Vaka İncelemesi Nedir? (28) – ÖRNEKLEMELER – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (28) – ÖRNEKLEMELER – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

15 Ağustos 2020 Etik İkilemlere Örnekler Etik İkilemleri Yönetme Teknikleri Etik İlkeler ve Açıklayıcı Örnekler Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Nedir? (28) – ÖRNEKLEMELER – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Nedir 28 – ÖRNEKLEMELER – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Etik İkilemlere Örnekler

İkilem

1. Bir çalışan, kendisini korumak için, araştırmacının huzurunda bir üstünü kasten yanlış yönlendirdi ve araştırmacı, çalışanın üstünü yanılttığını biliyordu.
2. Ekip, zorunlu bir süreci takip etmemiştir.
3. Bir duruma ilişkin açıklamalardaki tutarsızlıkların giderilmesi, indislerin kimliğini ortaya çıkaracaktır.
bireysel çalışanlar.
4. Bir üst düzey, beklenmedik bir şekilde çalışanlarla hassas bir grup görüşmesine katılır.
5. Araştırmacı tarafından yapılan analiz, kötü performans gösteren çalışanların kimliğini ortaya çıkarabilir.
Bölüm.
6. Bazı araştırmaların tamamlanmasına doğru, bir üst düzey, bulguları dağıtmak istedi
organizasyonun iyileştirilmesine yardımcı olmak için organizasyonda daha geniş kapsamlı, ancak bu,
çalışılan bölümdeki zayıflıkları ortaya çıkarır.
7. Bilgiler özel olarak sağlanır, örneğin, resmi bölümün tamamlanması üzerine
görüşme.

Etik İkilemleri Yönetme Teknikleri

Teknik

1. Örneğin, isimler gibi tanımlayıcı bilgileri kaldırarak (anonimleştirme), bilgileri dışarıda bırakarak veya bilgileri özetleyerek veya bir araya getirerek katılımcıların riskini azaltmak için verileri manipüle edin. Ancak, örneğin, kümelenmiş veya özetlenmiş bir süreç modeli, ilgili kuruluş için faydalı olamayacak kadar soyut olabilir.
2. Farklı paydaşlar için farklı araştırma raporları geliştirin. Örneğin, katılımcılar için daha ayrıntılı bir model ile üstler için üst düzey bir süreç modeli geliştirilebilir. Ancak, örneğin, üstler daha ayrıntılı modellere erişebilir veya (ilk teknikte olduğu gibi) üstler için üst düzey model, organizasyonda etkili karar verme için çok soyut olabilir.
3. Katılımcılara bulguları gözden geçirme ve bilgileri geri çekme hakkı verin. Ancak, örneğin, bilgilerin geri çekilmesi kanıt zincirini ve dolayısıyla araştırma bulgularının güvenilirliğini zayıflatabilir.
4. Araştırmanın bir kısmını veya tamamını yürütmek için dış tarafları kullanın. Ancak, örneğin, dışarıdan bir taraf, belirli bilgilerin hassasiyetini takdir etmeyebilir.

Etik İlkeler ve Açıklayıcı Örnekler

İlkeler ve Açıklama

1. Bilgilendirilmiş onay. Yazılım mühendisliğindeki çalışmalar için kullanılan ana topluluklardan ikisi – öğrenciler ve şirket çalışanları – (en azından) Kanada, Avustralya ve ABD hükümet finansman kuruluşları tarafından savunmasız nüfus olarak kabul edilir.
2. Bilimsel değer. Bilimsel değer iki bileşenden oluşur: araştırma konusunun önemi ve sonuçların geçerliliği. Yazılım mühendisliğinde araştırma, uygun olmayan metodolojiler kullanılırsa veya uygun metodolojiler uygunsuz şekilde kullanılırsa etik olmayabilir. Her iki durumda da araştırma kusurlu olacak, sonuçlar geçersiz olacak ve çalışmanın hiçbir değeri olmayacaktır. Basitçe ifade etmek gerekirse, değeri olmayan bir çalışma yapılmamalıdır.
3. İnsanlara fayda. Araştırmacılar, araştırmanın topluma, organizasyonlara ve insan deneklere olan faydalarını en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda araştırmadan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmeye çalışmalıdır. Bir şirket bir çalışmaya katılmayı kabul ederse, ilgili çalışanların katılma konusunda çok az gerçek seçeneği olabilir. Örneğin, araştırma, çalışanların önemli ölçüde aksamasına ve dolayısıyla zarar görmesine neden olabilir.
4. Kuruluşlara fayda sağlama. Örnek 3’te olduğu gibi, yayınlanmış araştırmalar belirli bir kuruma zarar verebilir, örneğin, organizasyondaki kusurlar başkalarına açıklanırsa. Bununla birlikte, bunun tersine, bir araştırmacının, bir kuruluşun genel halka zarar verebileceği veya muhtemelen zarar verebileceği bir kuruluşa ıslık çalma yükümlülüğü olabilir. Kuruluşa sağlanan faydaları en üst düzeye çıkarmak (örneğin, çalışma uygulamalarındaki eksiklikleri ortaya çıkarmak) veya çalışanlara zarar vermek arasında alınması gereken zor kararlar da olabilir.
5. Gizlilik. Gizlilik, hem öznelerin ve kuruluşların anonimliği hem de verilerin kendisinin gizliliği anlamına gelir. İş arkadaşlarının ve yönetimin bireyleri daha kolay tanımlayabileceği alanda yapılan yazılım mühendisliği araştırmalarında anonimliği korumak daha zordur.
6. Eserler. Yazılım mühendisliğinde çoğu araştırma, örneğin maliyet tahmini ve kaynak kodu analizi gibi, doğrudan insan denekleri üzerinde veya onlarla değil, yazılım sürecinin eserleri üzerinde yürütülür. Örneğin, bu eserlerin yaratıcılarından rıza aranması gerekip gerekmediği ve tersine, eserlerin analizlerinin eserlerin yaratıcılarını ve kullanıcılarını, örneğin kimliklerini açığa vurarak etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin sorunlar vardır.

Uygulama, UNESCO’nun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Dünya Tabipler Birliği’nin İnsan Deneklerini İçeren Tıbbi Araştırmalar için Etnik İlkeleri. Bu incelemeden, Singer ve Vinson dört üst düzey etik ilkeyi soyutladı: bilgilendirilmiş onay, bilimsel değer, fayda ve gizlilik. Daha sonra bu ilkeleri açıklamak için altı uydurma örnek sundular ve ayrıntılı olarak tartıştılar. Bu örnekler Tablo 3.7’de özetlenmiştir.
Bu bölümün başlarında, veri depolamayı vaka çalışması tasarımının bir öğesi olarak tartışmıştık. Verilerin güvenli bir şekilde depolanması, örneğin Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası gibi bazı ülkelerde yasal bir gerekliliktir ve Birleşik Krallık Bilgi Komiseri Ofisi (http://www.ico.gov.uk), kişisel verilerin korunmasına ilişkin tavsiyelerde bulunur.

Örnek olarak:

• Personelinizin yalnızca işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgilere erişmelerine izin verin ve şifreleri paylaşmalarına izin vermeyin.
• Elektronik olarak tutulan kişisel bilgilerin şifrelenmesi, kaybolması veya çalınması durumunda hasara veya sıkıntıya neden olacaksa.
• Bilgisayar sisteminizdeki bilgileri düzenli olarak yedekleyin ve bunları ayrı bir yerde saklayın, böylece bilgisayarlarınızı kaybederseniz, bilgileri kaybetmezsiniz.
• Üzerindeki tüm kişisel bilgiler güvenli bir şekilde kaldırılıncaya kadar eski bilgisayarları elden çıkarmayın.

Vaka çalışması verilerini güvenli ve etkili bir şekilde saklama ihtiyacı, vaka sayısı arttıkça, vakalar için toplanan verilerin miktarı ve çeşitliliği arttıkça ve kişisel ve ayrıca ticari olarak hassas verilerin miktarı arttıkça artar. Yazılım ve BT sistemleri, bazen verinin sahibi verilerin dağıtıldığının farkında olmadan, verilere giderek daha kolay erişimi ve dağıtımını destekler. Sosyal ağ siteleri bariz bir örnektir. Daha ince bir örnek, kullanıcının kendi medya oynatıcısıdır: MP3 formatında kaydedilen görüşmeler otomatik olarak ancak yanlışlıkla müzik dosyası olarak indekslenebilir.

SONUÇ

Bu bölümde, bir vaka çalışmasının tasarımını, bu tasarımın çeşitli unsurları açısından ayrıntılı olarak ele aldık. Belirli bir vaka çalışmasının tasarımını bir vaka çalışması protokolü olarak belgelemek ve vaka çalışması ilerledikçe bu protokolü güncellemek giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu nedenle bölüm, vaka çalışması protokollerinin sürdürülmesini ele aldık. Bölüm ayrıca, araştırmanın tasarımında ve yürütülmesinde araştırmacıya yükümlülükler yüklediğinden, araştırmanın yasal, etik ve mesleki standartları ve gerekliliklerini kısaca ele almaktadır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir