Vaka İncelemesi Nedir? (38) – KANTİTATİF VERİ ANALİZİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (38) – KANTİTATİF VERİ ANALİZİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

19 Ağustos 2020 KANTİTATİF VERİ ANALİZİ nicel ve nitel veri türleri nicel veri analizi Ödevcim Akademik Tanımlayıcı istatistikler tipik bir nicel analiz Vaka Analizi yaptırmaa veriyi analiz etmek 0
Vaka İncelemesi Nedir 38 – KANTİTATİF VERİ ANALİZİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Örnek :

XP çalışmasında, geçerlilik tehditleri Robson tarafından bir kontrol listesine dayalı olarak analiz edilmiştir. Tehditleri yapı geçerliliği, iç geçerlilik, dış geçerlilik ve güvenilirliğe göre analiz etmek de mümkün olabilirdi. Daha sonra geçerliliğe yönelik tehditlere karşı önlemler alındı. Örneğin, nirengi farklı yollarla sağlandı, sonuçlar vaka temsilcileri tarafından incelendi ve iki araştırmacı aynı materyalle paralel olarak çalışarak potansiyel olumsuz vakalar belirlendi. Organizasyonlarla bunu anlamak için yeterli zaman harcanması da önemli görülüyordu. Vaka çalışması sınırlı bir süre devam etse bile, araştırmacıların sunulan vaka çalışmasından önce kuruluşlarla uzun vadeli bir işbirliği içinde olmaları nedeniyle bu tehdit azaldı.

Örnek :

QA çalışmasında, örneğin, hata raporlarının hangi aşamadan kaynaklandığını kontrol etmek için veri üçgenlemesi kullanılmıştır. Sorun raporunda bildirilen aşama ile kişinin proje organizasyonundaki görevleri arasındaki uyum kontrol edildi. Test aşamasında sorun raporlama şemasında, örneğin sistem testi veya işlev testi gibi bir alan vardı. Bu veriler, ihraççının sisteme veya işlev testi kuruluşuna ait organizasyonuyla karşılaştırıldı.

KANTİTATİF VERİ ANALİZİ

Nicel veriler için, analiz tipik olarak nicel sayılarla çalışan matematiksel ve istatistiksel teknikleri içerir. Bu faaliyetlerin tümü vaka çalışması araştırmasıyla ilgilidir. Bazı nicel analiz örnekleri aşağıdaki gibidir:

Tanımlayıcı istatistikler

Tanımlayıcı istatistikler, bu tür ölçümler, standart sapmalar, histogramlar ve dağılım grafikleri, toplanan verilerin anlaşılması için kullanılır. Bu, diğer yöntemler uygulanmadan önce genellikle doğal bir adımdır.

Tahmine dayalı modellerin geliştirilmesi. Bu tür bir analiz, daha sonraki bir süreç faaliyetinden alınan bir ölçümün daha önceki bir süreç ölçümüyle nasıl ilişkili olduğunu açıklamak için yapılır. Bu, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanmayı içerebilir.

Hipotez testi. Bu tür analizler, bir veya birkaç değişkenin (bağımsız değişkenler) bir veya birkaç başka değişken (bağımlı değişkenler) üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Nicel analiz yöntemleri tipik olarak sabit bir araştırma tasarımını varsayar. Bu, tasarımın veri toplama başlamadan önce tamamlandığı ve veri toplama başladığında tasarımın değiştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelir. Örneğin, bir araştırma çalışmasının, bir mühendisin belirli bir belge türünde belirli bir analiz tekniğiyle değişiklik yapması için geçen süreyi ölçmeyi içerdiğini söyleyin. Daha sonra, bu 10 mühendis için ölçülmüşse, 10 veri noktası vardır.

Bu, gittikçe daha fazla mühendisle devam ettirilseydi, bu tür bir değişikliği yapmak için gereken ortalama süreyi tahmin etmede daha kesin olmak mümkün olurdu. Bununla birlikte, tasarım örneğin mühendislerin atamada çiftler halinde çalışmasına izin verilerek değiştirilirse, ortalama değeri hesaplamak için bu veri noktalarını orijinal 10 veri noktasıyla birlikte kullanmak mümkün olmayacaktır, çünkü ölçümler basittir. aynı şeyi ölçmemek. Esnek araştırmalarda da nicel hesaplamalar yapmak elbette mümkündür, ancak doğru yönlerin hesaplandığından emin olmak için özen gösterilmelidir ve çoğu durumda tasarımdaki değişiklikler, analizde daha az veri noktasının kullanılabileceği anlamına gelir.

Yazılım mühendisliğinde nicel veriler söz konusu olduğunda bazı ek endişeler vardır. Birçok araştırmada mühendisler gibi insanlar dahil edilir ve insanların çalışmaları üzerinde ölçümler yapılır. Bu, çoğu durumda veri noktalarının sayısının sınırlı olduğu anlamına gelir. Tek vakalardan alınan nicel veri setleri bu nedenle çok küçük olabilir,
analizde özel kaygılara neden olan yanıtlayanların sayısı veya ölçüm noktaları nedeniyle.

Diğer bir endişe, toplanan verilerin dağıtılmasıdır. Nicel verilerin analizi üzerine tipik bir ders kitabında, birçok istatistiksel yöntem verilerin normal olarak dağıldığını ve bir aralık veya oran ölçeğinde olduğunu varsayar. Bununla birlikte, yazılım mühendisliğinde nicel veriler, çoğu durumda öznel görüşlere (örneğin, anketlerden elde edilen veriler) ve yalnızca sıra ölçeğinde olan diğer türden verilere dayanır. Bu, birçok durumda parametrik istatistikler yerine parametrik olmayan istatistiklerin [188] kullanılması gerektiği anlamına gelir.

Diğer metinlerde kapsamlı bir şekilde ele alındığı için, nicel analiz bu kitapta büyük ölçüde ele alınmamıştır. Kantitatif analiz hakkında daha fazla bilgi için örneğin aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz:

• Robson, nicel veri analizi için temel yöntemlerin sunulduğu araştırma metodolojisi üzerine genel bir metin sunar.
• Wohlinetal, Yazılım mühendisliğinde kontrollü deneyler yapmak için mevcut kılavuzlar. Örneğin, hipotez testleri yapılırsa bu önemli olabilir.
• Montgomery, deneylerin parametrik yöntemlerle (varyans analizi) nasıl analiz edileceğine dair açıklamalar sunar. Örneğin, hipotez testleri yapılırsa bu önemli olabilir.
• SiegelandCastellan, parametrik kantitatif verileri nasıl analiz ettiğini açıklamaktadır.
• FentonandPfleeger’ın kapsamlı kitapçık yazılım yazılımları. Ancak, geleneksel ders kitapları gibi daha birçok bilgi kaynağı mevcuttur.

Örnek :

Kalite Güvencesi çalışmasında, temel analizler, temel olarak korelasyon analizi ve dağılım grafikleri gibi tanımlayıcı istatistikler yoluyla nicel yöntemlerle gerçekleştirildi. KG durumunda, nicel veriler daha derin bir anlayış için tetikleyici rol oynadı. Verideki örüntüler ve bunların eksikliği geri bildirim oturumunda sorular doğurdu. Cevaplar, veri analizinde değişikliklere, örneğin bazı veri kaynaklarının filtrelenmesine ve verilerdeki gerçek modellerin tanımlanmasına yol açar.

Örnek :

Briand vd., nesneye yönelik tasarım önlemlerini değerlendirmek için endüstriyel bir vaka çalışması yürüttü. Analiz, tanımlayıcı istatistikler, temel bileşen analizi ve tek değişkenli regresyon analizi ile yapılmıştır.

Çoğu durumda, tipik bir nicel analiz, örneğin görüşmelerden alınan nitel bir analizle birleştirilir ve nitel bir analiz, aşağıdaki gibi nicel bir analizle tamamlanabilir.

Örneğin, Kitchenham ve ark. uluslararası standardının yazılım mühendisliği işlerini ölçmek için nasıl uygunsuz tavsiyeler verdiğini tartışıyor; ve istatistiksel süreç kontrol teknikleri için gereksinimlerle birleştirildiğinde, uygun olmayan veri birleştirme ve veri analizi tekniklerinin benimsenmesiyle birlikte yanıltıcı ölçütlerin kullanımına neden olabilir. Ayrıca, Fenton ve Pfleeger, yazılım ölçütlerinin tasarımı ve uygulaması üzerine çok kapsamlı ve anlayışlı bir kitap yazdılar. 

SONUÇ

Vaka hakkında yeterli miktarda veri toplandıktan sonra, vaka çalışmasının odak noktası bu verilerin analizine kaymaya başlayabilir. Vaka çalışmalarının esnek doğası göz önüne alındığında, analiz başlasa bile verilerin toplanmaya devam etmesi muhtemeldir. Bir vaka çalışmasında tipik olarak çok çeşitli veri türleri toplandığından, araştırmacının bu verileri anlamlandırmak için çok çeşitli veri analizi teknikleri kullanması gerekir.

Araştırmacılar tarafından nicel ve nitel veri türleri arasında ortak bir ayrım yapılmıştır ve sonuç olarak bu bölümde her iki tür veriyi analiz etmek için teknikler gözden geçirilmiştir. Nicel veri analizi diğer ders kitaplarında kapsamlı bir şekilde ele alındığı için, bu bölüm öncelikle nitel veri analizine odaklanmış ve şunları dikkate almıştır: nitel veri analizi için genel bir süreç, analizde daha spesifik adımlar, analiz teknikleri, araç desteği ve çeşitli yönler geçerliliği ve geçerliliği iyileştirme.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka analizi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir