki ilişki net değildir ve birçok değişken içermektedir.

Vaka çalışması araştırması, bir dizi konu ve amacı incelemek için kullanılabilir ancak, vaka çalışmasını kullanmanın temel koşulu, kişinin karmaşık olayları anlamayı aydınlatmak için motivasyonundan kaynaklanır. Esasen keşif ve açıklayıcı nitelikte olan vaka çalışması, gerçek yaşam ortamlarında konunun anlaşılması için kullanılır ve hangi araştırma sorularını nasıl ve neden daha az sıklıkla cevaplamak için önerilir.

Vaka çalışması araştırmasında birçok ilgi noktası ve değişken kesiştiği ve örtüştüğü için vakayı (analiz birimi veya çalışmanın nesnesi) tanımlamak ve vakayı sınırlamak zor olabilir. Araştırma tasarımında bu unsurları etkili bir şekilde oluşturmak için vakayı seçmek, odak noktasını belirlemek ve sınırları daraltmak için araştırma soruları ve / veya önermeler geliştirilmesi önerilmektedir. Vakayı sınırlamak, veri toplama ve analizine odaklanmak, çerçevelemek ve yönetmek için çok önemlidir. Bu, araştırılacak katılımcılar, yer ve / veya süreç dahil olmak üzere vakanın parametrelerini belirlemede seçici ve spesifik olmayı ve vakayı araştırmak için zaman çerçevesini oluşturmayı içerir.

Verileri toplamak ve analiz etmek için birden fazla yöntemin kullanılması teşvik edilir ve birlikte çalışılan konuya ilişkin daha sinerjik ve kapsamlı bir bakış açısı sağladıkları vaka çalışması araştırmalarında karşılıklı olarak bilgilendirici olduğu bulunmuştur. Yöntemlerin nasıl kullanılacağı değişiklik gösterecek ve araştırma amacına ve tasarımına bağlı olacaktır ki bu genellikle tek veya çoklu durum çalışması araştırma tasarımının bir çeşididir. Görüşmeler ve odak grupları, gözlemler ve keşif yapıları en çok yöntemlerin ve verilerin nirengi ile veri toplamak ve oluşturmak için kullanılır, ancak bu özel değildir. 

Vaka çalışması araştırmasının temel unsurları, MERRIAM (2009), STAKE (1995, 2006) ve YIN (2014) yaklaşımlarında olduğu kadar, diğer vaka çalışması araştırmacılarının da gelişmesine ve tartışılmasına katkıda bulunmuştur. vaka çalışması araştırması. Bu unsurlar, vaka çalışmasını diğer araştırma biçimlerinden ayırır ve araştırma tasarımı ve uygulamasının kritik yönlerini bilgilendirir.

Örnek olay incelemesi öğeleri ve tanımlayıcıları

Dava

İlgili varlık veya analiz birimi olarak tanımlanan vaka çalışmasının amacı
Program, birey, grup, sosyal durum, organizasyon, olay, fenomen veya süreç

Sınırlı bir sistem

Zaman, mekan ve aktiviteyle sınırlı
Bir bağlantı sistemini kapsar
Sınırlama, bağlamsal değişkenleri yönetmek için çerçeveler uygular
Vaka ve bağlam arasındaki sınırlar bulanık olabilir

Bağlamda okuma

Gerçek yaşam ortamında veya doğal ortamında okudu
Vakayı anlamak için bağlam önemlidir
Bağlamsal değişkenler politik, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel ve / veya örgütsel faktörleri içerir

Geniş kapsamlı çalışma

Bir sorunun yoğun analizi için seçildi
Saha çalışması, sorgulama sürecine özgüdür
Öznellik tutarlı bir konu araştırmanın felsefi yönelimine, amacına ve yöntemlerine bağlı olarak derinlik ve katılım açısından değişir
Güvenilirlik ve araştırma süreci için çok önemli olan dönüşlü teknikler

Vakayı seçme

Çalışmanın amacına ve koşullarına göre
İnsanlar, ortamlar, olaylar, fenomenler, sosyal süreçler hakkındaki kararları içerir
Kapsam: tek, vaka içi ve çoklu vaka örnekleme
Geniş: sıradan, benzersiz, çeşitli ve / veya erişilebilir yönleri yakalayın
Metotlar: belirlenmiş kriterler, metodik ve amaçlı; çoğaltma mantığı: teorik veya değişmez çoğaltma (YIN, 2014)

Çoklu kanıt kaynakları

Kapsamlı araştırma derinliği ve genişliği için birden fazla kanıt kaynağı
Veri toplama yöntemleri: görüşmeler, gözlemler, odak grupları, eser ve belge incelemesi, anketler ve / veya araştırmalar
Analiz yöntemleri: veri toplama yöntemlerine ve vakalarına göre değişir ve bağlıdır; sistematik ve titiz olması gerekiyor
Nirengi çok değerli ve yaygın olarak kullanılmaktadır

Örnek olay tasarımı

Açıklayıcı, açıklayıcı, açıklayıcı, açıklayıcı, değerlendirici
Tekli veya çoklu vakalar
Gömülü veya bütünsel (YIN, 2014)
Özel, sezgisel, açıklayıcı (MERRIAM, 1998, 2009)
İçsel, araçsal ve kolektif (STAKE, 1995, 2006)

Vaka çalışması araştırması yapılırken son ve kritik bir nokta, sistematik bir uygulama yapısının geliştirilmesiyle birlikte dikkatli hazırlık ve planlamanın önemidir. Daha önce tartışıldığı gibi, felsefe ve metodolojinin araştırma amacı ve kullanılan yöntemlerle uyumunu sağlamak, titiz bir araştırma sürecinin temelini oluşturur (STEWART, 2014). Bu hizalamadaki açıklık, araştırmanın doğruluğunu sağlamak için esastır ve geliştirilen tasarıma bağlıdır.

Bu süreç sırasında, araştırmacılar “felsefi konumlarını mantıksal olarak gerekçelendirmeye, araştırma tasarımına ve çeşitli araştırma yöntemlerinin dahil edilmesi için tutarlı bir argüman eklemeye” teşvik edilir (LUCK ve diğerleri, 2006, s.107). Çalışma önerileri, teori, araştırma veya sorun soruları kavramsal bir çerçeve olarak çalışır ve tasarıma rehberlik etmek ve veri toplama ve analiz yöntemlerini belirlemek için vakayla uyumlu olması gerekir.

Çalışma süresi boyunca titiz kayıtların ve sistematik bir kanıt zincirinin korunması kritiktir; Prosedürlere erişme, sunma ve açıklama yapabilme, araştırma ve bulguların etik bütünlüğünü ve titizliğini desteklemektedir (MERRIAM, 2009; STEWART, 2014; YIN, 2014). Bu unsurların kolektif olarak hizalanması, araştırma çalışması için haklı bir çerçeve ortaya koyar ve araştırma bulgularının güvenilirliğini ve geçerliliğini, güvenilirliğini ve inandırıcılığını geliştirir. 

Vaka çalışması araştırmasına yönelik bu temel unsurları ve ortak yaklaşımları dikkate alarak, CRESWELL ve Ark (2007), vaka çalışması kavramlarının ve açıklamalarının tam derinliğini ve genişliğini en iyi şekilde yakalar gibi görünmektedir. Yazarlar vaka çalışmasını “bir metodoloji, nitel araştırmada bir tasarım türü, bir çalışma nesnesi ve bir araştırmanın bir ürünü” olarak tanımlamaktadır. Temel yaklaşımların ayırt edici özelliklerini bir araya getiren ve bir vaka çalışmasının temel özelliklerini temsil eden bir tanımla sonuçlanırlar.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir