Vaka İncelemesi Nedir? (3) – Vaka İncelemesinde Yaklaşımlar – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (3) – Vaka İncelemesinde Yaklaşımlar – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

5 Ağustos 2020 bir vakanın incelenmesi Ödevcim Akademik Örnek olay incelemesi Tanım hakkında ek açıklamalar vaka çalışması vaka çalışması için Vaka incelemesinde Vaka İncelemesinde Yaklaşımlar  0
Vaka İncelemesi Nedir 3 – Vaka İncelemesinde Yaklaşımlar – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Yaklaşımlar 

Vaka incelemesinde en tipik olan sosyal anketler olan kapsamlı yaklaşımlardır. Standart bir sosyal araştırmada, birçok insana yaklaşılır, ancak birey olarak, genellikle bir ve sadece belirli bir anda, tek bir veri kaynağını (sözlü yanıtlar) kullanma kapasiteleri vardır. Ayrıca, sınırlı bir sosyal sistemde, örneğin bir köyde olsa bile standart bir anket de hariç tutulmuştur. Bazı metodologlar da buna bir vaka çalışması derler, özellikle de bu köy, araştırmacının sonuç çıkarmak istediği bir dizi köyden seçilirse.

Ancak burada “durum” etiketi, pratikte yalnızca örneğin bir yerel ayarla sınırlı olduğu anlamına gelir. Böyle bir projenin diğer özellikleri standart kapsamlı araştırmalar için tipiktir. Tamamen resmi bir bakış açısından, Fransa’daki insanların normları ve değerleri üzerine bir anket, özellikle de daha geniş projenin alanı örneğin Batı Avrupa ülkeleri ise ve proje tekrarlandığında Belçika veya Norveç gibi diğer ülkeleri de içine alır. Ancak “vaka çalışması” etiketinin bu kullanımının, bu yazıda vaka çalışması olarak tanımlanan şeyle ortak hiçbir yanı yoktur.

“Yoğun araştırma” ile “vaka çalışmaları” nı belirlerken ve insanların algılarına, etkileşimlerine ve kararlarına odaklanırken, “vaka çalışması” etiketine önemli bir anlam ekliyoruz. Bu, tamamen resmi bir yaklaşımla çelişmektedir, burada bir vaka çalışması, bir vakanın sadece birkaç vakayı içeren diğer yaklaşımlarla karşılaştırılması ile ilgilidir. Hem bakış açılarını birleştirmek hem de bazı araştırma projelerinin (Fransa’daki anket gibi) bir anketin yanı sıra bir vaka çalışması olduğunu belirtmek mümkün olabilir. Anlaşılır olması nedeniyle, ‘örnek olay’ etiketini kullanmadaki bu belirsizlikten kaçınırız.

Laboratuar deneyleri ve simülasyon çalışmaları da hariç tutulmuştur, çünkü temel özelliklerinden bazıları doğal bağlamdan manipülasyon ve izolasyon içerir. Katı bir anlamda ele alındığında, tanımımız, bir yandan psikoterapide ve diğer yandan siyaset bilimcileri/ekonomistleri tarafından uygulandığı gibi, sırasıyla ulus-devletlere, bireylere odaklanan iki güçlü alt geleneği de dışlamaktadır. Bununla birlikte, daha ekümenik bir yol izlersek, tanımın bazı yönlerini dışarıda bırakarak, bu yaklaşımlar tanımımızın sınırları içine girer.

Tanım hakkında ek açıklamalar

Günümüzde ‘vaka çalışması’ etiketi sadece bir vakanın incelenmesiyle bağlantılı olarak değil, aynı zamanda az sayıda vakanın incelenmesini de içermektedir. “Küçük”, normal olarak bir çalışmaya dört veya beşten fazla vakanın dahil edilmediği anlamına gelir. Bununla birlikte, özellikle bireyler vaka olduğunda, vaka sayısının 40 veya 50 kadar olabileceği istisnalar mevcuttur. Eski literatürde, ‘karşılaştırmalı olmayan’ veya ‘vaka çalışmaları ile birden fazla vakanın dahil olduğu ‘karşılaştırmalı yöntem’ arasında keskin bir ayrım korunuyordu.

İkinci yaklaşıma Ragin (1987) tarafından ve daha sonra ‘çeşitlilik odaklı yöntemlere Ragin (2000) tarafından ‘vaka odaklı karşılaştırmalı yöntem’ adı verilmiştir. Günümüzde genel olarak kullanılan etiket ‘karşılaştırmalı politika’ dır. Ancak okuyucu, tüm araştırmaların karşılaştırmaya bağlı olduğunun farkında olmalıdır, sadece bir vaka çalışılsa bile, standart ya da ideal bir vaka ya da vakanın kendisi ile daha erken bir aşamada örtük karşılaştırmalar yapılır. Bu nedenle, metodolojik bir bakış açısından, bu ayrımın kaybolması üzücü değildir.Bu yazıda, yararlı olan her yerde, ‘tek-vaka çalışmaları’  ve ‘çok-vaka çalışmaları’ etiketlerini uyguluyoruz.

Bu fenomen doğal çevresinde incelenir, çünkü araştırmanın başlangıcında, fenomenin uzamsal ve zamansal sınırlarının ne olduğu henüz net değildir. Başka bir deyişle, bağlamın hangi özelliklerinin alakalı olduğu ve fenomenin modellenmesine dahil edilmesi gerektiği ve hangi özelliklerin dışarıda bırakılması gerektiği henüz açık değildir. Bu nedenle, şimdilik fenomeni bağlamından soyutlamamak daha iyidir.

‘Bir fenomeni doğal bağlamında’ incelemek, araştırmacının bireyleri standart görüşmelerde olduğu gibi normal yaşam durumlarından ayırmadığı veya bir laboratuvar deneyini basitleştiren koşullar altında sosyal bir süreç modellediği, ancak bu, orijinal ortamı mümkün olduğunca az bozarak sosyal olayları inceler. Dahası, araştırma fenomenin doğal bağlamında yapıldığı için tekrarlanan vaka çalışmalarında farklı sosyal ve fiziksel bağlamların önemini ve sosyal süreç üzerindeki etkilerini araştırabiliriz.

İzleme yaklaşımı, bir anketteki tek anlık ölçümden büyük ölçüde farklıdır. Örnek olay incelemesini, panel araştırması gibi bir “çok anlı” anketle, yani “tekrarlanan” bir anketle karşılaştırsak bile böyledir. Bir vaka çalışmasında, farklı ölçüm “dalgaları” arasında keskin bir ayrım yapmak genellikle mümkün değildir. Normal olarak, gözlemler ilgili dönemde sürekli olarak ancak düzensiz olarak toplanır (örneğin 10 günlük bir süre, bir ay veya altı ay). İlgili değişkenlerin birkaç anda ölçüldüğü ve ortamdaki değişikliklerin aynı anda izlenebildiği araştırma tasarımları, kesinlikle bir değişkenin etkisine ilişkin zaman gecikmelerinin olduğu ‘bir anlık ankete’ göre birçok avantaj sağlar. diğer taraftan endişe duymaktadır. Başarılı olaylar ve koşulların birlikteliğine ilişkin içgörüimiz, enine (= kesitsel, bir an) araştırmalara kıyasla uzunlamasına araştırmalarla daha da ileriye götürülmektedir.

Sosyal süreçleri tanımlamak ve açıklamak için bir vaka çalışması yapmak, sosyal etkileşimlere ve sistemdeki katılımcıların birbirlerine ekledikleri ve birbirlerinin eylemlerini nasıl yorumladıklarına dair gelişen anlamlara odaklanmak için eşsiz bir fırsat sunar. Dikkatimizi çeken bir diğer amaç, birden fazla gerçekliğin varlığıdır: bir sistemdeki katılımcıların sahip oldukları farklı ve bazen zıt görüşler ve olay ve koşulların birbirinden farklı yorumları. Dahası, uygulamalı yenilik araştırmalarında standart odaklardan biri olgusal ve algılanan fiziksel ve sosyal darboğazlar ve insanların onlarla nasıl başa çıktığıdır.

Tüm araştırmalarda olduğu gibi, bir vaka çalışması yaparken çözmek istediğimiz soruna odaklanıyoruz. Akılda tutulan araştırma projesi ne olursa olsun, araştırma sorusu hareket noktasıdır. Vaka çalışmalarının çoğunda, araştırmacı oldukça geniş ve belki de bazen belirsiz bir soruyla başlar.

Nesne hakkında çok az şey biliniyorsa, yalnızca geniş ‘ne, nasıl ’soruları ortaya koyabilir. Bu, araştırmacının, sorunu tanımladıktan sonra, bazı uygulanabilir teorileri seçerek ilerlemesi gerçeğini dışlamaz. Genel olarak, araştırma sürecinde geniş soru bir dizi daha kesin soruya dönüşür. Çoğu vaka çalışmasında, araştırmacı bilinmeyen yönlere karşı maksimum açıklık sağlamaya ve ‘nesnenin konuşmasına izin’ vermeye çalışır. Bu, çoğu vaka çalışması için keşifsel bir yaklaşım anlamına gelir. Bununla birlikte, bazen bir vaka çalışması, kesin sorularla veya hatta test edilecek bir hipotezle başlar. İkincisi, keşifsel bir yaklaşımdan başka bir yaklaşım gerektirir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir