Vaka İncelemesi Nedir? (20) – İYİ BİR VAKA İNCELEMESİ NASIL YAPILIR? – ÖRNEK ÇALIŞMA STRATEJİSİ NE ZAMAN UYGULANABİLİR? – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (20) – İYİ BİR VAKA İNCELEMESİ NASIL YAPILIR? – ÖRNEK ÇALIŞMA STRATEJİSİ NE ZAMAN UYGULANABİLİR? – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

12 Ağustos 2020 İYİ BİR VAKA İNCELEMESİ NASIL YAPILIR? Ödevcim Akademik ÖRNEK ÇALIŞMA STRATEJİSİ NE ZAMAN UYGULANABİLİR? SONUÇ VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA SÜRECİ Vaka çalışması süreci 0
Vaka İncelemesi Nedir 20 – İYİ BİR VAKA İNCELEMESİ NASIL YAPILIR – ÖRNEK ÇALIŞMA STRATEJİSİ NE ZAMAN UYGULANABİLİR - Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


İYİ BİR VAKA İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?

Bir replikasyonun gerçekleştirildiği ve dolayısıyla mevcut bir vaka çalışması protokolünün referans için mevcut olduğu durumlarda, örnek bir çalışma için tasarlamak daha kolay olabilir. Yin’in özelliklerinde ima edilen, etik, profesyonel ve yasal standartların tanınmasını eklediğimiz vaka çalışması tasarımı ve vaka çalışması çalışma planı sorunlarıdır. Kyburz-Graber, örnek bir vaka çalışmasının sahip olması gerektiğini belirterek Yin’in kalite kriterlerini özetler.

• Araştırma soruları da dahil olmak üzere teorik temelin açıklaması.
• Nirengi, çoklu kanıt kaynakları (veri toplama ve yorumlama).
• İzlenebilirlik belgeleri, izlenebilirlik belgeleri ile tasarlanmıştır.
• Araştırma araştırması eksiksiz olarak belgelendirilmiştir.
• Örnek olay raporu, yinelemeli bir inceleme ve yeniden yazma yoluyla derlenir

Bu kriterler, dayandığı teori ve yanıtlaması gereken araştırma soruları da dahil olmak üzere çalışmanın temelini kapsar. Kriterler, veri toplama ve birden çok kanıt kaynağının kullanımı ile ilgilidir. Analiz prosedürünü ve sonuçları hangi kanıtın desteklediğini açıkça tanımlama yeteneğini ele alırlar. Prosedürlerin dış değerlendirmesini mümkün kılmak için şeffaflık gerekleri de dahil olmak üzere raporlama ve genel çalışma süreciyle ilgilidir. Tüm bu yönler, vaka çalışmasının kalitesi için önemlidir ve bir çalışmanın kalitesini değerlendirmek için tek bir kriter yeterli değildir.

Perry vd. Yazılım mühendisliği alanında bir vaka çalışması için benzer kriterler tanımlayın, ancak yine de çok geneldirler. 

• Bir vaka çalışması, çalışmanın başlangıcından itibaren ortaya konan araştırma soruları içerir.
• Planlanan ve tutarlı bir şekilde veri toplar.
• Arama sorusuna cevap vermek için veriden referanslar çizin.
• Örnek olayları veya ürünleri bir açıklamasına yer verin.
• Sistematik bir şekilde geçersiz kılınacak tedavileri ele alın.

Bu özellikler, bir vaka çalışmasında planlama ve düzen ihtiyacını vurgular; bu, vaka çalışmalarının esnek doğası ile çelişkili olduğu düşünülmemelidir. Bunun yerine, çalışmada gözlemlerden sonuçlara şeffaf bir yol sağladığı belirtilmektedir.

Özetle, iyi bir vaka çalışmasının temel özellikleri şudur:

1. Yazılım mühendisliği gibi gerçek dünya fenomenlerinin karmaşık ve dinamik özellikleriyle başa çıkabilen esnek tiptedir;
2. Sonuçları, planlı ve tutarlı bir şekilde birden çok kaynaktan toplanan, niteliksel veya niceliksel açık bir kanıt zincirine dayanmaktadır; 
3. Önceden kurulmuş bir teoriye dayalı olarak, eğer böyle bir teori varsa veya bir teori inşa ederek mevcut bilgiye katkıda bulunur.

ÖRNEK ÇALIŞMA STRATEJİSİ NE ZAMAN UYGULANABİLİR?

Birincisi ve en önemlisi, vaka çalışması stratejisi, “çağdaş bir fenomeni gerçek hayat bağlamında incelerken, özellikle fenomen ve bağlam arasındaki sınırlar net bir şekilde açık olmadığında”çalışırken uygulanabilirdir. Bu, çoğu olmasa da çoğu için geçerlidir. , yazılım mühendisliğinde araştırma çalışmaları.Çağdaşlık, vakadan veri toplamaya izin vermek için bir gerekliliktir. Olgu ile bağlam arasındaki belirsiz sınır bir vaka çalışması ve esnek tasarım ilkeleri içinde ele alınabilir.

İkinci olarak, araştırma sorusunun türü, strateji seçimi için önemli bir kriterdir. Keşif araştırması soruları için vaka çalışması stratejisi mükemmel bir eşleşmedir. Bununla birlikte, açıklayıcı araştırma soruları için de, örneklemeye dayalı bir çalışmanın temsili bir vaka çalışmasında daha iyi gerçekçilik için feda edilebilirse, vaka çalışması uygulanabilir olabilir.

Temsili kritikse, anket daha iyi bir seçenektir. Açıklayıcı araştırma soruları vaka çalışmalarında ele alınabilir, ancak kanıt, temsili bir örneğin istatistiksel olarak önemli nicel analizi değil, fenomenin bağlamında nasıl işlediğine dair nitel bir anlayıştır. Niceliksel kanıt kritikse, deney stratejisi daha iyi seçenektir. Araştırma amaçlarının türünü geliştirmek için eylem araştırması stratejisi, vaka çalışması araştırmasının bir çeşidi olarak gördüğümüz doğal bir seçimdir.

Üçüncüsü, kontrol derecesi kritik bir konu olmadığında vaka çalışmaları başlatılabilir. Vaka çalışmalarında elde edilen gerçekçilik, durumu kontrol etme yeteneği ile tam bir çelişki içindedir. Aynı koşullar altında farklı seçenekleri karşılaştırmayı kesinlikle amaçlayan çalışmalar, vaka çalışması stratejisiyle uyumlu değildir, ancak örnek olay incelemelerini kullanmanın yolları vardır, örneğin araç seçimi. Deneyler öncelikle bu tür araştırma soruları için tasarlanmıştır, ancak normalde daha az gerçekçidir, en azından in vitro çalışmalar için.

Yin, bir vaka çalışmasının ne zaman daha uygun araştırma stratejisi olduğunu belirlemek için COSMOS’dan kaynaklanan bu üç kriteri kullanır: Çalışılan olgunun çağdaş bir fenomen olma derecesi, araştırma sorusu türü ve derecesi kontrol gerekli. 

Fenton ve Pfleeger, deney ve vaka çalışması arasındaki seçimi etkileyen dört faktörü tanımlamaktadır: kontrol seviyesi, kontrol güçlüğü, tekrarlama seviyesi ve tekrarlama maliyeti. Son iki faktör Yin kriterleri kapsamında değildir. İstatistiksel çoğaltma önemli olduğunda, deney, vaka çalışmasından daha iyi bir seçimdir. Bununla birlikte, vaka çalışması tasarımlarında, yine vaka çalışmalarından da genelleme sağlayabilecek başka türden çoğaltma türleri de vardır. Fenton ve Pfleeger kriterleri alt kısmında özetlenmiştir.

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bir vaka çalışması yürütürken, daha önce tanımlandığı gibi dikkate alınması gereken beş ana süreç adımı vardır. Adımların her biri, sırasıyla  ayrıntılı olarak açıklanmıştır aynı zamanda bu adımları ölçeklendirme ve vaka çalışmalarını kullanma konularında da ilişkilendirir.

1. Vaka çalışması tasarımı – hedefler tanımlanır ve vaka çalışması planlanır.
2. Veri toplama için hazırlık – veri toplama için prosedürler ve protokoller tanımlanır.
3. Kanıt toplama – veri toplama prosedürleri incelenen vaka üzerinde yürütülür.
4. Toplanan verilerin analizi – verilere veri analizi prosedürleri uygulanır.
5. Raporlama – çalışma ve sonuçları, raporlama için uygun formatlarda paketlenmiştir.

Vaka çalışması süreci

Bu süreç, her tür deneysel çalışma için hemen hemen aynıdır, örneğin Wohlin ve diğerleri tarafından önerilen süreçlerle karşılaştırın ve Kitchenham ve ark. bununla birlikte, vaka çalışması stratejisi esnek bir tasarım stratejisi olduğundan, Verner ve diğerleri tarafından bir süreç üzerinde açıkça modellenen  adımlarında önemli miktarda yineleme vardır. 

Veri toplama ve analizi aşamalı olarak yürütülebilir. Analiz için yetersiz veri toplanırsa, daha fazla veri toplama planlanabilir. Ancak, esnekliğin bir sınırı vardır; vaka çalışmasının baştan belirlenmiş belirli hedefleri olmalıdır. Hedefler değişirse, bu, diğer tüm sınıflandırmalar gibi bir yargılama meselesi olsa da, mevcut olandan ziyade yeni bir vaka çalışmasıdır.

Eisenhardt, vaka çalışması araştırmalarından, (a) hipotezleri şekillendiren ve (b) literatürü kaplayan teoriler oluşturma sürecine yukarıdaki 4 ile 5 arasında iki adım eklerken, geri kalanlar, terminolojik varyasyonlar hariç, yukarıdakiyle aynıdır.
Bu nedenle, işlem adımları çok geneldir ve yalnızca yönergelerin sunulması için bir çerçeve oluşturur.

SONUÇ

Vaka çalışması stratejisi farklı araştırma alanlarından kaynaklandığı için, terminolojinin ve tanımların bir şekilde farklılık göstermesi şaşırtıcı değildir. Bu bölümde, yazı dizisi boyunca kullanılan yazılım mühendisliğindeki vaka çalışmaları için temel kavramları tanımlıyoruz. Bir dizi temel kavram tanımlamanın, deneysel yazılım mühendisliği araştırma topluluğunda bir terminoloji standardı oluşturmaya yardımcı olabileceğini umuyoruz. Ayrıca, araştırmacıların belirli bir araştırma durumu için uygun bir araştırma stratejisi seçmelerine yardımcı olmak için vaka çalışması stratejisinin özelliklerini de belirlerlemeyi amaçlıyoruz.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir