Vaka İncelemesi Nedir? (32) – GÖZLEM YAKLAŞIMLARI – ARŞİV VERİLERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (32) – GÖZLEM YAKLAŞIMLARI – ARŞİV VERİLERİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

17 Ağustos 2020 ARŞİV VERİLERİ GÖZLEM YAKLAŞIMLARI Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Nedir 32 – GÖZLEM YAKLAŞIMLARI – ARŞİV VERİLERİ - Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Nedir 32 – GÖZLEM YAKLAŞIMLARI – ARŞİV VERİLERİ - Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


GÖZLEM YAKLAŞIMLARI

Gözlem yaklaşımları, araştırmacının etkileşiminin yüksek veya düşük olmasına ve deneklerin farkındalığının yüksek veya düşük olmasına bağlı olarak kategorilere ayrılabilir.

Kategori 1 veya kategori 2’ye göre gözlemler, tipik olarak, araştırmacının ekibin bir parçası olduğu ve yalnızca diğer ekip üyeleri tarafından araştırmacı olarak görülmediği eylem araştırması veya klasik etnografik araştırmalarda gerçekleştirilir.

Kategori 1 ile kategori 2 arasındaki fark, kategori 1’de araştırmacının diğer denekler tarafından “gözlemci katılımcı” olarak görülürken, kategori 2’de daha çok “normal katılımcı” olarak görülmesidir. Kategori 3’te, araştırmacı yalnızca araştırmacı olarak görülüyor. Gözlem yaklaşımları, tipik olarak, yukarıda açıklandığı gibi “yüksek sesle düşün” protokolü gibi birinci derece veri toplama teknikleriyle gözlemleri içerir. Kategori 4’te, denekler tipik olarak video kaydı gibi ikinci derece bir teknikle (bazen video etnografisi olarak adlandırılır) gözlemlenir.

Gözlemlerin bir avantajı, incelenen fenomeni derinlemesine anlamalarını sağlayabilmeleridir. Ayrıca, meselelere ilişkin “resmi” bir görüş ile “gerçek” durum arasında bir sapma olduğundan şüphelenildiğinde gözlemlerin kullanılması özellikle önemlidir. Bununla birlikte, gözlemlerin analizi zaman alıcı hale getiren önemli miktarda veri söz konusudur.

Örnek :

Sharp vd., çevik geliştirme uygulamaları çalışmasında gözlemleri kullanır. Gözlemci bir XP takımıyla bir hafta geçirdi ve eşli programlama da dahil olmak üzere günlük etkinliklere katıldı, yani yukarıdaki Durum 1 gibi bir yaklaşım. Toplanan veriler saha notlarından, toplantı ve tartışmaların ses kayıtlarından, fotoğraflardan ve eserlerin kopyalarından oluşuyordu.

Örnek :

Vans vd., protokol analizini kullanarak, bakım görevleri sırasında dört profesyonel programcının bir programı değerlendirmesini gözlemledi. Programcılardan yüksek sesle düşünmeleri istendi ve yorumları video veya ses olarak kaydedildi. Bir bakım görevi sırasında gerçekleştirilmesi beklenen eylemleri ve eylem dizilerini içeren teoriden bir anlama modeli türetilmiştir. Programcıların sesli düşünce raporları yazıya döküldü ve anlama modeliyle eşleştirilmiştir.

ARŞİV VERİLERİ

Arşiv verileri, arşivlerde bulunan verileri ifade eder. Örnekler şunları içerir:

• Toplantı dakikaları, örneğin düzenli proje düzeyinde durumla karşılaşma veya baskı incelemeleri.
• Gereksinimler gibi farklı geliştirme aşamalarından teknik belgeler teknik özellikler, test özellikleri ve kaynak kodu.
• Yönetim belgeleri, proje planları gibi.
• Hem ana hat organizasyonu hem de proje organizasyonu için organizasyon şemaları.
• Finansal kayıtlar.
• Daha önce toplanan ölçümleri özetleyen raporlar, örneğin durum
zaman içinde sistem testi.

Benbasat vd. ve Yin, dokümantasyon ve arşiv kayıtları arasında ayrım yaparken, onları birlikte ele alır ve nitel veriler (dakikalar, belgeler, grafikler) ile nicel veriler (kayıtlar, ölçütler) arasındaki sınırı görürüz, ikincisi daha önceki yazılarımızda  ele almıştık. Toplantı tutanakları gibi bazı arşiv verileri, nitel ve nicel verilerin bir karışımını içerebilir ve araştırmacının bu farklı türdeki verileri, uygun analiz teknikleri kullanılarak analiz edilebilmeleri için uygun bir şekilde ayırması gerekebilir.

Arşiv verileri, bir vaka çalışmasında toplanabilen üçüncü derece veri türüdür. Bu tür veriler için, bir yapılandırma yönetim aracı, dosya ve belgelerin farklı sürümlerinin toplanmasına olanak sağladığından, yazılım geliştirme projelerinde önemli bir kaynaktır.
Diğer üçüncü derece veri kaynaklarına gelince, bir vaka çalışmasında, belgelerin başlangıçta araştırma için veri sağlamak amacıyla geliştirilmediğini unutmamak önemlidir.

Bir belge, örneğin, bir organizasyonel şablona göre zorunlu olan, ancak o bölümün kalitesini etkileyebilecek proje için daha az ilgi çeken kısımları içerebilir. Alternatif olarak, belge, örneğin politik veya gizlilik nedenleriyle bir çalışmayla ilgili verileri hariç tutabilir. Verilerin eksik olduğu durumlarda, arşiv verilerinin toplanması ve analizi, eksik tarihsel verileri elde etmek için anketler gibi diğer veri toplama ve analiz teknikleriyle birleştirilmelidir.

Araştırmacı için verilerin kalitesini değerlendirmek elbette zordur, ancak bazı bilgiler orijinal veri toplamanın amacı araştırılarak ve organizasyondaki ilgili kişilerle görüşülerek elde edilebilir. Arşiv verilerinin, incelenen vakadaki bazı faaliyetler veya faaliyetler tarafından doğal olarak üretildiği göz önüne alındığında, araştırmacı, eğer varsa, verilerin hangi bölümlerinin çalışma için uygun ve geçerli olacağına karar vermeden önce verileri değerlendirme fırsatına sahiptir. Özellikle değerli bir arşiv verisi türü, bir proje için düzenli toplantılardır, örneğin her hafta yapılan proje durumu toplantıları. Verilerin yeterli kalitede olması ve uygun içeriğe sahip olması koşuluyla, bu tür veriler, incelenen vakada zaman içindeki değişikliklerin kaydını sağlayabilir.

Örnek :

Kalite Güvencesi çalışmasında arşiv verileri önemli bir bilgi kaynağıydı. Bir organizasyondan üç farklı proje incelendi. Projelerden biri çalışmadan önce yürütüldü, bu da bu projeden elde edilen verilerin geriye dönük olarak analiz edildiği anlamına geliyordu. Süreç modelleri, proje özellikleri ve raporlarının yanı sıra incelenmiştir.

Örnek :

PM çalışmasında, araştırmacı, iki projenin en üst düzey statü toplantısı için toplantı tutanaklarının kopyalarını topladı. Proje B için bu toplantılar, proje süresince 49 toplantı ile her hafta yapılmıştır. C Projesi için, bu toplantılar başlangıçta iki haftada bir ve daha sonra her hafta, proje süresince 37 toplantı ile gerçekleştirildi. Proje B’nin tutanakları, yapılandırılmış nitel veriler, anlatı verileri ve nicel verilerin zengin bir karışımını içeren Proje C’nin tutanaklarından çok daha yapılandırılmış ve ayrıntılıydı. Sözleşme gereği, Proje C, az miktarda yapılandırılmış veri ile temelde anlatı verilerini içeriyordu.

İki proje için tutanakların yapısı ve içeriğindeki farklılıklara rağmen, her iki dakika seti de ilgili vaka çalışmalarına değerli ham veriler sağlamıştır. Bu arşiv verileri, iki vaka çalışması için birincil veri kaynağı haline geldi, ancak mülakatlar, geri bildirim atölyeleri ve diğer arşiv verileri türleriyle tamamlandı. Verileri dakikalar içinde kodlamak için manuel ve yarı otomatik aramalar kullanıldı. Her iki dakika grubu için, bazı nitel veriler kodlanmış ve daha sonra parametrik olmayan istatistiksel testlerde kullanılmak üzere basit ölçütler sağlamak için sayılmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ilerleyen yazılarımızda ele alınacaktır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir