Vaka İncelemesi Nedir? (30) – Vaka İncelemesi Röportajları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (30) – Vaka İncelemesi Röportajları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

15 Ağustos 2020 birim testi entegrasyon testi  Mülakat Oturumu Ödevcim Akademik Planlama Görüşmeleri sistem testi Vaka İncelemesi Röportajları 0
Vaka İncelemesi Nedir 30 – Vaka İncelemesi Röportajları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesi Röportajları

Görüşmeler yoluyla veri toplama, yazılım mühendisliğinde vaka çalışmalarında en sık kullanılan ve en önemli veri kaynaklarından biridir. Neredeyse tüm vaka çalışmaları, ya birincil veri toplama ya da diğer veri türlerinin doğrulanması için bir tür görüşme içerir. Bunun nedeni, basitçe, ilgilenilen bilginin çoğunun, soruşturulan vakada çalışan kişilerin zihinlerinden başka hiçbir yerde bulunmamasıdır. Araştırmacı mevcut belgeleri incelese bile, genellikle belgelerin kalitesi, gerçekte ne ölçüde kullanıldıkları veya mülakat yapılan kişiler bu belgelerin içeriğine ne ölçüde katıldıkları hakkında bir şeyler bilmek ister.

Bir görüşme birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, ancak esasen bir araştırmacı görüşülen kişi ile konuşur ve görüşülen kişinin yanıtlamaya çalıştığı sorular sorar. Bununla birlikte, görüşmelerin yürütülmesinde çok farklılıklar vardır. Sorular az ya da çok spesifik olabilir, görüşmeler daha çok ya da daha kısa sürebilir, görüşme oturumları az ya da çok yapılandırılmış olabilir, vb.

Planlama Görüşmeleri

Araştırmacı ve görüşülen kişiler arasındaki diyalog, bir dizi görüşme sorusu tarafından yönlendirilir. Görüşme soruları, özellikle formüle edilmiş araştırma soruları olmak üzere, vaka çalışmasında ilgi duyulan konuya dayanmaktadır. Ancak çoğu durumda mülakat soruları, araştırma soruları ile aynı şekilde formüle edilmez çünkü araştırma sorusunun kendisi görüşülen kişinin cevaplaması çok zor olabilir. Sonuç olarak, mülakat soruları genellikle araştırma sorularından türetilir.

Görüşme soruları açık olabilir, yani görüşülen kişiden geniş bir cevap ve sorun yelpazesine izin verip davet edebilir veya sınırlı sayıda alternatif cevaplar sunan kapalı olabilir. Açık bir soru “Lütfen bana yazılım testi deneyimlerinizden bahsedin mi?” Şeklinde ifade edilebilir, kapalı bir soru ise “Aşağıdakilerden hangi test aşamalarında deneyiminiz var:

(a) birim testi,

(b) entegrasyon testi 

(c) sistem testi

Açık soruların avantajı, yanıtların kapsam açısından daha kapalı sorular kadar sınırlı olmamasıdır. Kapalı soruların avantajı, sonuçları analiz etmenin daha kolay olmasıdır. Sorular kapalıysa, bu aynı zamanda görüşülen kişinin daha tutarlı cevaplar verdiği anlamına gelir çünkü cevapların aralığı açık sorulara göre sorular tarafından daha yönlendirilir ve kısıtlanır. Açık sorularla, görüşülen kişinin daha geniş bir konu yelpazesi hakkında bilgi vermesi daha olasıdır. Cevapların çeşitliliği, kısmen, örneğin mülakat yapılan kişinin çalışılan vakadaki rolünün bir sonucu olarak, görüşülen kişi tarafından alınan belirli bakış açısının bir yansıması olacaktır. Görüşmeler yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve tamamen yapılandırılmış görüşmeler olarak ikiye ayrılabilir. 

Yapılandırılmamış bir görüşmede, görüşme soruları, araştırmacının genel endişeleri ve ilgileri olarak açık bir şekilde formüle edilir. Bu durumda görüşme görüşmesi, görüşülen kişinin ve araştırmacının ilgisine göre gelişecektir. Bu tür mülakatlar, mülakatların sonucu hakkında çok az önyargının olduğu keşif çalışmaları için en uygun olanıdır.

Yarı yapılandırılmış bir röportajda sorular planlanır, ancak listelendikleri sırayla sorulmaları gerekmez. Görüşmedeki konuşmanın gelişimi, görüşülen kişiye farklı soruların sunulma sırasını etkileyebilir ve araştırmacı, tüm soruların görüşmenin bir noktasında görüşülen kişiye sorulduğundan emin olmak için soru listesini kullanabilir. Ek olarak, yarı yapılandırılmış görüşmeler, konuşmada ortaya çıkan konuların iyileştirilmesine ve araştırılmasına olanak tanır. Yazılım mühendisliği vaka çalışmalarında yarı yapılandırılmış görüşmeler yaygındır.

Tamamen yapılandırılmış bir görüşmede, tüm sorular önceden ayrıntılı olarak planlanır ve tüm sorular plandaki aynı sırayla sorulur. Bu tür mülakatlar için büyük olasılıkla çoğu sorunun kapanması muhtemeldir ve birçok yönden tam olarak yapılandırılmış bir mülakat, anket tabanlı bir ankete benzerdir.

Bir vaka çalışmasının planlama aşamasında kiminle mülakat yapılacağına karar verilir. Vaka çalışmasının niteliksel doğası nedeniyle, Önceki yazılarda tartışıldığı gibi, benzerlikleri kopyalamaya çalışmak yerine farklılıklara dayalı olarak görüşülen kişilerin seçilmesi önerilir. Bu, farklı rolleri, kişilikleri vb. dahil etmeye çalışmanın iyi olduğu anlamına gelir. Röportajda görüşülen kişi sayısına çalışma sırasında karar verilmelidir. 

Görüşme soruları formüle edildiğinde, ilk görüşme setinde pilot uygulamaya alınabilir. Bu adımda, örneğin soruların görüşülen kişi için anlaşılabilir olduğu ve gelecekteki görüşmelerde faydalı cevaplarla sonuçlanmasının muhtemel olduğu onaylanabilir. Pilot görüşmeler geleneksel görüşmeler gibi yürütülür, ancak soruların ne kadar iyi formüle edildiğini anlamak için ekstra dikkat gösterilmektedir. Örneğin, görüşülen kişiye özellikle soruların ne kadar anlaşılır olduğunu ve cevaplamanın ne kadar kolay veya zor olduğunu sormak mümkündür.

Mülakat Oturumu

Bir görüşme oturumu birkaç aşamaya bölünebilir. İlk olarak araştırmacı, görüşmenin ve vaka çalışmasının amaçlarını sunar ve görüşmeden elde edilen verilerin nasıl kullanılacağını açıklar. Bu aşamada araştırmacı, görüşmeyi kaydetme izni de alabilir. Daha sonra genellikle konunun, organizasyonun, projenin vb. arka planı hakkında bir dizi giriş sorusu sorulur. Bu soruların cevaplanması genellikle nispeten basittir. Bu girişten sonra, hem görüşmeci hem de görüşülen kişi umarım durumdan rahatsız olur ve diğer sorulara hazırdır.

Görüşmenin en büyük bölümünü oluşturan ana görüşme soruları, daha sonra girişten itibaren devam eder. Görüşme kişisel ve belki de hassas sorular içeriyorsa, örneğin kuruluştaki politik konular, meslektaşlar hakkındaki görüşler, işlerin neden ters gittiği veya görüşülen kişinin kendi yeterliliği veya çatışmalar vb. İle ilgili sorular, özel dikkat gösterilmelidir. Bu durumda, görüşülen kişinin gizliliğinin sağlanması ve görüşülen kişinin görüşmeciye güvenmesi önemlidir. Görüşmeye bu sorularla başlamanız veya güven ortamı oluşmadan önce bunları tanıtmanız tavsiye edilmez.

Görüşülen kişinin görüşlerinin doğru bir şekilde anlaşıldığını teyit etmek, tespit etmek ve yanlış anlamak ve sorular ve cevapları hakkında daha fazla geri bildirim toplamak için araştırmacı tarafından görüşmenin sonuna doğru ana bulgular özetlenmelidir. 

Üç genel ilkeye göre farklı sırayla farklı soru türleri sorulabilir. Huni modeli açık sorularla başlar ve daha spesifik sorulara doğru ilerler. Piramit modeli spesifik olanlarla başlar ve görüşme sırasında soruları açar. Zaman camı modeli, diğer iki alternatifin bir karışımı olarak görülebilir ve açık sorularla başlar, ortadaki yapıyı düzeltir ve görüşmenin sonuna doğru yeniden açılır. Soruları rastgele sırayla sormak yerine mülakat seansı boyunca düşünmek ve hangi modeli seçeceğine karar vermek gerekiyor. Ancak modellerden herhangi birinin her durumda en iyisi olduğunu söylemek mümkün değildir.

Görüşme oturumu sırasında araştırmacının rolü, görüşülen kişiye sorular sormak ve cevapları dinlemek ve gerektiğinde ek sorularla cevapları takip etmektir. Bu süreçte araştırmacı, soru sorma, görüşülen kişinin cevaplarını dinleme ve hangi soruların cevaplandığını izleme arasında iyi bir denge bulmaya çalışmalıdır.

Mülakatı yönlendirmek ve tüm önemli konuların kapsanmasını sağlamak elbette önemlidir. Bununla birlikte, vaka çalışması araştırması esnek bir araştırma formu olduğundan ve görüşmeler genellikle yarı yapılandırılmış ve hatta yapılandırılmamış olduğundan, görüşmenin yapısı ve akışı araştırmacı tarafından aşırı derecede kısıtlanmamalıdır. Bazı durumlarda sorular bir takip görüşmesi oturumuna ertelenebilir. Bazı durumlarda mülakatı yapan iki kişi olmak bir avantajdır. Daha sonra bir kişi soruları sorabilir ve görüşülen kişiyle diyaloğa odaklanabilir ve diğeri daha çok hangi soruların tartışıldığına ve görüşme sırasında hangi soruların tartışılacağına odaklanabilir.

Deneyimsiz araştırmacılarda yaygın olan tipik bir hata, yönlendirici sorular sormaktır ve bu da yanlış cevapların alınmasına neden olabilir. Diğer bir hata, görüşülen kişinin sözünü kesmek veya görüşülen kişiye cevapları düşünmesi için yeterli zaman vermemek. Araştırmacı bazen görüşülen kişiye bir cevap hakkında düşünme imkanı veren bir süre sessiz kalmalıdır. Görüşülen kişiye bir cevap önererek “yardım etmek” cazip gelebilir. Bu durumlarda araştırmacı, görüşülen kişinin verdiği cevaba yanlı yaklaşmamaya dikkat etmelidir.

Bunu yapmanın uygun olduğu ve görüşülen kişinin kabul ettiği durumlarda, araştırmacı görüşmeyi örneğin bir MP3 ses kaydı olarak kaydetmelidir. Bunun nedeni, görüşmeler sırasında notlar alınsa bile tüm detayları kaydetmenin zor olması ve görüşme sırasında nelerin kaydedilmesinin önemli olduğunu bilmenin neredeyse imkansız olmasıdır. Röportajın yeterli detayını gerçek zamanlı olarak kaydetmek için özel ve eğitimli bir yazara sahip olmak mümkün olabilir, ancak o zaman bile yedek olarak bir kayıt yapılmalıdır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir