Vaka İncelemesi Nedir? (40) – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (40) – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

20 Ağustos 2020 Diyalog Ödevcim Akademik Örnek RAPOR NEREDE Tartışmalı ifadeler Vaka İncelemesi Nedir 40 – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Nedir 40 – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR

Robson, sözlü sunum veya videonun aksine, bir vaka çalışmasını yazılı bir rapor olarak sunmanın birkaç alternatif yaklaşımını kısaca tartışır. Robson tarafından tartışılan yaklaşımlar, henüz yazılım mühendisliği araştırmalarında açıkça kullanılmamış gibi görünse de, bu yaklaşımların bazı yönlerinin yazılım mühendisliğinde kabul edildiği ve benimsendiği görülmektedir. Robson’un yazılım mühendisliği örnek olay incelemeleriyle en alakalı üç yaklaşımı aşağıdaki gibidir:

BetimlemePortrayal. “Bir vakanın karmaşık” işlemlerinin “geniş ve doğru bir şekilde yansıtılması, analize odaklanmadan hem daha önemlidir hem de zıttır”. Yazılım mühendisliği araştırması, yazılım mühendisliği olaylarını, örneğin bir yazılım mühendisliği sürecini tanımlamanın önemini kabul eder. Lonchamp, tanımlayıcı bir tutum ile kuralcı bir tutum arasında bir ayrım yapar. Tanımlayıcı tavırla, araştırmacı yazılımın gerçekte nasıl geliştirildiği (veya geliştirildiği) sorusunu yanıtlamak için mevcut bir süreci inceler. Araştırmacılar, bu “tutum” içerisinde, gerçek sürecin, anlama, iletişim, eğitim vb. için az ya da çok resmi olarak tanımlandığı, ifade edici bir yaklaşım benimseyebilirler.

Alternatif olarak, araştırmacı, gerçek sürecin tanımının daha derin bir anlayış için, iyileştirme, karşılaştırmalar, tahminler vb. İçin daha resmi tekniklerle çalışıldığı bir analitik yaklaşımı benimseyebilir. Araştırmacı, kuralcı tavırla, yazılım nasıl geliştirilmeli sorusuna cevap vermek için istenen bir süreci tanımlar. Yine, bu “tutum” iki yaklaşıma ayrılmıştır: rehberlik ve uygulama. Robinson vd., Curtis ve ark., ve Wolf ve Rosenblum, yazılım mühendisliği fenomenlerini araştırmaya yönelik açıklayıcı bir tavır alan yazılım mühendisliği araştırmalarının tüm örnekleridir ve bir çok araştırmaya da ilham kaynağı olmuştur.

Tartışmalı ifadeler

Biri bazı yenilikleri, müdahaleleri, değişiklikleri veya kararları destekleyen iki “pozisyon” benimsenmiştir; diğeri bu yeniliğe karşı çıkıyor vb. İki pozisyon arasında hiçbir uzlaşmaya teşebbüs edilmiyor; bunun yerine uzlaşma veya uzlaşma okuyucuya bırakılır. Yazılım mühendisliği araştırması, rakip teorilerin ve hipotezlerin önemini kabul eder, ancak bildiğimiz kadarıyla, Orlikowski [131], rakip teoriler sunsa da, bu muhalif yaklaşım kullanılarak bildirilen hiçbir yazılım mühendisliği vaka çalışması yoktur. Dergi IEEE Yazılımı genellikle dergi sayılarında, her biri farklı bir kişi tarafından yazılmış bazı konu veya konular hakkında bir nokta ve karşı nokta sağlayan bir özellik içerir. Bununla birlikte, bu özellikler ton olarak nadiren karşıttır.

Diyalog

Daha fazla iki olabilen farklı konumlar, bir tartışma biçimi olarak sunulur. Yine, bu şekilde rapor edilen herhangi bir yazılım mühendisliği vaka çalışmasından haberdar değiliz. Ancak yine, yazılım mühendisliği araştırması, bir yazılım mühendisliği durumunda, her biri kendi bakış açısına sahip birçok katılımcı ve paydaş olabileceğini kabul eder. Baddoo vd., örneğin, programcıların, proje yöneticilerinin ve üst düzey yöneticilerin motivasyonlarını araştırdı ve diğer şeylerin yanı sıra çok boyutlu skalogram analizini kullanarak bu motivasyonları sundu. Bu sunum Robson’ın amaçladığı şekilde bir diyalog olmasa da, raporlama üç paydaş grubunun farklı pozisyonlarını açıklığa kavuşturuyor.

Yazılım mühendisliği araştırmalarındaki bulguları raporlamak için kullanılan yeni ortaya çıkan bir yaklaşım, stereotip kavramıdır. Örneğin, Kasurinen ve ark., test senaryosu seçimi ve önceliklendirmeyi incelemek için bir anket ve görüşmeler kullandı. Test senaryosu seçiminde gözlenen etkilerin sekiz kategorisini belirlediler ve daha sonra bu kategorileri, vaka seçimini ve önceliklendirmeyi test etmek için iki stereotipik yaklaşım arasında ayrım yapmak için kullandılar: riske dayalı seçim ve tasarıma dayalı seçim. Bu stereotipler daha sonra test için farklı organizasyonların seçimleri ve davranışları hakkında mantık yürütmek için bir temel olarak kullanıldı.

Örnek:

Rainer’in doktora tezi, formatların ve kompozisyon yapılarının bir kombinasyonunu kullandı. Formatlar için, Yin tarafından özetlenen bazı kompozisyonları kullanan ve aynı zamanda iki projenin ilerlemesinin bir tasvirini sunan, incelenen iki vakanın (yazılım projeleri) yönlerini açıklayan bir bölüm vardı. Bu bölümden sonra, her biri bir konu hakkında rapor veren ve iki vakayı bu konuya göre karşılaştıran üç bölüm vardı. Tezde daha önce sunulan teorik materyalden yararlanarak bulguları tek bir bütün halinde sentezlemeye çalışan başka bir bölüm. Bu nedenle tezin, vaka çalışmaları sırasında gerçekleştirilen karmaşık tanım ve analizi yansıtan karmaşık bir kompozisyon yapısı vardı. Daha fazla ayrıntı için yazı dizisinin sonraki bölümüne bakabilirsiniz.

Vaka çalışmalarının akademik raporlaması için doğrusal-analitik yapı en çok kabul gören yapıdır, ancak farklı yapıları birleştirmek mümkündür. Örneğin, Rainer (örneğe bakın) geniş bir doğrusal analitik yapı kullanmıştır, ancak bu yapı içinde, genel özellikleri ve alıntıları bildirmek için de davadaki katılımcılardan, sırasız yapının yanı sıra kronolojik, karşılaştırmalı ve teori ile ilgili yapıları kullanarak bulguları rapor etmiştir.

RAPOR NEREDE?

Raporun nerede olması gerektiği yine okuyucuya, vaka çalışmasının durumuna, raporun zamanlamasına ve profesyonel gereksinimlere bağlıdır. Elbette, örneğin hakemli dergiler, uluslararası ve ulusal konferanslar, çalıştaylar, tezler ve teknik raporlar aracılığıyla akademik topluluğa rapor vermek için bir dizi fırsat vardır. Ayrıca, örneğin ilgili üniversitenin araştırma blogunda çevrimiçi yayın yapma fırsatları da olabilir. Her durumda, araştırmacı, vaka çalışması haritasının ara veya nihai bulgularının veya eserlerinin ilgili yayınlama fırsatının amaçları ve kapsamı ile ne derece olduğunu dikkatlice değerlendirmelidir ve ona göre devam etmelidir.

Ayrıca, uygulayıcı dergiler ve dergiler ve endüstri konferansları gibi sektöre rapor vermek için bir dizi fırsat olabilir. Araştırmaya katılan şirketler için, şirkete sunum yapma fırsatları olması muhtemeldir. Hibe fon verenleri için, proje hakkında bir veya daha fazla rapor hazırlama yükümlülüğü olması muhtemeldir. Giderek artan bir şekilde, yazılım mühendisliği araştırmacılarının internette kendi profesyonel ana sayfaları veya kişisel bir ana sayfası vardır ve bunlar elbette bulguları yayınlamak ve eserleri yaymak için fırsatlar sunar.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir