Vaka İncelemesi Nedir? (41) – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (41) – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

20 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik ÖRNEK ÇALIŞMA ARAŞTIRMASINI GERÇEK DÜNYA YAZILIM UYGULAMASINA YÜKSELTME Vaka İncelemesi Nedir 41 – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka incelemesi yapmak VAKA İNCELEMESİNDE ETİK VE GİZLİLİK 0
Vaka İncelemesi Nedir 41 – RAPOR İÇİN FORMATLAR VE YAPILAR – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VAKA İNCELEMESİNDE

ETİK VE GİZLİLİK

Etik, profesyonel ve yasal gereklilikler raporlanabilecek hususlara kısıtlamalar getirebilir ve bazen “akademik özgürlük” ile bu gereklilikler arasında gerilimler olabilir. Araştırmacılar, vaka çalışması sırasında bütünlüklerini koruma ve kararlaştırılan prosedürlere uyma hakkına sahip olmalıdır. Ayrıca şirketler yayın ve yaygınlaştırma için akademik uygulamaları bilmeyebilir ve sonuç olarak bu uygulamalar hakkında bilgilendirilmeleri gerekebilir. Bu nedenle araştırmacı, neyin rapor edileceğine karar verirken büyük özen göstermelidir ve uygun katılımcılara, paydaşlara ve etik komiteleri gibi diğer yönetişim organlarına düzenli olarak danışması gerekebilir.

Bilgiler sadece şirket dışında yayınlandığında hassas değildir. Bireysel çalışanlardan toplanan veriler ve bunlar tarafından belirtilen görüşler, bölüm yöneticileri gibi şirket içindeki diğer katılımcılara ve paydaşlara karşı hassas olabilir. Yayın açısından bakıldığında, veriler anonim hale getirilebileceğinden, yayınlanacak ilgili veriler nadiren şirkete duyarlıdır. Ancak, şirketlerin veya bireylerin adlarını kaldırmanın her zaman yeterli olmadığını unutmamak önemlidir. Bu şirketler ve bireyler, özellikle küçük bir kişi veya şirket grubundan seçilmişlerse, özelliklerine göre tanımlanabilir.

Örneğin, sonuçlar yazılım mühendisliği uygulamalarındaki eksiklikleri ortaya çıkarırsa veya şirketin ürünü bir karşılaştırmada en son çıkarsa, sonuçlar bir şirket için hassas olabilir. Tam tersine, bu risk katılımcının davranışını etkileyebilir, örneğin bir projenin performansını abartabilir. Bunun gerçekleşme olasılığı önceden tartışılmalı ve vaka çalışmasının katılımcılarına açıklanmalıdır. Örnek olay incelemesi sırasında yasa ihlallerinin tespit edildiği durumlarda, “ihbarcılar” nadiren ödüllendirilse de, bunlar da rapor edilmelidir.

Bir çalışmanın katılımcılarına geri bildirim vermek, uzun vadeli güven oluşturmak ve sürdürmek ve araştırmanın geçerliliği için çok önemlidir. İlk olarak, işlenmemiş verilerin düzeltilmesini sağlamak için görüşmelerin ve gözlemlerin transkriptleri katılımcılara geri gönderilmelidir. İkincisi, araştırmaya olan güvenlerini sürdürebilmeleri için analizler onlara sunulmalıdır. Katılımcılar, analizin sonucu üzerinde mutabık kalmamalıdır, ancak analiz sonuçlarını geri almak, çalışmanın geçerliliğini artırır.

Örnek :

XP, QA ve REVV’de gizlilikle ilgili çalışmalar, birden fazla vaka çalışmasından uzun süren, ifşa etmeme anlaşmaları ve şirketler ile üniversite arasındaki genel proje işbirliği anlaşmaları yoluyla ele alındı. Bu anlaşmalar, üniversite araştırmacılarının yayınları yayınlanmadan önce firma temsilcileri tarafından onaylatmak zorunda olduklarını ve ham verilerin sözleşmeyi imzalayanlar dışında kimseye yayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Araştırmacılar, bir yasanın ihlal edildiği tespit edilmedikçe, bilgi kaynaklarını yönetime bildirmek zorunda değildir.

Görüşülen kişilerin yanlış alıntılanmamasını sağlamak için, yazılı görüşmelerin XP ve REVV çalışmalarında gözden geçirilmek üzere kendilerine geri gönderilmesine karar verildi. Her görüşmenin başında görüşülen kişilere araştırmadaki hakları hakkında bilgi verildi. Kalite Güvencesi çalışmasında, analiz ve yorumlama için geri bildirim toplantıları açıkça metodolojinin bir parçasıydı. Verilerin yayınlanmasını talep ederken, bize açıkça ham kusur sayılarının yayınlanamayacağı, ancak araştırma amaçları için kabul edilebilir olan aşamalar üzerinden yüzdelerin yayınlanabileceği söylenmiştir.

Çalışmalar, yalnızca tıp alanındaki çalışmaların açıkça kanunla düzenlendiği İsveç’te yapılmıştır; dolayısıyla önceden bir inceleme kurulu tarafından çalışmaların onaylanması söz konusu bile değildi.

Örnek :

IBM’deki Koruyucu Bakım örnek olay incelemeleri için gizlilik, bir İfşa Etmeme Anlaşması aracılığıyla ele alınmıştır. Bu, dışarıya yayılması amaçlanan tüm yayınların, yayınlanmadan önce IBM tarafından gözden geçirilmesi gerekliliğini içeriyordu. Uygulamada, bu gözden geçirme, yeterli gizliliği korurken aynı zamanda konuların nasıl iletileceği konusunda sıklıkla yapıcı tavsiyelerde bulunan şirket danışmanı tarafından yapılmıştır. İncelenen iki projenin her biri için proje yöneticisi ve asistanına bir geri bildirim oturumu yapıldı.

SONUÇ

Bu bölümde, vaka çalışmasından elde edilen eserlerin yayılmasıyla birlikte vaka çalışmasının bulgularının raporlanmasını ele aldık. Bulguların rapor edilmesi ve eserlerin yayılması, vaka çalışması araştırmasında şaşırtıcı derecede zorlayıcı faaliyetlerdir. Raporlar ve tanıtım için izleyici türlerindeki çeşitlilik ve raporlanabilen ve yayılabilen çeşitli bulgu ve eser türleri nedeniyle, bu bölüm örneklerle desteklenen daha genel kılavuzlara odaklanmıştır.

ÖRNEK ÇALIŞMA ARAŞTIRMASINI GERÇEK DÜNYA

YAZILIM UYGULAMASINA YÜKSELTME

Ampirik yazılım mühendisliği araştırması genellikle karmaşık ve çok yönlü özelliklere sahip gerçek dünya ortamlarında yürütülür. Vaka çalışmasının kapsamı çok dar ise, örneğin kapsamı tek, küçük ölçekli bir analiz birimine ayarlanmışsa, bu özelliklerin derinlemesine ele alınması ve anlaşılması zor olacaktır.

Pek çok gerçek dünya yazılım mühendisliği vakası, kod havuzları, tasarım açıklamaları, test paketleri ve gereksinim belgeleri gibi yazılım yapılarını içerir ve bu yapıların her biri çok büyük ve karmaşık olabilir. Bu yapıları araştırmak, bu nedenle analiz etmek için muazzam miktarda veri üretebilir. Endüstriyel yazılım süreçlerinin, organizasyonlarının, yöntemlerinin, araçlarının ve benzerlerinin potansiyel karmaşıklığı ve boyutu da eklenirse, vaka çalışması araştırmasının küçük tek vaka incelemelerinden gerçek dünya yazılım mühendisliği hakkında daha derin deneysel anlayışa ulaşmak için birden çok büyük ölçekli vaka çalışmalarının bir kombinasyonuna kadar ölçeklendirilmesi gerekebilir. 

Bu nedenle, bir yazılım mühendisliği araştırma topluluğu olarak benimseyebileceğimiz en büyük amaçlardan biri, araştırmalarını küçük ve kullanışlı “oyuncak” örneklerle sınırlamayarak araştırmamızı gerçekten alakalı hale getirmektir. Bunun yerine topluluk, gerçek dünyadaki, büyük ölçekli yazılım mühendisliğinin gerçek karmaşıklığını daha derin bir şekilde anlamak için metodolojik araçlarımızı genişletmelidir.

Büyük ölçekli çalışmalar için bu önemli amacı benimserken, araştırma projelerinin sınırlı kaynaklarla ve genellikle araştırma projesi sponsorlarıyla yapılan bir sözleşmede belirtilen belirli ve odaklanmış hedeflerle yürütüldüğünü de kabul etmeliyiz. Bu nedenle, karmaşık, geniş ölçekli bir ortama ölçeklendirme, mevcut araştırma kaynakları arasındaki maliyet-fayda dengelerini ve kararlı araştırma hedeflerini dikkate alan genişletilmiş bir vaka çalışması incelemesinin katma değerini içerir.

Bu bölüm, örnek olay araştırmasında ölçek büyütmenin amaçlarını ve ölçeğin boyutlarını sunmakta ve tartışmaktadır. Bu bölüm aynı zamanda büyük ölçekli vaka çalışması araştırması yaparken ortaya çıkabilecek bazı zorlukları da tartışmaktadır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir