Vaka İncelemesi Nedir? (31) – Vaka İncelemesinde Görüşme Sonrası Faaliyetler – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (31) – Vaka İncelemesinde Görüşme Sonrası Faaliyetler – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

17 Ağustos 2020 GÖZLEMLER ODAK GRUPLARI Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Nedir? (31) – Vaka İncelemesinde Görüşme Sonrası Faaliyetler – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka İncelemesinde Görüşme Sonrası Faaliyetler 0
Vaka İncelemesi Nedir 31 – Vaka İncelemesinde Görüşme Sonrası Faaliyetler – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde

Görüşme Sonrası Faaliyetler

Görüşme seansından sonra, analize başlanmadan önce genellikle bir dizi faaliyetin yürütülmesine ihtiyaç vardır. Görüşme kaydedildiğinde, analiz edilmeden önce metne dönüştürülmesi gerekir. Bu, zaman alan bir görevdir, ancak çoğu durumda, transkripsiyon sırasında yeni içgörüler elde edilir ve bu nedenle, bu görevin, görüşme sürecinde yer alan araştırmacılar dışında herhangi biri tarafından yapılması tavsiye edilmez.

Transkriptlerin görüşme konusu tarafından gözden geçirilmesi avantajlı olabilir. Bu, görüşülen kişiye görüşmede verdiği cevapları düzeltme, açıklama veya genişletme fırsatı sağlar. İnceleme ayrıca, araştırmacıya belirli yanıtların açıklığa kavuşturulmasını ve genişletilmesini isteme fırsatı sunar.

Örnek :

Görüşmeler XP çalışmasında gerçekleştirildi. Araştırmacıların, Agile yöntemlerini geleneksel bir aşama kapısı modeli ile birleştirmenin olası sorunları hakkında bir başlangıç ​​hipotezi vardı. Ancak bununla ilgili hiçbir ayrıntı bilinmiyordu ve buna ilişkin hipotezler ayrıntılı değildi. Bu nedenle, açıklayıcı ve açıklayıcı örnek olay incelemesinin kombinasyonunu destekleyen yarı yapılandırılmış bir yaklaşım seçilmiştir. Çevik ve aşama kapısı modellerine ilişkin bilgilere ve çalışmanın hipotezlerine dayalı bir görüşme kılavuzu geliştirilmiştir. Görüşmeler, örneğin Klein ve Myers tarafından açıklandığı gibi, yapının kapsamak istediğimiz konular ve her konu için yaklaşık zaman bütçesi açısından verildiği yarı yapılandırılmıştı.

İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde görüşme yapılacak ilgili kişiler belirlendi. Görüşülen tüm kişilere, kuruluş içinde yalnızca anonim verilerin dışarıdan ve kurum içinde sunulacağına dair söz verildi. Görüşmelerin çoğunu iki araştırmacı birlikte gerçekleştirdi, bunlar ses kaydı ve daha sonra yazıya dökülmüştür. Görüşmeciler ayrıca kendiliğinden ilgili buldukları şeyleri not alırlar.

ODAK GRUPLARI

Görüşmeye dayalı veri toplamada, araştırmacı normalde bir kişiye bir dizi soru sorar. Bir odak grupta, veri toplama, görüşmeye benzer bir oturumda aynı anda birkaç kişiyle yapılır.

Bu tür veri toplama tekniği genellikle nitel araştırmada çok kullanışlıdır ve Kontio ve diğerleri tarafından listelendiği gibi bazı güçlü yönleri vardır:

• Farklı geçmişler ve grup ortamının doğası nedeniyle yeni anlayışların keşfi.
• İnsanların bireysel bir görüşmede gizlenmiş olabilecek gerçekleri onaylayabilmeleri (veya reddedebilmeleri) anlamında yardımlı hatırlama.
• Birkaç kişinin aynı anda “mülakat” yapılabilmesi nedeniyle maliyet etkinliği.
• Örneğin, su testi ile karşılaştırılan tartışmanın doğasının derinliği.
• Hem ağ kurabildiklerinden hem de katılımcılar için iş faydasını, kendi çalışma yöntemlerini diğer katılımcılarla karşılaştırın.

Robson’a göre bir başka avantaj, bu tür bir seansta doğal bir kalite kontrolün olmasıdır. Katılımcılar kontrol etme ve katılmadıkları aşırı görüşlere tepki verme eğilimindedir ve grup dinamikleri en önemli konulara odaklanmaya yardımcı olur. Söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığını düşündükleri için normalde tek başlarına görüşmeye isteksiz olan kişilerin bu tür bir araştırmaya katılma şansı da vardır.

Örnek :

Lehtola vd., odak grup oturumlarına dayalı olarak gereksinim önceliklendirme uygulamaları üzerine bir çalışma yürütmüştür. İki şirketten dört katılımcı, her biri yarım saat olacak şekilde planlanan beş konuyla ilgili tartışmaya katıldı:

• Şirketlerde mevcut ihtiyaçlar önceliklendirme uygulamaları.
• Şirketlerin mevcut uygulamalarıyla ilgili sorunları.

• Öncelikli kararları olan veya sahip olması gereken faktörler.

• Öncelikli bilgi kaynakları.
• Gereksinimlerin önceliklendirildiği geliştirme aşamaları.

Odak grup tartışmaları iki derinlemesine görüşme ile takip edilmiş ve bir önceliklendirme oturumu gözlemlerle izlenmiştir.

Örnek :

Runeson, odak grup tartışmalarını kullanarak birkaç şirkette birim test uygulamaları üzerine bir çalışma yürütmüştür. Odak grubu 12 şirketten 17 temsilciden oluşmuştur.

Odak grup tartışmaları üç tema etrafında düzenlenmiştir:

• Test nedir?
• Katılımcıların ne olduğu? Sınavla ilgili güçlü yönler nelerdir?

• Katılımcıların ne olduğu? Sınava girmeyle ilgili sorunlar nelerdir?

Pek çok şirkete açık olmak, bu durumda bir yazılım süreci iyileştirme ağında (SPIN) kurulmuş olan güven gerektirir. Odak grup tartışmalarını odak grup sonuçlarından oluşturulan bir anket takip etmiştir.

Bununla birlikte, odak gruplarının zayıf yönleri vardır, örneğin Kontio ve ark. ve Robson. Örneğin, grup dinamikleri işe yaramazsa, oturumu yönetmek zor olabilir. Moderatörün hem konu alanı hem de grup tartışmalarını yönetme konusunda önemli deneyime sahip olmasını gerektirir.

Bu seanslar kaydedilebilirken, kimin ne dediğini belirlemek ve ne söylendiği konusunda net olmak zor olabilir (çünkü insanlar birbirleri hakkında konuşurlar). Bu nedenle araştırmacı, bu tür seanslarda nasıl not alacağını dikkatlice düşünmelidir. Ayrıca gizliliğin, katılımcıların normal bir röportajda verecekleri bilgileri vermelerini engellemesi de mümkündür. Burada araştırmacı, soruların önceden hassas olabilecek materyallerle ilgili olup olmadığını tahmin etmeye çalışmalıdır. Bazı durumlarda, toplantıdan önce katılımcılar arasında ifşa etmeme anlaşmaları formüle etmek mümkündür. Ancak, materyal hassas ve gizli ise, resmi bir anlaşma yazmak bu sorunu çözmeyebilir.

İnsanlar belki “gizli gündemlere” sahip olacaklar ve veri sağlamaktan başka nedenlerle yanıtları vurgulayabilirler. Örneğin, oturuma katılıyorlarsa, potansiyel bir iş ortağı üzerinde iyi bir izlenim bırakmak isteyebilirler. Araştırmacı, bunun riskini önceden tahmin etmeye ve oturum sırasında bunu izlemeye çalışabilir.

Tartışma sırasında hangi noktalara değinildiği açısından sosyal kabul edilebilirlik, katılımcıları etkileyebilir, bu nedenle bir grup ortamında sorulara dürüst ve tam cevaplar veremezler. Yine, araştırmacı bunun riskini önceden tahmin etmeye çalışabilir ve seans sırasında bunu izlemeye çalışabilir.

Bir toplantıda zamanın kısıtlı olduğu ve çok fazla konu ve çok karmaşık konuların detaylı olarak tartışılmasının mümkün olmadığı da unutulmamalıdır. Bu, odak grup toplantısının planlama aşamasında dikkate alınmalıdır.

GÖZLEMLER

Yazılım mühendisleri tarafından belirli bir görevin nasıl yürütüldüğünü araştırmak için gözlemler yapılabilir. Bu, Bölüm 4.2’deki sınıflandırmaya göre birinci veya ikinci derece bir yöntemdir. Gözlem için pek çok farklı yaklaşım vardır. Bir yaklaşım, bir grup yazılım mühendisini bir video kaydedici ile izlemek ve daha sonra kaydı analiz etmektir.

Diğer bir alternatif ise, araştırmacının sürekli olarak “Stratejin nedir?” Gibi sorular sorduğu “yüksek sesle düşün” protokolü uygulamaktır. ve “Ne düşünüyorsun?” deneklere sesli düşünmelerini hatırlatmak içindir.

Bu, örneğin Wallace ve diğerleri tarafından önerildiği gibi ses ve tuş vuruşlarının kaydedilmesiyle birleştirilebilir. Toplantılardaki gözlemler, toplantı katılımcılarının birbirleriyle etkileşime girdiği ve böylece çalışılan nesne hakkında bilgi ürettiği başka bir türdür. Alternatif bir yaklaşım Karahasanovic ́ ve diğerleri tarafından sunulmuştur. Katılımcılardan veri ve geri bildirim almak için bir örnekleme aracının kullanıldığı yer Karahasanovic ́ ve ark. bilgisayar tabanlıdır ve düzenli aralıklarla katılımcılara hemen cevapladıkları sorular sorulur.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir