Vaka İncelemesi Nedir? (15) – Vaka İncelemesine Farklı Alanlardan Tanımlama ve Bakış Açısı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (15) – Vaka İncelemesine Farklı Alanlardan Tanımlama ve Bakış Açısı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

11 Ağustos 2020 çoklu vaka çalışması gerçek vaka çalışmaları kapsamlı vaka çalışması nicel verilerin kullanımı Ödevcim Akademik vaka çalışmaları araştırması vaka çalışmalarına kısa bir giriş Vaka çalışması metodolojisi vaka çalışması terimi Vaka İncelemesine Farklı Alanlardan Tanımlama ve Bakış Açısı YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNİN BAKIŞ AÇISINA GÖRE  VAKA ÇALIŞMASI NEDİR? YAZILIMDA VAKA ÇALIŞMALARININ KISA TARİHİ 0
Vaka İncelemesi Nedir 15 – Vaka İncelemesine Farklı Alanlardan Tanımlama ve Bakış Açısı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesine Farklı Alanlardan Tanımlama ve Bakış Açısı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNİN BAKIŞ AÇISINA GÖRE 

VAKA ÇALIŞMASI NEDİR?

“Örnek olay” terimi, yazılım mühendisliği araştırma makaleleri başlığında ara sıra karşımıza çıkmaktadır. Bu makalelerin ortak noktası, belirli bir popülasyondan alınan bir örneklemin aksine, belirli bir vakayı inceliyorlar. Bununla birlikte, sunulan çalışmalar, operasyon alanındaki (in vivo) çok iddialı ve iyi organize edilmiş çalışmalardan, bir üniversite laboratuvarında (in vitro) vaka çalışmaları olduğunu iddia eden küçük oyuncak örneklerine kadar uzanmaktadır. Bu varyasyon, vaka çalışması metodolojisi hakkında artan bilgi ile ele alınması gereken kafa karışıklığı yaratır.

Vaka çalışması, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, sosyal hizmet, işletme ve toplum planlaması gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan bir araştırma stratejisidir. Bu alanlarda, vaka çalışmaları sadece bilgiyi artırmak (örneğin, bireyler, gruplar ve kuruluşlar hakkında ve sosyal, politik ve ilgili olgular hakkında bilgi) değil, aynı zamanda varoluş olgusunda da değişiklik meydana getirmek amacıyla yürütülür. Aynı zamanda bir çok farklı sosyal alanda da etkin rol oynar. (örneğin eğitimin veya sosyal bakımın iyileştirilmesi). Yazılım mühendisliği araştırmasının benzer üst düzey hedefleri vardır, yani yazılım mühendisliğinin nasıl ve neden üstlenilmesi gerektiğini daha iyi anlamak ve bu bilgi ile yazılım mühendisliği sürecini ve sonuçta ortaya çıkan yazılım ürünlerini iyileştirmeye çalışmak gibi.

Yazılım mühendisliğinde araştırmayı sınıflandırmak için kullanılan farklı taksonomiler vardır. Vaka çalışması terimi, her biri araştırma metodolojisinin belirli bir yönüne odaklanan saha çalışması ve gözlemsel çalışma gibi terimlere paralel olarak kullanılır.

Örneğin, Lethbridge vd. Alan çalışmaları terimini en genel terim olarak kullanın, Easterbrook ve ark. örnek olay incelemelerini beş “araştırma yöntemi sınıfından” biri olarak adlandırın  Zelkowitz ve Wallace, diğer alanlarda kullanılandan biraz farklı bir terminoloji önerir ve proje izleme, vaka çalışması ve saha çalışmasını gözlemsel yöntemler olarak sınıflandır. Değişimi içeren çalışmalar bazen eylem araştırması olarak adlandırılır. Bu çok sayıda terim, birden fazla ampirik çalışmayı bir araya getirmeye ve diğer araştırma alanlarından araştırma metodolojisi kılavuzlarını yeniden kullanmaya çalışırken kafa karışıklığına ve sorunlara neden olur.

Yin, vaka çalışmasını şu şekilde tanımlar:

Çağdaş bir fenomeni gerçek hayat bağlamında, özellikle de fenomen ile bağlam arasındaki sınırlar net olarak belli olmadığında araştıran deneysel bir araştırmadır.  Bu, özellikle yazılım mühendisliğine uyuyor. Yazılım mühendisliğindeki deneyler, bir yazılım mühendisliği faaliyetinin sonucunu etkileyen birçok faktör olduğunu açıkça göstermiştir, örneğin, çalışmaları kopyalamaya çalışırken Kitchenham ve diğerlerinin yazılım mühendisliği eyaletlerinde ampirik araştırma için ön yönergelerinden biri halini alır.

Mümkün olduğunca endüstriyel bağlamı belirlediğinizden emin olun. Özellikle, bağlamsal bilgileri yakalayan varlıkları, öznitelikleri ve ölçüleri açıkça tanımlayın. Örnek olay incelemelerini içerecek gözlemsel çalışmalar konusunda Kitchenham ve ark bir çok araştırma yapmıştır.

Vaka çalışmaları, çalışma nesnesi ile çevresi arasında kesin bir sınır gerektirmeyen bir yaklaşım sunar. Örnek olay incelemeleri, örneğin nedensel ilişkilerde kontrollü deneylerin yaptığı gibi aynı sonuçları vermez, ancak incelenen olgunun daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Vaka çalışmaları, analitik ve kontrollü deneysel çalışmalardan farklı olduğu için, daha az değerli olduğu, genelleştirilmesinin imkansız olduğu, araştırmacılar tarafından önyargılı olduğu vb. nedeniyle eleştirilmiştir.

Bu eleştiri, uygun araştırma metodolojisi uygulamaları uygulayarak ve bilginin istatistiksel önemden daha fazlası olduğunu yeniden değerlendirerek karşılanabilir. Bununla birlikte, araştırma topluluğunun, doğru şekilde yürütmek, raporlamak, gözden geçirmek ve yargılamak için vaka çalışması metodolojisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekir.

YAZILIMDA VAKA ÇALIŞMALARININ KISA TARİHİ

MÜHENDİSLİK

Örnek olay incelemesi terimi ilk olarak 1970’lerin sonlarında yazılım mühendisliği dergilerinde yayınlandı. O zamanlar, bir vaka çalışması tipik olarak bir gösteri vakasıydı, yani bazı yazılım teknolojisi veya programlama konseptinin uygulanmasını gösteren bir vakadır.

1980’lerin ortalarında ve sonlarında, makaleler, daha geniş bir yazılım geliştirme fenomeni yelpazesine ilişkin örnek olayları rapor etmeye başladı; örneğin, Alexander ve Potter’ın resmi şartnameler ve hızlı prototipleme çalışmaları. Bu tür makaleler için, vaka çalışması terimi, kendi kendine deneyimlenen ve kendi kendine bildirilen bir araştırmayı ifade eder.

1990’lar boyunca, bu “kendi kendine araştırmaların” ölçeği arttı ve örneğin, Boeing, Hughes, Motorola, NASA ve Siemens gibi büyük ve çok uluslu kuruluşlarda yazılım süreci iyileştirme vaka çalışmalarını bildiren bir dizi makale vardı.

Bir yazılım mühendisliği faaliyetinin harici ve bağımsız gözlemine dayanan vaka çalışmaları ilk olarak 1980’lerin sonunda ortaya çıktı, örneğin, Boehm ve Ross’un  gelişmekte olan bir ülkede büyük bir sanayi şirketine yeni bilgi sistemlerinin uygulanmasına ilişkin “kapsamlı vaka çalışması”. Ancak bu vaka çalışmaları, vaka çalışması metodolojisine, yani vaka çalışmasının tasarımına, yürütülmesine ve raporlanmasına dikkat çekmedi.

Çalışma metodolojisini açık bir şekilde bildiren ilk vaka çalışması kağıtları 1988’de yayınlandı: Curtis ve arkadaşlarının yazılım tasarım faaliyetlerine ilişkin saha çalışması ve Swanson ve Beath’ın  yazılım bakımı ile ilgili çoklu vaka çalışması. O zamanki yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırmasının durumu göz önüne alındığında, Swanson ve Beath’in aslında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir yönetim okulunda araştırmacı olmaları ve yazılım mühendisliği araştırmacısı olmamaları şaşırtıcı değildir. Swanson ve Beath, vaka çalışmaları araştırması yürütürken ortaya çıkan bir dizi zorluğu göstermek için çoklu vaka çalışmalarını kullanıyor ve ayrıca metodolojik dersler sunuyorlar. Bu nedenle makaleleri, vaka çalışması araştırmasının tasarlanması, yürütülmesi ve raporlanmasının zorluklarını açıkça tartışan yazılım mühendisliği araştırma topluluğunda türünün ilk örneği gibi görünmektedir.

1990’larda, hem demonstrasyon çalışmaları hem de gerçek vaka çalışmaları (burada tanımladığımız gibi) sadece az sayıda da olsa yayınlandı. Glass vd. 1995-1999 dönemi için altı büyük yazılım mühendisliği dergisindeki yazılım mühendisliği yayınlarını analiz etmiş ve bu yayınların sadece% 2.2’sinin vaka çalışmaları bildirdi. Çok daha yakın zamanda, Sjøberg ve arkadaşlarının yazılım mühendisliğindeki deneysel çalışmaların geniş sistematik incelemesinden bir makale örneği Holt tarafından analiz edildi. Örneklemin% 12’sini vaka çalışmaları olarak sınıflandırdı. Bu, Sjøberg çalışmasında resmi deneyler olarak sınıflandırılan makalelerin% 1,9’u ile karşılaştırılmaktadır. Ancak bu incelemelerin tasarımındaki farklılıklar, incelemeleri doğru bir şekilde karşılaştırmayı ve kesin sonuçlar çıkarmayı zorlaştırır.

Vaka çalışması metodolojisi ile ilgili olarak yazılım mühendisliği araştırmacıları tarafından yapılan ilk tavsiyeler 1990’ların ortasında yayınlandı. Ancak, bu öneriler öncelikle nicel verilerin kullanımına odaklanmaktadır. 1990’ların sonunda, Seaman nitel araştırma hakkında kılavuzlar yayınladı. Daha sonra, yirmi birinci yüzyılın başlarında, Kitchenham ve diğerleri tarafından deneysel araştırma üzerine daha geniş bir kılavuzlar dizisi yayınlandı.

Konuyla ilgili Empirical Software Engineering, Wohlin ve ark. diğer ampirik yöntemler arasında vaka çalışmalarına kısa bir giriş sağlamıştır ve Dittrich ve ark. Nitel yazılım mühendisliği araştırması üzerine Bilgi ve Yazılım Teknolojisinin özel bir sayısını düzenledi. Yazılım mühendisliği için deneysel araştırma konularının geniş bir yelpazesi, Shull ve diğerleri tarafından düzenlenen bir kitapta ele alınmaktadır. Ancak yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırmasına yönelik ilk kapsamlı kılavuzlar 2009 yılına kadar Runeson ve Hoist ve Verner ve diğerleri tarafından yayınlanmadı. Runeson ve Ho ̈st’un makalesi, Empirical Software Engineering dergisinde yayımlandı ve bir çok araştırma kitabının temelini oluşturdu.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir