Vaka İncelemesi Nedir? (16) – NEDEN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEK ÇALIŞMALARINDA VAKA İNCELEMELERİ BU KADAR ÖNEMLİDİR? – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (16) – NEDEN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEK ÇALIŞMALARINDA VAKA İNCELEMELERİ BU KADAR ÖNEMLİDİR? – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

11 Ağustos 2020 araştırma yöntemleri NEDEN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEK ÇALIŞMALARINDA VAKA İNCELEMELERİ BU KADAR ÖNEMLİDİR? Ödevcim Akademik pozitivist temel ile vaka çalışmaları vaka çalışmaları ve nitel araştırmalar vaka çalışmalarından Yazılım mühendisliğindeki vaka çalışmaları 0
Vaka İncelemesi Nedir 16 – NEDEN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEK ÇALIŞMALARINDA VAKA İNCELEMELERİ BU KADAR ÖNEMLİDİR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


NEDEN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEK ÇALIŞMALARINDA

VAKA İNCELEMELERİ BU KADAR ÖNEMLİDİR?

Vaka çalışması metodolojisi el kitapları, örneğin, yazılım mühendisliğinde de kullanılan sosyal bilimlerde gereksiz bir şekilde mevcuttur. Bilgi sistemleri (BS) araştırması alanında, vaka çalışması metodolojisi de yazılım mühendisliğinden çok daha olgunlaşmıştır. Bununla birlikte, BS örnek olay incelemeleri çoğunlukla kullanım bağlamında bilgi sistemine odaklanır ve daha çok bilgi sistemlerinin gelişimi ve evrimine odaklanır.

IS’de vaka çalışması metodolojisine ilişkin örnek kaynaklar arasında Benbasat ve ark. bilgi sistemlerinde vaka çalışması araştırmalarına kısa bir genel bakış sağlayan  Lee, IS vaka çalışmalarını pozitivist bir bakış açısıyla analiz eder ve Klein ve Myers da aynı şeyi yorumlayıcı bir perspektiften  yapar.

Şu soruyu gündeme getirmek önemlidir: özel araştırma metodolojisini motive eden yazılım mühendisliğine özgü olan nedir? Örneklerin özelliklerine ek olarak, yazılım mühendisliği konularının özellikleri sosyal bilimlerden ve bir dereceye kadar bilgi sistemlerinden farklıdır.

Yazılım mühendisliğindeki çalışma nesneleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Kamu kurumları veya yazılım sistemleri kullanan özel şirketler yerine, yazılım geliştiren özel kuruluşlar veya kamu kurumlarının birimleridir.
• Projeye yönelik, ana hat veya işlev odaklı kuruluşlar.
• Çalışılan çalışma, yüksek düzeyde eğitimli tarafından yürütülen ileri bir mühendislik çalışmasıdır.
rutin bir işten ziyade kategori edilmiş kişiler [60].
• Mühendislik uygulamalarını iyileştirmek için bir amaç vardır, bu da tasarım araştırmasının bir bileşenidir (yani, kurallı çalışma).

Sjøberg vd, tipik yazılım mühendisliği durumunda aktörlerin, mevcut veya planlanan bir yazılımla ilgili ürün veya ara ürünler üzerindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde teknolojileri uyguladıklarını yazarlar. Bu nedenle, örneğin, gereksinim analistleri (aktörler), bir gereksinim belirtimi (yazılımla ilgili bir ara ürün) üretmek için gereksinimlerin ortaya çıkarılması (bir etkinlik) sırasında gereksinim mühendisliği araçlarını (teknolojiler) kullanır.

Pfleeger gibi biz de geniş bir teknoloji tanımı kullanıyoruz: yazılım geliştirme veya bakımında kullanılan herhangi bir yöntem, teknik, araç, prosedür veya paradigma gibi. Sjøberg ve arkadaşlarının aktör terimini kullanması, bireysel insanları kastetmekle sınırlı değildir, ancak insan davranışının düzeylerini ifade edebilir.

Örneğin Curtis ve ark.  beş davranış katmanını şöyle tanımladı: birey, ekip, proje, organizasyon ve iş mili.

Yazılım mühendisliğinde, yazılım ve ilgili eserlerin geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı ile bu faaliyetlerin yönetimi gibi çok geniş bir faaliyet yelpazesi vardır. Yazılım mühendisliği araştırmalarının yaygın bir amacı, bu geliştirme, işletim ve bakımın nasıl yürütüldüğünü ve ayrıca yazılım mühendisleri ve diğer paydaşlar tarafından farklı koşullar altında nasıl yönetildiğini araştırmaktır. Böylesine geniş bir faaliyet yelpazesi ve geliştirilmekte olan geniş bir yazılım ürünleri yelpazesiyle, bu faaliyetleri üstlenen aktörlerin ihtiyaç duyduğu çok çeşitli beceriler ve deneyimler vardır.

Yazılım mühendisliği, disiplini oluşturan çeşitli konuların birleşiminde de farklıdır. Glass vd. yazılım mühendisliğini entelektüel olarak yoğun, rutin olmayan bir aktivite olarak tanımlar ve Walz ve ark. yazılım mühendisliğini çok ajanlı bir bilişsel aktivite olarak tanımlar. Tablo 1.1, hesaplama alanındaki konuların ve dolayısıyla uygulayıcıların ve araştırmacıların ihtiyaç duyduğu uzmanlığın bir göstergesini sunmaktadır.

Ara ürünlerin çoğu, aktörler tarafından kasıtlı olarak (örn. Toplantı tutanakları) veya teknolojiyle otomatik olarak (örn., Kontrol sisteminin bir versiyonunda yapılan güncellemeler) üretilir. Bu nedenle, yazılım mühendisliğinin ayırt edici yönlerinden biri, doğal olarak ve genellikle otomatik olarak faaliyetler ve teknolojiler tarafından üretilen ham verilerdir.

Psikoloji, yönetim, işletme ve mühendislik gibi diğer disiplinlerle açık örtüşmeler vardır, ancak yazılım mühendisliği, bu diğer disiplinleri, disiplinin özelliklerine göre uyarlanmış araştırma yöntemleriyle çalışılması gereken bir şekilde benzersiz bir şekilde bir araya getirir.

Örnek olay incelemeleri, fenomenleri gerçek dünyadaki ortamlarında inceler; örneğin, yeni teknolojiler, küresel yazılım geliştirmede iletişim, proje riski ve başarısızlık faktörleri vb. Bu nedenle, araştırmacının yalnızca pratik gereksinimleri ve kısıtlamaları araştırmacının bakış açısından değil, aynı zamanda vaka çalışmasına katılması veya desteklenmesi muhtemel paydaşların hedeflerini ve kaynak taahhütlerini de dikkate alması gerekir.

Ayrıca, uygulayıcılar vaka çalışmalarından elde edilen sonuçlara dayanarak gelecekteki projelere müdahale etmek yani gelecekteki projelerde işlerin yapılma şeklini değiştirmek isteyebilirler ve yazılım mühendisliği yöneticileri genellikle yeni teknoloji. Bu, hem yazılım süreci iyileştirme (SPI) çalışmasını  hem de çözümlerin tasarımını içerir. Bu nedenle, yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırmasında kendine özgü pratik kısıtlamalar vardır.

Ek olarak, yazılım mühendisliği araştırma topluluğu, Seaman tarafından fark edildiği gibi, felsefi bir duruş yerine araştırma metodolojisi üzerine pragmatik ve sonuç odaklı bir görüşe sahiptir. Topluluk, deneyler için pozitivist temel ile vaka çalışmaları için yorumlayıcı temel arasındaki mevcut çatışmaya daha fazla dikkat etmez. Bu çatışma, diğer araştırma alanlarında ömür boyu süren savaşlara neden oldu. Deneysel yazılım mühendisliği, bir doğa bilimleri bağlamında deneysel çalışmalardan geliştiğinden, deneysel ve nicel çalışmalar, vaka çalışmaları ve nitel araştırmalarla karşılaştırıldığında daha değerli kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, yazılım mühendisliğinin karmaşık endüstriyel ortamının anlaşılmasına ve değişmesine katkısı bakımından, yüksek kaliteli araştırmanın temeli olarak vaka çalışması metodolojisinin yavaş yavaş artan bir kabulünü gözlemleyebiliriz. Yazılım mühendisliğindeki vaka çalışmalarını özel olarak ele alan mevcut metodoloji kılavuzları, daha önce sunulan çeşitli yayınları içerir. Yine de, yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırmasına ilişkin kapsamlı bir el kaynak eksiktir ve bu yazı dizisi, kılavuzlar ve örneklerle birlikte bunu sunmaktadır.

SONUÇ

“Örnek olay incelemesi” terimi, yazılım mühendisliğinde çok çeşitli çalışmalar için kullanılmaktadır. Bir vaka çalışmasının ne anlama geldiğine ve iyi bir vaka çalışmasının nasıl yürütüldüğüne ve rapor edildiğine ilişkin anlayışı netleştirmeye ve birleştirmeye ihtiyaç vardır. Diğer araştırma alanlarında birkaç kılavuz vardır, ancak bu yazı dizisinde sunduğumuz yazılım mühendisliği alanına uyarlanmış yönergelere ihtiyaç olduğunu görüyoruz.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir