Vaka İncelemesi Nedir? (25) – Vaka İncelemesinde Kavramlar İçin Örnekler – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (25) – Vaka İncelemesinde Kavramlar İçin Örnekler – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

14 Ağustos 2020 araştırmacıların çalışmaları Kalite Kontrol ve Güvence Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Nedir? (25) – Vaka İncelemesinde Kavramlar İçin Örnekler – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka İncelemesinde Kavramları İçin Örnekler  Veri Tanımı ve Veri Depolama Verilerin Seçimi 0
Vaka İncelemesi Nedir 25 – Vaka İncelemesinde Kavramlar İçin Örnekler – Analiz Durumları ve Birimleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Kavramları İçin Örnekler 

• İki yıllık çalışma tamamlandı (B ve C vakaları).
• İki dava daha başlatıldı, ancak pratik kısıtlamalar nedeniyle tamamlanmadı(A ve G durumları).
• Üç vaka vakasıomedata toplandı ancak bu veriler analiz edilmedi (vakalarH, K ve M).
• Dört vakada veri toplanmamıştı ancak veriler mevcuttu (vaka I, L ve N1ve N2).
• Dört vaka yönlendirildi (vakalar D, E, F ve J).
• Bir arayıcıdan yaklaşıma yanıt verilmemesi (caseO).
• İki durum değerlendirildi, ancak bu arada yaklaşılmadıyeterli sayıda vaka oluşmadı(P ve Q durumları).

Bu örnek aynı zamanda vaka seçiminin yalnızca başlangıçta gerçekleşmeyebileceğini de göstermektedir. Esnek bir vaka çalışması tasarımına sahip olmanın önemli olmasının başka bir nedeni de çalışmanın sonucudur.

Verilerin Seçimi

Veri toplama yöntemleri, ikisi birbiriyle ilişkili olsa da, verilerin kaynağından farklıdır. Örneğin, görüşmeler yoluyla veri toplamaya karar vermek, açık bir şekilde verilerin insanlardan toplanacağını ima eder, ancak aynı zamanda görüşme yapılacak uygun kişiler hakkında net olma ihtiyacı da vardır.

Verilerin üçgenleştirilmesini destekleyeceğinden ve dolayısıyla çalışmanın bulgularının güvenilirliğini ve geçerliliğini artıracağından, yeterli veri kaynaklarının kapsanmasının sağlanması önemlidir. Kapsamın bir “boyutu”, yeterince temsili bir insan seçimi ile görüşülmesini sağlamaktır. İkinci bir kapsam “boyutu”, örneğin, ilgili olgunun incelendiği süre boyunca verilerin düzenli olarak toplanmasını sağlamak için zamandır.

Örnek :

IBM örnek olay incelemelerinde, Proje B, derleme ekibi, hata tarama ekibi, tasarım ve kod ekipleri, erken pazar desteği, hizmet, test ve proje yönetimi gibi çok çeşitli “işlevsel alanlar” içeriyordu. IBM Hursley Park’ta ve projenin etkileşime girdiği daha geniş IBM Corporation’da bir dizi başka proje ve iş birimi de vardı. Bu nedenle, görüşülebilecek ve belki de incelenmesi gereken potansiyel olarak çok geniş bir yelpazede farklı paydaşlar vardı. Örnek olay incelemesi için sekiz mülakat gerçekleştirildi ve mülakat yapılanlar, başta proje yönetim ekibi olmak üzere küçük bir ‘işlevsel alan’ yelpazesinden seçildi. Ek olarak, görüşmelerin tümü vaka çalışmasının ilk yarısında yapılmıştır. Bu nedenle, vaka çalışmasının geçerliliği, zaman ve paydaşlar arasındaki sınırlı kapsam nedeniyle potansiyel olarak zayıflamaktadır. Bir dereceye kadar bu sınırlama, toplantı tutanaklarının düzenli olarak toplanması ve proje tamamlandıktan sonra Proje Lideri ve Asistanı ile bir geri bildirim çalıştayı yapılmasıyla telafi edildi. 

Veri Tanımı ve Veri Depolama

Kavramlar ve kavramlar için ölçüler kısaca bir önceki yazıda ele alınmıştır. Bu önlemlerle toplanan verilerin, ön işleme, analiz ve araştırmacılar arasında paylaşılması için yapılandırılmış bir şekilde depolanması gerekecektir. Kitchenham vd., yazılım veri setlerinin modellerini belirlemek için bir yöntem önermiştir.

Daha önce belirtildiği gibi, vaka incelemeleri büyük, karmaşık, çeşitli veriler toplar ve bu verilerin, erişim kolaylığı, veri setinin eksiksizliği ve çekirdek araştırmacılarla veri paylaşma yeteneği sağlamak için yapılandırılmış bir şekilde depolanmasını sağlamak önemlidir; ayrıca üçgenlemeyi ve bir kanıt zincirinin geliştirilmesini ve sürdürülmesini desteklemek. Diğer bir karmaşıklık, birkaç farklı veri öğesinin, özellikle nitel verilerin aynı fiziksel veya elektronik belgede tutulabilmesidir. Örneğin, bir röportaj transkripti, her alıntı birden fazla hipotez, öneri veya araştırma sorusuyla ilgili olan birçok özel alıntı sağlayabilir. Bu, bir kanıt zincirinin sürdürülmesini zorlaştırabilir.

Nicel verilerin doğası – zaten yapılandırılmış olması – örneğin bir ExcelTMdocument veya bir OracleTMdatabanı olarak nicel verileri depolamayı ve bunlara erişmeyi kolaylaştırır. Elektronik eserlerden ayrı fiziksel eserler (örneğin, teyp kayıtları, belgelerin basılı kopyaları) olabilir, bu nedenle veri depolamanın zorlukları ağdan erişilebilir bir dosya yapısına sahip olmaktan daha fazlasıdır.

Shull vd., araştırmacıların deneysel çalışmalardaki açık ve zımni bilgilerini paylaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan deneysel bilgi paylaşım modelini (EKSM) tanıttılar. EKSM, dört aşamadan oluşan yinelemelerden oluşur: sosyalleştirme, dışsallaştırma, birleştirme ve içselleştirme. Model, araştırmacıların çalışmalarından eserleri yaymalarına yardımcı olmak ve ayrıca çalışmaların kopyalanmasına yardımcı olmak için laboratuvar paketlerini genişletmeyi amaçlamaktadır. EKSM, bir araştırma ailesi arasında bilgi paylaşımı için de uygun görünebilir.

Shull vd. perspektif tabanlı okuma (PBR) deneylerinin iki kopyasını kullanarak EKSM’nin uygulamasını örnekler.

PROMISE Group  yazılım mühendisliğinde ikincil analizleri ve meta analizleri desteklemek için halka açık veri arşivlerinin geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, PROMISE verileri toplandıktan (ve muhtemelen analiz edildikten) sonra araştırma grupları arasında paylaşmakla ilgilenirken, buradaki odak noktamız vaka çalışması sırasında bir araştırma grubu içinde verileri indekslemek ve paylaşmaktır. Bununla birlikte, PROMISE tarafından öğrenilen deneyimler ve dersler, bireysel vaka çalışmalarına fayda sağlayabilir.

Kalite Kontrol ve Güvence

Bir vaka çalışmasında geçerlilik ve güvenilirlik nadiren geriye dönük olarak elde edilebilir ve bu nedenle araştırmacı, vaka çalışmasının tüm aşamalarında vaka çalışmasının kalitesini dikkate almalıdır. Tasarım aşamasında, araştırmacı, vaka çalışması bulgularının ve eserlerin titizliği ve alaka düzeyinin en baştan tespit edilmesini sağlamak için vaka çalışması tasarımının çeşitli yönlerini izlemeli ve değerlendirmelidir.

Vaka çalışması tasarımının kalitesini sağlamanın birkaç yöntemi vardır. Bunlar yöntemler aşağıdaki gibidir:

1. Taslak durum çalışması tasarımının proje dışındaki meslektaşlar tarafından gözden geçirilmesini sağlayın.
2. Vaka çalışması tasarımını değerlendirmek için bir pilot çalışma yürütün.
3. Bağımsız gözlemcileri vaka çalışmasındaki tasarım faaliyetlerini gözlemlemeye davet edin.
Örneğin, gözlemciler vaka çalışması tasarımını gözden geçiren veya vaka seçimini gözden geçiren toplantılara katılır. Bu tür gözlemciler büyük olasılıkla gizlilik taahhüdünde bulunmalıdır, vb.
4. Önemli farklar olup olmadığını belirlemek için vaka çalışmasının fiili ilerlemesini planlanan ilerlemeye göre gözden geçirin.

Araştırmacının bir vaka çalışmasında değişiklikler beklemesi gerektiğini hatırlayın ve bir farklılık veya tutarsızlık meydana geldiğinde bu, çalışmada bir zayıflık gösterebilir; veya alternatif olarak, değişiklik tesadüfi bir fırsat sağlayabilir; örneğin, vakadaki bir değişiklik, vakadaki farklılıkları karşılaştırma fırsatı sağlar.

Araştırmacı ayrıca projenin sonraki aşamalarında kalitenin, geçerliliğin ve güvenilirliğin nasıl korunacağını tahmin etmeye çalışmalıdır. Örneğin, bir röportaj kaydedilip yazıya döküldükten sonra, görüşülen kişiden metni gözden geçirmesini ve yorum yapmasını istemek, görüşme verilerinin görüşülen kişinin görüşlerinin adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Başka bir örnek olarak, iki veya daha fazla araştırmacının transkripti kodlaması, ilk analiz faaliyetleri sırasında kodlamanın tutarlılığını sağlamaya yardımcı olur.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir