Vaka İncelemesi Nedir? (17) – VAKA İNCELEMESİ KAVRAMLARININ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ARKA PLANI VE TANIMI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (17) – VAKA İNCELEMESİ KAVRAMLARININ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ARKA PLANI VE TANIMI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

11 Ağustos 2020 ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ Benbasat Tanımlaması Ödevcim Akademik Robson Tanımlaması VAKA İNCELEMESİ KAVRAMLARININ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ARKA PLANI VE TANIMI 0
Vaka İncelemesi Nedir 17 – VAKA İNCELEMESİ KAVRAMLARININ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ARKA PLANI VE TANIMI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VAKA İNCELEMESİ KAVRAMLARININ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDEKİ

ARKA PLANI VE TANIMI

GİRİŞ

Bu bölümde, yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırmasının genel temelini ortaya koyuyoruz. Vaka çalışması stratejisini karakterize ediyor ve bunu başta anket, deney ve eylem araştırması olmak üzere diğer deneysel araştırma stratejileriyle karşılaştırıyoruz. Deneysel araştırma stratejilerinin yönleri, örneğin, sabit veya esnek bir tasarıma sahip olup olmadıkları, verilerin nicel veya nitel olup olmadığı ve üçgenleme ve tekrarlamanın oynadığı roller gibi birincil amaçları detaylandırılır. Yazılım mühendisliği içindeki ve dışındaki farklı kaynaklar temelinde, neyin örnek bir vaka çalışmasını oluşturduğunu tartışır ve kriterleri veya iyi vaka çalışması araştırmasını özetleriz. Vaka çalışmasının ne zaman uygulanabilir bir araştırma stratejisi olduğuna karar vermeye yardımcı olacak bir şema oluşturduk ve kitap boyunca kullanılan vaka çalışmaları için genel bir araştırma süreci tanımladık.

ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ

Vaka çalışması teriminin üç farklı genel tanımıyla başlayalım; biri Robson, biri Yin, hem sosyal bilimler alanında, hem de Benbasat ve ark.  bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapmıştır.

Robson Tanımlaması

Vaka çalışması, belirli bir çağdaş fenomenin birden çok kanıt kaynağı kullanarak kendi bağlamında deneysel bir incelemesini içeren bir araştırma yapma stratejisidir.
Yin. Örnek olay incelemesi, çağdaş bir olguyu, özellikle olgu ile bağlamı arasındaki sınırlar açıkça belli olmadığında, gerçek yaşam bağlamında araştıran deneysel bir araştırmadır.

Benbasat Tanımlaması

Vaka çalışması, doğal ortamında calera fenomeninde, bir veya birkaç varlıktan (kişiler, gruplar veya kuruluş) bilgi toplamak için birden fazla veri toplama yöntemi kullanır. Olgunun sınırları araştırmanın başında açıkça belli değildir ve hiçbir deneysel kontrol veya manipülasyon kullanılmaz.

Üç tanım, bu vaka çalışmasının kendi bağlamlarında çağdaş fenomenleri incelemeyi amaçlayan deneysel bir yöntem olduğu konusunda hemfikirdir. Robson bunu bir araştırma stratejisi olarak adlandırıyor ve birden fazla kanıt kaynağının kullanılmasını vurguluyor, Yin bunu bir araştırmaya işaret ediyor ve fenomen ile bağlamı arasındaki sınırın belirsiz olabileceğini belirtirken Benbasat ve ark. tanımları biraz daha spesifik hale getirir, az sayıdaki varlıktan (insanlar, gruplar ve kuruluşlar) bilgi toplandığından ve deneysel kontrol eksikliğinden bahseder. Üç tanım birlikte vaka çalışmalarının önemli özelliklerini vurgulamaktadır.

Bu genel tanımlardan, özellikle yazılım mühendisliği için, şu sonuca varıyoruz:

Yazılım mühendisliğinde vaka çalışması, çağdaş bir yazılım mühendisliği fenomeninin bir örneğini (veya az sayıda örneğini), özellikle fenomen ile bağlam arasındaki sınırın mümkün olmadığı durumlarda, gerçek hayat bağlamında araştırmak için çok sayıda kanıt kaynağı çeken deneysel bir araştırmadır. açıkça belirtilmelidir.

Vaka çalışmaları, anket, deney ve eylem araştırmasıyla ilgili diğer üç ana araştırma stratejisi vardır:

Anket, “belirli bir popülasyondan standartlaştırılmış bilgilerin toplanması veya bir örneklemden, genellikle, ancak bir anket veya görüşme yoluyla zorunlu olmamakla birlikte” toplanmasıdır. Araştırmalar, incelenen alanda derinlikten çok genel bir bakış sağlar.

Deney veya kontrollü deney, “bir değişkeni başka bir değişken üzerindeki etkilerinin ölçülmesi”ve “deneklerin tedavilere rastgele atanması” ile karakterize edilir. Deneylerde belirli bir değişkenin etkisi incelenmiştir. Yarı deneyler, deneklerin tedavilere rastgele atanmaması dışında kontrollü deneylere benzer. Bir endüstri ortamında gerçekleştirilen yarı deneyler, vaka çalışmalarıyla ortak birçok özelliğe sahip olabilir.

“Araştırmanın odak noktası ne olursa olsun etkilemek veya değiştirmek” amacıyla eylem araştırması vaka çalışmasıyla yakından ilgilidir. Bazı tanımlarda, bir vaka çalışması tamamen gözlemseldir, eylem araştırması ise değişim sürecine odaklanır ve dahil edilir. Yazılım süreci iyileştirme ve teknoloji transferi çalışmalarında, araştırma yöntemi, bazen “yinelemeli vaka çalışması” olarak adlandırılmasına rağmen, eylem araştırmasının açık özelliklerine sahiptir.

Eylem araştırmasının yaygın olarak kullanıldığı IS’de, eylem ve araştırma arasındaki dengeyi bulmaya dair bir tartışma vardır, örneğin bkz. Avison ve ark.  ve Baskerville ve Wood-Harper bu tartışmaların içindedir. Eylem araştırmasını daha geniş vaka çalışması kavramına dahil etmeyi tercih ediyoruz ve araştırma bölümü için bu yazı dizimizdeki bu yönergeler de geçerlidir. Eylem bölümü için, yazılım süreci iyileştirme konusundaki yönergelerin yanı sıra tasarım bilimi üzerine literatür faydalı olabilir.

Easterbrook ve diğerleri ayrıca etnografik çalışmaları ana araştırma stratejileri arasında saymaktadır. Etnografik çalışmaları kültürel uygulamalara odaklanan özel bir vaka çalışması türü veya büyük miktarda katılımcı-gözlemci verisi içeren uzun süreli çalışmalar olarak düşünmeyi bizler de tercih ediyoruz.

Zelkowitz ve Wallace, yazılım mühendisliğinde dört farklı “gözlemsel yöntem” tanımlamaktadır: proje izleme, vaka çalışması, iddia ve saha çalışması.

Bu yazı dizisindeki yönergeler, uygun bir araştırma yöntemi olarak düşünmediğimiz iddiası dışında, tüm bu yöntemler için geçerlidir. Ayrıca proje izlemeyi bir vaka çalışmasının ve saha çalışmalarını çoklu vaka çalışmaları olarak görmeyi tercih ederiz. Yin, farklı araştırma yöntemleri türleri olarak arşiv analizi ve tarih çalışmalarını içerir.

Arşivleri ve tarihsel verileri, farklı araştırma yöntemlerinden ziyade vaka çalışmalarına bilgi kaynağı olarak dahil etmeyi tercih ediyoruz. Yin ayrıca, belirli bir çalışma için birden fazla stratejinin uygun olabileceğini kabul eder ve biz de aynı görüşe sahibiz.

Örneğin, incelenen nesneye geniş bir genel bakış elde etmek için bir vaka çalışması içinde bir anket olarak gerçekleştirilebilir, literatür araştırması genellikle incelenen nesnenin temellerini belirlemek için bir vaka çalışmasından önce gelir ve arşiv analizleri, veri toplamanın bir parçası halinde olabilir. Mülakatlar ve gözlemler gibi etnografik yöntemler çoğunlukla vaka çalışmalarında veri toplamak için sıkça kullanılır.

Genel olarak, çalışma türleri arasındaki sınır çizgisi her zaman farklı değildir. Robson, yazılım mühendisliği araştırmaları için de geçerli olduğunu düşündüğümüz görüşünü şöyle özetliyor: “Pek çok esnek tasarım çalışması, açıkça bu şekilde etiketlenmemiş olsa da, faydalı bir şekilde vaka çalışmaları olarak görülebilir”.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir