Vaka İncelemesi Nedir? (22) – VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (22) – VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

14 Ağustos 2020 Analiz Durumları ve Birimleri Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Nedir? (22) – VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ - Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma vakadaki karmaşık ayrıntıları toplama Vakalar için alternatif 0
Vaka İncelemesi Nedir 22 – VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ - Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VAKA ÇALIŞMASI TASARIM ÖGELERİ

Araştırmacılar, bir vaka çalışmasının tasarımında dikkate alınması gereken bir dizi unsurun farkına vardılar. Aşağıda bu unsurlara yer verilmiştir.

 • Gerekçe Amaç
 • Araştırma Tasarımının Unsurları.
 • Dava
 • Analiz Birimleri Teorisi
 • Araştırma soruları
 • Önermeler
 • Kavramları ve önlemleri tanımlayın
 • Veri toplama yöntemleri Veri analizi yöntemleri Vaka seçim stratejisi
 • Veri seçim stratejisi
 • Çoğaltma stratejisi
 • Kalite güvencesi, geçerliliği ve güvenilirliği

 

 

 • Çalışma neden yapılıyor?
 • Çalışmadan ne elde edilmesi bekleniyor?
 • Genel olarak ne üzerinde çalışılıyor?
 • Daha ayrıntılı olarak, ne üzerinde çalışılıyor? Teorik referans çerçevesi nedir? Hangi bilgiler aranacak veya keşfedilmesi beklenecek?
 • Hangi belirli (nedensel) ilişkiler araştırılacak?
 • Varlıklar ve nitelikler nasıl tanımlanır ve ölçülür?
 • Veriler nasıl toplanacak?
 • Veriler nasıl analiz edilecek?
 • Vakalar (ve analiz birimleri) nasıl belirlenecek ve seçilecek?
 • Veriler nasıl tanımlanacak ve seçilecek? Örneğin kiminle röportaj yapılacak? Çalışmada kullanılmak üzere hangi elektronik veri kaynakları mevcuttur? Çalışmada kullanılmak üzere elektronik olmayan, doğal olarak oluşan veri kaynakları nelerdir?
 • Çalışma, önceki bir çalışmayı tam anlamıyla kopyalamaya mı yoksa önceki bir çalışmayı teorik olarak kopyalamaya mı yönelik? Yoksa çoğaltma niyeti yok mu?
 • Toplanan veriler kalite açısından nasıl kontrol edilecek? Analiz kalite açısından nasıl kontrol edilecek?

 

Analiz Durumları ve Birimleri

Yazılım mühendisliğinde durum, gerçek yaşam ortamında çağdaş bir yazılım mühendisliği fenomeni olan herhangi bir şey olabilir. Yazılım mühendisliğini organize etmeye yönelik bir yaklaşım olarak yazılım projeleri, küresel yazılım endüstrisinde kullanılır ve yazılım projelerinin başarı ve başarısızlık ölçüleri, o sektörün durumunun göstergeleri olarak kullanılır. Bu nedenle yazılım projeleri, bir vaka çalışmasında çalışmanın nesnesi olarak açık bir adaydır. Zaman içinde ilerledikçe tüm bir yazılım projesinin incelenmesi son derece zordur ve sonuç olarak araştırmacılar, vaka çalışmaları için bir yazılım projesinin bazı yönlerine veya yönlerine odaklanma eğilimindedir.

Örnek:

Damian ve Chisan, 30 aylık bir boylamsal çalışma yürüttüler ve geliştirilmiş gereksinim mühendisliğinin üretkenlik, risk yönetimi ve ürün kalitesi üzerindeki etkisine odaklandılar. Curtis vd. 17 yazılım projesinde yazılım tasarım faaliyetlerinin görüşmeye dayalı bir çalışmasını gerçekleştirdi.

Vakalar için alternatif adaylar arasında birey, bir grup insan, bir süreç, bir ürün, bir politika, organizasyondaki bir rol, bir olay, bir teknoloji vb. Yer alır. Açık kaynaklı yazılımın ortaya çıkmasıyla birlikte, yazılımın evrimi vaka çalışmasının ortak bir konusudur. Bir vaka çalışması tanımımız göz önüne alındığında, “oyuncak programları” veya benzeri araştırmalar, gerçek hayat bağlamından yoksun olmaları nedeniyle elbette hariç tutulmuştur. Bu tür araştırmalar, daha sonraki vaka çalışmalarına hazırlık olarak araştırma tasarımının yönlerini “test etmek” gibi değerli pilot çalışmalar yapabilir.

Araştırmacılar, bir vaka ile bu vaka içindeki analiz birimi veya birimleri arasında bir ayrım yaparlar. Yin, vakanın bir bütün olarak incelendiği bütünsel vaka çalışmaları ile bir vaka içinde birden fazla analiz biriminin çalışıldığı gömülü vaka çalışmaları arasında ayrım yapar.

Yin için, vakanın mantıksal alt birimleri olmadığında ve bu nedenle açık ek analiz birimleri olmadığında bütünsel tasarım daha uygundur. Bütüncül tasarım, çalışmayı destekleyen teorik çerçevenin doğası gereği bütünsel olduğu durumlarda da uygundur. Yazılım mühendisliği içinde, tipik olarak bütünsel tasarıma daha uygun olan fenomen örnekleri, bireysel bir geliştiricinin vaka çalışması veya birim testi veya belki bir tasarım incelemesi veya kod incelemesi olabilir. Doğası gereği, bütünsel tasarımlar vakaya geniş bir perspektif kazandırır. Bunun çıkarımlarından biri, çalışmanın vakada yeterli ayrıntıyı inceleyemeyebileceği ve bu nedenle önemli konuları gözden kaçırabileceğidir.

Ayrıca, vakaların uzun bir süre boyunca araştırıldığı veya vakanın doğası gereği karmaşık olduğu durumlarda, bütünsel tasarım zamanla incelenen vakaya uygun olmayabilir. Bu durumlarda gömülü bir vaka çalışması tasarımı çok daha uygun hale gelir, çünkü doğası gereği böyle bir tasarım vakadaki karmaşık ayrıntıları toplama, analiz etme ve rapor etme ihtiyacını öngörür. Gömülü analiz birimlerinin her birinin daha fazla örneği olabileceğinden, az sayıdaki bütünsel vakaların aksine, araştırmacı bazen veri toplama tekniklerini (örneğin anketler) ve veri analizi tekniklerini (örneğin, istatistikler) daha uygun örnekler ve popülasyonlar.

Örnek:

Fenton ve Ohlsson, Ericsson Telecom AB’deki büyük bir eski projenin ardışık iki büyük sürümünün çalışmasını rapor etmektedir. Çalışmalarına “vaka çalışması” olarak atıfta bulunurlar ve “bu sonuçların genelleştirilmesi hakkında hiçbir iddiada bulunmadıkları” açıktır. İncelenen ilk sürümün 140 modülünden ve ikinci sürümün 246 modülünden çeşitli ölçümler topladılar.

Ayrıca, birbiriyle örtüşmeyen dört aşama için benzersiz modüllere kadar izlenen arızaların sayısı hakkında veri topladılar, bunlar: işlev testi, sistem testi, ilk 26 hafta saha testi ve saha testlerinden sonraki ilk çalışma yılı.

Fenton ve Ohlsson, çalışmalarını bir “vaka çalışması” olarak adlandırsalar da, bu kitabın terminolojisini kullanarak Fenton ve Ohlsson çalışması, genel bir vaka (organizasyon), iki analiz birimi ( iki sürüm) ve daha sonra çeşitli analiz alt birimleri (örneğin, çakışmayan dört faz). Alternatif olarak, çalışma, iki vaka (iki yayın) ve her vaka içinde çeşitli analiz birimleri (örneğin, çakışmayan dört aşama) ile çoklu gömülü bir vaka çalışması olarak ele alınabilir. Vaka çalışmasının bir başka gücü, yazarların önceki çalışma ve teoriden türetilen 14 resmi hipotezi araştırmasıdır. Andersson ve Runeson daha sonra bu çalışmayı tekrarladı.

Gömülü tasarımlarla ilgili bir risk, araştırmacının vakanın alt birimlerine odaklanmaya devam etmesi ve vakanın geneline yeterince dikkat çekmemesidir. Yazılım mühendisliği içinde, gömülü vaka çalışması tasarımına daha uygun fenomen örnekleri, bir yazılım projesinin, bir yazılım ürün hattının veya organizasyonel yazılım süreci iyileştirmelerinin vaka çalışması olabilir. Bu örneklerde, fenomenin ölçeği, süresi ve karmaşıklığı, her durumda birden fazla analiz birimi olasılığını önerecektir. Yerleşik bir teorik çerçevenin olmadığı ve bu nedenle araştırmacının keşif amaçlı bir vaka çalışması yürüttüğü durumlarda, gömülü bir vaka çalışması tasarımı daha uygun bir yaklaşım olabilir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir