Vaka İncelemesi Nedir? (29) – Vaka İncelemesinde Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (29) – Vaka İncelemesinde Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

15 Ağustos 2020 FARKLI VERİ KAYNAĞI TÜRLERİ Ödevcim Akademik Vaka İncelemesinde Veri Toplama Veri Kaynağı Seçimi Veri Kaynaklarının Sınıflandırılması 0
Vaka İncelemesi Nedir 29 – Vaka İncelemesinde Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Veri Toplama

GİRİŞ

Yazılım mühendisliği vaka çalışmaları için, büyük miktarda ham verinin toplanması yaygındır ve bu verilerin daha sonra, örneğin, yazıya dökülmesi ve ardından kodlanması gerekecektir. Ayrıca, çalışmayı bilgilendirebilecek birçok alternatif veri kaynağı mevcuttur. Bu nedenle, veri kaynaklarını dikkatlice seçmek ve ham ve iyileştirilmiş verileri yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek, örneğin analiz sırasında uygun verileri bulmanın mümkün olması önemlidir. Ham verilerin düzenlenmesi, yalnızca verileri daha sonra iyileştirmeyi ve daha sonra analiz etmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda araştırmacının düzensizlik nedeniyle verilerin kaybolmamasını veya gözden kaçmamasını sağlayarak çalışmanın kalitesini garanti etmesine yardımcı olur.

Önceki bölümlerde farklı veri kaynağı türleri tartışılmaktadır oradan sonra yazılım mühendisliği vaka incelemelerinde yaygın olarak kullanılan beş veri toplama yöntemini gözden geçirin: görüşmeler, odak grupları, gözlemler, arşiv verileri ve ölçütler.

FARKLI VERİ KAYNAĞI TÜRLERİ

Veri Kaynaklarının Sınıflandırılması

Lethbridge ve ark., veri toplama teknikleri üç dereceye ayrılabilir:

Birinci derece. Bunlar, araştırmacının görüşülen kişilerle doğrudan temas halinde olduğu ve gerçek zamanlı olarak veri topladığı doğrudan yöntemlerdir. Örneğin röportajlar, odak grupları, Delphi anketleri ve “yüksek sesle düşün” ve protokol analizi ile yapılan gözlemlerde durum budur.

İkinci derece. Bunlar, araştırmacının veri toplama sırasında görüşülen kişilerle fiilen etkileşime girmeden doğrudan ham verileri topladığı dolaylı yöntemlerdir. Bu yaklaşım, örneğin, yazılım mühendisliği araçlarının kullanımının otomatik olarak izlendiği ve video kaydı ile gözlemlendiği Yazılım Projesi Telemetrisinde benimsenmiştir.

Üçüncü derece. Bunlar, araştırmacının halihazırda mevcut olan eser eserlerini bağımsız olarak analiz ettiği yöntemlerdir. Bu yaklaşım, örneğin, gereksinim özellikleri ve hata raporları analiz edildiğinde veya zaman muhasebesi gibi organizasyonel veri tabanlarından gelen veriler analiz edildiğinde kullanılır.

Birinci derece yöntemlerin uygulanması, ikinci veya üçüncü derece yöntemlere göre daha pahalı olma eğilimindedir, çünkü son iki yöntem hem araştırmacı hem de denekler tarafından önemli ölçüde çaba gerektirir. Birinci ve ikinci derece yöntemlerin bir avantajı, araştırmacının hangi verilerin toplandığını, nasıl toplandığını, verilerin hangi biçimde toplandığını, verilerin hangi bağlamda toplandığını vb. Kontrol etmesinin daha kolay olmasıdır. 

Üçüncü derece yöntemler çoğunlukla daha ucuzdur, ancak aynı kontrolü araştırmacıya sunmazlar. Bu, araştırmacının verilerin kalitesi üzerinde aynı kontrole sahip olmadığı anlamına gelir. Çoğu durumda, araştırmacı, bir dereceye kadar, veri toplamanın ayrıntılarını hangi verilerin mevcut olduğuna dayandırmalıdır. Üçüncü derece metotlar için, verilerin genel ölçüm kılavuzlarının [206] aksine, araştırma çalışmasının amacı dışında başka bir amaçla toplandığı ve kaydedildiği de unutulmamalıdır. Üçüncü derece yöntemlerin kullanıldığı yerlerde, veri geçerliliği ve tamlığı ile ilgili gerekliliklerin, veriler araştırma çalışmasında olduğu gibi toplandığında aynı olup olmadığını belirlemek araştırmacı için çok daha zor olabilir.

Örnek : XP ve REVV çalışmalarında, veriler esas olarak birinci derece yöntem olan görüşmeler yoluyla toplanmaktadır. RMT çalışması, araştırmacıların daha sonra analiz ettiği aracın sıralama özelliklerini içerir. Bu sıralamalar ikinci dereceden bir yöntemdir. QA çalışmasında, hata raporlama ölçütleri biçiminde depolanan veriler, ana veri kaynağı, yani üçüncü derece yöntem olarak kullanılmıştır. Tüm çalışmalar ayrıca kuruluşların sonuçlar hakkında geri bildirim verdiği, yani birinci derece veri toplama yöntemi olan bir veya birkaç geri bildirim adımını içermiştir. Bu veriler, ikinci veya üçüncü derece verilerle tamamlandı, örneğin, süreç modelleri XP ve QA çalışmalarında kullanıldı.

Örnek : Abdullah ve Verner, proje hatalarıyla ilgili vaka çalışmaları için yalnızca üçüncü derece verileri kullanır. Dava, Londra’daki Yüksek Adalet Divanı’na gitti ve davadaki tüm mahkeme materyalleri (tanık ifadeleri, vb.) Çevrimiçi olarak mevcuttur. Hem dava mahkemeye gitmeden önce hem de dava görülürken, London Financial Times, Computerworld, IT Today ve benzeri yayınlarda, çeşitli kişilerle röportaj yapılan yayınlarda, dava etrafında önemli bir basın tartışması yaşandı. Bu materyal, vaka çalışması için verileri oluşturur, referansların tam listesi için Abdullah ve Verner’e bakınız.

Veri Kaynağı Seçimi

Hangi verilerin toplanacağına ve verilerin nasıl toplanacağına dikkatlice karar vermek önemlidir. Bir çalışmanın başlangıcında, tam olarak hangi verilerin toplanacağına karar vermek genellikle zordur, çünkü araştırmada aynı anda yer alan çok sayıda faaliyet vardır. Çalışmanın hedeflerine karar verildiği ve çalışmanın ayrıntılı araştırma sorularının tanımlandığı anda, çalışılan vaka hakkında her şeyi bilmek imkansızdır. Ancak vaka çalışması ilerledikçe ve araştırmacı vaka hakkında daha fazla şey öğrendikçe, araştırma hangi verilerin istendiği, hangi verilerin mevcut olduğu ve hangi verilerin toplanıp daha sonra analiz edilmesinin uygun olduğu konusunda daha büyük bir değerlendirme geliştirir. Vaka çalışmaları için esnek bir tasarımın gerekli olmasının bir nedeni budur: Araştırmacının çalışma ilerledikçe veri toplamayı uyarlayabilmesi için.

Tek bir veri kaynağının tek bir yorumunun etkilerini sınırlamak için birkaç veri kaynağı ve birkaç veri kaynağı kullanmak avantajlıdır. Bu, veri üçgenlemesi olarak adlandırılır. Yukarıda tartışıldığı gibi Lethbridge ve arkadaşlarının üç dereceli veri toplama tekniklerini kullanmak, çalışmada tamamlayıcı bilgilerin toplanmasını sağlamanın etkili bir yoludur. Örneğin, bir araştırmacı veri kaynağı olarak yalnızca toplantı tutanaklarını kullanırsa ve toplantıda hazır bulunan kişilerle konuşmazsa, araştırmacı tutanağın eksiksizliğini ve doğruluğunu ya da tutanakların toplantı katılımcılarının farklı görüşleri. Tutanak içeriğinin katılımcılar tarafından bağımsız olarak onaylanması, araştırmacının verilerin geçerliliğine olan güvenini artırmaya yardımcı olabilir.

Aynı sonuca birkaç bilgi kaynağından da ulaşılabiliyorsa, bu sonuç tek bir kaynağa dayalı bir sonuçtan daha güçlüdür. Bir vaka çalışmasında, farklı rollerin perspektiflerini hesaba katmak ve örneğin farklı projeler ve ürünler arasındaki farklılıkları araştırmak da önemlidir. Bu, farklı perspektiflerin temsil edildiği gözlemci üçgenlemesinin bir varyantı olarak anlaşılabilir. Farklı kaynaklardan gelen veriler arasındaki farklılıklar analiz edilerek sonuçlar çıkarılabilir. Örneğin, yöneticiler ve mühendisler bir konu hakkında farklı fikirlere sahipse, bu bir kuruluş içindeki çıkar çatışmalarını açıklayabiliyorsa veya toplantı tutanakları röportajlardan farklı bir hikaye anlatıyorsa, bu bir saklanma kültürü kültürünü ortaya çıkarabilir.

Yukarıda tartışıldığı gibi, birçok durumda çalışmanın başlangıcında çalışmada tam olarak hangi veri kaynaklarının kullanılacağını bilmek zordur. Sonuç olarak, araştırmacıların bu verilerin yararlı olup olmayacağını ve nasıl yararlı olacağını bilmeden önce veri toplamaları gerekebilir. Ayrıca, araştırmacılar çalışmanın başında toplanabilecek tüm veriler hakkında bilgi sahibi olmayabilirler ve bu nedenle, araştırmacıların çalışma ilerledikçe veri kaynaklarını yinelemeli olarak eklemek zorunda kalmaları muhtemeldir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir