Vaka İncelemesi Nedir? (19) – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 2 – İYİ BİR VAKA ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN NEDİR? – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (19) – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 2 – İYİ BİR VAKA ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN NEDİR? – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

12 Ağustos 2020  İYİ BİR VAKA ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN NEDİR? ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ Çoğaltma Endüktif ve Tümdengelimli Sorgular Nirengi Ödevcim Akademik 0
Vaka İncelemesi Nedir 19 – ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 2 – İYİ BİR VAKA ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN NEDİR - Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


ARAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Ampirik bir çalışmada toplanan veriler nicel veya nitel olabilir. Nicel veriler sayıları ve sınıfları içerirken, nitel veriler kelimeleri, açıklamaları, resimleri, diyagramları vb. İçerir. Nicel veriler istatistikler kullanılarak analiz edilirken, nitel veriler ise kategorize etme ve sıralama ile analiz edilir. Nicel veriler daha kesindir, nitel veriler ise ifade edebilecekleri şey bakımından “daha zengindir”. Vaka çalışmaları çoğunlukla nitel verilere dayanma eğilimindedir, ancak nitel ve nicel verilerin kombinasyonları, bazen “karma yöntemler” olarak adlandırılan, incelenen olgunun  daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Araştırma süreci Anastas ve MacDonald [4] ve Robson’a göre sabit veya esnek bir tasarım olarak nitelendirilebilir. Sabit bir tasarım sürecinde, tüm parametreler çalışmanın başlangıcında tanımlanırken, esnek bir tasarım sürecinde çalışmanın temel parametreleri çalışma sırasında değiştirilebilir. Vaka çalışmaları, çalışma süresince bulgulara göre ayarlanabilecekleri için tipik olarak esnek tasarım çalışmalarıdır. Deneyler ve anketler, başlatıldıktan sonra değiştirilemeyen sabit tasarım çalışmalarıdır.

Diğer literatür, sabit ve esnek tasarım çalışmaları için sırasıyla nicel ve nitel tasarım çalışmaları terimlerini kullanır. Sabit / esnek terminolojiye bağlı kalmayı tercih ediyoruz çünkü bu, terminolojisinde “nitel tasarım” ile yapılan bir çalışmanın hem nitel hem de nicel verileri toplayabileceği karışıklık riskini azaltır. Aksi takdirde, nitel teriminin verilere mi yoksa çalışmanın tasarımına mı atıfta bulunduğu belirsiz olabilir.

Önceki yazılarımızda, yukarıda tartışılan araştırma stratejilerinin temel özelliklerine genel bir bakış sunmaktadır. Her bir stratejinin başka ikincil özellikleri olabileceğini de unutmayın.

Nirengi

Nirengi, deneysel araştırmanın doğruluğunu artırmak ve geçerliliğini güçlendirmek için önemlidir. Nirengi, çalışılan nesneye yönelik birden fazla perspektif almak ve böylece daha geniş bir resim sağlamak anlamına gelir. Öncelikle, daha geniş ve daha zengin olan ancak nicel verilerden daha az kesin olan nitel verilere güvenildiğinde üçgenleme ihtiyacı açıktır. Ancak, örneğin ölçüm veya modelleme hatalarını telafi etmek için nicel veriler için de uygundur.

Dört farklı nirengi türü uygulanabilir:

  • Veri (Kaynak) Üçgenleştirme – birden fazla veri kaynağı kullanmak veya aynı verileri farklı durumlarda toplamak.
  • Gözlemci Üçgenleştirme – çalışmada birden fazla gözlemci kullanmak.
  • Metodolojik Üçgenleştirme – farklı veri toplama yöntemlerini, örneğin kalitatif ve kantitatif yöntemleri birleştirmek.
  • Teori Üçgenleştirme – alternatif teoriler veya bakış açıları kullanarak.

Örnek bir vaka çalışmasında, birden fazla görüşmeci tarafından (gözlemci üçgenlemesi) birden fazla görüşmeci ile röportaj yapılabilir (veri triangülasyonu), iki farklı teori kullanılarak zaman ve hata raporlama sistemlerinden (metodolojik ve veri kaynağı üçgenlemesi) verilerle analiz için bir temel olarak (teori üçgenlemesi) tamamlanabilir.

Bir vaka çalışması asla istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar sağlamaz. Aksine, güçlü ve ilgili bir sonucu desteklemek için birçok türden kanıt, rakam, ifade ve belge birbirine bağlanmıştır. Bratthall ve Jørgensen, özel bir yazılım mühendisliği vaka çalışmasıyla ilgili olarak bu konuyu araştırmaktadır. Vaka çalışmasından elde edilen ampirik kanıtlara dayanarak, “çoklu veri kaynaklı bir vaka çalışmasının, karşılaştırılabilir tek bir veri kaynağı vaka çalışmasından daha güvenilir olduğu” sonucuna vardılar.

Çoğaltma

Genel olarak iyi ve güvenilir bir araştırmanın önemli bir özelliği, başkaları tarafından çoğaltılmasına olanak sağlayan şeffaflıktır. Bu tür tekrarlar, araştırma bulgularının geçerliliğine katkıda bulunmalıdır. Bu aynı zamanda vaka çalışması araştırması için de geçerlidir. Ancak, nitel verilere dayalı esnek tasarım çalışmalarında tekrarlama türü, nicel verilere dayalı sabit tasarım çalışmalarından çok farklıdır.

Kantitatif çoğaltma, örnekleme mantığına dayanır; örneğin, bir deney, deneklerin ve eserlerin bir popülasyondan örneklendiği varsayılarak, yeni konular veya yapay nesnelerle çoğaltılır. Farklı araştırma alanlarında birçok farklı çoğaltma türü vardır ve terminoloji henüz yazılım mühendisliği için tanımlanmamıştır. Kopyaların kesin mi yoksa çeşitli mi olması gerektiği tartışılmaktadır. Basili vd. Miller, kopyalamanın olabildiğince kesin olması gerektiğini savunurken, Kitchenham tarafından desteklenen, yinelemelerde varyasyonlarla öğrenmeyi savunur.

Nitel araştırmalarda replikasyon farklı bir mantık izler. Genel olarak, vakalar bir popülasyondan örneklenmez, ancak belirli bir amaç için seçilir. Bir replikasyon vakasının seçilmesi ya benzer sonuçlar bulmayı, önceki bulguları doğrulamayı (değişmez replikasyon) ya da öngörülebilir nedenlerle zıt sonuçlar bulmayı (teorik replikasyon) amaçlamaktadır.

Meta-analiz kullanılarak tekrarlanan kantitatif çalışmalardan sonuç çıkarılabilir. Nitel çalışmalarla çoklu vaka çalışmalarından elde edilen kanıtların senteziyle ilgili olarak, alan daha az olgunlaşmış ve daha fazla geliştirilmeye ihtiyacı vardır.

Endüktif ve Tümdengelimli Sorgular

Ampirik araştırma tümevarımlı olabilir, yani teorinin gözlemlerden indüklendiği anlamına gelir. Tümevarımsal araştırmada, araştırmacı ilk önce açık fikirli gözlemler, gözlemlerdeki kalıpları tanımlar, geçici hipotezler kurar ve son olarak bunları mevcut teori ile ilişkilendirir veya yeni teori geliştirir. Yöntemin iki kurucusu Strauss ve Glaser, onu farklı yönlerde geliştirmiş olsalar da [205], bu temelli teori araştırmasının  orijinal ilkesidir. Straussian yaklaşımı, bu ikisinin en pragmatik olanıdır ve bu da onu yazılım mühendisliği araştırması için daha uygun hale getirir.

Tümdengelimli araştırma mevcut teori ile başlar, araştırma için hipotez oluşturur ve son olarak gözlemler yapar. Analiz sırasında gözlemler hipotezi doğrular veya reddeder, bu da teorilerin doğrulanmasına veya reddedilmesine yol açar. Vaka çalışması, her iki paradigmanın özelliklerine sahip olabilir. Keşifsel bir vaka çalışması tümevarımsal özelliklere sahipken açıklayıcı bir vaka çalışması tümdengelim özelliklerine sahiptir.

 İYİ BİR VAKA ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN NEDİR?

“Örnek olay incelemesi” etiketi, oyuncak boyutunun küçük gösterimlerinden tam ölçekli endüstriyel durumlara kadar pek çok araştırma türü için kullanılmaktadır. Tanım gereği, bir vaka çalışması “güncel bir fenomeni gerçek hayat bağlamında araştırır”. Ancak boyut ve bağlam, iyi bir vaka çalışmasını karakterize etmek için yeterli değildir.

Yin, örnek vaka çalışmalarının özellikleri üzerine spekülasyon yaptı ve bunları burada yazılım mühendisliği vaka çalışmalarının standartlarını daha da iyileştirmek için öneriler olarak değerlendirmeye değer.

Özellikler aşağıdaki gibidir:

Çalışma önemli bir konudur. Bir konunun önemi, örneğin konuyla ilgili mevcut literatüre atıfta bulunarak veya ileriye dönük vaka çalışmasındaki paydaşlar ve katılımcılara danışarak belirlenebilir.

Çalışma bunun içinde tamamlanmalıdır:

– davanın sınırı (yani ilgi konusu fenomen ile bağlamı arasındaki ayrım) açık hale getirilir;
– kapsamlı bir uygun kanıt koleksiyonu vardır;
– çalışmanın yürütülmesinde önemli bir kısıtlama yoktur, örneğin, çalışma, zaman, bütçe veya kaynaklar açısından yetersiz değildir.

  • Çalışma, sentetik alternatif perspektif sunmalıdır.
  • Çalışma, sonuçları bildirirken ve vaka çalışmasının eserlerini dağıtırken yeterli kanıt sunmalıdır.
  • Çalışmanın raporları okuyucunun ilgisini çekmelidir; başka bir deyişle, raporlar iyi yazılmış olmalıdır.
  • Bu çalışma, o çalışmayla ilgili mesleki ve yasal standartlara saygı göstermelidir.

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir