Vaka İncelemesi Nedir? (18) – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (18) – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

11 Ağustos 2020 ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ  Araştırma Stratejisi Özelliklerine Genel Bakış Kontrol ve Veriler Ödevcim Akademik Üçgenleştirme Vaka İncelemesi Nedir 18 – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Nedir 18 – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Amaç

Farklı araştırma stratejileri farklı amaçlara hizmet eder; bir tür araştırma stratejisi tüm amaçlara uymaz. Robson’un sınıflandırmasından uyarlanmış aşağıdaki dört genel araştırma amacı arasında ayrım yapıyoruz:

 • Keşif – ne olup bittiğini bulmak, yeni fikirler aramak ve yeni araştırmalar için fikirler ve hipotezler üretmek
 • Tanımlayıcı – bir durumun veya fenomenin mevcut durumunu tasvir etmek
 • Açıklayıcı – durum veya sorun için açıklama aramak, çoğunlukla zorunlu olarak nedensel bir ilişki biçiminde oluşturmak
 • İyileştirme – çalışılan fenomenin belirli bir yönünü iyileştirmeye çalışmak

 

Vaka çalışması stratejisi, başlangıçta keşif amacıyla kullanılmıştır ve bazı araştırmacılar, Flyvbjerg tarafından tartışıldığı gibi, vaka çalışmalarını bu amaçla hala sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte, durumun veya olgunun genelliği ikincil öneme sahipse, tanımlayıcı amaçlar için de kullanılır.

Vaka çalışmaları, açıklayıcı amaçlar için de kullanılabilir, örneğin, kesintili zaman serileri tasarımında (olay öncesi ve sonrası çalışmalar), ancak faktörlerin izolasyonu bir sorun olabilir. Bu, doğrulayıcı çalışmalarda mevcut teorilerin test edilmesini içerir. Son olarak, yukarıda belirtildiği gibi, yazılım mühendisliği disiplinindeki vaka incelemeleri genellikle eylem araştırmasına benzer bir iyileştirme yaklaşımı benimser.

Klein ve Myers, araştırma bakış açısına bağlı olarak üç tür vaka çalışması tanımlar: pozitivist, eleştirel ve yorumlayıcı. Pozitivist bir vaka çalışması, biçimsel önermeler için kanıt arar, değişkenleri ölçer, hipotezleri test eder ve bir örneklemden, doğa bilimleri araştırma modeline yakın ve Robson’un açıklayıcı kategorisiyle ilgili olan belirli bir popülasyona çıkarımlar yapar. Kritik bir vaka çalışması, sosyal eleştiriyi ve özgürleştirici olmayı, yani insan yeteneğini engelleyebilecek farklı sosyal, kültürel ve politik egemenlik biçimlerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

Vaka çalışmalarının iyileştirilmesi, mevcut uygulama için kritik olma ve değişime katkıda bulunma karakterine sahip olabilir. Yorumlayıcı bir vaka çalışması, Robson’un keşif ve tanımlayıcı türlerine benzer şekilde, katılımcıların bağlamlarını yorumlaması yoluyla olayları anlamaya çalışır. Yazılım mühendisliği vaka çalışmaları, özellikle açıklayıcı tip çalışmalar için pozitivist bir bakış açısına yönelme eğilimindedir. Bu, belirli bir uygulamanın pratik sonuçlarının soyut felsefi ilkeler hakkındaki sorulardan daha alakalı olduğu deneysel yazılım mühendisliği araştırmasının pragmatik doğasıyla ilgilidir.

Kontrol ve Veriler

Gerçek dünya fenomenleri üzerine araştırma yapmak, kontrol seviyesi ve gerçekçilik derecesi arasında sürekli bir değiş tokuş anlamına gelir. Gerçekçi durum genellikle karmaşıktır ve kesin değildir, bu da özellikle açıklama amaçlı çalışmalar için olup bitenlerin anlaşılmasını engeller. Öte yandan, kontrolün artırılması gerçekçilik derecesini azaltır, bazen altta yatan nedensel faktörlerin ve yapıların çalışmanın kapsamı dışında kalmasına yol açar. Vaka çalışmaları, tanım gereği gerçek dünya ortamlarında yürütülür ve bu nedenle, çoğunlukla kontrol düzeyi pahasına, yüksek derecede gerçekçiliğe sahiptir. Öte yandan deneyler çoğunlukla gerçekliğin belirli bir bölümünü, örneğin durumu daha iyi kontrol etmek için teftiş sürecini izole eder ama gerçekçilik çerçevesinde gerçekleştirilir.

Araştırma Stratejisi Özelliklerine Genel Bakış

 • Birincil hedef Birincil veri Tasarım türü
 • Açıklayıcı Nicel Sabit
 • Tanımlayıcı Nicel Sabit
 • Keşifsel Niteliksel Esnek
 • Kalitatif Esnekliği Geliştirmek

Ampirik bir çalışmada toplanan veriler nicel veya nitel olabilir. Nicel veriler sayıları ve sınıfları içerirken, nitel veriler kelimeleri, açıklamaları, resimleri, diyagramları vb. İçerir. Nicel veriler istatistikler kullanılarak analiz edilirken, nitel veriler ise kategorize etme ve sıralama yoluyla analiz edilir. Nicel veriler daha kesindir, nitel veriler ise ifade edebilecekleri şey bakımından “daha zengindir”. Vaka çalışmaları çoğunlukla nitel verilere dayanma eğilimindedir, ancak nitel ve nicel verilerin kombinasyonları, bazen “karma yöntemler” olarak adlandırılan, incelenen olgunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Araştırma süreci, Anastas ve MacDonald  ve Robson’a göre sabit veya esnek bir tasarım olarak nitelendirilebilir. Sabit bir tasarım sürecinde, tüm parametreler çalışmanın başlangıcında tanımlanırken, esnek bir tasarım sürecinde çalışmanın temel parametreleri çalışma sırasında değiştirilebilir. Vaka çalışmaları, çalışma süresince bulgulara göre ayarlanabilecekleri için tipik olarak esnek tasarım çalışmalarıdır.

Deneyler ve anketler, başlatıldıktan sonra değiştirilemeyen sabit tasarım çalışmalarıdır. Diğer literatür, sabit ve esnek tasarım çalışmaları için sırasıyla nicel ve nitel tasarım çalışmaları terimlerini kullanır. Sabit / esnek terminolojiye bağlı kalmayı tercih ediyoruz çünkü bu, terminolojisinde “nitel tasarım” ile yapılan bir çalışmanın hem nitel hem de nicel verileri toplayabileceği karışıklık riskini azaltır. Aksi takdirde, nitel teriminin verilere mi yoksa çalışmanın tasarımına mı atıfta bulunduğu belirsiz olabilir.

Yukarıda tartışılan araştırma stratejilerinin temel özelliklerine genel bir bakış sunmaktadır. Her bir stratejinin başka ikincil özellikleri olabileceğini unutmayın.

Üçgenleştirme

Nirengi, deneysel araştırmanın doğruluğunu artırmak ve geçerliliğini güçlendirmek için önemlidir. Nirengi, çalışılan nesneye yönelik birden fazla perspektif almak ve böylece daha geniş bir resim sağlamak anlamına gelir. Öncelikle, daha geniş ve daha zengin olan ancak nicel verilerden daha az kesin olan nitel verilere güvenildiğinde üçgenleme ihtiyacı açıktır. Ancak, örneğin ölçüm veya modelleme hatalarını telafi etmek için nicel veriler için de uygundur.

Dört farklı nirengi türü uygulanabilir:

 • Veri (Kaynak) Üçgenleştirme – birden fazla veri kaynağı kullanmak veya aynı verileri farklı durumlarda toplamak
 • Gözlemci Üçgenleştirme – çalışmada birden fazla gözlemci kullanmak
 • Metodolojik Üçgenleştirme – farklı veri toplama yöntemlerini, örneğin kalitatif ve kantitatif yöntemleri birleştirmek
 • Teori Üçgenleştirme – alternatif teoriler veya bakış açıları kullanarak

Örnek bir vaka çalışmasında, birden fazla görüşmeci tarafından (gözlemci üçgenlemesi) birden fazla görüşmeci ile röportaj yapılabilir (veri triangülasyonu), iki farklı teori kullanılarak zaman ve hata raporlama sistemlerinden (metodolojik ve veri kaynağı üçgenlemesi) analiz için bir temel olarak (teori üçgenlemesi) verilerle tamamlanabilir.

Bir vaka çalışması asla istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar sağlamaz. Aksine, güçlü ve ilgili bir sonucu desteklemek için birçok türden kanıt, rakam, ifade ve belge birbirine bağlanmıştır. Bratthall ve Jørgensen, özel bir yazılım mühendisliği vaka çalışmasıyla ilgili olarak bu sorunu araştırmaktadır. Vaka çalışmasından elde edilen ampirik kanıtlara dayanarak, “çoklu veri kaynaklı bir vaka çalışmasının, karşılaştırılabilir tek bir veri kaynağı vaka çalışmasından daha güvenilir olduğu” sonucuna varmışlardır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir