Vaka İncelemesi Nedir? (5) – Örnek Olay İncelemesi Araştırma Makalesi Yazmaya Yaklaşım – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (5) – Örnek Olay İncelemesi Araştırma Makalesi Yazmaya Yaklaşım – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

5 Ağustos 2020 araştırılacak bir vakanın belirlenmesi Araştırma Makalesi Yazma Araştırma Makalesi Yazmaya Yaklaşım araştırma problemi derinlemesine analiz Ödevcim Akademik Örnek Olay İncelemesi Örnek Olay İncelemesi Araştırma Makalesi Yazmaya Yaklaşım vakanın derinlemesine analizi yorumlama ve tartışma 0
Vaka İncelemesi Nedir 5 – Örnek Olay İncelemesi Araştırma Makalesi Yazmaya Yaklaşım – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesi Nedir?

Sosyal bilimlerde, vaka çalışması terimi, her ikisini de popülasyonlar arasındaki bulguları genelleştirmek için kullanılabilecek bir analiz yöntemine ve bir sorunu incelemek için spesifik bir araştırma tasarımına atıfta bulunur. Bu sekme, ikincisine odaklanır, yani belirli bir vakayı analiz eden bir araştırma belgesinin tasarlanması ve düzenlenmesi tanımıyla ilgilenir.

Bir vaka çalışması araştırma makalesi, gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye, uygulamalara uygulanabilecek önceden gizlenmiş sorunları aydınlatmaya yardımcı olan temel temaları ve sonuçları tahmin etmek için bir kişiyi, yeri, olayı, fenomeni veya başka bir analiz konusunu inceler ve / veya önemli bir araştırma problemini daha açık bir şekilde anlamak için bir araç sağlamak. Bir vaka çalışması araştırma makalesi genellikle tek bir analiz konusunu inceler, ancak vaka çalışması kağıtları da iki veya daha fazla konu arasındaki ilişkileri gösteren karşılaştırmalı bir araştırma olarak tasarlanabilir. Bir vakayı incelemek için kullanılan yöntemler, nicel, nitel veya karma yöntem araştırmacı bir paradigma içinde durabilir.

Örnek Olay İncelemesi Araştırma Makalesi Yazmaya Yaklaşım

Araştırılacak konunun nasıl seçileceği hakkında genel bilgiler, bu yazma kılavuzundaki “Araştırma Sorunu Seçme” sekmesinde bulunabilir. Bu sayfayı inceleyin, çünkü tek bir vaka çalışması tasarımı kullanılarak araştırılabilecek bir analiz konusunu tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Ancak, araştırılacak bir vakanın belirlenmesi, araştırma problemini seçmekten daha fazlasını içerir. Bir vaka çalışması, derinlemesine analiz, yorumlama ve tartışmanın uygulanması etrafında bağlamsallaştırılmış ve genellikle eylem veya mevcut koşulların iyileştirilmesi için belirli önerilerle sonuçlanan bir sorunu kapsar. Seawright ve Gerring’in belirttiği gibi, zaman ve bilgiye erişim gibi pratik hususlar vaka seçimini etkileyebilir, ancak bu konular çalışılacak belirli bir vakayı tanımlamak için metodolojik gerekçesi açıklamakta kullanılan tek faktör olmamalıdır.

Bu göz önüne alındığında, bir vaka seçmek aşağıdakileri dikkate alır:

  • Vaka, daha derinlemesine analiz gerektiren bir araştırma probleminin alışılmadık veya atipik bir örneğini temsil ediyor mu? Vakalar genellikle önceki araştırmaların saçaklarına dayanan bir konuyu temsil eder, çünkü vaka araştırma problemini anlamanın yeni yollarını sağlayabilir.

Örneğin, araştırma sorunu, ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerde kızların orta öğretime erişimini destekleyen politikaları geliştirmek için stratejiler belirlemekse, Ortadoğu’da daha belirgin bir ulus seçmek yerine Azerbaycan’ı bir örnek olay olarak kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunu yapmak, diğer Müslüman ülkelerdeki hükümetlerin kızlar için eğitime daha iyi erişimi destekleyen politikaları nasıl formüle edebileceğini önermeye yönelik önemli yeni görüşler ortaya çıkarabilir.

  • Dava önemli bir öngörü sağlıyor mu veya önceden gizlenmiş bir sorunu aydınlatıyor mu? Bir vakanın derinlemesine analizi, vaka çalışmasının önceki araştırmalarda ortaya konmamış eğilimleri veya sorunları ortaya koyacağı veya uygulama için yeni ve önemli sonuçları ortaya koyacağı hipotezine dayanabilir. Örneğin, anekdot kanıtları, evsiz gaziler arasında uyuşturucu kullanımının gün boyunca seyahat biçimleriyle ilişkili olduğunu düşündürebilir.

Önceki çalışmaların, bireysel seyahat seçeneklerine yasadışı uyuşturucu kullanımına erişimi araştırmanın bir yolu olarak bakmadığını varsayarsak, evsiz bir gaziyi gözlemleyen bir vaka çalışması, kişisel hareketlilik seçimleri sorunlarının yasadışı uyuşturuculara düzenli erişimi nasıl kolaylaştırdığını ortaya çıkarabilir. Yeni öngörüleri veya daha önce gizlenmiş sorunları ortaya çıkarma gereği hakkındaki varsayımınızın geçerli ve kanıta dayalı olduğundan emin olmak için kapsamlı bir literatür taraması yapmanız önemlidir.

  • Dava geçerli varsayımlara karşı çıkıyor ve bir karşı teklif sunuyor mu? Zamanla, herhangi bir konuda yapılan araştırmalar, yeni veya değişen koşullara hala uygulanan eski çalışmalara veya bir konunun “sağduyu” olarak kabul edilmesi gerektiği fikrine dayanan bir varsayım geliştirme tuzağına düşebilir. mevcut uygulamada kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Bir vaka çalışması analizi, bir araştırma problemiyle ilgili geçerli varsayımlara meydan okuyan kanıtlar toplama ve daha önce test edilmemiş olan uygulamaya uygulanan yeni bir dizi öneri sağlama fırsatı sunabilir.

Örneğin, bilim adamları arasında, iki analiz konusu arasındaki ilişkiyi açıklamak için belirli bir teoriyi uygulamak için uzun bir uygulama vardır. Vakanız, bu yaklaşımın araştırma problemini anlamanın yeni yollarını sunup sunmadığını araştırmak için yenilikçi bir teorik çerçeve (belki de başka bir disiplinden ödünç alınmıştır) uygulayarak bu varsayımı zorlayabilir. Karşıt bir tutum sergilemek, mevcut literatürden yeni bilgi ve anlayışın gelişmesinin en önemli yollarından biridir.

  • Dava, bir sorunun çözümü için eyleme geçme fırsatı sunuyor mu? Çalışmak için bir vaka seçmeyi düşünmenin bir başka yolu, belirli bir vakayı araştırmanın sonuçlarının mevcut veya ortaya çıkan bir sorunu çözmenin yollarını ortaya koyan bulgularla nasıl sonuçlanabileceğini düşünmektir.

Örneğin, demiryolu geçişinde ölümcül bir kaza gibi öngörülemeyen bir olayın incelenmesi, gelecekte kaza olasılığını azaltmaya katkıda bulunan önleyici tedbirlere uygulanabilecek gizli sorunları ortaya çıkarabilir. Bu örnekte, kazayı araştıran bir vaka çalışması, yaklaşan bir trenin sürücülerini, özellikle de görüşün şiddetli yağmur, sis veya geceleyin oluşuna dikkat eder.

  • Vaka gelecekteki araştırmalarda yeni bir yön sunuyor mu? Bir vaka çalışması, araştırma probleminin daha fazla incelenmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan keşif araştırması için bir araç olarak kullanılabilir. Bir sonuç, bir sonucu tahmin etmeye yardımcı olan veya bir sorunu ele almak için en iyi nasıl ilerleyeceği konusunda net bir anlayış oluşturan az sayıda çalışma olduğunda kullanılabilir.

Örneğin, kapsamlı bir literatür taraması yaptıktan sonra, kadınların doğu orta Afrika’nın kırsal topluluklarında su tasarrufunu desteklemeye katkıda bulunma yollarını gösteren çok az araştırma olduğunu keşfediyorsunuz. Kadınların Uganda’nın kırsal bir köyünde su tasarrufuna nasıl katkıda bulunduğuna dair bir vaka çalışması, aşçılar ve aile bakıcıları olarak rollerindeki kadınların suyu toplulukları içinde değerli bir kaynak olarak nasıl düşündüklerini belgeleyen daha kapsamlı bir araştırma ihtiyacını anlamak için temel oluşturabilir. Bu vaka çalışması örneği, bilim insanlarının konuyla ilgili yeni teorik çerçeveler oluşturma ihtiyacına da işaret edebilir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir